N 1/2021 - obvestilo o postopku za ugotovitev pripadajočega zemljišča na naslovih Kobarid, Trg svobode 12, 3A in 3B

01.02.2021 / Okrajno sodišče v Tolminu

N 1/2021 - obvestilo o postopku za ugotovitev pripadajočega zemljišča na naslovih Kobarid, Trg svobode 12, 3A in 3B