Vrhovno sodišče RS
Tavčarjeva 9
1000 Ljubljana

tel.: (01) 366 44 44
fax.: (01) 366 43 07
e-mail:

Obvestilo: Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje.

 Opozorilo v zvezi s sporočili po e-pošti. 

 

Predsednik sodišča: mag. Damijan Florjančič, vrhovni sodnik svetnik

Podpredsednik sodišča: dr. Miodrag Đorđević, vrhovni sodnik svetnik

Generalni sekretar sodišča: Rado Brezovar

 

Uradne osebe za dostop do informacij javnega značaja (ZDIJZ): Mojca Komac Adlešič, mag. Simona Struna Ušeničnik, Tina Kovačič

Varstvo osebnih podatkov: Tina Kovačič (pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov) mag. Simona Struna Ušeničnik (namestnica)

Na podlagi soglasja vseh splošnih in specializiranih sodišč v Republiki Sloveniji pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov na Vrhovnem sodišču opravlja naloge pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov tudi zanje.

Služba za odnose z javnostmi: Tina Brecelj, vodja
e-pošta:

vprašajte nasVaše ime in elektronski naslov sta potrebna le za morebitno posredovanje odgovora in ju ne shranjujemo za nadaljnjo uporabo.

znova