D 174/2022, oklic dedičem

16.08.2022 / Okrajno sodišče v Trbovljah

D 174/2022, oklic dedičem