Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Kočevju
Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Kočevju

Oklic neznanim upnikom po pok. Brodnik Nadici, Okrajno sodišče v Kočevju

02.03.2023 / Okrajno sodišče v Kočevju

Oklic neznanim upnikom v zapuščinski zadevi po pok. Brodnik Nadici št. D 201/2020.

S klikom na povezavo 20230308155703 se lahko prevzame oklic neznanim upnikom.