razpisi in natečaji

RSS razpisov
Datum
 
Okrajno sodišče v Sežani 14.02.2022 Obvestilo Vsi razpisi in natečaji so objavljeni na spletni strani Okrožnega sodišča v Kopru.
Okrožno sodišče v Krškem 12.04.2022 Su Ks 126/2022 Objava prostega delovnega mesta višji pravosodni svetovalec (PDI)
Vrhovno sodišče 06.05.2022 Su KS 123/2022 VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) (strokovni sodelavec VS RS)
Okrajno sodišče v Ljubljani 09.05.2022 Su KS 77/2022 Pravosodni sodelavec - vodja vpisnika
Okrajno sodišče v Ljubljani 09.05.2022 Su KS 76/2022 Višji pravosodni svetovalec (PDI) - strokovni sodelavec
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 10.05.2022 Javni natečaj Višji pravosodni svetovalec (PDI) - strokovni sodelavec
Okrožno sodišče v Novi Gorici 10.05.2022 Su 280/2022 Javni natečaj Višji pravosodni svetovalec (PDI) na Okrajnem sodišču v Novi Gorici
Višje sodišče v Kopru 10.05.2022 Su 78/2022 Obvestilo o končanem javnem natečaju
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 10.05.2022 Javni natečaj Višji pravosodni svetovalec (PDI) - strokovni sodelavec
Okrajno sodišče v Novem mestu 10.05.2022 Su 239/2022 Sporočilo o prostem delovnem mestu - višji pravosodni sodelavec - samostojni sodniški pomočnik - M/Ž
    Naenkrat izpiši