Oklic neznanim upnikom po pok.: Rajko Kastelic - D 408/2021

23.12.2022 / Okrajno sodišče v Novem mestu