razpisi in natečaji

Svetovalec v pravosodju na okrajnem sodišču, OE Okrajno sodišče v Kamniku

24.01.2023 / Okrožno sodišče v Ljubljani

Koda: Su KS 124/2023

(eno delovno mesto za nedoločen čas, OE Okrajno sodišče v Kamniku)
 
 
Dodatne informacije dobite v Kadrovsko - pravni službi Okrožnega sodišča v Ljubljani,
 
tel. 01/230-8992 (Tina Horvat).
 
Rok za prijavo: 24. 1. 2023 - 3. 2. 2023
 
 
 
Objava:

 
 
Obrazec za prijavo: