oklic neznanim upnikom po umrlem Jožetu Černigoju D 200/2021

09.01.2023 / Okrajno sodišče v Ajdovščini

oklic neznanim upnikom po umrlem Jožetu Černigoju D 200/2021

oklic neznanim upnikom po umrlem Jožetu Černigoju D 200/202120230109100554