Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Ljutomeru
Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Ljutomeru

Oklic dedičem po pok. Kramer Jožefu, opr. št. D 220/2022

10.02.2023 / Okrajno sodišče v Ljutomeru

Oklic dedičem po pok. Kramer Jožefu, opr. št. D 220_2022