informacije

vprašanja in odgovori

Ključne besede: zapor

Področje, kategorija: KAZENSKOPRAVNO / Kazensko sodstvo
Datum zadnje spremembe: 05.06.2014

Vprašanje

Kako se sodišče odloča o predlaganem alternativnem izvrševanju kazni zapora v konkretnem primeru?

Odgovor

"Pri presoji smotrnosti izreka nadomestne izvršitve zaporne kazni sodišče upošteva težo dejanja, vzroke za dejanje in okoliščine, v katerih je bilo storjeno ter nevarnost, ki jo storilec predstavlja za družbo." (npr. Sodba VSRS I Ips 305/2009).

Zakonsko izjemo predstavlja kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, pri katerem sodišče ne bo določilo nadomestnega izvrševanja kazni zapora, ne t.i. zapora za vikend, niti morebitnega izvajanja družbeno koristnega dela, saj gre za izrecno zakonsko prepoved.

Morda vas zanima tudi:

Kje lahko pridobim potrdilo o nekaznovanosti?

Kje lahko dobim potrdilo, da se zoper mene ne vodi kazenski postopek?

Ali je res, da moram kot oškodovanec v kazenskem postopku vložiti premoženjskopravni zahtevek, če želim dobiti denar povrnjen in kdaj ga lahko pričakujem?

nazaj na seznam