Oklic neznanim dedičem

29.08.2022 / Okrajno sodišče v Žalcu

Pri Okrajnem sodišču v Žalcu je v teku zapuščinski postopek pod opr. št. D 94/2022, po dne 05.02.2022 umrlem: Marjan Lorgar, zadnje prebivališče Ulica talcev 6, Žalec.