oklic neznanim dedičem po pok. Doroteji Žvanut D 154/1991

20.12.2022 / Okrajno sodišče v Ajdovščini

oklic neznanim dedičem po pok. Doroteji Žvanut D 154/1991

oklic neznanim dedičem po pok. Doroteji Žvanut D 154/1991 20221220095107