Oklic v zadevi D 72/2021

08.12.2021 / Okrajno sodišče v Krškem

Oklic v zadevi D 72/2021