zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Opozarjamo pa, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.

pomembno

zapri pomembno

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Opozarjamo pa, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

VS07683

Odločba:Sklep II Ips 192/2003
 ECLI:
Odločba 2:VSM Cp 2438/2001
Oddelek:Civilni oddelek
Datum seje senata:11.03.2004
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:zamudna sodba - pogoji za zamudno sodbo - pravočasnost odgovora na tožbo - sodne počitnice
Zveza:ZS člen 83, 83/1, 83/2, 83/3.ZPP člen 111, 111/4, 277, 277/1, 318.
JEDRO:
V konkretni zadevi je rok za odgovor na tožbo pričel teči 11.7.2000 in je tekel do 14.7.2000. Ker v času sodnih počitnic procesni roki ne tečejo, se je tek roka za vložitev odgovora na tožbo s 15. julijem prekinil in se nadaljeval 16. avgusta.

IZREK:
Reviziji se ugodi, sodba in sklep sodišča druge stopnje ter sodba in sklep sodišča prve stopnje se razveljavijo in zadeva vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje.
Odločitev o stroških revizijskega postopka se pridrži za končno odločbo.

OBRAZLOŽITEV:
Sodišče prve stopnje je izdalo zamudno sodbo, s katero je ugotovilo, da sta tožnici solastnici stanovanjske hiše - vikenda na naslovu ... s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem. Tožencema je naložilo, da tožnicama za potrebe funkcionalnega zemljišča dopustita odmero severnega dela tega zemljišča. Poleg tega jima je naložilo izstaviti zemljiškoknjižno listino ter v korist novonastalega zemljišča ustanovilo služnostno pravico peš hoje in vožnje, ki se vknjiži v zemljiško knjigo. V obrazložitvi je navedlo, da je bila tožba tožencema vročena v odgovor 11.7.2000, skupaj s pozivom na odgovor in opozorilom na posledice. Toženca sta odgovor na tožbo vložila 7.9.2000. Odgovor na tožbo je bil vložen po preteku zakonsko določenega roka, izpolnjeni pa so tudi drugi pogoji po prvem odstavku 318. člena ZPP za izdajo zamudne sodbe. Sodišče prve stopnje je izdalo še sklep o odmeri pravdnih stroškov in tožencema naložilo v plačilo 85.050 SIT stroškov tožnic.
Sodišče druge stopnje je zavrnilo pritožbo tožencev zoper sodbo in sklep sodišča prve stopnje in ju potrdilo. V obrazložitvi je navedlo, da je bila tožba tožencema vročena v odgovor 12.7.2000. Čas sodnih počitnic se šteje kot čas, ko sodišče ne dela. Če pade konec procesnega roka v čas sodnih počitnic, se ta ne more izteči med njimi, ampak prvi delovni dan po sodnih počitnicah, to je 16.8.2000. Zato je bil odgovor na tožbo, ki je bil vložen 7.9.2000, prepozen.
Proti pravnomočni sodbi sodišča druge stopnje vlagata revizijo toženca in uveljavljata revizijski razlog bistvene kršitve določb postopka iz 7. točke drugega odstavka 339. člena ZPP. Predlagata, da revizijsko sodišče reviziji ugodi in razveljavi sodbi in sklepa nižjih sodišč ter odloči o povrnitvi stroškov revizije. Glede teka rokov je treba upoštevati Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih, ki je bil objavljen v Uradnem listu št. 28/2000 z dne 30.3.2000 in je stopil v veljavo 14.4.2000 (Uradni list RS, št. 28/2000: ZS-C). Po noveliranem tretjem odstavku 83. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/2000: ZS), ki je (razen v nujnih zadevah, za takšno zadevo pa v tem postopku ne gre) veljal v času vložitve odgovora na tožbo, v času sodnih počitnic procesni roki ne tečejo. Sodišče prve stopnje je očitno spregledalo, da so bile v času med vročitvijo tožbe in vložitvijo odgovora na tožbo sodne počitnice, pritožbeno sodišče pa je v obrazložitvi navajalo staro besedilo tega člena, ki v času vložitve tožbe in odgovora na tožbo ni več veljalo. Zakonsko določilo, da procesni roki ne tečejo, ni omejeno na primere, ko sodno pisanje še ni bilo vročeno. Če je bilo pisanje že vročeno, se tek roka prekine. Rok za odgovor na tožbo je pričel teči 11.7.2000 in je tekel do 15.7.2000 (4 oziroma 5 dni). Takrat se je tek roka prekinil in se je štetje roka nadaljevalo 16.8.2000. Rok je potekel 9. oziroma 10.9.2000. Odgovor na tožbo je bil vložen 7.9.2000, torej pravočasno. Zamudna sodba je bila zato izdana v nasprotju z določili ZPP in ZS.
Tožnici na revizijo nista odgovorili, Vrhovno državno tožilstvo pa je izjavilo, da zahteve za varstvo zakonitosti zoper sodbo sodišča druge stopnje ne bo vložilo (375. člen ZPP).
Revizija je utemeljena.
Tožba v tej zadevi je bila, kot je to razvidno iz povratnic v spisu, tožencema vročena v odgovor 10.7.2000. Toženca sta odgovor na tožbo vložila 7.9.2000. Po presoji nižjih sodišč sta odgovor na tožbo vložila po poteku zakonsko določenega roka. Glede na navedeno je predmet revizijskega preizkusa pravilna uporaba 83. člena ZS ter določbe ZPP o izdaji zamudne sodbe.
Čas od 15. julija do 15. avgusta je čas sodnih počitnic, ko sodišča opravljajo naroke in odločajo samo v nujnih zadevah po 2. odstavku 83. člena ZS (prvi odstavek 83. člena ZS). Glede teka rokov v tem času je ZS pred sprejemom novele ZS-C v tretjem odstavku 83. člena določal, da se šteje čas sodnih počitnic kot čas, ko sodišče ne dela.

Ni kazni brez zakona.
Nulla poena sine lege.