zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Opozarjamo pa, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.

pomembno

zapri pomembno

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Opozarjamo pa, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

VS4002550

Odločba:Sklep Cpg 1/2014
 ECLI:
Oddelek:Gospodarski oddelek
Datum seje senata:27.05.2014
Senat:dr. Mile Dolenc (preds.), Vladimir Balažic (poroč.), dr. Miodrag Đorđević
Področje:ARBITRAŽNO PRAVO
Institut:priznanje tuje arbitrarne odločbe – arbiter - obvestilo o določitvi arbitra
Zveza:ZArbit člen 1, 1/1, 42. Konvencija o priznavanju in izvrševanju tujih arbitrarnih odločb člen 5, 5/1, 5/1-b.
JEDRO:
Pravila, po katerih je v konkretnem primeru postopal arbitražni organ, ne predvidevajo, da bi moralo o možnosti določitve arbitra stranko obvestiti Britansko združenje za kavo. O določitvi arbitra je nasprotno udeleženko skladno s točko (i) odstavka (b) 17. člena Pravil obvestila predlagateljica. O določitvi arbitra in o arbitražnem postopku je bila nasprotna udeleženka pravilno obveščena, zato razlog za zavrnitev zahteve za priznanje tuje arbitražne odločbe iz točke (b) prvega odstavka V. člena Konvencije o priznavanju in izvrševanju tujih arbitražnih odločb ni podan.

IZREK:
Pritožba se zavrne in se potrdi sklep sodišča prve stopnje.

OBRAZLOŽITEV:
1. Sodišče prve stopnje je priznalo arbitražno odločbo Britanskega združenja za kavo, na podlagi katere je nasprotna udeleženka dolžna predlagateljici plačati 69.486,10 USD in 100 GBP za imenovanje razsodnika.

2. Proti navedenemu sklepu vlaga nasprotna udeleženka pritožbo zaradi bistvenih kršitev določb pravdnega postopka, zmotne uporabe materialnega prava ter zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja.

3. Pritožba je bila vročena predlagateljici, ki v odgovoru na pritožbo predlaga njeno zavrnitev.

4. Pritožba ni utemeljena.

5. Iz ugotovitev sodišča prve stopnje, ki jih nasprotna udeleženka obrazloženo ne izpodbija, izhaja:

- da je predlagateljica imenovala svojega arbitra in o tem obvestila nasprotno udeleženko,

- da nasprotna udeleženka v 14 dneh od prejema obvestila predlagateljice ni imenovala svojega arbitra,

- da je predlagateljica nasprotno udeleženko obvestila, da bo v njenem imenu predlagala imenovanje arbitra, kar je tudi storila ter

- da je Britansko združenje za kavo nato imenovalo še enega arbitra na predlog predlagateljice, oba arbitra skupaj pa sta imenovala še tretjega razsodnika.

6. Sodišče prve stopnje je svojo odločbo oprlo na arbitražna pravila Britanskega združenja za kavo (v nadaljevanju Pravila) ter presodilo, da je bil arbitražni postopek izveden skladno z njimi in s Konvencijo o priznavanju in izvrševanju tujih arbitražnih odločb (v nadaljevanju Konvencija).

7. Pritožbeni očitek, da bi moralo sodišče prve stopnje pri odločanju o priznanju arbitražne odločbe Britanskega združenja za kavo uporabiti določbe Zakona o Arbitraži (v nadaljevanju ZArbit), ni utemeljen. Prvostopenjsko sodišče je pravilno pojasnilo, da se za izvedbo arbitražnega postopka pred Britanskim združenjem za kavo ne uporabljajo pravila ZArbit, ker ta veljajo za arbitraže s sedežem v Republiki Sloveniji (prvi odstavek 1. člena ZArbit). Izjeme, določene v drugem in tretjem odstavku 1. člena ZArbit, v konkretnem primeru niso podane.

8. Za priznanje tuje arbitražne odločbe se uporablja določba 42. člena ZArbit, ki jo je uporabilo tudi sodišče prve stopnje. Ta v drugem odstavku napotuje na uporabo Konvencije, ki v V. členu določa razloge, zaradi katerih se zahteva za priznanje in izvršitev arbitražne odločbe lahko zavrne. Kot eden izmed razlogov je določen tudi razlog, na katerega se sklicuje nasprotna udeleženka. Zahteva za priznanje in izvršitev tuje arbitražne odločbe se tako lahko zavrne, če nasprotna udeleženka predloži dokaz, da ni bila skladno s pravili obveščena o določitvi arbitra ali o arbitražnem postopku ali iz kakšnih drugih razlogov ni mogla uporabiti svojih sredstev (točka (b) prvega odstavka V. člena Konvencije).

9. Nasprotna udeleženka v pritožbi ponavlja svojo trditev, da je o določitvi arbitra ni obvestilo Britansko združenje za kavo. Kot je pravilno pojasnilo že sodišče prve stopnje, Pravila, po katerih je v konkretnem primeru postopal arbitražni organ, ne predvidevajo, da bi moralo o možnosti določitve arbitra stranko obvestiti Britansko združenje za kavo. O določitvi arbitra je nasprotno udeleženko skladno s točko (i) odstavka (b) 17. člena Pravil obvestila predlagateljica. Ker nasprotna udeleženka v 14 dneh po obvestilu ni ravnala skladno s odstavkom (d) 17. člena Pravil (ni imenovala svojega arbitra in o tem obvestila predlagateljice oziroma ni vložila zahteve za imenovanje svojega arbitra), je predlagateljica smela vložiti zahtevo za imenovanje drugega arbitra (odstavek (e) 17. člena Pravil). O določitvi arbitra in o arbitražnem postopku je bila nasprotna udeleženka pravilno obveščena, zato razlog za zavrnitev zahteve za priznanje tuje arbitražne odločbe iz točke (b) prvega odstavka V. člena Konvencije ni podan.

10. Pritožbenega razloga zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja nasprotna udeleženka ne uveljavlja obrazloženo, zato se Vrhovno sodišče do njega ni opredeljevalo (350. člen Zakona o pravdnem postopku, v nadaljevanju ZPP).

11. Ker razlogi, zaradi katerih je bila pritožba vložena, niso podani, in prav tako niso podani razlogi, na katere mora sodišče paziti po uradni dolžnosti (drugi odstavek 350. člena ZPP), je sodišče pritožbo na podlagi 353. člena ZPP kot neutemeljeno zavrnilo.

Slepi naj ne sodi o barvi.
Caecus ne iudicet de colore.