Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Kočevju
Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Kočevju

Oklic neznanim upnikom po pok. Zupančič Francu, Okrajno sodišče v Kočevju

07.02.2023 / Okrajno sodišče v Kočevju

Oklic neznanim upnikom v zapuščinski zadevi po pok. Zupančič Francu, št. D 323/2017.

S klikom na povezavo 20230221095712 se lahko prevzame oklic neznanim upnikom.