informacije

vprašanja in odgovori

Ključne besede: zapor, denarna kazen, tožilec

Področje, kategorija: KAZENSKOPRAVNO / Kazensko sodstvo
Datum zadnje spremembe: 05.06.2014

Vprašanje

Podali smo predlog za izvajanje družbeno koristnega dela. Kdo o tem odloča in kako to poteka?

Odgovor

Sodišče lahko pod določenimi pogoji nadomesti kazen zapora do dveh let ali izrečeno denarno kazen z izvrševanjem dela v splošno korist, ki ga pripravi, vodi in nadzoruje center za socialno delo v sodelovanju z območnimi zavodi, pristojnimi za zaposlovanje.

O vašem predlogu za nadomestno izvršitev kazni zapora bo odločilo sodišče v sodbi (če še ni bila izdana) oziroma s sklepom po pravnomočnosti sodbe (o tem bo odločil predsednik senata oziroma sodnik posameznik sodišča, ki je sodbo izdalo), zato se za preverbo stanja konkretne zadeve obrnite na prvostopenjsko sodišče, pred katerim naj bi se zadeva vodila.

Sodišče odloča brez nepotrebnega odlašanja, pri čemer mora odločanje o načinu izvrševanja zaporne kazni temeljiti na poglobljenem, analitičnem in celovitem preverjanju in oceni vseh okoliščin, ki so bile odločilne pri izbiri in odmeri kazni. V primeru ugodilnega sklepa sodišča, se bo dogovor o začetku opravljanja nalog, ki ga sklenejo obsojenec, organizacija, pri kateri bo delo opravljal in pristojni center, štel kot poziv za nastop kazni.

O izvajanju družbeno koristnega dela lahko prav tako odloča pristojno državno tožilstvo v okviru odloženega kazenskega pregona.

Morda vas zanima tudi:

Kje lahko pridobim potrdilo o nekaznovanosti?

Kje lahko dobim potrdilo, da se zoper mene ne vodi kazenski postopek?

Ali je res, da moram kot oškodovanec v kazenskem postopku vložiti premoženjskopravni zahtevek, če želim dobiti denar povrnjen in kdaj ga lahko pričakujem?

nazaj na seznam