zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Opozarjamo pa, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.

pomembno

zapri pomembno

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Opozarjamo pa, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

VS0016812

Odločba:Sklep Cp 10/2014
 ECLI:
Oddelek:Civilni oddelek
Datum seje senata:15.05.2014
Senat:Anton Frantar (preds.), dr. Mateja Končina Peternel (poroč.), Aljoša Rupel
Področje:ARBITRAŽNO PRAVO – CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:razglasitev izvršljivosti domače arbitražne odločbe - stroški arbitražnega postopka
Zveza:ZArbit člen 9, 9/3, 40, 40/2-2, 41, 41/2. ZNP člen 37. ZPP člen 365.
JEDRO:
Sodišče po drugem odstavku 41. člena ZArbit lahko zavrne predlog za razglasitev izvršljivosti domače arbitražne odločbe le, če je podan kateri izmed razlogov za razveljavitev iz 2. točke drugega odstavka 40. člena tega zakona, da pa nasprotna udeleženka obstoja takšnih razlogov ni izkazala.

IZREK:
Pritožba se zavrne in se potrdi sklep sodišča prve stopnje.

OBRAZLOŽITEV:
1. Predlagateljica je dne 26. 8. 2013 vložila predlog, naj sodišče razglasi izvršljivost domače arbitražne odločbe, s katero je bil zahtevek nasprotne udeleženke za plačilo 20.000,00 EUR zavrnjen, odločeno pa je bilo tudi, da mora nasprotna udeleženka predlagateljici plačati njene stroške arbitražnega postopka v znesku 1.281,00 EUR. Temu predlogu je nasprotna udeleženka ugovarjala in navedla, da je v postopku želela le enega arbitra in da je na senat pristala le pod pogojem, da predlagateljica plača dodatne stroške, ne glede na končno odločitev senata.

2. Sodišče je s sklepom z dne 18. 12. 2013 predlogu ugodilo. V obrazložitvi je navedlo, da po drugem odstavku 41. člena Zakona o arbitraži (v nadaljevanju ZArbit) sodišče zavrne predlog za razglasitev izvršljivosti domače arbitražne odločbe, če je podan kateri izmed razlogov za razveljavitev iz 2. točke drugega odstavka 40. člena tega zakona, to je, da predmet spora ne more biti predmet arbitražnega sporazuma ali da je arbitražna odločba v nasprotju z javnim redom Republike Slovenije. Sodišče prve stopnje je poudarilo, da nasprotna udeleženka odločitvi arbitražnega senata o glavni stvari ne nasprotuje in da je zato njen ugovor mogoče razumeti le tako, da ugovarja materialni pravilnosti tistega dela arbitražne odločbe, ki se nanaša na odločitev o stroških postopka. Opozorilo je, da ugovarja zgolj stroškom, ki naj bi nastali zaradi zasedanj senata, da pa iz 9. točke arbitražne odločbe izhaja, da mora nasprotna udeleženka predlagateljici povrniti le stroške, ki jih je imela predlagateljica z zastopanjem v arbitražnem postopku, ne pa za stroške zasedanja senata. Poudarilo je, da je ugovor nasprotne udeleženke neutemeljen že iz tega razloga, da pa tudi če bi bila odločitev o stroških postopka napačna, priznanje takšne odločbe ne bi bilo v nasprotju z javnim redom Republike Slovenije.

3. Zoper takšno odločitev sodišča prve stopnje nasprotna udeleženka vlaga pritožbo, kjer ponovno navaja, da nasprotuje odločitvi o stroških in da je že od samega začetka povedala, da pristaja na arbitražni senat pod pogojem, da predlagateljica plača dodatne stroške.

4. Pritožba ni utemeljena.

5. Sodišče prve stopnje je pravilno obrazložilo, da sodišče po drugem odstavku 41. člena ZArbit lahko zavrne predlog za razglasitev izvršljivosti domače arbitražne odločbe le, če je podan kateri izmed razlogov za razveljavitev iz 2. točke drugega odstavka 40. člena tega zakona, da pa nasprotna udeleženka obstoja takšnih razlogov ni izkazala. Pravilno pa je tudi opozorilo, da nasprotni udeleženki z arbitražno odločbo sploh ni bilo naloženo plačilo stroškov postopka, povezanih z nagradami arbitrov, nasprotna udeleženka pa v pritožbi ni navedla nobenih razlogov za nepravilnost te ugotovitve.

6. Vrhovno sodišče je tako ugotovilo, da pritožba nasprotne udeleženke ni utemeljena in jo je zato zavrnilo na podlagi tretjega odstavka 9. člena ZArbit v povezavi z 37. členom Zakona o nepravdnem postopku in 365. členom Zakona o pravdnem postopku.

Nihče ne sme postati bogatejši na škodo drugega.
Nemo cum damno alterius locupletior fieri debet.