N 54/2022 - OKLIC V POSTOPKU ZARADI RAZGLASITVE POGREŠANEGA ANTONA BRICA ZA MRTVEGA

29.11.2022 / Okrajno sodišče v Tolminu

N 54/2022 - OKLIC V POSTOPKU ZARADI RAZGLASITVE POGREŠANEGA ANTONA BRICA ZA MRTVEGA