Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Kočevju
Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Kočevju

Oklic upnikom po pok. Klun Leopoldu, Okrajno sodišče v Kočevju

04.01.2023 / Okrajno sodišče v Kočevju

Oklic upnikom v zapuščinskem postopku po pok. Klun Leopoldu, št. D 335/2019

S klikom na povezavo 20230126143251 se lahko  prevzame oklic upnikom.