Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Lendavi
Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Lendavi

Oklic zakoniti dedinji po pok. Božidarju Kovaču - D 57/2022

17.11.2022 / Okrajno sodišče v Lendavi

Oklic zakoniti dedinji po pok. Božidarju Kovaču - D 57/2022

Oklic zakoniti dedinji Romani Šarkezi v zapuščinskem postopku D 57/2022, ki se vodi pri Okrajnem sodišču v Lendavi po pok. Božidarju Kovaču, roj. 27.3.1958, nazadnje stanujočem Čentiba, Ulica Sv. Urbana 67, urmlem dne 12.2.2022