Oklic neznanim upnikom po pok.: Adolf Grandovec - D 217/2022

19.01.2023 / Okrajno sodišče v Novem mestu