Oklic neznanim dedičem

09.12.2021 / Okrajno sodišče v Murski Soboti

Oklic neznanim dedičem v zapuščinski zadevi opr. št. D 484/2021.