Oklic neznanim dedičem po pok. Valeriji Germ - D 312/2022

16.11.2022 / Okrajno sodišče v Novem mestu