OKLIC IMETNIKU ZEMLJIŠKEGA PISMA v zadevi I 243/2016

10.01.2023 / Okrajno sodišče v Brežicah

OKLIC IMETNIKU ZEMLJIŠKEGA PISMA v zadevi I 243/2016