Oklic neznanim upnikom po pok. Milanu Zupančiču - D 666/2021

03.11.2022 / Okrajno sodišče v Novem mestu