Vabilo z oklicem neznanim dedičem v D 198/2021.

10.02.2022 / Okrajno sodišče v Idriji

Vabilo z oklicem neznanim dedičem v D 198/2021 po pokojnem Ismetu Mujabašiću, nazadnje stanujočem Beblerjeva ulica 6, Idrija.