oklic neznanim upnikom - D 509/2021 - pok. Ivan Erzetič

07.12.2022 / Okrajno sodišče v Novi Gorici

oklic