zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Opozarjamo pa, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.

pomembno

zapri pomembno

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Opozarjamo pa, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

VS4002018

Odločba:Sklep Cpg 2/2012
 ECLI:
Oddelek:Gospodarski oddelek
Datum seje senata:17.07.2012
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:arbitražna odločba stalne arbitraže pri GZS - razglasitev izvršljivosti arbitražne odločbe – načelo kontradiktornosti – vročitev pripravljalne vloge - pravočasnost vročitve
Zveza:ZGJS člen 40. ZPP člen 339, 339/2, 339/2-8, 365, 365/1, 365/1-3. ZNP člen 4, 35, 35/1, 37. ZArbit člen 9, 9/2.
JEDRO:
V okviru pravice do kontradiktornega postopka mora biti udeležencem omogočeno, da se izjavijo o celotnem procesnem gradivu, ki je v sodnem spisu in ki lahko vpliva na odločitev sodišča. Imeti morajo možnost, da se izjavijo tako glede dejanskih kot glede pravnih vprašanj. Pravica do kontradiktornega postopka se med drugim izraža v pravilnem vročanju vlog udeležencem, ki lahko nanje odgovorijo.

IZREK:
Pritožbi se ugodi, izpodbijani sklep se razveljavi in se zadeva vrne sodišču prve stopnje v nov postopek.

Predlagatelj krije sam svoje stroške pritožbenega postopka.

OBRAZLOŽITEV:
1. Sodišče prve stopnje je s sklepom z dne 16. 12. 2011 razglasilo izvršljivost arbitražne odločbe Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije št. SA 5.6.-2/2009 z dne 11. 3. 2011. Z navedeno arbitražno odločbo je bilo tožbenemu zahtevku tožeče stranke (predlagatelja) na plačilo 1,152.232,70 EUR z zamudnimi obrestmi ugodeno, tožbeni zahtevek tožene stranke (nasprotne udeleženke) pa je bil zavrnjen.

2. Zoper sklep sodišča prve stopnje je nasprotna udeleženka vložila pritožbo zaradi kršitev določb nepravdnega postopka, zaradi zmotne uporabe materialnega prava ter zaradi zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. Sodišče prve stopnje naj bi v postopku razglasitve izvršljivosti domače arbitražne odločbe kršilo načelo kontradiktornosti, s tem ko nasprotni udeleženki ni dalo možnosti, da bi se izrekla o zadnji vlogi predlagatelja in pravnih stališčih, ki jih je ta v njej zastopal. Nadalje nasprotna udeleženka navaja, da o vprašanju arbitrabilnosti spora iz sporne odločbe še ni bilo pravnomočno odločeno, zato bi moralo sodišče prve stopnje pri presoji tega vprašanja upoštevati avtentično razlago 40. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS), iz katere izhaja, da arbitražna klavzula v koncesijskih sporih ni dopustna. Nasprotna udeleženka zatrjuje, da v dosedanjih sodnih postopkih ni bil obravnavan isti zahtevek, kot je o njem razsodila arbitraža. Zatrjuje tudi pomanjkljivosti obrazložitve arbitražne odločbe in samega dokaznega postopka pred arbitražo.

3. Predlagatelj je odgovoril na pritožbo in predlagal njeno zavrnitev.

4. Pritožba je utemeljena.

5. Nasprotna udeleženka je v pritožbi sodišču prve stopnje očitala kršitev načela kontradiktornosti. Zatrjevala je, da ji v postopku razglasitve izvršljivosti domače arbitražne odločbe ni bila dana možnost izjaviti se o vlogi predlagatelja z dne 7. 10. 2011.

6. Očitek bistvene kršitve določb nepravdnega postopka (8. točka drugega odstavka 339. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) v zvezi s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku (v nadaljevanju ZNP) in v zvezi z drugim odstavkom 9. člena Zakona o arbitraži (ZArbit)) je utemeljen. Sodišče prve stopnje mora dati udeležencem v postopku možnost, da se izjavijo o navedbah drugih udeležencev, da sodelujejo pri izvajanju dokazov in da razpravljajo o rezultatih celotnega postopka (4. člen ZNP v zvezi z drugim odstavkom 9. člena ZArbit). V okviru pravice do kontradiktornega postopka mora biti udeležencem omogočeno, da se izjavijo o celotnem procesnem gradivu, ki je v sodnem spisu in ki lahko vpliva na odločitev sodišča. Imeti morajo možnost, da se izjavijo tako glede dejanskih kot glede pravnih vprašanj.(1) Pravica do kontradiktornega postopka se med drugim izraža v pravilnem vročanju vlog udeležencem, ki lahko nanje odgovorijo.

7. V obravnavani zadevi je sodišče prve stopnje nasprotni udeleženki pred izdajo izpodbijanega sklepa vročilo predlog za razglasitev izvršljivosti arbitražne odločbe, ne pa tudi obrazložene pripravljalne vloge predlagatelja z dne 7. 10. 2011, ki ji jo je posredovalo šele skupaj z izpodbijanim sklepom. Nasprotni udeleženki je bil tako pred izdajo izpodbijanega sklepa vročen zgolj predlog za razglasitev izvršljivosti arbitražne odločbe, ki je bil formalne narave, medtem ko se o vlogi z dne 7. 10. 2011, v kateri je predlagatelj prvič podal vsebinske navedbe, v postopku pred sodiščem prve stopnje ni imela možnosti izjaviti. V opisanih okoliščinah opustitev pravočasne vročitve vloge z dne 7. 10. 2011 predstavlja kršitev pravice do kontradiktornega postopka (8. točka drugega odstavka 339. člena ZPP v zvezi s 37. členom ZNP in drugim odstavkom 9. člena ZArbit). Zaradi podane bistvene kršitve določb postopka je bilo treba izpodbijani sklep že iz tega razloga razveljaviti in zadevo vrniti sodišču prve stopnje v nov postopek (3. točka prvega odstavka 365. člena ZPP v zvezi s 37. členom ZNP in drugim odstavkom 9. člena ZArbit).

8. Pri ponovnem odločanju bo moralo sodišče prve stopnje odpraviti ugotovljeno bistveno kršitev določb postopka.

9. Odločitev o stroških temelji na prvem odstavku 35. člena ZNP v zvezi z drugim odstavkom 9. člena Zarbit.

---.---
Op. št. (1): Primerjaj npr. odločbi US RS Up-39/95 z dne 16. 1. 1997 in Up-108/00 z dne 20. 2. 2003.

Nič ni bolj krivično od kupljive pravičnosti.
Nihil iniquius venali iustitiae.