D 19/2022, oklic dedičem

30.06.2022 / Okrajno sodišče v Trbovljah

D 19/2022, oklic dedičem