N 18/2020 - obvestilo o postopku za ugotovitev pripadajočega zemljišča

29.06.2022 / Okrajno sodišče v Tolminu

N 18/2020 - obvestilo o postopku za ugotovitev pripadajočega zemljišča