Oklic neznanim upnikom po pok. Mariji Otrin - D 6/2021

11.11.2022 / Okrajno sodišče v Novem mestu