Oklic dedičem po pokojnem Viljemu Pavloviču v zadevi D 104/2021 s 16. 11.2022

22.11.2022 / Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah

Oklic dedičem po pokojnem Viljemu Pavloviču v zadevi D 104/2021 s 16. 11.2022