Oklic neznanim upnikom

12.01.2023 / Okrajno sodišče v Žalcu

Pri Okrajnem sodišču v Žalcu je v teku zapuščinski postopek po dne 13.10.2014 umrlem: Bojan Topolovec, roj. 24.12.1967, državljan Republike Slovenje,zadnje prebivaliSde Trg 8, Prebold, ki se vodi pod opr. 5t. D 348/2014.