Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Ljutomeru
Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Ljutomeru

Oklic dedičem po pok. Smiljanu Pilharju, opr. št. D 224/2022

27.03.2023 / Okrajno sodišče v Ljutomeru

Oklic dedičem po pok. Smiljanu Pilharju, opr. št. D 224/2022