D 484/2020 - Oklic znanim in neznanim upnikom

24.03.2022 / Okrajno sodišče v Trbovljah

s klikom na povezavo lahko prevzamete sodno pisanje