zapri pomoč

pomoč

V petek, 21. 5. 2010 ob 17.00 načrtujemo prehod na prenovljene spletne strani slovenskega sodstva.

Nova verzija uporabnikom spletnih strani omogoča še večjo preglednost in povezljivost podatkov, pri čemer izhaja tudi iz mnenj in predlogov uporabnikov. Vabimo vas, da si ogledate spremembe, novosti in dopolnitve.

Če pri uporabi strani naletite na kakšne težave, vas prosimo, da nas o tem obvestite na naslov:

pomembno

zapri pomembno

  • Zemljiška knjiga

  • COVL - izvršba

  • Izračun zamudnih obresti

  • Obravnave

  • Sodna praksa

obvestila o piškotkih

Naša spletna stran uporablja tehnologijo piškotkov (cookies). Piškotki omogočajo uporabo naprednih, uporabniku prikrojenih možnosti. Omogočajo nam tudi spremljanje statistik obiska, s čimer pridobivamo prepotrebne podatke za nenehno izboljševanje strani. Če zapisa piškotkov ne boste dovolili, boste prikrajšani za možnosti, kakršni sta ogled video posnetkov in komentiranje objav prek družbenih omrežij.

Več informacij o piškotkih na sodisce.si


sprejmi piškotke | zavrni piškotke

vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

vrhovno sodišče RS

Oddelki

Civilni oddelek
Delovno-socialni oddelek
Gospodarski oddelek
Kazenski oddelek
Upravni oddelek

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
Sodba III Ips 192/2008VS400181406.09.2011Gospodarski oddelekPRAVO DRUŽBKljub strukturnim in personalnim spremembam ostaneta uprava in nadzorni svet delniške družbe še vedno isti organ vodenja in nadzora. Take spremembe so sicer lahko razlog za odločanje o razrešnici posameznih članov, vendar le, če so izpolnjene predpostavke po določbi drugega stavka prvega odstavka 294. člena ZGD, po kateri se lahko glasuje ločeno o razrešnici posameznih članov, če tako...člani uprave - izpodbijanje sklepov skupščine d.d. - podelitev razrešnice upravi - personalne spremembe v sestavi uprave
Sodba III Ips 70/2010VS400184011.10.2011Gospodarski oddelekPRAVO DRUŽBGarancija na prvi poziv je neodvisne narave, saj se z njo banka zaveže k izplačilu določenega zneska upravičencu že na podlagi preproste zahteve oziroma zahteve, ki jo spremljajo določeni dokumenti. Zato je pri neodvisni garanciji ključna odvisnost plačilne obveznosti zgolj od upravičenčeve predložitve specificiranih dokumentov v zavezi in ne od izpolnitve pogojev, ki niso navedeni v...bančna garancija – bančna garancija na prvi poziv – neodvisna garancija – pogoji bančne garancije – odklonitev izplačila iz garancije
Sklep III DoR 60/2011VS400184605.10.2011Gospodarski oddelekPRAVO DRUŽBAli terjatev na vračilo prepovedanih plačil po 230. členu ZGD preneha z izbrisom družbe iz sodnega registra? Ali je predmet univerzalnega pravnega nasledstva družbenikov izbrisane družbe, ki je posledica izbrisa družbe iz sodnega registra brez likvidacije, tudi pravica zahtevati vrnitev prepovedanih plačil po 230. členu ZGD?dopuščena revizija - delniška družba – izbris družbe iz sodnega registra brez likvidacije - univerzalno pravno nasledstvo izbrisne družbe – vračilo prepovedanih plačil
Sodba III Ips 105/2008VS400169029.03.2011Gospodarski oddelekPRAVO DRUŽBZGD je opredelil, da družbeniki (med drugim) odločajo o uveljavljanju zahtevkov družbe proti družbenikom ali poslovodjem (osma alineja 439. člena ZGD) na skupščini. S tem je zakonodajalec izrazil obenem, da je skupščina družbe z omejeno odgovornostjo tisti organ družbe, ki naj razpravlja o notranjih nesoglasjih, vzrokih zanje in (med drugim) z odgovornostjo za posledice javnega razkritja...družba z omejeno odgovornostjo - tožba družbenika v svojem imenu in za račun družbe – družbeniška tožba – subsidiarnost – pristojnost skupščine družbe z omejeno odgovornostjo
Sodba III Ips 252/2008VS400191015.11.2011Gospodarski oddelekPRAVO DRUŽBVodilo pri presoji intenzitete kršitve postopka sklica skupščine je vprašanje, ali je kršitev taka, da je zaradi nje delničarjem onemogočen racionalen razmislek o udeležbi na skupščini. V kolikor kršitev nima take teže in delničarjev ne ovira pri oblikovanju odločitve o udeležbi, ne gre za ničnostni razlog. Opisanemu ravnanju pri objavi sklica skupščine ni mogoče pripisati tako...ničnost sklepov skupščine – izpodbojnost sklepov skupščine – prilagoditev zakonodaje – trg električne energije
Sodba III Ips 14/2009VS400191820.12.2011Gospodarski oddelekPRAVO DRUŽBNujnost (po presoji dobrega gospodarstvenika nujno glede na okoliščine, v katerih družba posluje) je nedoločen pravni pojem. Kdaj je nek ukrep nujen – v tolikšni meri, da opravičuje poseg v pravico do deleža na dobičku – je stvar materialnopravne presoje sodišča. Ne zadošča, da bo zadržani dobiček uporabljen za ukrepe, ki so po presoji skrbnega gospodarstvenika nujni. Tudi nujni...delitev bilančnega dobička – nujnost zadržanja dobička
Sodba III Ips 9/2011VS400199017.04.2012Gospodarski oddelekPRAVO DRUŽBDolžnost napovedi izpodbijanja veže tudi družbenika d.o.o. Namen ureditve napovedi vložitve izpodbijane tožbe je toliko bolj varovan z napovedjo, ki jo družbenik vloži pred sprejetjem skupščinskega sklepa.družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) - izpodbijanje sklepov skupščine - vnaprejšnja napoved izpodbijanja sklepov skupščine - družbenik
Sodba III Ips 30/2012VS400206517.07.2012Gospodarski oddelekPRAVO DRUŽBPravilno je stališče, da je odločitev družbenikov za uveljavljanje odškodninskega zahtevka, kakršen je sporni, potrebna tudi takrat, ko se tožba vloži zoper nekdanje poslovodje. Tudi če konflikta interesov zaradi zamenjave poslovodje ni več, namen sporne določbe ostaja - preprečiti tudi sprožitev sodnega postopka brez volje družbenikov, ker to vodi k razkritju zadev družbe, ki so...družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) - enoosebna d.o.o. - odškodninska odgovornost poslovodje – tožba za povrnitev škode zoper nekdanjega poslovodjo – soglasje družbenikov za vložitev tožbe
Sodba in sklep III Ips 249/2008VS400207123.01.2012Gospodarski oddelekPRAVO DRUŽBDoločb 280. člena ZGD ni mogoče uporabiti, saj se je po določbi drugega odstavka 578. člena ZGD za družbena podjetja in javna podjetja v družbeni lastnini ter podjetja za zaposlovanje invalidov v družbeni lastnini še naprej uporabljal ZPod. Ta ni imel določbe, po kateri bi lahko delničarji zahtevali povrnitev škode, ki jim jo povzroči uprava družbe ali tretja oseba. ...povrnitev premoženjske škode - lastninjenje - delniška družba - podjetje v družbeni lastnini - odgovornost uprave družbe - škoda, nastala delničarjem - sklenitev škodljivih pogodb
Sodba III Ips 136/2009VS400209625.09.2012Gospodarski oddelekPRAVO DRUŽBNamen 248. člena ZGD-1 je, preprečiti, da bi se prepoved pridobivanja lastnih delnic izigrala s pravnimi posli, ki imajo za družbo enak ekonomski učinek, kot če bi lastne delnice pridobila sama. Ta namen in s tem posredno tudi namen prepovedi pridobivanja lastnih delnic je zavarovan že s sankcijo ničnosti pravnega posla, s katerim družba zagotovi predujem oziroma posojilo za pridobitev delnic....izpodbijanje sklepa skupščine d.d. - lastne delnice – pridobivanje lastnih delnic – fiktivni posli – posojilo družbe za pridobitev delnic – ničnost pravnega posla
Sklep III Ips 47/2009VS400209925.09.2012Gospodarski oddelekPRAVO DRUŽBNe drži stališče revidentke, da se za družbe, ki do izteka roka svojih statutov niso uskladile z določbami spremenjenega ZGD, glede razlogov za zavrnitev dovoljenja za prenos delnic novela ZGD-F uporablja že od začetka njene veljavnosti. Do izteka 18 mesečnega roka oziroma do uskladitve statutov družb s spremenjenim zakonom je glede razlogov za zavrnitev dovoljenja za vse družbe veljala...vinkulirane delnice – soglasje družbe za prenos delnic – določitev razloga za zavrnitev dovoljenja v statutu – prepoved neenakopravnega obravnavanja delničarjev
Sodba III Ips 7/2012VS400217017.12.2012Gospodarski oddelekPRAVO DRUŽBGlede na to, da ZGD predvideva možnost zastopanja družbe po več osebah ter da ima v praksi predvsem v večjih gospodarskih družbah, med katere gre šteti tudi tožečo stranko, upravičenje za zastopanje družbe več oseb, bi morala tožeča stranka za uspeh v tej pravdi ob ugotovitvi, da končnega obračuna ni podpisala zakonita zastopnica, trditi in dokazati bodisi, da je bila zakonita zastopnica...zastopanje pravne osebe - upravičenje za zastopanje – pravica zastopanja družbe več oseb – končni obračun del – pooblastilo za potrditev končnega obračuna del
Sodba III Ips 57/2010VS400218622.01.2013Gospodarski oddelekPRAVO DRUŽBIz drugega in tretjega odstavka 176. člena ZGD-1 izhaja, da prednostne delnice podeljujejo njihovim imetnikom vse pravice, ki jih imajo navadni delničarji, poleg tega pa še določene prednostne pravice. Prednostne delnice zagotavljajo njihovim imetnikom tudi pravico do dela dobička (dividende), do katere so upravičeni imetniki navadnih delnic. Prednostne delnice s prednostno...delniška družba (d. d.) - izpodbijanje sklepa skupščine d. d. - prednostne delnice – prednostne pravice imetnikov prednostnih delnic – prednostna dividenda – razdelitev bilančnega dobička delničarjem
Sodba III Ips 64/2010VS400219512.02.2013Gospodarski oddelekPRAVO DRUŽBStatusno preoblikovanje podjetnika omogoča fizični osebi, ki je podjetnik, da iz enovite premoženjske mase, ki ji pravno pripada, izčleni podjetniško organizirano premoženje, ki ga nato po poti univerzalnega pravnega nasledstva prenese na kapitalsko družbo. Kadar določeno podjetniško organizirano premoženje ni vključeno v pogodbo o prenosu podjetja, to premoženje...samostojni podjetnik posameznik - statusno preoblikovanje podjetnika – pogodba o prenosu podjetja - prenos podjetja na kapitalsko družbo – premoženje podjetnika - opis podjetja
Sodba in sklep III Ips 91/2009VS400224417.12.2012Gospodarski oddelekPRAVO DRUŽBZgolj dejstvo, da pooblastilo A. A. po izteku enoletnega mandata ni bilo ponovno vpisano v sodni register, ne pomeni, da slednji ni bil poslovodja v času sklenitve pogodbe. Vpis poslovodje v sodni register namreč nima konstitutivnega učinka.poslovodja gospodarske družbe – vpis poslovodje v sodni register
Sodba III Ips 10/2012VS400248925.03.2014Gospodarski oddelekPRAVO DRUŽBPritrditi je mogoče revidentki, ki nasprotuje stališču pritožbenega sodišča, da pod utemeljene razloge v smislu tretjega odstavka 501. člena ZGD-1 lahko sodi le krivdno ravnanje družbenika. Razlikovanje med krivdnimi in nekrivdnimi razlogi na odločitev v tej zadevi ne vpliva. Odločilno je le, ali ravnanja, ki jih toženi stranki očita tožeča stranka, predstavljajo utemeljen razlog za...dopuščena revizija - družba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) - izključitev družbenika iz družbe - razlogi za izključitev družbenika - utemeljeni razlogi
Sodba III Ips 36/2010VS400225620.03.2013Gospodarski oddelekPRAVO DRUŽBDoločba petega odstavka 502. člena ZGD-1, ki ureja pravico družbenika do izplačila vrednosti poslovnega deleža, je v primeru pogodbenega izstopa kogentna v tem smislu, da je z družbeno pogodbo ni mogoče povsem izključiti in je družbeniku odvzeti. Takšna določba, ki bi pravico družbeniku odvzela, bi bila nična. Poleg tega, da družbenikove pravice do izplačila ne sme izključiti, je ne...družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) - izstop družbenika iz družbe – pogodbeni izstop družbenika – sodni izstop družbenika – poslovni delež - prenehanje poslovnega deleža – izplačilo ocenjene vrednosti poslovnega deleža
Sklep III DoR 37/2013VS400228304.06.2013Gospodarski oddelekPRAVO DRUŽBRevizija se dopusti glede vprašanj: Ali bi moralo biti soglasje skupščine iz prvega odstavka 330. člena ZGD-1 (pred novelo ZGD-1A) dano pred sklenitvijo pogodbe o prenosu najmanj 25% premoženja družbe oziroma ali bi lahko bilo dano tudi naknadno? Ali bi morala biti v primeru, če je bilo soglasje dano naknadno, pogodba sklenjena pod odložnim oziroma razveznim pogojem?skupščina delniške družbe (d. d.) - soglasje skupščine – prenos najmanj 25 odstotkov premoženja družbe – veljavnost pogodbe – dopuščena revizija
Sklep III Ips 95/2011VS400246825.02.2014Gospodarski oddelekPRAVO DRUŽBObstaja več ravni konkretizacije razlogov za odklonitev dovoljenja za prenos delnic. Druga raven je konkretizacija odklonitvenih razlogov v statutu posamezne družbe. V njem morajo biti ti razlogi natančneje določeni (bolj natančno kot v zakonu). Ne zadošča, da je v statutu zakonski razlog le prepisan, oziroma, da se statut na zakonske razloge le sklicuje. Statut mora...vinkulacija delnic - delnice, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu - zavrnitev dovoljenja za prenos delnic - utemeljeni razlogi za zavrnitev dovoljenja za prenos delnic - konkretizacija utemeljenih razlogov
Sodba I Ips 74/2009VS200497219.11.2009Kazenski oddelekPOVOJNI PROCESI – KAZENSKO PROCESNO PRAVO – KAZENSKO MATERIALNO PRAVOZ razumevanjem opisa kaznivega dejanja (iz izreka sodbe) v povezavi z razlogi sodbe ni prebito načelo zakonitosti v smislu določnosti opisa.bistvene kršitve določb kazenskega postopka – nerazumljiv izrek – nasprotje med izrekom in razlogi sodbe – opis kaznivega dejanja – načelo zakonitosti – uporaba predvojnih pravnih pravil - kršitev kazenskega zakona – odločba o kazenski sankciji
Sodba I Ips 139/2009VS200497805.11.2009Kazenski oddelekPOVOJNI PROCESIZa obstoj kaznivega dejanja po 14. točki 3. člena Zakona o kaznivih dejanjih zoper ljudstvo in državo se je moralo podpiranje v tej določbi opisanih oseb, tolp, organizacij in njihovih aktivnih članov manifestirati v oblikah aktivnega ravnanja storilca, ki so bile v tej zakonski določbi tudi primeroma naštete.obstoj kaznivega dejanja - kazniva dejanja zoper ljudstvo in državo – zakonski znaki kaznivega dejanja - zahteva za varstvo zakonitosti - upravičenec za vložitev - zakoniti zastopnik verske skupnosti
Sodba I Ips 57/2009VS200498917.09.2009Kazenski oddelekPOVOJNI PROCESIČeprav priči nista bili zaslišani pred sodiščem ampak pred drugim organom (UDBO), glede na takratno procesno ureditev zapisniki o zaslišanju, prebrani na glavni obravnavi, niso nedovoljen dokaz.bistvene kršitve določb kazenskega postopka – nerazumljiv izrek – opis kaznivega dejanja – nedovoljeni dokazi – zaslišanje priče - branje zapisnika - kršitev kazenskega zakona – obstoj kaznivega dejanja - kazniva dejanja zoper ljudstvo in državo - pomoč storilcu po storitvi kaznivega dejanja - kazniva dejanja zoper splošno ljudsko premoženje - prikrivanje
Sklep II Ips 501/2009VS001480701.12.2011Civilni oddelekPOPRAVA KRIVIC – KAZENSKO PROCESNO PRAVO – ODŠKODNINSKO PRAVO – CIVILNO PROCESNO PRAVOUpravna pot za uveljavljanje oziroma priznanje odškodnine je določena le v primerih, ko je upravičencu status (bivšega političnega) zapornika priznan (zgolj) s sklepom Komisije za izvajanje Zakona o popravi krivic, posameznik pa uveljavlja odškodnino (le) na podlagi takšnega priznanja. Le za to skupino upravičencev je za uveljavljanje odškodnine za nepremoženjsko škodo predvideno postopanje...neupravičen odvzem prostosti – poprava krivic – politični zapornik – obnova kazenskega postopka – pravica do povrnitve škode – odškodnina za nepremoženjsko škodo zaradi neupravičenega odvzema prostosti – sodna pristojnost
Sodba I Ips 556/2013-16VS200658809.05.2013Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC – KAZENSKO MATERIALNO PRAVONavedbe v izreku sodbe, iz katerih izhaja, da je obsojenec v pridigi ob primerjavi prisege pred Bogom in civilne prisege dal prednost prvi, ne vsebujejo nobenega poziva na nasilno rušenje državne ureditve, zato v opisu dejanja, za katerega je bil spoznan za krivega in obsojen, ni bistvenih znakov kaznivega dejanja iz prvega odstavka 9. člena ZKLD.kršitev kazenskega zakona – obstoj kaznivega dejanja – kazniva dejanja zoper ljudstvo in državo
Sodba I Up 766/99VS1534004.06.2003Upravni oddelekPOPRAVA KRIVIC - UPRAVNI SPORSodba sodišča prve stopnje ni nezakonita le zato, ker jo je oprlo sodbo na zakon, ki je dokazoval glede določitve odškodnine na določbe drugega zakona, ki pa ga ob odločanju upravnega organa še ni bilo. poprava krivic - status bivšega političnega zapornika - določitev odškodnine - upravni spor - uporaba materialnega prava
Sodba IV Ips 81/93VS2009726.01.1994Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - PREKRŠKIPodana je kršitev materialnega zakona po 1. točki 187. člena zakona o prekrških, ker v odločbi ni opisano konkretno dejanje, ki bi se po zakonu štelo za prekršek. zahteva za varstvo zakonitosti - kršitev materialnega zakona - prekršek zoper javni red in mir
Sodba IV Ips 48/93VS2012616.02.1994Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - PREKRŠKIZgolj namen ilegalno pobegniti v inozemstvo, ne da bi storilec podvzel kakršnokoli izvršitveno dejanje, nima znakov prekrška po 2. členu zakona o prekrških zoper javni red in mir. zahteva za varstvo zakonitosti - kršitev materialnega zakona
Sodba IV Ips 25/94VS2015013.04.1994Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - PREKRŠKIV pravnomočni odločbi o prekršku je bil kršen materialni zakon, ker dispozitiv odločbe ni vseboval dejanskega stanu prekrška. zahteva za varstvo zakonitosti - kršitev zakona
Sodba IV Ips 51/94VS2021021.09.1994Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - PREKRŠKIKer napadena odločba, s katero je bil kaznovanemu izrečen varstveni ukrep - da se ga za določen čas pošlje v drug kraj - niti v izreku, niti v obrazložitvi ne vsebuje dejanskega stanu prekrška zoper javni red in mir (Ur. l. LRS št. 16/49 in 40/51), je bil kršen zakon (spremembe in dopolnitve temeljnega zakona o prekrških, Ur. l. FLRJ št. 46/51), v katerem je bilo določeno, da mora...zahteva za varstvo zakonitosti - kršitev zakona - varstveni ukrep - drug kraj
Sodba IV Ips 42/98VS2072729.10.1998Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - PREKRŠKIKer niti iz izreka niti iz obrazložitve izpodbijane odločbe ne izhaja, da bi se kaznovani J.K. očitalo izmišljanje ali razširjanje lažnivih vesti, niti se ji ne očita, da bi njeno dejanje imelo za posledico "rušenje mira in zadovoljstva državljanov", dejanje nima zakonskih znakov prekrška po 6.tč. 2.čl. ZJRM in tudi ne po kakšni drugi določbi tega zakona. prekrški zoper javni red in mir - širjenje lažnivih vesti
Sodba I Up 263/2003VS1641513.01.2005Upravni oddelekPOPRAVA KRIVIC - ODŠKODNINSKO PRAVOKer 9. člen ZSPOZ določa, da skupni znesek, ki ga prejme posamezni upravičenec, ne more presegati višine 2.000.000,00 SIT, tožnik ne more uveljavljati večje odškodnine. bivši politični zapornik - odškodnina - višina odškodnine za vsak mesec pretrpljenega nasilja - skupna višina odškodnine
Sodba I Ips 52133/2011-10VS200635917.01.2013Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVO - USTAVNO PRAVOZaplemba premoženja pomeni prisilni odvzem premoženja v korist države. Predstavlja kršitev splošne deklaracije OZN o človekovih pravicah (27. člen), po kateri ima vsakdo pravico do premoženja in nikomur ne sme biti samovoljno vzeto. Način zaplembe premoženja, kakršnega je določal 28. člen ZKIK, predstavlja eno najhujših oblik represije in kršenja človekovih pravic in je značilen...bistvena kršitev določb kazenskega postopka – smrt obdolženca - zahteva za varstvo zakonitosti - dovoljenost - zahteva vložena zoper sodni sklep o zaplembi premoženja - priglasitev okrajnega ljudskega odbora - ugotovitev neskladja s splošnimi pravnimi načeli, ki so jih v času uveljavitve priznavali civilizirani narodi
Sklep II Ips 888/2006VS001175726.03.2009Civilni oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVOUpravna pot za uveljavljanje oziroma priznanje odškodnine je določena le v primerih, ko je upravičencu status (bivšega političnega) zapornika priznan (zgolj) s sklepom Komisije za izvajanje Zakona o popravi krivic, posameznik pa uveljavlja odškodnino na podlagi takšnega priznanja. neupravičen odvzem prostosti - poprava krivic - politični zaporniki - pravica do povrnitve škode - premoženjska škoda - nepremoženjska škoda - sodna pristojnost
Sklep I Ips 107/2009VS200487620.08.2009Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVO - MEDVOJNI PROCESIZahtevo za varstvo zakonitosti je mogoče na podlagi 20. člena ZKP-G vložiti le zoper sodno odločbo, ki je postala pravnomočna do 2.7.1990, ne pa tudi zoper upravno odločbo.zahteva za varstvo zakonitosti - dovoljenost - zaplemba premoženja osebam nemške narodnosti - ukrep upravne narave
Sodba I Ips 328/2009VS200539128.10.2010Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVO - KAZENSKO MATERIALNO PRAVO - USTAVNO PRAVOZahteva za varstvo zakonitosti, vložena le zoper odločbo sodišča o zaplembi premoženja, ni dopustna. Priglasitev okrajnega ljudskega odbora (pravni temelj odločbe sodišča) je v primerih, ko ta po vsebini nadomešča kazensko sodbo, mogoče izpodbijati (tudi) z zahtevo za varstvo zakonitosti. Novela ZKP-I možnost vložitve zahteve za...zahteva za varstvo zakonitosti - dovoljenost – čas vložitve – spremembe ZKP - zahteva vložena zoper sodni sklep o zaplembi premoženja - priglasitev okrajnega ljudskega odbora – poročilo odbora – pravno sredstvo zoper priglasitev (poročilo) okrajnega ljudskega odbora - obnova postopka – ugotovitev neskladja s splošnimi pravnimi načeli, ki so jih v času uveljavitve priznavali civilizirani narodi - razveljavitev predpisa – načelo zakonitosti - pravna jamstva v kazenskem postopku – kršitev kazenskega zakona – zaplemba premoženja
Sodba I Ips 386/2006VS2373208.03.2007Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVO - KAZENSKO MATERIALNO PRAVO - MEDVOJNI PROCESIČeprav opis dejanja v izreku sodbe ne pove, kdo je bil oškodovanec, kakšno je bilo njegovo delovanje, zakaj bi to delovanje lahko bilo zanj usodno in kakšna je bila vsebina obsojenčeve informacije o njem, pa ti podatki sami po sebi niso zakonski znaki kaznivega dejanja prijavljanja po 3. točki 3. člena Zakona o kaznivih dejanjih zoper narod in državo (ZKND 1945), ki bi morali biti konkretizirani...kršitev kazenskega zakona - obstoj kaznivega dejanja - ovaduštvo - prijavljanje - Zakon o kaznivih dejanjih zoper narod in državo (ZKND) - zakonski znaki kaznivega dejanja - precejšen dvom o resničnosti odločilnih dejstev
Sodba I Ips 261/93VS2023122.12.1994Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVO - KAZENSKO MATERIALNO PRAVOPravnomočna sodba sicer pravilno ugotavlja, da je bilo obsojenčevo obširno pisanje sramotilni spis. Njegov spis, v katerem je izražal kritične misli do anomalij tedanje družbe, je bil naperjen le proti komunizmu, torej politični podlagi tedanje družbe, ne pa tudi proti tedanji družbeni in državni ureditvi sami, kot je ta bila določena v ustavah FLRJ in LRS iz let 1946 oziroma 1947 ter v...zahteva za varstvo zakonitosti - kršitev zakona - sovražna propaganda
Sodba I Ips 6/98VS2090613.09.2000Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVO - KAZENSKO MATERIALNO PRAVOBistvena kršitev določb kazenskega postopka iz 3. tč. 1. odst. 371. čl. ZKP ni podana, če je kazenski postopek tekel v srbohrvaškem jeziku, obsojenec pa ni zahteval, da bi na glavni obravnavi uporabljal svoj jezik in v svojem jeziku spremljal njen potek. kaznivo dejanje nepokorščine pri vpoklicu v vojaško službo in izmikanja vojaški službi - obnova kazenskega postopka - izsiljena izjava obsojenca - stvarna pristojnost vojaškega sodišča - bistvena kršitev določb kazenskega postopka - uporaba svojega jezika v postopku - zahteva za varstvo zakonitosti - zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanskega stanja - skrivanje pred obrambnimi obveznostmi
Sodba I Ips 102/2006VS2330806.07.2006Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVO - KAZENSKO MATERIALNO PRAVOVrhovno sodišče je obsojenca oprostilo obtožbe, ker izrek sodbe v opisu dejanj ni vseboval zakonskih znakov treh obsojencu očitanih kaznivih dejanj po ZTŠS. zahteva za varstvo zakonitosti – kršitev kazenskega zakona – zakonski znaki kaznivega dejanja
Sodba I Ips 379/2006VS2360107.12.2006Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVO - KAZENSKO MATERIALNO PRAVOPomoč k storitvi kaznivega dejanja je kazniva le, če je naklepna, zato je treba ugotoviti ne le objektivna ravnanja, temveč tudi subjektivne elemente pomoči. Naklep pomagača mora obsegati zavest, da pomaga pri izvršitvi kaznivega dejanja in hkrati hotenje te pomoči, nanašati pa se mora na določeno kaznivo dejanje. bistvene kršitve določb kazenskega postopka - nasprotje med izrekom in obrazložitvijo - razlogi o odločilnih dejstvih - dvom o resničnosti odločilnih dejstev - Zakon o zatiranju nedovoljene trgovine, nedovoljene špekulacije in gospodarske sabotaže - udeležba pri kaznivem dejanju - pomoč - naklep
Sodba I Ips 375/2006VS2360522.02.2007Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVO - KAZENSKO MATERIALNO PRAVOZ zahtevo za varstvo zakonitosti na podlagi ZPKri se sme pravnomočna sodba izpodbijati zaradi nepravilne uporabe oziroma kršitve določb tega zakona, ki določa pogoje in postopek za revizijo. Zahteva za varstvo zakonitosti na podlagi ZKP-G pa se sme vložiti iz razlogov in pod pogoji, ki jih določa ZKP. izredno pravno sredstvo po Zakonu o popravi krivic - razlogi za zahtevo za varstvo zakonitosti - zloraba zakona zaradi političnih, razrednih ali ideoloških razlogov - nepokorščina pri vpoklicu v vojaško službo in izmikanje vojaški službi - splošna vojaška obveznost - ugovor vesti - priznanje statusa političnega zapornika
Sodba I Ips 390/2005VS2362415.02.2007Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVO - KAZENSKO MATERIALNO PRAVOPri presoji pravnih posledic neupoštevanja ugovora vesti v zvezi s kaznivimi dejanji iz poglavja kaznivih dejanj zoper oborožene sile KZ SFRJ ni mogoče izhajati iz sedanje ureditve pravice od ugovora vesti, marveč iz ureditve tega vprašanja v času storitve kaznivega dejanja in ocene (v postopkih revizije po ZPKri) ali je bila ta ureditev taka, da je mogoče trditi, da izpodbijana sodba temelji...zahteva za varstvo zakonitosti - obseg preizkusa - ugovor vesti - status političnega zapornika - zakonski znaki kaznivega dejanja - odklonitev sprejema in uporabe orožja - prepovedana posledica - formalno kaznivo dejanje - status vojaške osebe po KZJ
Sodba I Ips 51/2006VS2376801.10.2007Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVO - KAZENSKO MATERIALNO PRAVOS pravico do sojenja v navzočnosti je obtožencu dana možnost, da je vsaj enkrat v postopku zaslišan in da se izjavi o dejanjih, ki so mu očitana, zato bi sodišče glede na že takrat (leta 1946) veljavne standarde pravnih redov civiliziranih držav, še preden bi lahko ugotovilo, da ima podlago za sojenje v obdolženčevi odsotnosti, moralo izvesti poizvedbe o njegovem prebivališču in mu...bistvene kršitve določb kazenskega postopka - sojenje v navzočnosti obtoženca - pogoji za sojenje v odsotnosti - pravice obrambe - stvarna pristojnost - pristojnost vojaškega sodišča - zagovornik po uradni dolžnosti - obvezna formalna obramba - enakopravnost strank v postopku - pravica do izvajanja dokazov v korist obtoženca - zavrnitev dokaznega predloga obrambe - objektivna identiteta obtožbe in sodbe - preiskava - beneficium cohaesionis - prepoved retroaktivnosti - kaznivo dejanje zoper ljudstvo in državo - vojni zločin - zakonski znaki kaznivega dejanja - lex certa - opis kaznivega dejanja
Sodba I Ips 72/2006 in I Ips 237/2007VS2382207.06.2007Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVO - KAZENSKO MATERIALNO PRAVOIzražanje obsojenčevih kritičnih pripomb na razmere v Jugoslaviji in vojski leta 1948 ne pomeni poziva na nasilno rušenje obstoječe državne ureditve niti po tedanji in še manj po veljavni kazenski zakonodaji. načelo zakonitosti - določna opredelitev kaznivega dejanja - kršitev kazenskega zakona - obstoj kaznivega dejanja - sovražna propaganda - zakonski znaki kaznivega dejanja - zahteva za obnovo kazenskega postopka
Sodba I Ips 62/2009VS200491901.10.2009Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVO - KAZENSKO MATERIALNO PRAVOS tem, ko je sodišče druge stopnje v opisu kaznivega dejanja v sodbi dodalo čas in kraj storitve kaznivega dejanja, ni zagrešilo bistvene kršitve določb kazenskega postopka iz 9. točke prvega odstavka 371. člena ZKP, saj se sodba kljub tej spremembi nanaša na isti dogodek, kot je bil opisan v obtožnici, in je ostalo dejanje obsojenca nespremenjeno.bistvene kršitve določb kazenskega postopka – prekoračitev obtožbe - objektivna identiteta med obtožbo in sodbo – kršitev kazenskega zakona – obstoj kaznivega dejanja - kazniva dejanja zoper narod in državo
Sodba I Ips 114/2009VS200492001.10.2009Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVO - KAZENSKO MATERIALNO PRAVOOpis kaznivega dejanja v izreku sodbe, v katerem ni konkretno opredeljeno, kdo in katero društvo z namenom izvrševanja zločinov iz 2. člena Zakona o kaznivih dejanjih zoper ljudstvo in državo (ZKLD) ali s fašističnimi cilji je ustanovil in prav tako ni navedena trditev, da je obsojenec postal član takega društva ali da ga je na določen način podpiral, ne vsebuje vseh zakonskih znakov...bistvene kršitve določb kazenskega postopka - kršitev kazenskega zakona – obstoj kaznivega dejanja - kaznivo dejanje zoper ljudstvo in državo – zahteva za varstvo zakonitosti – upravičenec za vložitev - zakoniti zastopnik verske skupnosti
Sodba I Ips 49/2009VS200492224.09.2009Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVO - KAZENSKO MATERIALNO PRAVOOpis dejanja, ki ne navaja časa in kraja, kjer naj bi obsojenec deloval in ne vsebuje načina storitve oziroma opisa vloge obsojenca, obsojencu ne zagotavlja uveljavljanja učinkovite obrambe in ne preprečuje, da ne bi bil v isti zadevi še enkrat obsojen.bistvene kršitve določb kazenskega postopka – prekoračitev obtožbe – objektivna identiteta med obtožbo in sodbo – razlogi o odločilnih dejstvih – pravice obrambe – opis kaznivega dejanja – kršitev kazenskega zakona – obstoj kaznivega dejanja – zahteva za varstvo zakonitosti – upravičenec za vložitev – zakoniti zastopnik verske skupnosti
Sodba I Ips 120/2009VS200492517.09.2009Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVO - KAZENSKO MATERIALNO PRAVOZgolj vzpostavitev stika z neko osebo v tujini brez opisa kakršnihkoli ravnanj, ki bi kazala na namen iz 2. člena Zakona o kaznivih dejanjih zoper ljudstvo in državo (ZKLD), ne izpolnjuje zakonskih znakov kaznivega dejanja po 14. točki 3. člena ZKLD.zahteva za varstvo zakonitosti – upravičenec za vložitev – zakoniti zastopnik verske skupnosti - kazniva dejanja zoper ljudstvo in državo – zakonski znaki kaznivega dejanja
Sodba I Ips 127/2009VS200493517.09.2009Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVO - KAZENSKO MATERIALNO PRAVOBistvo kaznivega dejanja sovražne propragande je bilo, da je storilec z eno izmed izvršitvenih oblik delal propagando, ki je bila usmerjena proti državni in družbeni ureditvi. Subjektivni namen kaznivega dejanja je bil izražen v namenu izpodkopavanja oblasti delovnega ljudstva ter ostalih v zakonu naštetih dejavnostih, izvršena propaganda pa je morala biti tudi takšna, da je bila primerna...bistvena kršitev določb kazenskega postopka – protispisnost - načelo zakonitosti – prepoved retroaktivnosti – kršitev kazenskega zakona – obstoj kaznivega dejanja – sovražna propraganda – zakonski znaki kaznivega dejanja
Sodba I Ips 66/2006VS200494324.09.2009Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVO - KAZENSKO MATERIALNO PRAVOPravica do neposredne izvedbe obremenilnih dokazov je bila tudi že v času sojenja po takrat veljavnih pravnih pravilih Zakona o sodnem kazenskem postopku ena temeljnih pravic in bistvena za uresničevanje učinkovite obrambe.bistvena kršitev določb kazenskega postopka – protispisnost – nejasen izrek - uporaba določb Zakona o sodnem kazenskem postopku kot pravnih pravil - pravice obrambe – zaslišanje obremenilnih prič – načelo neposrednosti - kazniva dejanja zoper narod in državo – načelo zakonitosti – kršitev kazenskega zakona – obstoj kaznivega dejanja – opis kaznivega dejanja
Sodba I Ips 126/2009VS200514611.02.2010Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVO - KAZENSKO MATERIALNO PRAVOOpis kaznivega dejanja mora vsebovati določno opredelitev izvršitvenega dejanja, ki ga je možno subsumirati pod zakonski dejanski stan določene inkriminacije, z navedbo konkretnih okoliščin, ki ga opredeljujejo kot historični in dokazljiv dogodek.bistvene kršitve določb kazenskega postopka – razlogi o odločilnih dejstvih – nasprotje med izrekom in obrazložitvijo – kršitev kazenskega zakona – kaznivo dejanje zoper ljudstvo in državo – zakonski znaki kaznivega dejanja – opis kaznivega dejanja
Sodba I Ips 60/2009VS200521612.05.2010Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVO - KAZENSKO MATERIALNO PRAVOOpis kaznivega dejanja, iz katerega ni jasno, katero kaznivo dejanje (način izvršitve) se obsojencu sploh očita, predstavlja bistveno kršitev določb kazenskega postopka po 11. točki prvega odstavka 371. člena ZKP.bistvena kršitev določb kazenskega postopka - razlogi o odločilnih dejstvih – nerazumljiv izrek - kazniva dejanja zoper narod in državo – opis kaznivega dejanja – organiziranje društva s ciljem iz 2. člena ZKND
Sodba I Ips 66/2010VS200550009.12.2010Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVO - KAZENSKO MATERIALNO PRAVOPri presoji zakonitosti je Vrhovno sodišče izhajalo iz procesnih standardov, veljavnih v času sojenja.izločitev sodnika - časovna veljavnost zakona - kršitev kazenskega zakona - zahteva za izločitev - bistvene kršitve določb kazenskega postopka - pravice obrambe - kazniva dejanja zoper ljudstvo in državo
Sodba I Ips 113/2009VS200552416.12.2010Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVO - KAZENSKO MATERIALNO PRAVOOpis ravnanja kot kaznivega dejanja mora vsebovati natančno in določno opredelitev izvršitvenega ravnanja (storitev ali opustitev) z navedbo konkretnih okoliščin, ki ga opredeljujejo kot historični dogodek. V opisu ravnanja morajo biti tako konkretizirani abstraktni zakonski znaki iz zakonskega opisa kaznivega dejanja.zahteva za varstvo zakonitosti - obseg preizkusa - kršitev kazenskega zakona - izločitev - zaplemba premoženja - bistvene kršitve določb kazenskega postopka - opis kaznivega dejanja - pravice obrambe - obstoj kaznivega dejanja - obtožba upravičenega tožilca - veleizdaja - upravičenec za vložitev - kazniva dejanja zoper ljudstvo in državo - zakoniti zastopnik verske skupnosti - območje verske skupnosti
Sodba I Ips 188/92VS2000624.03.1993Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVO1. Pod organiziranjem, ki pomeni izvršitveno dejanje po 4. točki 3. člena ZKND, je treba razumeti vsako organizacijsko dejavnost, ki je bila usmerjena na formiranje oboroženih enot, ki so podrejene nekemu vodstvu. 2. Dejanja obtoženca, da je oškodovanko udaril, ker je izjavila, da je bil njen brat ustreljen na zahtevo obtoženca in da je pretepel še drugo oškodovanko in ji rekel, da bo...zahteva za varstvo zakonitosti - kazniva dejanja zoper narod in državo - razžalitev - amnestija
Sodba I Ips 29/93VS2000719.03.1993Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVONavajanje v razlogih sodbe o obtožencu je moč razumeti samo tako, da sodišče po oceni izvedenih dokazov obtožencu ne pripisuje sposobnosti za izvrševanje tistih dejanj, ki mu jih je očitala obtožnica. Ker pa je bil obtoženec kljub temu spoznan za krivega takega kaznivega dejanja, obstoji v tem v pisni sodbi nasprotje. zahteva za varstvo zakonitosti - absolutna bistvena kršitev določb kazenskega postopka - razlogi sodbe v nasprotju z izrekom sodbe
Sodba I Ips 5/93VS2003019.05.1993Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVO1. Kaznivo dejanje po 8. točki 3. člena zakona o kaznivih dejanjih zoper ljudstvo in državo (ZKLD) je bilo opredeljeno kot pripravljalno dejanje h kaznivim dejanjem zoper ljudstvo in državo v tem zakonu; zato bi morala v konkretnem primeru biti opredeljena kakšna konkretna dejanja iz 2. člena ZKLD je imelo organizirano društvo za cilj. Ker tega v izreku ni, saj je sodišče v bistvu le povzelo...zahteva za varstvo zakonitosti - kršitev kazenskega zakona - napačna pravna opredelitev
Sodba I Ips 38/93VS2003926.05.1993Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVO1. Po določbi 416. člena ZKP (v zvezi s 1. odstavkom 4. člena ustavnega zakona Republike Slovenije, Uradni list RS št. 1/91-I) se pravnomočna sodba more izpodbijati z zahtevo za varstvo zakonitosti le glede vprašanja, ali je prekršen zakon, ne pa tudi glede vprašanja, ali je bilo dejansko stanje zmotno in nepopolno ugotovljeno. Senat vrhovnega sodišča je zaradi tega ob preizkusu vložene...zahteva za varstvo zakonitosti - kršitev kazenskega zakona - stek
Sodba I Ips 179/93VS2007125.11.1993Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVOIsto ravnanje obsojencev v zvezi s članstvom v slovenski legiji ne more biti opredeljeno kot kaznivo dejanje po 3. in po 4. točki 3. člena ZKND, ker je stek med tema oblikama izključen, saj dejanja po 4. točki 3. člena ZKND pomenijo le predhodno stopnjo uresničenja dejanj iz 3. točke in bi se lahko tako uporabljala le subsidiarno. Sama vključitev obsojencev v slovensko legijo še ni bila...zahteva za varstvo zakonitosti - kršitev kazenskega zakona
Sodba I Ips 183/93VS2011809.03.1994Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVOSamo navajanje zakonskih znakov kaznivega dejanja brez opisa konkretnega ravnanja, na katera bi se ti znaki lahko navezovali ni vsebovalo vseh znakov očitanega kaznivega dejanja po čl. 1 t. 1 in čl. 2 točka 12 ZTŠS in zato ni bilo kaznivo dejanje. zahteva za varstvo zakonitosti - kršitev materialnega zakona
Sodba I Ips 199/93VS2012009.03.1994Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVONi šlo za kaznivo dejanje prevare po 1. odstavku 334. člena KZ/1929, saj je bilo sodišče pred izdajo sklepa o ugotovitvi lastništva dolžno po uradni dolžnosti ugotavljati, ali je stranka, to je obdolženec, v resnici lastnik premoženja, glede katerega uveljavlja lastninsko pravico. Obsojenec je zgolj uveljavljal lastništvo tovarne, zato ni šlo za nikakršno podobnost z dejanji iz 1. do...zahteva za varstvo zakonitosti - kršitev materialnega zakona - goljufija (prevara)
Sodba I Ips 5/94VS2014607.04.1994Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVOSodišče je v škodo obsojenca kršilo kazenski zakon, ker je bila obsojencu za kaznivo dejanje gospodarske sabotaže izrečena kazen odvzema prostosti s prisilnim delom za čas osmih mesecev, torej manj kot eno leto in mu po določbah 66. člena KZ ni smelo izreči za dejanja v steku še kazen zaplembe premoženja. zahteva za varstvo zakonitosti - kršitev kazenskega zakona - zaplemba premoženja
Sodba I Ips 255/93VS2014907.04.1994Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVOSamo pripravljalno dejanje kot kaznivo dejanje po 339. členu KZ (l. 1951) ni bilo predvideno, saj je bilo kaznivo le kot izvršitveno ali poskušeno. zahteva za varstvo zakonitosti - kršitev zakona - neodzivanje k vpoklicu v vojaško službo s pobegom v tujino
Sodba I Ips 70/94VS2015113.04.1994Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVOObsojencu je bila za kaznivo dejanje gospodarske sabotaže po 1. točki 5. člena ZTSŠ izrečena le denarna kazen, kazen zaplembe premoženja pa je smela biti izrečena le za hujše primere gospodarske sabotaže, zato je bil z izrekom zaplembe premoženja v škodo obsojenca kršen materialni zakon. zahteva za varstvo zakonitosti - kršitev materialnega zakona - gospodarska sabotaža - zaplemba premoženja
Sodba I Ips 130/93VS2016109.03.1994Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVOV opisanem dejanju ni znakov kaznivega dejanja po 1. odst. 8. člena ZKLD, zato je vrhovno sodišče v odločanju o zahtevi za varstvo zakonitosti obsojenca na podlagi 1. točke 350. člena ZKP oprostilo od obtožbe. zahteva za varstvo zakonitosti - kršitev kazenskega zakona - ni kaznivo dejanje
Sodba I Ips 27/94VS2016207.04.1994Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVOGolo napeljevanje in sodelovanje pri prestopu državne meje, ni predstavljalo kaznivega dejanja po 14. t. 3. člena ZKLD, niti kakšnega drugega kaznivega dejanja, ki bi bilo kot takšno inkriminirano v letu 1948. zahteva za varstvo zakonitosti - kršitev kazenskega zakona - ni kaznivo dejanje
Sodba I Ips 70/93VS2016725.05.1994Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVONavedba, da je bila obsojenka "zagrizena nemčurka", je lahko le označevanje notranje privrženosti obtoženke ideji o majorizaciji nemštva nad slovenskim, ne pa sestavina kaznivega dejanja. Tudi samo članstvo v kulturbundu ne pomeni kaznivo dejanje po 14. členu uredbe o vojaških sodiščih. zahteva za varstvo zakonitosti - kršitev kazenskega zakona
Sodba I Ips 81/93VS2018306.07.1994Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVOV napadeni sodbi ni zatrjevanih kršitev določb člena 28/II tč. 3 Uredbe o vojaških sodiščih, saj je obrazložitev ločena od dispozitivnega dela sodbe. V obrazložitvi so tudi natančno opredeljena dejstva, ki jih je ugotovilo sodišče in se specifizirano nanašajo na vse dele obsodilnega izreka in dokazi za to (poslane knjige, priznanja obtožencev). V tistem delu, kjer obsojenci obtožbe...zahteva za varstvo zakonitosti - kršitev postopka - ni odločilnih dejstev
Sodba I Ips 291/93VS2018406.07.1994Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVOV opisu dejanja, ki naj bi ga storil obsojenec, je le delno ponavljanje zakonskega opisa kaznivega dejanja, da je obsojenec šel v službo k okupatorju, glede tega, da je tudi pomagal pri izvajanju rekvizicije, odvzemanja hrane in drugih dobrin ali pri izvajanju kakršnihkoli prisilnih ukrepov proti prebivalstvu FLRJ, pa ni navedeno nič konkretnega, zato obsojenčevo ravnanje ni mogoče opredeliti...zahteva za varstvo zakonitosti - kršitev kazenskega zakona
Sodba I Ips 128/93VS2018509.03.1994Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVONedovoljen prestop državne meje sam po sebi v letu 1949 ni bil predviden ne kot kaznivo dejanje, ne kot prekršek, bistveni element kaznivega dejanja iz 2. člena ZKLD pa je bil namen storilca, da pobegne zato, da se priključi pobeglim izdajalcem in deluje za nasilno zrušitev družbene ureditve FLRJ. Sodišče ni sprejelo zagovorov obtožencev, zakaj so poskusili pobegniti, ampak je enostavno...zahteva za varstvo zakonitosti - precejšen dvom o resničnosti odločilnih dejstev - nedovoljeni prestop čez državno mejo
Sodba I Ips 287/93VS2018706.07.1994Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVOV določbi 8. točke 3. člena ZKLD je veljal za storilca kaznivega dejanja tisti, kdor je v državi ali zunaj nje organiziral društvo, ki mu je bil cilj vršiti zločine iz 2. člena ZKLD ali društvo s fašističnimi cilji zoper ustavni red v FLRJ ali kdor je postal član takega društva ali ga je na kakršenkoli način podprl. V konkretnem primeru je šlo za delovanje dveh kanalov, po katerih...zahteva za varstvo zakonitosti - kršitev kazenskega zakona - opisano dejanje nima znakov kaznivega dejanja
Sodba I Ips 249/93VS2019008.06.1994Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVOKer niti v izreku, niti v obrazložitvi izpodbijane pravnomočne sodbe ob navajanju pravne opredelitve iz 14. člena uredbe o vojaških sodiščih ni omenjeno, katera izmed oblik kaznivega dejanja, ki so bile predpisane s to določbo, naj bi bila v tem primeru izražena, ne izhaja noben znak kaznivega dejanja po 14. členu te uredbe. zahteva za varstvo zakonitosti - kršitev kazenskega zakona - ni znakov kaznivega dejanja
Sodba I Ips 281/93VS2020521.09.1994Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVOKer iz opisa kaznivih dejanj ne izhaja, da je v obtoženčevem ravnanju šlo za agitacijo in propagando, ki vsebuje poziv za nasilno rušenje obstoječe družbene ureditve, temveč je šlo le za izjave, ki jih je mogoče po njihovi vsebini opredeliti kot prikazovanje stanja, torej v njem niso bili podani znaki očitanega kaznivega dejanja in je bil s tem kršen zakon. zahteva za varstvo zakonitosti - kršitev kazenskega zakona - ni kaznivo dejanje
Sodba I Ips 233/93VS2020821.09.1994Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVOZamenjava instalacijskega materiala za tri stanovanjske hiše, ki je bil zamenjan za 15 ton kontingentiranega cementa za zidavo obsojenčeve zasebne hiše, ni bilo mogoče oceniti kot dejanje nedovoljene špekulacije s hujšimi posledicami za družbo. Take hujše posledice bi nastale šele tedaj, če bi zaradi prikrivanja in kopičenja ostal širši krog državljanov brez živil, tako da jim grozita...zahteva za varstvo zakonitosti - nedovoljena špekulacija - zaplemba premoženja - kršitev kazenskega zakona
Sodba I Ips 290/93VS2020921.09.1994Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVOZa kaznivo dejanje nedovoljene špekulacije po 1. odstavku 4. člena ZTŠS je bilo mogoče izreči kazen zaplembe premoženja le, če je imelo dejanje hujše posledice za družbo. Dejanje obsojenke, ki je v izreku tudi nekonkretizirano, po količini in vrednosti blaga, ki bi kot predmet nedovoljene špekulacije, ni mogoče oceniti kot hujše posledice za družbo, zato obsojenki sodišče ne bi...zahteva za varstvo zakonitosti - nedovoljena špekulacija - kršitev kazenskega zakona - zaplemba premoženja
Sodba I Ips 197/94VS2021312.10.1994Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVO1. Za politično sodelovanje s sovražnikom ni dovolj posplošena trditev, da je obs. sodeloval v času vojne z določenimi voditelji bele garde, temveč bi bilo treba obsojenčevo delovanje tudi konkretno opisati, da bi bilo iz tega razvidno, ali je politično sodeloval s sovražnikom. Prav tako ni konkretno opisano, kako je pomagal sovražniku pri izvajanju prisilnih ukrepov proti prebivalstvu...zahteva za varstvo zakonitosti - kršitev kazenskega zakona
Sodba I Ips 218/94VS2021512.10.1994Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVO1. Za obstoj kaznivega dejanja po 6. točki 3. člena ZKND je potrebno, da je že iz opisa dejanja razvidno konkretno delovanje obtoženca, iz katerega bi izhajalo ali je politično sodeloval s sovražnikom. 2. V izreku opisano dejanje, da je obtoženi kot italijanski zaupnik soodločal, katere osebe je treba spraviti v zapore odnosno v internacijo in je bilo vsled njegovega vpliva res mnogo ljudi...zahteva za varstvo zakonitosti - kršitev zakona - ni kaznivo dejanje
Sodba I Ips 258/97VS2068325.02.1999Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVOStorilec tega kaznivega dejanja (po 8.čl. Zakona o varstvu splošnega ljudskega premoženja in premoženja pod upravo države) ni bil samo tisti, ki je ukradel takšno premoženje, temveč tudi tisti, ki ga je neupravičeno koristil (neupravičena raba). Zagovornik s tem, ko trdi, da obsojenec ni imel namena prilastitve pisalnega stroja in da dejanja ni storil na vlomen način, ne uveljavlja...kazniva dejanja zoper splošno ljudsko premoženje in premoženje pod upravo države - tatvina - zahteva za varstvo zakonitosti - zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanskega stanja
Sodba I Ips 286/97VS2068721.09.1999Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVOZ odločbo Ustavnega sodišča opr. št. U I 6/93 z dne 1.4.1994 (Ur. list RS št. 23/94) Uredba o vojaških sodiščih (UVS) ni bila razveljavljena ali odpravljena, niti ni bilo odločeno, da tega predpisa v Republiki Sloveniji sploh ni mogoče uporabiti, temveč je bilo odločeno, da se ne uporabljajo posamezne določbe UVS, ob pogojih, ki jih je navedlo Ustavno sodišče in ki jih mora, v okviru...uredba o vojaških sodiščih - veljavnost uredbe po odločbi Ustavnega sodišča RS - kaznivo dejanje sovražne propagande - kaznivo dejanje neprijave zločina - opustitev ovadbe - objektivni pogoj kaznivosti opustitve ovadbe - uporaba določb Kazenskega zakonika Kraljevine Jugoslavije kot pravnih pravil - zahteva za varstvo zakonitosti - precejšen dvom o resničnosti odločilnih dejstev
Sodba I Ips 278/97VS2068919.11.1999Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVOPretežni del obsojenčevih navedb v zahtevi za varstvo zakonitosti se nanaša na njegove trditve, da ni storil očitanega mu kaznivega dejanja vohunstva, da mu krivda ni bila dokazana, da denarja ni prejel zaradi svojega sodelovanja s tujo obveščevalno službo in v ta namen tudi predlaga zaslišanje nekaterih še živih prič. S temi navedbami pa obsojenec ne uveljavlja razlogov iz 1.odst. 420.čl....kaznivo dejanje vohunstva - nedovoljeni dokazi - izsiljeno priznanje - zahteva za varstvo zakonitosti - zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanskega stanja - obnova kazenskega postopka - pristojnost za odločanje o zahtevi za obnovo kazenskega postopka zoper sodbo Vrhovnega vojaškega sodišča SFRJ
Sodba I Ips 35/97VS2069018.06.1999Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVOV času sojenja (1946) so se v skladu s 1.odst. 4.čl. Zakona o razveljavljenju pravnih predpisov, izdanih pred 6. aprilom 1941 in med sovražnikovo okupacijo, uporabljala pravna pravila, ki niso bila urejena z veljavnimi predpisi, kolikor niso bila v nasprotju z ustavami FLRJ in republik, z zakoni in drugimi veljavnimi predpisi, ki so jih izdali pristojni organi nove države, ter tudi ne z načeli...uporaba določb Zakonika o sodnem kazenskem postopanju kot pravnih pravil - glavna obravnava - sprememba sestave senata med glavno obravnavo - zahteva za varstvo zakonitosti - zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanskega stanja
Sodba I Ips 199/96VS2069525.03.1999Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVOPri Zakonu o kaznivih dejanjih zoper ljudstvo in državo ima retroaktivnost svoj legitimni temelj v tem, da so se v času druge svetovne vojne pojavili delikti, ki si jih prejšnji zakonodajalci niso mogli niti zamisliti, kaj šele predvideti. Iz teh razlogov je treba priznati kot dopusten in legitimen odstop od načela prepovedi retroaktivnosti veljave kazenskih zakonov tudi pri ZKLD. I.P. so...zakon o kaznivih dejanjih zoper ljudstvo in državo - časovna veljavnost zakona - retroaktivnost - kaznivost pripravljalnega dejanja - kaznivost poskusa - zahteva za varstvo zakonitosti - precejšen dvom o resničnosti odločilnih dejstev
Sodba I Ips 168/96VS2070817.02.1999Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVOKaznivo dejanje po 4.tč. 3.čl. ZKLD se je lahko storilo le s prostovoljnim vstopom v vojaško formacijo, ki je pomagala okupatorju. Zgolj dejstvo, da je obs. I.P. ilegalno in oborožen prihajal iz Avstrije v Jugoslavijo ter druge spravljal čez mejo, pa do sprejetja kazenskega zakonika iz leta 1951 ni bilo določeno kot kaznivo dejanje. kazniva dejanja zoper ljudstvo in državo - prepovedan prehod čez državno mejo - zahteva za varstvo zakonitosti - precejšen dvom o resničnosti odločilnih dejstev
Sodba I Ips 98/96VS2071024.09.1997Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVOZKLD/1946 sicer ni imel določbe, po kateri je bila izključena kaznivost pomoči storilcu po storjenem kaznivem dejanju, če sta bila pomagač in storilec krvna sorodnika v ravni vrsti ali v drugem (ožjem) sorodstvenem razmerju. Tako določbo pa je vseboval 5.odstavek paragrafa 141 KZ/1929, katerega uporaba ni bila v nasprotju s takratno jugoslovansko ustavo oz. s tedanjimi ustavnimi načeli. ...kazniva dejanja zoper ljudstvo in državo - kaznivo dejanje klevete - pomoč storilcu po storitvi kaznivega dejanja - izključitev kaznivosti - zahteva za varstvo zakonitosti - precejšen dvom o resničnosti odločilnih dejstev
Sodba I Ips 188/95VS2071409.10.1997Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVOZ izpodbijanim sklepom sta bili sodbi sodišča prve in druge stopnje glede kaznivega dejanja po 9.čl. ZKLD razveljavljeni in je bil postopek za to kaznivo dejanje ustavljen, za kaznivo dejanje zoper življenje in telo, za katerega obnova postopka ni bila dovoljena, pa je ostala pravnomočna sodba tako v izreku o krivdi kot tudi v odločbi o glavni in stranski kazni, čeprav je ta dana v obrazložitvi,...obnova postopka - delna obnova postopka - izrekanje enotne kazni
Sodba I Ips 213/95VS2071524.12.1997Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVOObsojencu se ne očita aktivno ravnanje, ampak zgolj vednost o določenih dejstvih, kar pa ni zadoščalo za storitev kaznivega dejanja po 14.tč. 3.čl. ZKLD. Za nudenje pomoči tudi ni moglo šteti dejstvo, da obsojenec G.-ja ni "ovadil oblastem", kot se ugotavlja v obrazložitvi izpodbijane sodbe, saj je opustitev take prijave pomenila posebno kaznivo dejanje po 8.čl. ZKLD. Ker pa konkretizirani...kazniva dejanja zoper ljudstvo in državo - pomoč storilcu po storitvi kaznivega dejanja - opustitev ovadbe - nedovoljena trgovina - zahteva za varstvo zakonitosti - precejšen dvom o resničnosti odločilnih dejstev - prepovedan prehod čez državno mejo
Sodba I Ips 189/96VS2071801.10.1997Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVOZ določbo 1.odst. 13.čl. ZKND/1945 je bil inkriminiran poskus vseh kaznivih dejanj po ZKND/1945 neglede na njihovo težo in neglede na to, ali je bil pri posameznih kaznivih dejanjih poskus pojmovno sploh mogoč. Pravna opredelitev, da je obsojenka z opisanim dejanjem (ovajanje dr. B.K.-ja dr. V.G.-ju) storila poskus kaznivega dejanja po 3.tč. 3.čl. ZKND, bi imela za posledico, da bi že samo...kazniva dejanja zoper narod in državo - ovajanje (denunciranje) - poskus - zahteva za varstvo zakonitosti - precejšen dvom o resničnosti odločilnih dejstev
Sklep I Ips 276/97VS2072106.11.1997Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVONa podlagi izjeme, ki jo določa 2.odst. 560.čl. ZKP, je potrebno sklepati, da zoper sodbe rednih sodišč z območij prejšnjih republik bivše Jugoslavije ni dovoljeno vložiti zahteve za varstvo zakonitosti ali zahteve za izredno omilitev kazni ne glede na to, ali obsojenec je ali je bil slovenski državljan. zahteva za varstvo zakonitosti - sodbe rednih sodišč z območja republik nekdanje Jugoslavije - nedovoljenost
Sklep I Ips 16/99VS2072322.01.1999Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVOV 559.čl. ZKP je določeno, da smejo obs., zagovornik in osebe iz 2.odst. 367.čl. tega zakona vložiti zahtevo za varstvo zakonitosti zoper sodno odločbo, ki je postala pravnomočna pred uveljavitvijo tega zakona, in zoper sodni postopek, ki je tekel pred tako pravnomočno odločbo, v roku dveh let po uveljavitvi tega zakona, ki je začel veljati 1.1.1995. Ker je zagovornik obs. Š.A. vložil...zahteva za varstvo zakonitosti - rok za vložitev
Sklep I Ips 17/99VS2072422.01.1999Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVONa podlagi 559.čl. ZKP je bilo mogoče vložiti zahtevo za varstvo zakonitosti najkasneje do 31.12.1996. Ker je zagovornik obs. F.G. vložil zahtevo za varstvo zakonitosti priporočeno po pošti šele 12.11.1998, jo je vrhovno sodišče kot prepozno zavrglo. zahteva za varstvo zakonitosti - rok za vložitev
Sodba I Ips 100/98VS2072604.06.1998Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVOZahteve za varstvo zakonitosti ni mogoče vložiti zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. zahteva za varstvo zakonitosti - zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanskega stanja - obseg preizkusa kršitev zakona
Sodba I Ips 50/97VS2073117.09.1998Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVOKaznivo dejanje po 14.tč. 3.čl. ZKLD je storil tisti, ki je pomagal storilcem kaznivih dejanj, določenih v ZKLD. Pomoč storilcem drugih (nepolitičnih) kaznivih dejanj pa je lahko - do uveljavitve kazenskega zakonika iz leta 1951 - pomenila le kaznivo dejanje pomoči zločincem na prostosti po pravnih pravilih 143. paragrafa Kazenskega zakonika Kraljevine Jugoslavije iz leta 1929. kazniva dejanja zoper ljudstvo in državo - pomoč storilcu po storitvi kaznivega dejanja - uporaba določb Kazenskega zakonika Kraljevine Jugoslavije kot pravnih pravil - zahteva za varstvo zakonitosti - precejšen dvom o resničnosti odločilnih dejstev
Sodba I Ips 43/97VS2073330.09.1998Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVOZ navedbami, da sodišče v dokaznem postopku ni zaslišalo prič, katerih zaslišanje je predlagal v vlogi z dne 28.2.1949, in da je bila zato sodba sprejeta na podlagi enostranskih trditev ter z navedbo, da bi bil oproščen obtožbe, če bi bile priče zaslišane, obs. uveljavlja razlog zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, zaradi katerega ni mogoče vložiti zahteve za varstvo...kazniva dejanja zoper ljudstvo in državo - vodenje društva za izvrševanje kaznivih dejanj iz 2.čl. ZKLD - zahteva za varstvo zakonitosti - zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanskega stanja - precejšen dvom o resničnosti odločilnih dejstev
Sodba I Ips 15/97 in I Ips 16/97VS2073723.06.1999Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVOZ ravnanji, naštetimi v 14.tč. 3.čl. ZKLD, je bila inkriminirana pomoč storilcem kaznivega dejanja iz 2.čl. ZKLD, ne pa tudi pomoč storilcem drugih (nepolitičnih) kaznivih dejanj. ZKLD ni imel določbe, ki bi izključevala kaznivost pomoči storilcu, če je bil pomagač z njim v krvnem sorodstvu v ravni črti ali v drugem (ožjem) sorodstvenem razmerju ali zakonec. Navedeno pa je urejal...kazniva dejanja zoper ljudstvo in državo - pomoč storilcu po storitvi kaznivega dejanja - izključitev kaznivosti - zahteva za varstvo zakonitosti - zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanskega stanja - precejšen dvom o resničnosti odločilnih dejstev
Sodba I Ips 100/97VS2073818.06.1999Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVOSodišče je lahko storilcu kaznivega dejanja nedovoljene špekulacije v skladu z določbo 1.odst.4.čl. ZTŠS izreklo kazen zaplembe premoženja le, če je šlo za hujšo obliko nedovoljene špekulacije - da je nastala hujša posledica za družbo, ki je seveda morala biti v opisu dejanja konkretno navedena. nedovoljena špekulacija - uporaba določb Zakona o nedovoljeni trgovini, nedovoljeni špekulaciji in gospodarski sabotaži po odločbi Ustavnega sodišča RS - hujše posledice nedovoljene špekulacije - zaplemba premoženja - zahteva za varstvo zakonitosti - zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanskega stanja
Sodba I Ips 231/96VS2074206.11.1997Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVODo 1.7.1951, to je do uveljavitve Kazenskega zakonika iz leta 1951, prehod državne meje brez predpisanega dovoljenja ni bil kazniv. Prav tako takšno dejanje ni bilo kaznivo po Kazenskem zakoniku Kraljevine Jugoslavije. Po oceni vrhovnega sodišča zaradi tega, ker v sodbi ni izrečno navedena zakonska označba kaznivega dejanja, izrek sodbe ni nerazumljiv, saj sodba v izreku navedeno ravnanje,...kazniva dejanja zoper javni red in mir - prepovedan prehod čez državno mejo - uporaba določb Kazenskega zakonika Kraljevine Jugoslavije kot pravnih pravil - kaznivo dejanje falsifikacije osebnih legitimacijskih listin - bistvena kršitev določb kazenskega postopka - nerazumljivost izreka sodbe
Sklep I Ips 254/96VS2074823.04.1998Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVOSklep z dne 1.2.1946, zoper katerega je vložena zahteva za varstvo zakonitosti, je bil izdan na podlagi dopisa okrajnega ljudskega odbora, po katerem je obsojenec A.P., ki je bil za kazniva dejanja po čl. 106, 125, 127 in 128 KZ/51 sicer obsojen šele 1954, spadal med osebe, ki jih našteva 28.čl. ZKIK. Navedeni sklep o zaplembi premoženja je torej pomenil le izvršitev priglasitve Okrajnega...zahteva za varstvo zakonitosti - dovoljenost - zahteva vložena zoper sodni sklep o zaplembi premoženja - priglasitev okrajnega ljudskega odbora - obnova postopka
Sodba I Ips 279/96VS2075105.03.1998Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVOIz določila 4.tč. 3.čl. ZKLD jasno izhaja, da je tako kaznivo dejanje lahko storil le tisti, kdor je prostovoljno vstopil v oborožene vojaške formacije z namenom podpiranja sovražnika. Odločilno je torej dejstvo, da je obsojenec prostovoljno pristopil k domobrancem, kar pa v sodbi ni zanesljivo ugotovljeno. Nobenega dvoma ni, da je bilo tudi v zvezi s kaznivimi dejanji po Zakonu o kaznivih...kazniva dejanja zoper ljudstvo in državo - pripadnik domobrancev - vojni zločin - amnestija - zahteva za varstvo zakonitosti - precejšen dvom o resničnosti odločilnih dejstev
Sodba I Ips 176/96VS2075204.06.1998Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVONavedbo vložnice v zahtevi za varstvo zakonitosti, da je obsojenec v seznamu zapornikov označen kot obsojenec zaradi Informbiroja, da je del kazni prestajal na Golem otoku, da je bil obsojen in kazen prestajal v času hudega spora med Jugoslavijo in Informbirojem oz. Sovjetsko zvezo, da je bil politični zapornik in nevaren takratni Jugoslaviji, je moč predvsem razumeti kot uveljavljanje zmotne...zahteva za varstvo zakonitosti - zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanskega stanja
Sodba I Ips 197/96VS2075708.07.1998Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVOKer je obs. V.R. odstopil od nadaljnjega pripravljanja kaznivega dejanja, bi šlo v skladu z določbami 3.odst. 23.čl. KZ-1947 za kaznivo dejanje le pod pogojem, da bi že izvršena pripravljalna dejanja pomenila samostojno kaznivo dejanje. V ZKLD pa dogovarjanje za izvršitev kaznivega dejanja iz 2.čl. ni bilo inkriminirano kot samostojno kaznivo dejanje. kazniva dejanja zoper ljudstvo in državo - organiziranje oborožene tolpe za izvrševanje kaznivih dejanj iz 2.čl. ZKLD - pripravljalna dejanja - prostovoljni odstop - posest strelnega orožja - zahteva za varstvo zakonitosti - precejšen dvom o resničnosti odločilnih dejstev
Sodba I Ips 162/96VS2075803.07.1998Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVOPri kaznivem dejanju sovražne propagande po 9.čl. ZKLD ni ne iz izreka ne iz obrazložitve razvidno, kakšna je bila vsebina lista "Matjaževa vojska". Sodba le povzema besedilo inkriminacije iz 1.odst. 9.čl. ZKLD ("poziv na nasilno rušenje obstoječe državne ureditve"), kar pa za preizkus, ali je list imel tako vsebino, ne zadošča. kazniva dejanja zoper ljudstvo in državo - pomoč storilcu po storitvi kaznivega dejanja - sovražna propaganda - zahteva za varstvo zakonitosti- precejšen dvom o resničnosti odločilnih dejstev
Sodba I Ips 101/97VS2076714.01.1999Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVOZ navedbami, da je bil proces zoper obsojenko zmontiran, da je sodišče opravilo hiter in kratek postopek, v katerem je zaslišalo le dve priči in na podlagi njunih neverodostojnih izpovedi spoznalo obsojenko za krivo, ne da bi njuni izpovedbi preverilo z zaslišanjem ključne priče I.K., vložnica uveljavlja razlog zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, zaradi katerega pa ni mogoče...kazniva dejanja zoper narod in državo - zločini in prestopki zoper slovensko narodno čast - zahteva za varstvo zakonitosti - precejšen dvom o resničnosti odločilnih dejstev - zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanskega stanja
Sodba I Ips 225/96VS2077319.03.1998Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVOKaznivo dejanje po 10.čl. ZKLD se je lahko storilo tudi z eventualnim naklepom, saj zakon ni zahteval, da bi moralo biti dejanje storjeno s kakšnim posebnim namenom oz. ciljem. Zakonski znak tega kaznivega dejanja, "ki krepijo gospodarsko moč in vojni potencial sovražnika", je pomenil le objektivni pogoj kaznivosti, glede katerega pa se ne zahteva poseben subjektivni (krivdni) odnos storilca. ...kazniva dejanja zoper ljudstvo in državo - gospodarska kolaboracija - oblike krivde - objektivni pogoj kaznivosti - zahteva za varstvo zakonitosti - precejšen dvom o resničnosti odločilnih dejstev
Sodba I Ips 118/97VS2077430.09.1998Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVOZagovornik obs. A.K. v zahtevi za varstvo zakonitosti ni navedel nobene kršitve zakona, temveč je navedel le zakonske razloge, zaradi katerih je mogoče vložiti navedeno izredno pravno sredstvo. Ker zahteve ni dopolnil, vrhovno sodišče pa se omeji le na preizkus tistih kršitev zakona, na katere se sklicuje vložnik v svoji zahtevi, jo je Vrhovno sodišče RS kot neutemeljeno zavrnilo. kazniva dejanja zoper ljudstvo in državo - zahteva za varstvo zakonitosti - obseg preizkusa kršitev zakona
Sodba I Ips 18/97VS2081215.03.2000Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVOObrazložitev sodbe, ki vsebuje zgolj trditev, da se je sodišče na podlagi izvedenih dokazov in priznanja obdolženk prepričalo, da sta storili očitana dejanja, s pravno opredelitvijo, da gre za "manifestiranje sovražnosti zoper državno ureditev", ki ga predpisi niso poznali, je bistvena kršitev določb kazenskega postopka iz 11. tč. 1. odst. 371. čl. ZKP. kaznivo dejanje manifestiranja sovražnosti zoper državno ureditev - razžalitev državnih organov - bistvena kršitev določb kazenskega postopka
Sodba I Ips 198/95VS2081423.03.2000Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVOObsojenka, ki je vedela, da sta njen brat in njegov znanec pobegnila pred oblastmi in se vračala iz tujine v Jugoslavijo po špijonskih opravilih, pa jima je kljub temu nudila hrano in prenočišče ter z njima vzdrževala zveze in opustila prijavo oblastem, je storila kaznivo dejanje po 14. tč. 3. čl. ZKLD. kazniva dejanja zoper ljudstvo in državo - pomoč storilcu po storitvi kaznivega dejanja - zahteva za varstvo zakonitosti - precejšen dvom o resničnosti odločilnih dejstev
Sodba I Ips 87/97VS2082011.05.2000Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVOKer žalitev vrhovnega komandanta in sovražno izražanje nista bili določeni kot izvršitveni obliki po 15.čl. Uredbe o vojaških sodiščih, je bil storilec po navedeni določbi lahko spoznan za krivega le kaznivega dejanja sovražne propagande. uredba o vojaških sodiščih - sovražna propaganda - žalitev vrhovnega komandanta JA - sovražno izražanje - zahteva za varstvo zakonitosti - zahteva za varstvo zakonitosti vložena zoper sodbo vojaškega sodišča
Sodba I Ips 131/97VS2082511.05.2000Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVONi mogoče reči, da iz pravnomočne sodbe ni razvidno, za katero kaznivo dejanje je bil V.R. obsojen, če je sodišče njegovo ravnanje v letu 1947 pravno opredelilo kot kaznivo dejanje zoper življenje in telo - poskus naklepnega umora, pri katerem je smrtna posledica izostala, čeprav brez navedbe člena oziroma paragrafa Kazenskega zakonika Kraljevine Jugoslavije, ki je bil uporabljen, in je s...kazniva dejanja zoper življenje in telo - umor - poskus umora - pravna opredelitev kaznivega dejanja - zahteva za varstvo zakonitosti - zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanskega stanja
Sodba I Ips 54/98VS2083211.05.2000Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVOKer obsojeni B.M. ni imel zagovornika, ki bi bil prisoten na glavni obravnavi, obdolžen pa je bil kaznivih dejanj po 14., 16. in 17.čl. Uredbe o vojaških sodiščih in bi moral imeti v skladu s 60.paragrafom Zakonika o sodnem kazenskem postopanju iz leta 1929 branilca, čim je bila uvedena preiskava oziroma izročena neposredna obtožnica oziroma bi mu ta moral biti postavljen po uradni dolžnosti,...zagovornik - obvezna obramba
Sodba I Ips 10/97 in I Ips 145/97VS2097925.01.2001Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVOAli je bil obsojeni dejansko na begu ali na znanem naslovu v tujini, je vprašanje pravilnosti ugotovljenega dejanskega stanja, ki se z zahtevo za varstvo zakonitosti ne more izpodbijati. Sodišče, ustanovljeno po Zakonu o kaznovanju zločinov in prestopkov zoper slovensko narodno čast (ZSNČ), ni bilo izredno sodišče. Zakon je namreč sprejel organ, ki je bil takrat (5.6.1945) pristojen za...zločini in prestopki zoper slovensko narodno čast - politično sodelovanje z okupatorjem - sodišče, ustanovljeno po Zakonu o kaznovanju zločinov in prestopkov zoper slovensko narodno čast - članstvo v pokrajinskem sosvetu za Ljubljansko pokrajino - sojenje v odsotnosti - zaplemba premoženja - zahteva za varstvo zakonitosti - zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanskega stanja
Sodba I Ips 184/97VS2105723.05.2001Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVODo uveljavitve Zakona o kazenskem postopku iz leta 1948 so morala sodišča v kazenskem postopku uporabljati tudi pravila Zakonika o sodnem kazenskem postopanju iz leta 1929. kazniva dejanja zoper ljudstvo in državo - uporaba določb Zakonika o sodnem kazenskem postopanju - zahteva za varstvo zakonitosti - zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanskega stanja - obnova kazenskega postopka
Sodba I Ips 148/97VS2120721.02.2002Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVOGlede na opis kaznivega dejanja, ki naj bi ga obsojenec storil in glede na njegov zagovor ter razloge prvostopenjske sodbe je podan precejšen dvom o tem, da naj bi obsojenec organiziral oborožen upor ali v njem sodeloval, organiziral ali pomagal, da se organizirajo oborožene tolpe ali njihovo vpadanje na ozemlje države z namenom izvrševati dejanja iz 2. člena ZKLD, ali da je vstopil v skupino,...kazniva dejanja zoper ljudstvo in državo - organiziranje oborožene tolpe za izvrševanje kaznivih dejanj iz 2. člena ZKLD - zahteva za varstvo zakonitosti - precejšen dvom o resničnosti odločilnih dejstev
Sklep I Ips 155/2000VS2125617.01.2002Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVODveletni rok iz 559. člena ZKP za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti zoper sodno odločbo, ki je postala pravnomočna pred uveljavitvijo ZKP, in zoper sodni postopek, ki je tekel pred tako pravnomočno odločbo, je potekel 31.12.1996. Zahtevo, vloženo 12.6.2000, je bilo zato treba kot prepozno zavreči. zahteva za varstvo zakonitosti - rok za vložitev - dovoljenost - zahteva vložena zoper sodbo vrhovnega sodišča
Sodba I Ips 61/2000VS2189210.04.2003Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVOKaznivo dejanje po 14. točki 3. člena ZKLD je storil tudi tisti, kdor je na kakršenkoli način podpiral osebe, ki so pobegnile pred oblastmi, jih skrival, jim prinašal hrano ali na kakršenkoli način oviral državne organe pri njihovem odkrivanju in ulovitvi. Napačno je stališče zahteve, da je bilo kaznivo dejanje podano le, če je bilo izkazano, da je bila oseba, ki ji je storilec nudil...kazniva dejanja zoper ljudstvo in državo - pomoč storilcu po storitvi kaznivega dejanja - izključitev protipravnosti - obnova kazenskega postopka
Sodba I Ips 32/2003VS2234510.06.2004Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVOPresoja, ali so v opisu podani znaki kaznivega dejanja iz 7. točke 3. člena ZKLD ter ali so v obrazložitvi izpodbijane sodbe navedeni razlogi o odločilnih dejstvih (3. točka 2. odstavka 28. člena Uredbe o vojaških sodiščih oziroma 11. točke 1. odstavka 371. člena ZKP). kazniva dejanja zoper ljudstvo in državo - organiziranje oborožene tolpe za izvrševanje kaznivih dejanj iz 2. člena ZKLD - bistvena kršitev določb kazenskega postopka - ni razlogov o odločilnih dejstvih
Sodba I Ips 157/97, I Ips 158/97, I Ips 159/97 in I Ips 160/97VS2235717.06.2004Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVOKer so bile v postopku na podlagi zahteve za revizijo obsojenke oproščene obtožbe za kaznivo dejanje po 8. točki 3. člena ZKLD, glede na tako spremembo sodbe obsojenke nimajo več pravnega interesa za odločitev sodišča v zvezi z njihovimi zahtevami za varstvo zakonitosti glede istega kaznivega dejanja. Ker je imela obsojenka v postopku na podlagi očitno neutemeljene obtožbe pravico...zahteva za varstvo zakonitosti - dovoljenost - pravni interes za vložitev zahteve - razžalitev uradne osebe
Sodba I Ips 36/98VS2263510.02.2005Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVOGlede na določbo 2. odstavka 7. člena Zakona o ureditvi in pristojnosti vojaških sodišč v Jugoslovanski vojski (Uradni list, št. 65 z dne 31.5.1945) so bila vojaška sodišča pristojna tudi v zadevah, kjer je storila kaznivo dejanje poleg nevojaške osebe še vojaška oseba. V tem primeru je bilo praviloma pristojno za obravnavo vojaško sodišče, vendar pa je to lahko na predlog vojaškega...zahteva za varstvo zakonitosti - po faksu vložena zahteva - upravičenci za vložitev - obseg preizkusa kršitev zakona - izpodbijanje odločbe o kazni - nedovoljena trgovina, nedovoljena špekulacija in gospodarska sabotaža - stvarna pristojnost vojaških sodišča - tatvina
Sodba I Ips 174/2007VS2408624.01.2008Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVOS tem, da obsojencu med sojenjem ni bila zagotovljena učinkovita strokovna pomoč zagovornika, je bila kršena njegova pravica obrambe, ki je vplivala na zakonitost pravnomočne sodbe. bistvena kršitev kazenskega postopka - zagovornik - pravica do učinkovite pravne pomoči - obvezna obramba
Sodba I Ips 124/2009VS200493310.09.2009Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVOKer veljavni kazenskopravni predpisi v času, ko naj bi obsojenci izvršili dejanje, zaradi katerega so bili obsojeni, niso vsebovali inkriminacije „širjenje lažnih vesti in zoper ljudsko oblast“, je Vrhovno sodišče izpodbijano sodbo spremenilo tako, da je za vse obsojence izreklo oprostilno sodbo.zahteva za varstvo zakonitosti - upravičenec za vložitev - zakoniti zastopnik verske skupnosti - kršitev kazenskega zakona
Sklep I Ips 181/2009VS200489624.09.2009Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVOZoper sklep o zaplembi premoženja na podlagi priglasitve okrajnega ljudskega odbora imajo osebe, ki so bile na ta način po krivem obsojene, pravico do moralne rehabilitacije, ki jo lahko dosežejo v postopku obnove po 416. členu ZKP.zahteva za varstvo zakonitosti - dovoljenost - zahteva vložena zoper sodni sklep o zaplembi premoženja - priglasitev okrajnega ljudskega odbora - obnova postopka
Sodba I Ips 23515/2010VS200562114.04.2011Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVOOpis kaznivega dejanja mora biti opredeljen z dejstvi in okoliščinami, ki konkretizirajo zakonske znake kaznivega dejanja.bistvene kršitve določb kazenskega postopka - opis kaznivega dejanja - kazniva dejanja zoper ljudstvo in državo
Sodba I Ips 34860/2010VS200563307.04.2011Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVOPonovna vložitev zahteve za varstvo zakonitosti ni dovoljena za isto stranko.zahteva za varstvo zakonitosti - dovoljenost - razlogi o odločilnih dejstvih - bistvene kršitve določb kazenskega postopka - ponovna vložitev zahteve - upravičenec za vložitev - zločini in prestopki zoper slovensko narodno čast - nasprotja v razlogih - zakoniti zastopnik registrirane verske skupnosti
Sodba I Ips 23543/2010VS200564105.05.2011Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO PROCESNO PRAVOZa kazensko odgovornost storilca po Zakonu o kaznivih dejanjih zoper ljudstvo in državo ni zadostovala ugotovitev enega ali več ravnanj, opredeljenih v 3. členu tega zakona, temveč je bilo potrebno ugotoviti tudi namen, predpisan v 2. členu zakona.bistvene kršitve določb kazenskega postopka - zakonski znaki kaznivega dejanja - opis kaznivega dejanja - cilj, da bi se z nasiljem zrušila ali spravila v nevarnost obstoječa družbena ureditev - kazniva dejanja zoper ljudstvo in državo
Sodba I Ips 430/2006VS2371205.04.2007Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO MATERIALNO PRAVO - MEDVOJNI PROCESIGospodarska kolaboracija z okupatorjem, inkriminirana v 10. členu Zakona o kaznivih dejanjih zoper narod in državo, pomeni nekaj več, kot le opravljanje (poslovne) dejavnosti podjetja na trgu. Presojati je treba pomen dogovora določenega podjetja z okupatorjem, ki pomeni istočasno priznavanje posebnega položaja okupatorju kot stranki v gospodarskem poslovanju oziroma ga je potrebno presojati...gospodarska kolaboracija s sovražnikom - Zakon o kaznivih dejanjih zoper narod in državo - zakonski znaki kaznivega dejanja
Sodba I Ips 153/2012VS200577601.03.2012Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO MATERIALNO PRAVO - MEDVOJNI PROCESIPripadnost določeni skupnosti ne predstavlja kaznivega dejanja. Obdolženec se lahko brani le zoper očitke, da je storil konkretno opisano dejanje.kršitev kazenskega zakona - opis kaznivega dejanja - obstoj kaznivega dejanja - uredba o vojaških sodiščih
Sodba I Ips 65/2008VS200426022.05.2008Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO MATERIALNO PRAVOVsako izjavljanje o družbenih razmerah, četudi kritično, še ni propaganda. sovražna propraganda – zakonski znaki kaznivega dejanja
Sodba I Ips 190/2008VS200433828.08.2008Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO MATERIALNO PRAVOZa kazensko odgovornost storilca po Zakonu o kaznivih dejanjih zoper ljudstvo in državo ni zadostovala ugotovitev enega ali več ravnanj, opredeljenih v 3. členu tega zakona, temveč je bilo potrebno ugotoviti tudi namen, predpisan v 2. členu zakona. kaznivo dejanje zoper ljudstvo in državo - zakonski znaki kaznivega dejanja - cilj, da bi se z nasiljem zrušila ali spravila v nevarnost obstoječa družbena ureditev
Sodba I Ips 244/2008VS200434421.08.2008Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO MATERIALNO PRAVOZa poskus kaznivega dejanja prepovedanega prehoda čez državno mejo je (bilo) mogoče šteti le tista dejanja, ki so krajevno in časovno že pomenila začetek izvrševanja kaznivega dejanja, torej začetek prestopa državne meje. kršitev kazenskega zakona - obstoj kaznivega dejanja – zakonski znaki kaznivega dejanja - izvršitvena dejanja - poskus - pripravljalna dejanja - prepovedan prehod čez državno mejo
Sodba I Ips 81/2008VS200444309.10.2008Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO MATERIALNO PRAVOV postopkih izrednih pravnih sredstev se presoja zakonitost glede na določbe, ki so veljale v času storitve domnevnega kaznivega dejanja, tudi te določbe pa je potrebno presojati v skladu s tedaj veljavnimi ustavnimi in splošnimi pravnimi načeli, ki so jih priznavali civilizirani narodi, predvsem pa z načelom zakonitosti. kršitev kazenskega zakona - veleizdaja – izdajstvo države – zakonski znaki kaznivega dejanja - članstvo v organizaciji – pomoč okupatorju – načelo zakonitosti – analogija inter legem
Sodba I Ips 510/2008 in I Ips 72/2009VS200474026.03.2009Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO MATERIALNO PRAVOV postopku z zahtevo za varstvo zakonitosti se presoja zakonitost glede na določbe, ki so veljale v času storitve domnevnega kaznivega dejanja, vendar pa je potrebno tudi te določbe presojati v skladu s tedaj veljavnimi ustavnimi in splošnimi pravnimi načeli, ki so jih priznavali civilizirani narodi, predvsem pa z načelom zakonitosti. kršitev kazenskega zakona - načelo zakonitosti - obstoj kaznivega dejanja - pomoč okupatorju - opis kaznivega dejanja
Sodba I Ips 83/95VS200474930.05.1996Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO MATERIALNO PRAVOSkrivanje obsojenca ter nameravani pobeg v tujino, kot tudi pomoč ostalih soobsojencev pri tem skrivanju ter njihovi inkriminirani pogovori, s katerimi so izražali svoje politično prepričanje in kritiko takratnih oblastnih, političnih in gospodarskih ukrepov, še ni pomenilo organiziranja društva iz 2. člena ZKLD oziroma članstva v tem društvu. kazniva dejanja zoper ljudstvo in državo - kršitev kazenskega zakona - obstoj kaznivega dejanja - opis kaznivega dejanja
Sodba I Ips 198/94VS2021412.10.1994Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO MATERIALNO PRAVOObt. kot sodnik bi moral odkloniti sojenje v zadevi zoper soobtoženca, njegovega sošolca, vendar pa njegovo ravnanje, kot je opisano, ni v ničemer vplivalo na to, da bi se v obravnavani zadevi kršil zakon. Sprejem darila, steklenice konjaka je bilo s strani obt. kot sodnika zanj neprimerno, kar sega le na področje sodniške etike. zahteva za varstvo zakonitosti - kršitev kazenskega zakona - kaznivo dejanje zoper službeno dolžnost
Sodba I Ips 21/97VS2097615.02.2001Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO MATERIALNO PRAVOKaznivo dejanje nedovoljene trgovine po 2. odstavku 226. člena KZ-51 je storil, kdor se je ukvarjal s prodajo blaga, katerega izdelovanje je neupravičeno organiziral. S tem ko so obsojenci kupili material pri raznih trgovskih podjetjih, ga izročili drugim v predelavo, izdelke pa nato prodali kupcem, so organizirali proizvodnjo v nasprotju s 1. in 5. členom Zakona o obrtnih delavnicah samostojnih...kaznivo dejanje nedovoljene trgovine - zahteva za varstvo zakonitosti - zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanskega stanja
Sodba I Ips 176/2006VS2344719.10.2006Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO MATERIALNO PRAVOOčitek v uvodnem delu opisa kaznivega dejanja (abstraktni dejanski stan), da sta obsojenca nameravala pobegniti iz FLRJ v inozemstvo v sklopu organizacije, ki deluje z namenom porušenja obstoječe državne ureditve, predstavlja zgolj (nepopoln) povzetek abstraktnega zakonskega dejanskega stanu (2. člen ZKLD), ki pa v nadaljnjem opisu ni konkretiziran z navedbo dejstev ali okoliščin, na podlagi...kaznivo dejanje zoper ljudstvo in državo - znaki kaznivega dejanja - abstraktni dejanski stan - konkretni dejanski stan - kršitev kazenskega zakona (dodati) - obstoj kaznivega dejanja
Sodba I Ips 105/2006VS2345621.09.2006Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO MATERIALNO PRAVOVložnik zahteve, ki zatrjuje obstoj procesnih kršitev, mora le-te določno obrazložiti, da bi se njihova utemeljenost lahko preizkusila. Le sklicevanje na zakonske določbe, ki naj bi bile kršene, ne zadošča. Če vložnik uveljavlja katero od kršitev iz 3. točke 1. odstavka 420. člena ZKP, mora utemeljiti tudi vzročno zvezo med kršitvijo procesnega zakona in (ne)zakonitostjo pravnomočne...zahteva za varstvo zakonitosti - obrazložitev zatrjevanih kršitev - obseg preizkusa
Sodba I Ips 274/2007VS2387220.09.2007Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO MATERIALNO PRAVOIzrek izpodbijane sodbe ne vsebuje vseh zakonskih znakov kaznivega dejanja vojnega hudodelstva zoper vojne ujetnike, saj ne navaja dejstev, s katerimi bi bila opredeljena obsojenčeva vloga pri izvršitvi kaznivega dejanja ali bilo opisano njegovo ravnanje v okviru vnaprej odrejenega in načrtnega delovanja patrole, prav tako ni konkretizirana blanketna norma, na katero se zakonska določba sklicuje. ...kršitev kazenskega zakona - obstoj kaznivega dejanja - vojno hudodelstvo zoper vojne ujetnike - zakonski znaki kaznivega dejanja - blanketna norma - udeležba pri kaznivem dejanju
Sodba I Ips 139/2007VS2409617.01.2008Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO MATERIALNO PRAVOČe je obdolženi leta 1968 poslal pismo partijski organizaciji ZD in Občinskemu komiteju ZKS, v katerem je v devetih točkah trditve povezal z vprašanji "kako je mogoče" oziroma "kako je možno" je sicer postavil določene trditve, se je pa s tem kot član ZKJ poslužil statuta ZKS, ki mu je dajal pravico, da se obrne na partijsko organizacijo. Dejanje je treba ocenjevati glede na tedanje razmere,...kršitev kazenskega zakona - obstoj kaznivega dejanja - obrekovanje - razžalitev
Sodba I Ips 230/2007VS2413014.02.2008Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO MATERIALNO PRAVOPodatki v opisu kaznivega dejanja, ki predstavljajo konkretizacijo obdolženčevega delovanja (da so rezultati volitev v OLO skrivnostni, da se denar stalno menja, da naj se emigranti ne vračajo, ker v FLRJ lahko živijo le komunisti, da se ne bo mogel drugo leto vpisati v gimnazijo nihče, ki ni bil član delovne brigade itd.), ne morejo ovsebiniti namena, ki ga za storitev kaznivega dejanja iz...kršitev kazenskega zakona - obstoj kaznivega dejanja - kaznivo dejanje zoper ljudstvo in državo
Sodba I Ips 382/2008VS200483209.07.2009Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO MATERIALNO PRAVOProstovoljni odstop je pravno pomemben le, če do njega pride v fazi poskusa kaznivega dejanja. Odstop pri nedokončanem poskusu pomeni prenehanje izvrševanja kaznivega dejanja, ki ni povzročeno s tujim ravnanjem ali višjo silo. Biti mora definitiven, ne zgolj začasen in mora tudi v subjektivnem pogledu pomeniti dokončno opustitev storilčevega naklepa za dokončanje kaznivega dejanja.kršitev kazenskega zakona - obstoj kaznivega dejanja - opis kaznivega dejanja - prostovoljni odstop - časovna veljavnost kazenskega zakona - uporaba milejšega zakona - prepoved retroaktivne uporabe zakona - načelo zakonitosti - špijonaža - sovražna propaganda - zloraba stražarske službe - neresnično poročanje - beg iz vojske v tujino - izogibanje vojaški službi
Sodba I Ips 119/2009VS200484418.06.2009Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO MATERIALNO PRAVOIzražanje kritike razmer v državi še ne predstavlja kaznivega dejanja sovražne propagande.kršitev kazenskega zakona - obstoj kaznivega dejanja - sovražna propaganda
Sodba I Ips 63/2009VS200492124.09.2009Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO MATERIALNO PRAVOZa storitev kaznivega dejanja sovražne propagande se je zahteval motiviran naklep izpodkopati oblast delovnega ljudstva.kršitev kazenskega zakona – obstoj kaznivega dejanja – sovražna propaganda – zakonski znaki kaznivega dejanja - svoboda govora
Sodba I Ips 53/2009VS200496229.10.2009Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO MATERIALNO PRAVOOpis ravnanja kot kaznivega dejanja terja natančno in določno opredelitev izvršitvenega dejanja (storitev, opustitev), ki ga je možno subsumirati pod zakonski dejanski stan kakšne inkriminacije z navedbo konkretnih okoliščin, ki ga opredeljujejo kot historični in dokazljiv dogodek.načelo zakonitosti - kršitev kazenskega zakona – obstoj kaznivega dejanja - kazniva dejanja zoper ljudstvo in državo - sovražna propaganda – opis kaznivega dejanja
Sodba I Ips 66/2009VS200500505.11.2009Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO MATERIALNO PRAVOVédenje o tem, kje se nahajajo člani hudodelske združbe in opustitev prijave ni pomenila takega aktivnega ravnanja, ki bi ga bilo mogoče opredeliti po določbi 14. točke 3. člena Zakona o kaznivih dejanjih zoper ljudstvo in državo.kršitev kazenskega zakona - obstoj kaznivega dejanja – kazniva dejanja zoper ljudstvo in državo - organiziranje oborožene tolpe za izvrševanje kaznivih dejanj iz 2. člena ZKLD - poziv na nasilno rušenje državne ureditve - pomoč storilcu po storitvi kaznivega dejanja - zahteva za varstvo zakonitosti – upravičenec za vložitev - zakoniti zastopnik verske skupnosti
Sodba I Ips 59/2009VS200501005.11.2009Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO MATERIALNO PRAVOOpis dejanja v izreku sodbe, da je obsojenec postal član protidržavne oborožene tolpe „murskega odreda kraljeve vojske“, ne da bi bila ta trditev kakorkoli konkretizirana in ki vsebuje tudi druge trditve, ki niso napolnjene z dejstvi, na podlagi katerih bi sploh bilo mogoče presojati, ali so v obsojenčevem ravnanju podani zakonski znaki kakšnega kaznivega dejanja, ne vsebuje zakonskih...kršitev kazenskega zakona - obstoj kaznivega dejanja – kazniva dejanja zoper ljudstvo in državo – opis kaznivega dejanja - zahteva za varstvo zakonitosti – upravičenec za vložitev - zakoniti zastopnik verske skupnosti
Sodba I Ips 52/2009VS200500108.10.2009Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO MATERIALNO PRAVOListina, ki jo izda gospodarska organizacija pri opravljanju gospodarske dejavnosti, ni javna listine, če ni bila izdana pri opravljanju gospodarske dejavnosti, ki pomeni tudi opravljanje neke javne službe.kršitev kazenskega zakona – obstoj kaznivega dejanja - kaznivo dejanje zoper javni red in pravni promet – zakonski znaki kaznivega dejanja – javna listina – potni nalog – kaznivo dejanje zoper čast in dobro ime
Sodba I Ips 61/2009VS200501326.11.2009Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO MATERIALNO PRAVOPodpiranje in skrivanje pobeglih oseb je bilo inkriminirano šele s spremenjenim Zakonom o kaznivih dejanjih zoper ljudstvo in državo z dne 23.7.1946, ki ga sodišče glede na prepoved retroaktivne uporabe strožjega zakona ne bi smelo uporabiti.kršitev kazenskega zakona – obstoj kaznivega dejanja – pravna opredelitev - kazniva dejanja zoper ljudstvo in državo – pomoč storilcu po storitvi kaznivega dejanja – časovna veljavnost kazenskega zakona
Sodba I Ips 186/2009VS200502312.11.2009Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO MATERIALNO PRAVOObsojenčevo pojasnjevanje nastanka sveta otrokom pri verouku tako, kot ga uči vera in njegovo (osebno) nasprotovanje vsakršni drugačni razlagi objektivno ne pomeni zlorabe verskih opravil in tudi ne ravnanja, ki bi nasprotovalo tedanjemu ustavnemu redu.kršitev kazenskega zakona – obstoj kaznivega dejanja – svoboda izražanja – svoboda veroizpovedi - zloraba verskih opravil
Sodba I Ips 111/2009VS200509010.12.2009Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO MATERIALNO PRAVOIz opisa kaznivega dejanja pomoči storilcem kaznivih dejanj je moralo izhajati, da je storilec na kakršenkoli način podpiral oborožene tolpe ali podobne organizacije ali dajal zatočišče njenim aktivnim članom (11. člen ZKND) oziroma, da je storilec na kakršenkoli način podpiral osebe, ki so pobegnile pred oblastmi, oborožene tolpe ali podobne organizacije ali njihove aktivne člane in...načelo zakonitosti - kršitev kazenskega zakona – obstoj kaznivega dejanja - Zakon o kaznivih dejanjih zoper narod in državo - kazniva dejanja zoper ljudstvo in državo - pomoč pri prepovedanih prehodih čez državno mejo - pomoč storilcem kaznivih dejanj – poziv na nasilno rušenje obstoječe državne ureditve - zakonski znaki kaznivega dejanja – opis kaznivega dejanja - beneficium cohaesionis
Sodba I Ips 67/2009VS200518522.04.2010Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO MATERIALNO PRAVONaklep storilca kaznivega dejanja zoper ljudstvo in državo je moral zajemati „cilj, da bi se z nasiljem zrušila ali spravila v nevarnost obstoječa družbena ureditev“ - takšen namen je moral biti v opisu kaznivega dejanja zatrjevan in v sodbi opredeljen s konkretnimi dejstvi in okoliščinami.kršitev kazenskega zakona – obstoj kaznivega dejanja – kaznivo dejanje zoper ljudstvo in državo – zakonski znaki kaznivega dejanja – poziv na nasilno rušenje državne ureditve – načelo zakonitosti – pomoč storilcem kaznivih dejanj po storjenem kaznivem dejanju - pajdaštvo - prepovedan prehod preko državne meje
Sodba I Ips 99/2009VS200490727.08.2009Kazenski oddelekPOPRAVA KRIVIC - KAZENSKO MATERIALNO PRAVOV izreku pravnomočne sodbe opisano obsojenčevo kritično mnenje o političnem dogajanju v državi, prognoza obsojenca, da naj bi prišlo do notranjih političnih sprememb v državi, opis ravnanja drugih oseb (razbitje slike maršala Tita) ter kritika odnosa takratne oblasti do vere in verskega življenja ne vsebuje konkretizacije zakonskih znakov kaznivega dejanja po prvem odstavku 9. člena ZKLD.kršitev kazenskega zakona - kazniva dejanja zoper ljudstvo in državo - sovražna propaganda - poziv na nasilno rušenje državne ureditve
 izberi vse

izbrane: izvozi

Dobri zakoni se rodijo iz slabih navad. Makrobij.
Leges bonae ex malis moribus procreantur.