vzpostavitev etažne lastnine

09.04.2010 / Okrajno sodišče v Trbovljah

Obvestilo o postopku za vzpostavitev etažne lastnine