Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Kočevju
Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Kočevju

Oklic dedičem po pok. Malnar Francu, Okrajno sodišče v Kočevju

18.10.2022 / Okrajno sodišče v Kočevju

Oklic dedičem v zapuščinskem postopku po pok. Malnar Francu, št. O 291/57.

S klikom na povezavo 20221102151749 se lahko prevzame oklic dedičem.