Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Kočevju
Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Kočevju

Oklic dedičem po pok. Malnar Rezki, Okrajno sodišče v Kočevju

03.11.2022 / Okrajno sodišče v Kočevju

Oklic dedičem v zapuščinskem postopku po pok. Malnar Rezki, št. D 377/2020.

S klikom na povezavo 20221122104727 se lahko prevzame oklic dedičem.