D 504/2020, oklic dedičem

06.06.2022 / Okrajno sodišče v Trbovljah

Oklic dedičem