Oklic neznanim dedičem

04.10.2022 / Okrajno sodišče v Žalcu

pri Okrajnem sodišču v Žalcu je v teku zapuščinski postopek pod opr.št. D 450/2021 po dne 31.10.2021 umrlem: Drago Vasle, zadnje prebivališče Zabukovica 90, Griže