razpisi in natečaji

VIŠJI SVETOVALEC V PRAVOSODJU - informatik

13.05.2022 / Okrožno sodišče v Ljubljani

Koda: Su KS 157/2022

(eno delovno mesto za nedoločen čas v Službi za informatiko)
 
 
Dodatne informacije dobite v Kadrovsko - pravni službi Okrožnega sodišča v Ljubljani,
 
tel. 01/230-8992 (Tina Horvat).
 
Rok za prijavo: 13. 5. 2022 - 21. 5. 2022
 
 
 
Objava:

 
 
Obrazec za prijavo: