oklic neznanim upnikom - D 276/2021 - pok. Andrej Bavcon

15.11.2022 / Okrajno sodišče v Novi Gorici

oklic