Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Lendavi
Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Lendavi

Oklic dedičem po pok. Štefanu Hozjanu - D 65/2022

14.10.2022 / Okrajno sodišče v Lendavi

Oklic dedičem po pok. Štefanu Hozjanu - D 65/2022

Oklic dedičem v zapuščinskem postopku D 65/2022 ki se vodi pri Okrajnem sodišču v Lendavi po pok. Štefanu Hozjanu, sinu Janeza, roj. 12.10.1941, nazadnje stanujočem Gussriegelstrasse 51-56/11/11, 1100 Wien, Avstrija, umrlem 2.1.2022