D 17/2019

21.01.2022 / Okrajno sodišče v Trbovljah

oklic