Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Kranju
Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Kranju

Oklic neznanim upnikom

29.08.2023 / Okrajno sodišče v Kranju

Oklic neznanim upnikom po pokojnem Branku Podobniku, opr.št. I D 632/2022.