zapri pomoč

pomoč

V petek, 21. 5. 2010 ob 17.00 načrtujemo prehod na prenovljene spletne strani slovenskega sodstva.

Nova verzija uporabnikom spletnih strani omogoča še večjo preglednost in povezljivost podatkov, pri čemer izhaja tudi iz mnenj in predlogov uporabnikov. Vabimo vas, da si ogledate spremembe, novosti in dopolnitve.

Če pri uporabi strani naletite na kakšne težave, vas prosimo, da nas o tem obvestite na naslov:

pomembno

zapri pomembno

  • Zemljiška knjiga

  • COVL - izvršba

  • Izračun zamudnih obresti

  • Obravnave

  • Sodna praksa

obvestila o piškotkih

Naša spletna stran uporablja tehnologijo piškotkov (cookies). Piškotki omogočajo uporabo naprednih, uporabniku prikrojenih možnosti. Omogočajo nam tudi spremljanje statistik obiska, s čimer pridobivamo prepotrebne podatke za nenehno izboljševanje strani. Če zapisa piškotkov ne boste dovolili, boste prikrajšani za možnosti, kakršni sta ogled video posnetkov in komentiranje objav prek družbenih omrežij.

Več informacij o piškotkih na sodisce.si


sprejmi piškotke | zavrni piškotke

SELECT data4 AS related_content FROM content_data WHERE content_structure_id = '79_slo' AND publish_status = 'Y' AND publicated = 'Y' ORDER BY dateModified DESC LIMIT 1

vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

višja sodišča

Sodišča

Višje sodišče v Celju
Višje sodišče v Kopru
Višje sodišče v Ljubljani
Višje sodišče v Mariboru

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSL sklep I Cp 881/2012VSL007197524.10.2012Civilni oddelekSTANOVANJSKO PRAVO – POGODBENO PRAVOPresoja o tem, ali je stanovanje, ki ga je lastnik ob odpovedi najemne pogodbe iz nekrivdnih razlogov ponudil najemniku, primerno stanovanje v smislu zahtev iz 106. člena SZ-1, je predpostavka za ugoditev zahtevku za izpraznitev stanovanja. Zahteve po zagotovitvi primernega stanovanja s primerljivimi stanovanjskimi pogoji v dotedanjem najemnem stanovanju ni dopustno razlagati...najemna pogodba – odpoved najemne pogodbe iz nekrivdnih razlogov – primerno stanovanje – bistveno poslabšanje stanovanjskih pogojev
VSL sklep I Cp 881/99VSL4337122.03.2000Civilni oddelekcivilno procesno pravo - mednarodno zasebno pravoTožena stranka ni upravičena zahtevati, da tožnika, ki sta državljana BiH s prebivališčem v B.L., plačata varščino za pravdne stroške, ker tudi državljani RS v BiH niso dolžni dajati varščine.   varščina za pravdne stroške
VSL sklep I Cp 882/2002VSL4806831.07.2002Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGAČe preklic oziroma odpoved pooblastila v času opravljene vročitve sklepa pooblaščeni odvetnici predlagateljev nista bila naznanjena sodišču, je treba šteti, da je bila vročitev opravljena osebno stranki.   vrnitev v prejšnje stanje - osebno vročanje
VSL sklep I Cp 882/97VSL4130124.09.1997Civilni oddelekstanovanjsko pravoZa oceno primernosti stanovanja je bistveno, na kakšen način je imetnik stanovanjske pravice postal lastnik stanovanjske hiše ali stanovanja v drugem kraju. Če je hišo ali stanovanje tam kupil ali zgradil, je s tem očitno manifestiral pripravljenost, da se njegova družina tja tudi preseli. Drugače bi namreč gradil oz. kupil stanovanjsko hišo ali stanovanje v kraju dosedanjega prebivališča.   prenehanje stanovanjskega razmerja - odpoved stanovanjskega razmerja
VSL sklep I Cp 883/2014VSL007222418.08.2014Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVODoločba drugega odstavka 214. člena ZPP ne daje podlage za sklep, da mora stranka večkrat zanikati ista dejstva.spor majhne vrednosti – domneva o priznanju dejstev
VSL sklep I Cp 885/2009VSL005289615.04.2009Civilni oddelekobligacijsko pravoRok za uveljavljanje pravic iz garancije ne poteče med odpravljanjem napak. Če ni odpravljena napaka na določenem vitalnem delu, za katerega garancija še velja, se lahko zahteva razveza pogodbe za celo stvar, katere sestavni del je prej omenjeni vitalni del.   odgovornost za stvarne napake - odgovornost za skrite napake - odgovornost iz naslova garancije - rok za uveljavljanje jamčevalnih zahtevkov
VSL sklep I Cp 886/2001VSL4605806.06.2001Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVODejstvo, da toženca kot družbenika družbe X nista uskladila družbe z določili ZGD, zaradi česar je bila ta izbrisana iz sodnega registra, ne kaže, da razpolagata na tak način s svojim premoženjem, kot je opisan v 2. odst. 270. čl. ZIZ. Izbris družbe iz sodnega registra je pač zakonska posledica neuskladitve družbe z določili ZGD (37. čl. ZFPPod), njen izbris pa toženca ne odvezuje...začasna odredba za zavarovanje denarne terjatve - subjektivna nevarnost
VSL sklep I Cp 886/2012VSL006793510.09.2012Civilni oddelekSODNE TAKSE – CIVILNO PROCESNO PRAVONasprotna pravdna stranka ni subjekt javnopravnega taksnega razmerja. Zato ni procesno legitimirana za sodelovanje v postopku glede sodnih taks. Čeprav je prvo sodišče njen predlog za razveljavitev taksne oprostitve kljub temu obravnavalo (in ga zavrnilo), zato njena pritožba ni dovoljena (ker ni stranka tega postopka).predlog za oprostitev plačila sodnih taks – pravica do pritožbe – stranka postopka – zavrženje pritožbe – amicus curiae – javnopravno razmerje – pravica do sodnega varstva
VSL sklep I Cp 887/2009VSL005587022.04.2009Civilni oddelekdenacionalizacijaPo 88. čl. ZDen je ničen vsak pravni posel o razpolaganju z nepremičnino, sklenjen po uveljavitvi ZDen, glede katere je bila vložena zahteva za denacionalizacijo, neodvisno od tega, ali obstajajo ovire za vrnitev v naravi ali ne.   razpolaganje z nepremičnino - zahteva za denacionalizacijo - nepremičnina, glede katere je bila vložena zahteva za denacionalizacijo - ničnost pogodbe - ovire za vrnitev v naravi
VSL sklep I Cp 887/2012VSL005981503.10.2012Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO – DEDNO PRAVODokazni oceni je lahko podvržen le izvedeni dokaz, ne pa trditve strank. Ocena vrednosti zapuščine ima pomen le za odmero sodne takse, ki se plača od čiste vrednosti zapuščine, ne vpliva pa na pravilnost in zakonitost sklepa o dedovanju, s katerim je odločeno o tem, katero premoženje sodi v zapuščino.prosta presoja dokazov – substanciran dokazni predlog – vnaprejšnja dokazna ocena – zaslišanje stranke – ocena vrednosti zapuščine – stanje na TRR
VSL sklep I Cp 888/2011VSL006598707.09.2011Civilni oddelekNEPRAVDNO PRAVO - ARBITRAŽNO PRAVOOpustitev imenovanja arbitra s strani nasprotnega udeleženca tudi ne predstavlja zakrivljenega ravnanja nasprotnega udeleženca, zaradi katerega bi moral nasprotni udeleženec predlagatelju povrniti stroške po krivdnem načelu. Nasprotni udeleženec je svoje ravnanje utemeljeval z razlago med pravdnima strankama spornega pogodbenega določila glede reševanja sporov med strankama, ki pa je sodišče...kriterij uspeha - stroški - imenovanje arbitra - opustitev imenovanja arbitra
VSL sklep I Cp 889/2000VSL4581307.06.2000Civilni oddelekcivilno procesno pravoZ zakonom predpisana sodna odpoved najemne pogodbe za poslovni prostor ne izključuje pravice strank, da za reševanje spora dogovorita pristojnost arbitraže.   sodna pristojnost - arbitražni dogovor - najemna pogodba za poslovni prostor
VSL sklep I Cp 89/2013VSL007595006.03.2013Civilni oddelekDEDNO PRAVO – CIVILNO PROCESNO PRAVOPredlog za izdajo dodatnega sklepa o dedovanju je predviden za takoimenovano pozneje najdeno premoženje, to je premoženje, za katerega se ob izdaji sklepa o dedovanju ni vedelo, da pripada zapuščini, vendar pa v konkretnem primeru sodišče pritožb dedinj ni štelo kot predlogov za izdajo dodatnega sklepa o dedovanju, pač pa kot predloga za izdajo dopolnilnega sklepa o dedovanju. Takšen sklep...dodatni sklep o dedovanju – dopolnilni sklep o dedovanju – predmet dedovanja – terjatve zapustnika
VSL sklep I Cp 890/2011VSL006596424.08.2011Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGAZgolj izjava zemljiškoknjižnega lastnika, da predlagatelju priznava lastninsko pravico na nepremičnini, ne zadošča za vknjižbo lastninske pravice. Posadni listini bi morala biti priložena pogodba, ki izkazuje veljavni pravni naslov za prenos pravice; sicer pa bi morali pri sklenitvi posadne listine, ker je šlo za večkratne zaporedne izvenknjižne prenose, kot stranke nastopati vsi vmesni...posadna listina – pravni naslov za prenos pravice – večkratni zaporedni izvenknjžni prenos pravice – vknjižba pravice
VSL sklep I Cp 892/99VSL4582214.06.2000Civilni oddelekobligacijsko pravoStranki, ki je v pravdi uveljavljala ugovor zastaranja, tega ugovora ni treba izrečno umakniti, da bi šele nato lahko priznala zastarano obveznost. Zadošča, da iz njenih izjav drugače nedvoumno, jasno in določbo izhaja, da obveznost priznava.   zastaranje - odpoved zastaranju - pripoznava zastarane obveznosti
VSL sklep I Cp 894/2011VSL006856524.08.2011Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGAV primeru, ko je do napačne označbe identifikacijskega znaka nepremičnine prišlo zgolj iz malomarnosti sestavljalca listine, ni mogoče uporabiti stališča sodne prakse, da je potrebno zakonsko določilo prvega odstavka 31. člena ZZK-1 razlagati vsebinsko in ne zgolj z dobesedno razlago in da mora zemljiškoknjižno sodišče preizkusiti, ali je nepremičnina, ki je v listini, ki je podlaga...vknjižba lastninske pravice - identifikacijski znak nepremičnine - načelo formalnosti - vsebina listine, ki je podlaga za glavni vpis - identiteta nepremičnine
VSL sklep I Cp 894/2013VSL007610008.05.2013Civilni oddelekSTVARNO PRAVO – ZAVAROVANJE TERJATEVTožnik, ki je zoper prvega toženca naperil zahtevek za izstavitev zemljiškoknjižne listine, verjetnosti te svoje terjatve ni izkazal. Prvi toženec je sporno nepremičnino prodal toženkama, ki sta že pred tožbo predlagali vknjižbo svoje lastninske pravice. Potemtakem je prvi toženec že izčrpal svojo pravico razpolaganja, zato predlagana prepoved odtujitve in obremenitve sporne nepremičnine...verjetnost terjatve – prepoved odtujitve in obremenitve nepremičnine – prodaja nepremičnine pred vložitvijo predloga za izdajo začasne odredbe
VSL sklep I Cp 895/2014VSL007985904.06.2014Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO – OBLIGACIJSKO PRAVO – POGODBENO PRAVOKljub temu, da je tožnik na vlogi navedel, da gre za overjen prevod iz srbščine v slovenščino, je sodišče pravilno obravnavalo vlogo kot tožbo, vloženo v slovenskem jeziku. Četudi za sklenitev mandatne pogodbe ni predpisana obličnost in je torej lahko sklenjena tudi ustno ali s konkludentnimi dejanji, je bil tožnik dolžan določno navesti bodisi okoliščine, ki...uporaba slovenskega jezika v postopku – nepopolna tožba – pogodba o naročilu – sklenitev pogodbe - konkludentno ravnanje
VSL sklep I Cp 896/2001VSL4864929.08.2001Civilni oddelekcivilno procesno pravo - obligacijsko pravo - stvarno pravoSpor zaradi izpraznitve poslovnega prostora zaradi poteka najemne pogodbe je res spor iz najemnega razmerja, vendar pa je za ugoditev izpraznitvenemu zahtevku pomembno, ali je tožena stranka na podlagi vlaganj postala solastnica spornih poslovnih prostorov. Solastnik ima namreč pravico imeti stvar v posesti in jo skupaj z drugimi solastniki uporabljati sorazmerno svojemu delu, kakor tudi pravico...najem poslovnih prostorov - najemna pogodba - izpraznitev in izročitev nepremičnin - vlaganje v nepremičnino - solastninska pravica - prekinitev postopka - predhodno vprašanje
VSL sklep I Cp 896/2009VSL005232127.05.2009Civilni oddelekDEDNO PRAVOPravica dediča, ki zahteva izločitev po 32. členu ZD, se v primeru spora o obsegu premoženja, ki se izloča, šteje za manj verjetno od pravice drugih dedičev, ki se z izločitvijo ne strinjajo. ZD zapuščinskemu sodišču ne nalaga dolžnosti izvedbe dokaznega postopka za ugotovitev, čigavo pravico šteti za manj verjetno.   zapuščinski postopek - spor o obsegu zapuščine - napotitev na pravdo - manj verjetna pravica
VSL sklep I Cp 896/2013VSL007316507.08.2013Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGAZaznamba sklepa o izvršbi v zemljiški knjigi je le eno od izvršilnih dejanj, ki se opravijo v postopku izvršbe na nepremičnine. Za zemljiškoknjižno sodišče zadošča, da je vpis, ki ga dovoli, skladen z zemljiškoknjižnim stanjem in sklepom o izvršbi in so izpolnjeni vsi pogoji za dovolitev vpisa po uradni dolžnosti.zaznamba sklepa o izvršbi – vpis po uradni dolžnosti – začetek učinkovanja vpisov
VSL sklep I Cp 896/2014VSL007202009.04.2014Civilni oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - OSEBNOSTNE PRAVICE - ZAVAROVANJE TERJATEV - CIVILNO PROCESNO PRAVOOpozorilo na nekaj, kar je po zakonu dopustno, ne more pomeniti nedopustne grožnje. Slabega jezikovnega in slovničnega izražanja zaradi njegove (pre)pogostosti ni možno vedno dosledno sanirati oz. sankcionirati z uporabo 108. člena ZPP.pojem sile in grožnje - nedopustna grožnja - varstvo zasebnosti - zasebna korespondenca - poslovna korespondenca - tajnost pisem in občil - nerazumljivo besedilo izreka - nerazumljiva vloga - ravnanje z nerazumljivimi vlogami - regulacijska začasna odredba
VSL sklep I Cp 896/99VSL4250908.12.1999Civilni oddelekDRUŽINSKO PRAVOZa odločitev o dodelitvi otroka enemu izmed zakoncev ob razvezi je potrebno ugotoviti sklop konkretnih življenjskih okoliščin, v katerih so se znašli starši in otrok ob razpadu družine, pri čemer je pri tehtanju, kakšna odločitev je v skladu s koristmi otrok, potrebno predvsem ugotavljati dosedanje izvajanje obveznosti in predvidevati bodoče izvrševanje obveznosti, ki so staršem naložene...razveza zakonske zveze - dodelitev otroka - varstvo, vzgoja in preživljanje otroka - koristi otroka - začasna odredba
VSL sklep I Cp 898/2000VSL4395015.06.2000Civilni oddelekzavarovanje terjatevV skladu z določbo tretjega odstavka 270. člena ZIZ upnik ni dolžan dokazovati nevarnosti; vendar le, če izkaže za verjetno, da bi dolžnik s predlagano odredbo pretrpel le neznatno škodo. Slednjega pa tožnik v postopku pred sodiščem prve stopnje ni izkazal za verjetno oz. niti zatrjeval, zato se sodišče prve stopnje s pogojem za izdajo začasne odredbe iz tretjega odstavka 270. člena...začasna odredba - pogoji za izdajo začasne odredbe - nevarnost - neznatna škoda - nova dejstva in novi dokazi v pritožbi
VSL sklep I Cp 898/2010VSL005963326.05.2010Civilni oddelekSTVARNO PRAVOIz določbe 75. člena SPZ izhaja, da vsako poseganje v lastninsko pravico na nepremičnini soseda še ne pomeni tudi protipravnega posega, ki bi opravičevalo sodno varstvo. Poseg postane protipraven šele, ko preseže določen tolerančni prag.prepovedane imisije – negatorna tožba – tožba na prenehanje vznemirjanja lastninske pravice – solastninska pravica
VSL sklep I Cp 898/2011VSL006856624.08.2011Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVOSodišče ni vezano na kazensko sodbo glede ključnega vprašanja za to pravdno zadevo, namreč, ali je toženec na kraju nesreče nudil osebne podatke in podatke o zavarovanju ali ne, saj opustitev nudenja osebnih podatkov in podatkov o zavarovanju, kar je razlog za izgubo zavarovalnih pravic, ni objektivni znak kaznivosti pri kaznivem dejanju zapustitve poškodovanca v prometni nesreči brez...vezanost na kazensko sodbo – izguba zavarovalnih pravic – regresni zahtevek zavarovalnice
VSL sklep I Cp 898/2012VSL005982303.10.2012Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOPravni interes sodelovati v tuji pravdi mora biti utemeljen s pravnimi posledicami sodbe, katere vsebina lahko posredno vpliva na pravni položaj stranskega intervenienta. Stranski intervenient torej v tuji pravdi varuje svoj pravni interes, ne pa interes stranke, kateri se je pridružil. Tožečo stranko, na zahtevo katere je bil pravdni postopek uveden, zaradi narave njenega...stranska intervencija – pravni interes stranskega intervenienta – domneva umika tožbe – neudeležba tožeče stranke na naroku
VSL sklep I Cp 899/2009VSL005710101.09.2009Civilni oddelekSODNE TAKSESodišče prve stopnje je določilo 105.a člena ZPP napačno uporabilo. Sodišče bi lahko štelo vlogo za umaknjeno le v primeru, če niso podani pogoji za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodnih taks. Pritožnik je v predlogu za obnovo postopka navedel, da z vso upravičenostjo pričakuje „...da bo Vrhovno sodišče oprostilo oziroma vplivalo na oprostitev vlagatelja plačevanja vseh...plačilo sodne takse kot procesna predpostavka – umik vloge – predlog za oprostitev plačila sodnih taks
VSL sklep I Cp 899/2010VSL006008121.04.2010Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOToženec ne zatrjuje, da bi se iz naslova stalnega bivališča odselil za več kot tri mesece, niti, da bi upravnemu organu sporočil naslov za vročanje, zato je bila sodba uspešno vročena s fikcijo na naslovu toženčevega stalnega bivališča.vročanje pisanj - pregled spisov – način vročanja – osebna vročitev – naslov za vročanje – vročanje s fikcijo
VSL sklep I Cp 899/2013VSL007546623.10.2013Civilni oddelekSTVARNO PRAVO - DEDNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO – ZEMLJIŠKA KNJIGAČe je obseg zapuščine sporen med dedičem in tretjim, zapuščinsko sodišče o takšnem sporu ne more odločati, niti takšno vprašanje ne vpliva na tek zapuščinskega postopka. Gre namreč za pravna razmerja, ki niso dednopravne narave in so zato domena pravdnega sodišča.vpis v zemljiško knjigo - obseg zapuščine - spor o obsegu zapuščine - napotitev na pravdo - dodaten sklep o dedovanju
VSL sklep I Cp 9/2011VSL006821612.04.2011Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVODruge preživninske obveznosti in izdatke je tožeča stranka navedla šele v pritožbi. Pri tem ni izkazala, da tega brez svoje krivde ni mogla storiti prej, kar pa je pogoj za navajanje novih dejstev in predlaganje novih dokazov.navajanje novih dejstev in dokazov v pritožbi – nedopustne pritožbene novote
VSL sklep I Cp 90/00VSL4219916.02.2000Civilni oddelekcivilno procesno pravoKer je pritožnica pred odločanjem sodišča druge stopnje umaknila pritožbo, ko je bil spis že predložen pritožbenemu sodišču, je le-to s sklepom odločilo, da se umik pritožbe sprejme.   umik pritožbe
VSL sklep I Cp 90/2013VSL005990625.03.2013Civilni oddelekNEPRAVDNO PRAVOKot nasprotni udeleženci bodo morali biti navedeni vsi etažni lastniki stavbe le, kadar bo predlog vložila bodisi občina, bodisi zemljiškoknjižni lastnik zemljišča, ki naj bi se določilo kot pripadajoče. Vprašanje, ali neko zemljišče predstavlja pripadajoče zemljišče k stavbi ali ne, v medsebojna razmerja etažnih lastnikov ne posega, zato si interesi med posameznim etažnim lastnikom...določitev pripadajočega zemljišča – nepopoln predlog – udeleženci postopka – predlog etažnega lastnika za določitev pripadajočega zemljišča
VSL sklep I Cp 900/2009VSL005289708.04.2009Civilni oddelekDEDNO PRAVOUgovor zastaranja v smislu 141. člena ZD ni mogoče uspešno uveljavljati v zapuščinskem postopku, saj v zapuščinskem postopku sodišče le ugotavlja dedno pravico dediča, ki je nastala ob smrti na podlagi zakona ali na podlagi oporoke. Zato morebitno zastaranje pravice enega sodediča, da od drugega sodediča zahteva ustrezen del tistega predmeta zapuščine, s katerim je drugi sodedič...ugovor zastaranja - zapuščinski postopek - zastaranje pravice zahtevati zapuščino - dedna pravica ugovor zastaranja v zapuščinskem postopku
VSL sklep I Cp 900/2010VSL005742715.04.2010Civilni oddelekZAVAROVANJE TERJATEVPri presoji ugovora je treba upoštevati samo ugovorne navedbe, ne pa tudi preostalega trditvenega gradiva. Ugovor je namreč samostojno pravno sredstvo v postopku zavarovanja terjatve, zato ga mora stranka utemeljiti posebej in ne s sklicevanjem na svoje prejšnje trditve v pravdi. V postopku zavarovanja terjatve zadošča, da so odločilna dejstva o obstoju...začasna odredba - ugovor zoper sklep o začasni odredbi- trditve o obstoju terjatve - ugovorne navedbe - delna utemeljenost tožbenega zahtevka
VSL sklep I Cp 900/2013VSL007855423.10.2013Civilni oddelekDEDNO PRAVOUpniki niso stranke zapuščinskega postopka, razen v primeru, ko predlagajo ločitev zapuščine od dedičevega premoženja. Pritožnika nista zakonita dediča po pokojnem in ločitve zapuščine nista predlagala, zato jima priglasitev njune terjatve, ki je bila prerekana s strani dedinje T. K., ne daje položaja stranke v postopku, zaradi česar njuna pritožba ni dovoljena.položaj stranke v zapuščinskem postopku - dedič - ločitveni upnik - zavrženje pritožbe
VSL sklep I Cp 901/02VSL4867704.09.2002Civilni oddelekstvarno pravoTožnica (so)posesti ni mogla izgubiti že zgolj zato, ker jo je toženec pozval, naj s podstrešja odstrani svoje stvari. Z navedenim dejstvom je toženec očitno poskušal odpreti vprašanje protipravnosti svojega (motilnega) dejanja, češ da je imel do njega pravico, ker da ga izvaja iz svoje izključne lastninske pravce na podstrešju. Navedeno dejstvo bi bilo relevantno (v okviru presoje...motenje posesti
VSL sklep I Cp 901/2010VSL005839012.05.2010Civilni oddelekDEDNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVOStroški cenitve zapuščine predstavljajo skupni strošek.stroški cenitve zapuščine - skupni strošek
VSL sklep I Cp 901/2014VSL007056111.06.2014Civilni oddelekDEDNO PRAVO – CIVILNO PROCESNO PRAVOTo, kakšna je višina terjatev, ni bistvena sestavina sklepa o dedovanju. Ugotovitev, katere terjatve sodijo v zapuščino, zadošča.sklep o dedovanju – sestavine sklepa o dedovanju – terjatve – višina terjatev – pravica do izjave
VSL sklep I Cp 901/93VSL4048715.12.1993Civilni oddelekobligacijsko pravoProdajalec starega rabljenega avtomobila, katerega je kupec dobro poznal in preizkusil, ne odgovarja za kasneje odkrito napako, razen v primeru, če je prodajalec zatrjeval, da stvar nima nobenih napak oziroma da ima določeno posebno kvaliteto.   jamčevanje za napake - napake, za katere prodajalec ne odgovarja
VSL sklep I Cp 902/2009VSL005517122.04.2009Civilni oddelekdenacionalizacija - civilno procesno pravoOdplačnost je lahko eden od indicev o tem, ali je pri sklepanju pogodbe prišlo do sile ali grožnje. Sodišča ga upoštevajo v povezavi z drugimi okoliščinami, ki nedvoumno kažejo na to, ali je bil odplačni pravni posel sklenjen prostovoljno ali ne. Ob tem je potrebno upoštevati, da na sklepanje o pravi prodajalčevi volji višina odmene za prodano stvar ne vpliva vselej enako (močno)....upravičenec do denacionalizacije - pravni posel, sklenjen zaradi grožnje, sile ali zvijače državnega organa oziroma predstavnika oblasti - vrednost podržavljenega premoženja - obnova postopka - nova dejstva in novi dokazi - prekluzija
VSL sklep I Cp 903/2010VSL005746823.06.2010Civilni oddelekNEPRAVDNO PRAVOOdločba, s katero sodišče ugotovi obstoj pogojev za odvzem poslovne sposobnosti, je konstitutivne narave in učinkuje le za naprej (ex nunc).odvzem poslovne sposobnosti – učinek odločbe o odvzemu poslovne sposobnosti
VSL sklep I Cp 904/05VSL5113205.05.2005Civilni oddelekstvarno pravoSoposestnik ima pravico do samopomoči proti tistemu, ki neupravičeno moti njegovo posest ali mu jo odvzame. Tožnik pred motilnim dejanjem posesti toženke ni motil in je pravilen zaključek sodišča prve stopnje, da toženka ni izkazala elementov za dovoljeno samopomoč v smislu 31. člena SPZ.   motenje posesti - samopomoč
VSL sklep I Cp 904/2010VSL005740814.04.2010Civilni oddelekDEDNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVOS pogodbo o dosmrtnem preživljanju je možen le prenos vsega ali dela premoženja, ki preživljancu pripada ob sklenitvi pogodbe, s tem, da je ta prenos odložen do njegove smrti. Pogodba o dosmrtnem preživljanju lahko obsega tudi premičnine preživljanca, ki niso namenjene za rabo in uživanje nepremičnin, vendar pa morajo biti v pogodbi navedene. Navedba teh premičnin...opredelitev premičnin v pogodbi o dosmrtnem preživljanju – obstoj premoženja v času sklenitve pogodbe o dosmrtnem preživljanju
VSL sklep I Cp 904/99VSL4394207.06.2000Civilni oddelekdenacionalizacijaZa odločanje o zahtevi za denacionalizacijo na podlagi 4. člena ZDEN so pristojni upravni organi.   pristojnost
VSL sklep I Cp 905/2009VSL005542827.05.2009Civilni oddelekDEDNO PRAVO - DENACIONALIZACIJAMožnost izdaje dodatnega sklepa o dedovanju na podlagi prejšnjega sklepa o dedovanju je izključena takrat, kadar po istem zapustniku že obstoji pravnomočen sklep o dedovanju glede denacionaliziranega premoženja.dedovanje denacionaliziranega premoženja – sklep o dedovanju – pravnomočen sklep o dedovanju denacionaliziranega premoženja
VSL sklep I Cp 905/2010VSL005333307.04.2010Civilni oddelekZAVAROVANJE TERJATEVZačasna odredba, s katero se dolžniku prepove odtujitev ali obremenitev nepremičnine ali stvarnih pravic, zgolj zaradi dejstva, ker dolžnik ni vpisan v zemljiško knjigo kot lastnik, ni neizvršljiva. S sodno prepovedjo razpolaganja z nepremičnino, ki zaradi nevpisane prepovedi v zemljiško knjigo sicer ne bo imela publicitetnega učinka nasproti tretjim, bo dosežen namen zavarovanja, saj...začasna odredba – prepoved odtujitve in obremenitve – zemljiškoknjižni lastnik – izvršljivost začasne odredbe
VSL sklep I Cp 906/2005VSL5057621.09.2005Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVOKer vlaganja v hišo v času zakonske zveze obeh pravdnih strank v skupni vrednosti 1.403.677,20 SIT ne spreminjajo substance hiše, oziroma kot ugotavlja sodišče prve stopnje, ne prispevajo k bistvenim spremembam glede stanja in vrednosti stanovanjske hiše, je tudi pravilno stališče sodišča prve stopnje, da je prispevek tožnice glede na vrednost nepremičnine minimalen (le 1,1%), ter zato...skupno premoženje zakoncev - posebno premoženje - prekoračitev tožbenega zahtevka - bistvena kršitev določb postopka
VSL sklep I Cp 907/2009VSL005608508.04.2009Civilni oddelekDEDNO PRAVOPravica do nujnega deleža je dedna pravica. Dediči imajo pravico do nujnega deleža na pozneje najdenem premoženju, čeprav nujnega deleža v zapuščinskem postopku niso izrecno zahtevali.   pozneje najdeno premoženje - nujni delež - dedni dogovor - dedna izjava
VSL sklep I Cp 908/2005VSL5033601.06.2005Civilni oddelekstanovanjsko pravo - obligacijsko pravo - civilno procesno pravoMaterialnopravni ugovor iz 2. odstavka 122. člena ZOR v zvezi s 3. odstavkom 132. člena ZOR vpliva na utemeljenost tožbenega zahtevka tako, da sodišče z ugoditvijo takšnemu ugovoru le deloma zavrne tožbeni zahtevek tožeče stranke, ko ji naloži vrnitev plačanih zneskov kupnine.   prodaja stanovanja - neizpolnitev pogodbe - razdrtje pogodbe - dvostranska pogodba - vzajemne obveznosti
VSL sklep I Cp 908/2010VSL005329726.04.2010Civilni oddelekDEDNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVOKer pritožnik ni dedič, niti ne uveljavlja kakšne pravice iz zapuščine, ni stranka zapuščinskega postopka (pritožnik zatrjuje originarno pridobitev lastninske pravice na zapustničinih nepremičninah z vlaganji oziroma pogodbeno podlago – vlaganja v sporazumu z zapustnico).stranka zapuščinskega postopka – pravica do pritožbe
VSL sklep I Cp 909/2004VSL5051829.09.2004Civilni oddelekobligacijsko pravoRes je, kot je navedlo sodišče prve stopnje v izpodbijani sodbi, da je, s tem ko je Ustavno sodišče RS ugotovilo, da je bil 35. člen Pravilnika o štipendiranju za šolsko leto 91/92 v neskladju z Ustavo, odpadla ena izmed podlag, na katero je tožeča stranka opirala svoj tožbeni zahtevek. Prezrlo pa je, da vračila štipendije ni navezovala le na določbe razveljavljenega pravilnika, saj je...štipendijska pogodba - izvensodna poravnava - razveljavitev
VSL sklep I Cp 91/2001VSL4800717.10.2001Civilni oddelekpogodbeno pravoKer gre za dvostransko oziroma vzajemno obveznost, lahko upnik zahteva bodisi izpolnitev bodisi razvezo pogodbe le ob pogoju, če je sam svojo obveznost izpolnil oziroma jo je pripravljen izpolniti (če je torej pogodbi zvest). Le pri fiksnih pogodbah je, v primeru neizpolnitve, pogodba razdrta že po samem zakonu. Fiksno je določen rok, če se stranki dogovorita, da bosta pogodbo razdrli, če...prodajna pogodba - neizpolnitev pogodbe - fiksen posel - posredovanje - izpolnitev
VSL sklep I Cp 91/2009VSL005248304.03.2009Civilni oddelekstvarno pravo - civilno procesno pravoZgolj imetništvo ključa še ne izkazuje posesti nad prostorom.   motenje posesti - posest - posest dediča - dejanska oblast nad stvarjo - navajanje novih dejstev v pritožbi
VSL sklep I Cp 910/2010VSL005381413.04.2010Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - SODNE TAKSEV konkretnem primeru je pritožiteljica predlog za obročno plačilo sodne takse za sklep o dedovanju vložila takrat, ko je taksna obveznost za plačilo te takse že nastala in ji tako sodišče ni moglo odobriti obročnega plačila sodne takse, ker je bil predlog vložen že po nastanku taksne obveznosti, torej prepozno.sodna taksa - obročno odplačilo sodne takse
VSL sklep I Cp 910/2014VSL007203102.04.2014Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOOb dejstvu, da je bolezen otroka dolgotrajna (otrok je v obdobju dveh let obiskal pouk samo 46 krat) ter da se stanje otroku lahko poslabša tik pred oz. na dan obravnave, bi toženec ob zadostni skrbnosti moral predvideti oz. pričakovati, da bo lahko zaradi bolezni otroka na dan obravnave zadržan, zato bi moral poiskati varstvo za otroka ali za zastopanje pooblastiti odvetnika oziroma zaprositi...vrnitev v prejšnje stanje – upravičen razlog - zamuda naroka - bolezen otroka - zadostna skrbnost
VSL sklep I Cp 912/2005VSL5054202.03.2005Civilni oddelekcivilno procesno pravoKer je laični toženec vložil odgovor na tožbo znotraj 30 dnevnega roka pri nepristojnemu sodišču, je vloga pravočasna, kljub temu, da je odgovor na tožbo prispel k pristojnemu sodišču prepozno. Zato je bilo treba zamudno sodbo razveljaviti in vrniti zadevo sodišču prve stopnje v nadaljnje sojenje.   pravočasnost - rok - zamudna sodba
VSL sklep I Cp 912/97VSL4132624.09.1997Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVONamen začasne odredbe po 442. členu ZPP in po 2. odstavku 267. člena ZIP je predvsem preventiven - preprečiti bodoče nasilje, protipravno poškodbo ali nenadomestljivo škodo. Nasilja, ki je bilo že storjeno in škode, ki je že nastala, s tako odredbo ni mogoče sanirati.   začasna odredba - zavarovanje nedenarne terjatve - nevarnost nasilja - nevarnost nenadomestljive škode
VSL sklep I Cp 913/2000VSL4393307.06.2000Civilni oddelekzavarovanje terjatevV pritožbenem postopku lahko stranka navaja nova dejstva le, če bi izkazala, da jih brez svoje krivde ni mogla navesti do prvega naroka oz. do konca obravnave; česar pa pritožnica ni z ničemer izkazala. Ker gre za podatke s katerimi razpolaga edino pritožnica ter jih je relativno enostavno zbrati, pa tudi ni razloga, zaradi katerega bi sodišče pritožnici dovolilo navajanje novih dejstev.   začasna odredba
VSL sklep I Cp 913/2001VSL4605704.07.2001Civilni oddelekDENACIONALIZACIJA - LASTNINJENJESodišče prve stopnje je zavrnilo predlagano začasno odredbo potem, ko je ugotovilo, da denacionalizacijski upravičenci niso pedlagali začasne odredbe v skladu z določili II. poglavja ZLPP, ki ureja zavarovanje pravic bivših lastnikov in njihovih dedičev, kar je pogoj za uveljavljanje denacionalizacijskih zahtevkov v skladu z določbami 34. do 39. čl. ZDen. Prva toženka, ki se je lastninila...začasna odredba - zavarovanje - denacionalizacija - vrnitev v naravi
VSL sklep I Cp 913/2012VSL006794205.09.2012Civilni oddelekDEDNO PRAVOPodlaga za izračun nujnega deleža dediča je t.i. obračunska vrednost zapuščine. Tako se vrednost zapuščine, na podlagi katere se izračuna nujni delež, ugotovi tako, da se popiše in oceni vse premoženje, ki ga je imel zapustnik ob svoji smrti, od ugotovljene vrednosti pa se odbijejo zapustnikovi dolgovi, stroški za popis in cenitev zapuščine in stroški za zapustnikov pogreb. Razlika...nujni delež – nujni dedič – obračunska vrednost zapuščine – vrednost darila – čista zapuščina
VSL sklep I Cp 914/2004VSL5031424.11.2004Civilni oddeleknepravdno pravoUpravni postopek ni procesna predpostavka za vložitev predloga za sodno urditev meje.   ureditev meje - upravni postopek - procesna predpostavka
VSL sklep I Cp 914/2005VSL5034918.05.2005Civilni oddelekobligacijsko pravo - civilno procesno pravoV postopku pred sodiščem prve stopnje so ostale dokazno neocenjene izpovedbe tožencev in listina. Sodišče prve stopnje tudi ni upoštevalo pri izračunu dolga posameznih zneskov, plačanih na račun zamudnih obresti. Čeprav toženca nista podala pripomb na izvedensko mnenje, to sodišče prve stopnje ni razbremenilo dolžnosti, da oceni vse predlagane pravnorelevantne dokaze o tem, v kakšnem...posojilna pogodba - izpolnitev obveznosti - neizpolnitev - zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanskega stanja
VSL sklep I Cp 914/99VSL4712005.07.2000Civilni oddelekpravo intelektualne lastnineO vprašanju avtorstva avtorskega dela ni mogoče odločati po predpisih, ki so prenehali veljati še preden je bilo avtorsko delo sploh ustvarjeno in ko je sploh moglo biti deležno pravne zaščite. V vprašanje (so)avtorstva je treba presojati z vrednotenjem prispevka fizičnih oseb k nastanku avtorskega dela glede na njegove predpostavke, med katere pa ne spadajo nebistveni znaki avtorskega dela.   avtorsko delo
VSL sklep I Cp 915/2004VSL5032113.04.2005Civilni oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - PRAVO DRUŽBUpoštevajoč določbo prvega odstavka 101. člena ZGD, ki za obveznosti družbe z neomejeno odgovornostjo določa subsidiarno odgovornost družbenikov, mora upnik najprej pisno terjati družbo, nato pa lahko prosto izbira ali bo terjal vsakega družbenika posamezno, ali le nekatere ali vse družbenike za izpolnitev celotne obveznosti ali poleg navedenih še družbo. Če upnik terja najprej družbenika...osebna odgovornost družbenika za obveznosti družbe
VSL sklep I Cp 916/2000VSL4862526.07.2000Civilni oddeleknepravdno pravoNestrinjanje z odločitvami sodišča v razlastitvenem postopku ne morejo biti razlog za nesprejem odškodnine.   sodni depozit
VSL sklep I Cp 916/2001VSL4718612.12.2001Civilni oddelekDEDNO PRAVOIzjava o odpovedi dedovanju je dedna izjava in če je ta dana v pravnomočno končanem zapuščinskem postopku, se ne more brez pridržkov nanašati tudi na pozneje najdeno premoženje.   pozneje najdeno premoženje - odpoved dediščini
VSL sklep I Cp 916/2013VSL006893010.04.2013Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOZa presojo, ali je bilo o stvari (zahtevku – predmetu odločitve) že pravnomočno odločeno, ni pomembno, ali je tisto, o čemer je bilo pravnomočno odločeno, izvršljivo ali ne. Pravnomočne postanejo tudi napačne in neizvršljive odločitve. Dejstvo, da zahtevek za povrnitev stroškov tožnikoma ni bil vročen nasprotni stranki, na odločitev (o stroškovni obveznosti)...zavrženje tožbe – res iudicata – zahteva za povrnitev stroškov – vročitev zahteve za povračilo stroškov nasprotni stranki
VSL sklep I Cp 918/2001VSL4718903.10.2001Civilni oddelekcivilno procesno pravo - statusno pravoDružbeniki družbe, ki je prenehala obstajati zaradi izbrisa iz sodnega registra (prvi odstavek 37. člena ZFPPod) so glede njenega premoženja njeni pravni nasledniki že po samem zakonu.   pravno nasledstvo - izbris iz sodnega registra
VSL sklep I Cp 919/2002VSL4806510.07.2002Civilni oddelekcivilno procesno pravoPri presoji vsebine dopisa oziroma prave volje pravdnih strank je po oceni pritožbenega sodišča treba upoštevati predvsem, da sta ga napisali stranki, ki ne poznata pravniškega izražanja in jima termini kot so umik tožbe, umik pritožbe in posledice takih razpolaganj niso poznani. V izjavi pa sta povsem jasno navedli, da sta se pobotali z željo, da zopet zaživita skupno življenje, iz česar...umik tožbe - umik pritožbe - stranka
VSL sklep I Cp 919/2011VSL006596123.09.2011Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOSodna taksa za pritožbo mora biti plačana najkasneje v roku, ki ga določi sodišče. Prepozno plačana sodna taksa ima iste posledice kot neplačana sodna taksa.fikcija vročitve – prepozno plačana sodna taksa – plačilo sodne takse
VSL sklep I Cp 92/2010VSL005332414.04.2010Civilni oddelekNEPRAVDNO PRAVO – STVARNO PRAVOSolastnina vseh etažnih lastnikov na skupnih delih je neločljivo povezana z lastnino na posameznem delu nepremičnine, zato lahko vsak etažni lastnik solastninsko pravico na skupnem delu zgradbe, kar vključuje tudi dvorišče, prenese le skupaj s posameznim delom zgradbe, ki ga ima v izključni lasti.nepremičnina v etažni lastnini - prepoved zahtevka za delitev solastnine na skupnih delih - skupni deli nepremičnine v etažni lastnini - posamezni del zgradbe 
VSL sklep I Cp 921/2011VSL005969914.09.2011Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOTožeča stranka je sklenjeno pogodbo štela za darilno pogodbo in je sodišče prve stopnje pravno zmotno opredelilo navedeno pogodbo za preužitkarsko, s čimer je preseglo trditveno podlago stranke.bistvena kršitev postopka - prekoračitev trditvene podlage
VSL sklep I Cp 922/2010VSL006011330.06.2010Civilni oddelekNEPRAVDNO PRAVO – OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVOTudi če bi bilo mogoče šteti, da je bilo njuno uveljavljanje močnejše pravice dovolj konkretizirano, pa je dokazni postopek pokazal, da pritožnika nista bila dobroverna posestnika.postopek ureditve meje – močnejša pravica – dobra vera – priposestvovanje
VSL sklep I Cp 923/2007VSL5127311.04.2007Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGASamo pravnomočen sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine je lahko podlaga za vpis zaznambe izvršbe in vknjižbe hipoteke.   zaznamba izvršbe in vknjižba hipoteke - sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine
VSL sklep I Cp 923/2011VSL005778807.07.2011Civilni oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO – NEPRAVDNO PRAVOFizična delitev pomeni sočasno odsvojitev in hkrati pridobitev lastninske pravice.delitev solastnine – fizična delitev – civilna delitev – fizična delitev z izplačilom razlike v vrednosti – izračun razlike v vrednosti
VSL sklep I Cp 923/2012VSL007141924.10.2012Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOGlede na to, da je tožnica ugovoru tretjega in predlogu za odlog izvršbe predložila tudi dokazila, in sicer razvezno sodbo, notarski sporazum sklenjen med zakoncema, ter še pred uvedbo izvršilnega postopka predlagala vknjižbo svoje pravice v zemljiško knjigo (poleg tega pa tudi predlagala vpogled v zemljiškoknjižni vložek ter pojasnila, zakaj je njen delež na skupnem premoženju večji),...pripoznava zahtevka – plačilo pravdnih stroškov – povod za tožbo
VSL sklep I Cp 924/2010VSL006404705.05.2010Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOUvedba postopka po ZVEtL ni razlog za prekinitev postopka, v katerem tožnik uveljavlja stvarnopravna upravičenja. Pravila ZVEtL samo dopolnjujejo (in ne nadomeščajo) doslejšnje sodno varstvo in ni mogoče reči, da je (glede na trditveno podlago) klasično stvarnopravno varstvo izključeno ali morda zaradi specialne ureditve zadržano do odločitve po ZVEtL. Prav tako tudi ni mogoče reči, da...tožba na ugotovitev (so)lastninske pravice – prekinitev postopka – postopek po ZVetl
VSL sklep I Cp 924/2014VSL007429723.04.2014Civilni oddelekRAZLASTITEV – ODŠKODNINSKO PRAVO – NEPRAVDNO PRAVORazlaščene nepremičnine nasprotnega udeleženca so predstavljale osnovna sredstva za opravljanje kmetijske dejavnosti, zato bi moralo sodišče ugotoviti, ali bi lahko predlagateljica zagotovila nasprotnemu udeležencu druge enakovredne nepremičnine, kar je nasprotni udeleženec tudi sicer zahteval. Trditve udeležencev glede vprašanja, ali so takšne nepremičnine na...razlastitev – nadomestilo v naravi – zagotovitev enakovredne nepremičnine – določitev odškodnine – osnovna sredstva za opravljanje kmetijske dejavnosti – status zemljišč
VSL sklep I Cp 926/2007VSL5124828.02.2007Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGAČe nepremičnina (stanovanje) ni vpisano v zemljiški knjigi, zaznamba spora ni dopustna.   zaznamba spora - v zemljiški knjigi nevpisano stanovanje
VSL sklep I Cp 927/2010VSL006057812.05.2010Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOStranka sklepa o odmeri nagrade izvedencu ne more uspešno izpodbijati z lastno oceno kvalitete izvedenskega mnenja.nagrada za izvedensko delo – izvedenina
VSL sklep I Cp 928/2010VSL006057912.05.2010Civilni oddelekNEPRAVDNO PRAVO – STVARNO PRAVOKadar predlagatelj v mejnem sporu pravice do spornega zemljišča ne uveljavlja na podlagi močnejše pravice, se vprašanje, ali gre za mejni spor (ureditev meje v nepravdnem postopku) ali za spor o lastništvu nepremičnine (klasični lastninski spor, o katerem se odloča po pravilih pravdnega postopka), sploh ne pojavi.mejni spor – lastninski spor – spor za ureditev meje – varstvo lastninske pravice – vrnitveni zahtevek
VSL sklep I Cp 929/2000VSL4480212.07.2000Civilni oddelekstvarno pravoZa samo posest pravice je pomembno, da ima posestnik še vedno namen stvar uporabljati, ni pa nujno, da mora posestnik takšno pravico neprenehoma izvrševati.   motenje posesti - posest stvarne služnosti
VSL sklep I Cp 93/2000VSL4543729.11.2000Civilni oddelekstvarno pravoKer ni bilo storjeno tako motilno dejanje, kot je opisano v tožbenem zahtevku (gradbeni poseg na zemljišču tožeče stranke), ampak drugačno dejanje drugje (na zemljišču tožene stranke), je že zaradi tega tožbeni zahtevek utemeljeno zavrnjen.   motenje posesti
VSL sklep I Cp 93/2003VSL4736512.03.2003Civilni oddelekstvarno pravoZmoten je sklep sodišča prve stopnje, da se "toženca doslej nista mogla poslužiti izbirne pravice iz 4. odstavka 25. člena ZTLR, ker gradnja spornega objekta še ni končana". Takšno stališče je posledica napačne interpretacije 5. odstavka 25. člena ZTLR, To pravilo uzakonja skrajno časovno mejo, do katere lahko lastnik zemjišča izbira med tremi opcijami iz 1. odstavka 25. člena ZTLR....gradnja na tujem zemljišču - izbirna pravica
VSL sklep I Cp 93/2009VSL005286508.04.2009Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGAZemljiška knjiga je namenjena vpisu in javni objavi podatkov o pravicah na nepremičninah in pravnih dejstvih v zvezi z nepremičninami. Gre za javno knjigo, v kateri se evidentirajo dejstva materialnega prava. Zato mora sodišče pri odločanju o zahtevkih, katerih utemeljenost je odvisna od ali temelji na dejstvih, vpisanih v zemljiško knjigo, zaradi pravilne uporabe materialnega prava upoštevati...vpis lastninske pravice - materialno procesno vodstvo - sklepčnost tožbe - prekinitev postopka
VSL sklep I Cp 93/2010VSL006506424.03.2010Civilni oddelekSTVARNO PRAVOPosestno varstvo na javnem dobru je izključeno.posest – spor zaradi motenja – sodno varstvo posesti – javno dobro – javna cesta – posestno varstvo javnega dobra
VSL sklep I Cp 930/2000VSL4713309.08.2000Civilni oddelekcivilno procesno pravoČe je bila v postopku v sporih majhne vrednosti sodba razglašena takoj po koncu glavne obravnave in če je bil tedaj strankam tudi vročen pisni izvod sodbe (ki je vseboval le izrek in pravilni pravni pouk, ne pa tudi obrazložitve), teče pritožbeni rok od tega dne dalje - in ne od dneva vročitve prepisa sodbe z obrazložitvijo.   postopek v sporih majhne vrednosti - rok za vložitev pritožbe
VSL sklep I Cp 933/99VSL4256516.02.2000Civilni oddelekcivilno procesno pravoPredsednik senata zavrže predlog za obnovo postopka, vložen po izteku subjektivnega in objektivnega roka, ker je takšen predlog prepozen.   obnova - rok
VSL sklep I Cp 936/2005VSL5053802.03.2005Civilni oddeleksodne takseZemljiškoknjižni lastnik kot dolžnik ni dolžan plačati takse za zaznambo izvršbe, temveč upnik v katerega interesu in na njegov predlog je bil izdan sklep o zaznambi izvršbe.   taksna obveznost
VSL sklep I Cp 937/2011VSL005774013.04.2011Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOVrnitev v prejšnje stanje je mogoča, če zamuda ni bila zakrivljena. Zamuda ni opravičljiva, če v danih okoliščinah oseba, ki je zamudo povzročila (stranka ali pooblaščenec) ni ravnala tako, kot bi se od nje pričakovalo. Upravičen vzrok je lahko vsak dogodek resnejše narave, ki razumsko pomeni oviro za stranko, da opravi neko procesno dejanje; vzrok bo opravičljiv,...vrnitev v prejšnje stanje – zamuda roka za plačilo sodne takse za pritožbo – opravičljiva zamuda
VSL sklep I Cp 938/2011VSL006155508.06.2011Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO – DEDNO PRAVOTudi zapuščinski sodnik mora po uradni dolžnosti ves čas postopka paziti med drugim ali so vsi udeleženci procesno sposobni oziroma ali zastopa procesno nesposobnega udeleženca njegov zakoniti zastopnik oziroma skrbnik. Zapuščinsko sodišče mora namreč poskrbeti za interese oseb, ki ne morejo same skrbeti za svoje zadeve, ne glede na to ali jim je formalno odvzeta ali...procesna sposobnost dediča
VSL sklep I Cp 939/2011VSL006832716.08.2011Civilni oddelekSODNE TAKSETakso, ki bi jo bila dolžna plačati oproščena stranka, je dolžna plačati stranka, ki oprostitve ne uživa, in sicer v sorazmerju s tem, koliko je oproščena stranka v postopku uspela.plačilo sodne takse – oprostitev plačila sodnih taks nasprotne stranke
VSL sklep I Cp 94/2010VSL005958417.02.2010Civilni oddelekDEDNO PRAVOSporna vsebina oporoke se glasi: „Podpisani se odrekam deležu, ki mi pripada po pokojni ženi in ga prepuščam sinu F. v celoti samo mojega knjiženega in neknjiženega na parc. št. 77/3 in 77/2, ki naj mu bo uteha pri pomoči pri ženi (njegovi) mami“. V danem primeru je tako sporno, v kakšnem obsegu je zapustnik oporočnemu dediču predmetni parceli zapustil. Ne gre zgolj za vprašanje...napotitev na pravdo – razlaga oporoke – spornost vsebine oporoke
VSL sklep I Cp 94/2012VSL006172218.07.2012Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVONovo mejo glede sojenja v premoženjskopravnih zadevah je začrtala novela ZPP, ki velja od 1. 10. 2008 (novela ZPP-D). Za primere, začete pred okrožnimi sodišči, a ne dokončane pred uveljavitvijo novele ZPP-D, velja, da se tudi dokončajo pred okrožnimi sodišči. Ker se postopek začne z vložitvijo tožbe, v obravnavani zadevi pa je bila tožba vložena 23. 6. 2008, to...stvarna pristojnost – premoženjskopravna zadeva – določitev nove meje – novela ZPP-D – prehodna določba – začetek postopka
VSL sklep I Cp 941/2011VSL006264507.09.2011Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVODoločitev prevzemnika zaščitene kmetije ni predhodno vprašanje za ta postopek, saj to že pojmovno ne more biti (ne gre za vprašanje, ali obstaja kakšna pravica ali pravno razmerje), prav tako pa od navedenega v ničemer ni odvisna utemeljenost zahtevkov po tožbah obeh pravdnih strank za izločitev dela nepremičnega premoženja iz zapuščine, zato sklep o prekinitvi pravdnega postopka ni utemeljen.prekinitev postopka – predhodno vprašanje - določitev prevzemnika zaščitene kmetije
VSL sklep I Cp 943/2010VSL005839205.05.2010Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGAPritožnik je kot dedič naslednik dolžnika po samem zakonu, ne da bi bil za to potreben kakšen poseben procesualni pridobitni način ali pristopna izjava. V izvršilno zadevo je torej vstopil v tisto stanje, v katerem je bila ta zadeva ob smrti dolžnika. Morebitne nepravilnosti izvršilnega postopka pritožnik v zemljiškoknjižnem postopku ne more uspešno uveljavljati,...zaznamba sklepa o izvršbi - smrt dolžnika - univerzalno nasledstvo
VSL sklep I Cp 943/99VSL4485620.09.2000Civilni oddelekDEDNO PRAVO - DENACIONALIZACIJADoločba 81. člena ZDEN ne prepoveduje razlaga oporoke nasploh (takšna zahteva je tudi nemogoča), marveč prepoveduje zgolj ugotavljanje hipotetične volje.   razlaga oporoke - denacionalizacija
VSL sklep I Cp 944/95VSL4122910.04.1996Civilni oddelekcivilno procesno pravo - nepravdno pravoOd 1.1.1995 je 2,000.000,00 SIT vrednost spornega mejnega prostora kot merilo vrednosti po členu 136/2 ZNP.   postopek za ureditev meje - sodnik posameznik
VSL sklep I Cp 945/97VSL4136812.11.1997Civilni oddelekcivilno procesno pravoDelovni spori v zvezi s prisilno poravnavo in stečajem ter likvidacijo so spori, za katere je pristojno delovno in socialno sodišče, ne pa okrožno sodišče.   stvarna pristojnost - razmejitev pristojnosti med sodiščem s splošno pristojnostjo in specializiranim sodiščem - delovni spor - stečajni postopek
VSL sklep I Cp 945/99VSL4245810.11.1999Civilni oddelekstvarno pravoZa sodelovanje pri motilnem dejanju ni odločilnega pomena, ali je prav vsak od tožencev nesporno sodeloval pri vsakem njegovem elementu.   motenje posesti
VSL sklep I Cp 946/2011VSL006857231.08.2011Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGAČe je po izdaji sklepa o izvršbi na nepremičnini nad dolžnikom začeta prisilna poravnava, to ni ovira za zaznambo le-tega v zemljiški knjigi in za vpis hipoteke.pravne posledice začetka prisilne poravnave – prekinitev izvršilnega postopka – zaznamba izvršbe
VSL sklep I Cp 947/2001VSL4722613.06.2001Civilni oddelekcivilno procesno pravoKer v konkretni zadevi toženo stranko zastopa pooblaščenec, se pritožbeni rok šteje od vročitve pisanja pooblaščencu. Tožena stranka je pritožbo poslala po poteku tako štetega pritožbenega roka, zato je sodišče prve stopnje ravnalo prav, ko je pritožbo zavrglo kot prepozno.   pritožba zoper sklep - prepozna pritožba - zavrženje - vročanje - vročanje pooblaščencu
VSL sklep I Cp 948/2012VSL007297918.12.2012Civilni oddelekDEDNO PRAVOVpis določene osebe kot lastnika v matični register vozil in listin je indic, ki kaže na to, da je v matični register vozil in listin vpisana oseba lastnik vozila.napotitev na pravdo – lastništvo vozila – vpis lastništva v matični register vozil
VSL sklep I Cp 949/2001VSL4729706.03.2002Civilni oddelekDEDNO PRAVOVprašanje, ali nek zapustnikov zapis predstavlja pravnoveljavno oporoko ali ne, je pravno vprašanje, o katerem mora odločiti zapuščinsko sodišče samo. Vprašanje, s katerim premoženjem je zapustnik razpolagal s predmetnim zapisom, pa je dejansko vprašanje, o katerem odloči sodišče v pravdi, seveda le ob predpostavki, da zapis pomeni veljavno oporoko.   napotitev na pravdo - spor o dejstvih - vsebina oporoke - oblika oporoke
VSL sklep I Cp 95/2000VSL4489721.02.2001Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVOCenter za socialno delo nima niti aktivne procesne legitimacije niti aktivne materialnopravne legitimacije, da v svojem imenu s tožbo zahteva neko izpolnitev v korist mladoletnega otroka.   aktivna legitimacija - skrbništvo
VSL sklep I Cp 95/2009VSL005225018.03.2009Civilni oddelekDEDNO PRAVOSprememba dodatnega sklepa o dedovanju, ker je bil spregledan eden od dedičev.   novo najdeno premoženje - dodatni sklep o dedovanju - sprememba sklepa
VSL sklep I Cp 95/94VSL4054416.03.1994Civilni oddelekcivilno procesno pravoPotem, ko sodišče začne obravnavati glavno stvar na glavni obravnavi, sprememba vrednosti spornega predmeta ni več mogoča.   ugotovitev vrednosti spornega predmeta - potek glavne obravnave
VSL sklep I Cp 950/2010VSL006402905.05.2010Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO – MEDNARODNO PRAVO ČLOVEKOVIH PRAVICPostopek, ki je bil prekinjen zato, ker je sodišče odločilo, da ne bo samo reševalo predhodnega vprašanja, se nadaljuje, ko je postopek o predhodnem vprašanju pravnomočno končan. Vložitev revizije, ustavne pritožbe ali pritožbe na Evropsko sodišče za človekove pravice ni ovira za nadaljevanje postopka. Evropsko sodišče za človekove pravice v nasprotju z Ustavnim...prekinitev postopka – pravnomočna odločitev o predhodnem vprašanju – vložitev tožbe na Evropsko sodišče za človekove pravice – deklaratorna narava sodbe
VSL sklep I Cp 951/2007VSL5245921.02.2007Civilni oddelekcivilno procesno pravoKreditne obveznosti predlagatelja pri odločanju o oprostitvi plačila sodnih taks se ne upoštevajo.   oprostitev stroškov postopka - kredit
VSL sklep I Cp 953/2000VSL4581728.06.2000Civilni oddelekcivilno procesno pravoSklicevanje na izvedensko mnenje, novo po pravnomočnosti sodne odločbe, s katero se je končal postopek, ni nov dokaz.   obnova postopka
VSL sklep I Cp 953/2001VSL4721106.06.2001Civilni oddelekcivilno procesno pravoNasledniki podedujejo pravdo in sicer vstopijo v tisto situacijo, v kateri je bila pravda ob smrti stranke. Procesnopravno razmerje je isto in se nadaljuje med novimi subjekti. Za procesnopravno nasledstvo je torej odločilna podedljivost procesnopravnega položaja, ne pa materialnopravnih pravic, ki so predmet tožbenega zahtevka.   pravno nasledstvo
VSL sklep I Cp 955/2012VSL007591918.01.2013Civilni oddelekSODNE TAKSEKer ZST-1 ne določa podrobnih meril za presojo upravičenosti do oprostitve plačila sodnih taks, je mogoče smiselno uporabiti merila, ki jih za ugoditev prošnji za brezplačno pravno pomoč določa ZBPP.oprostitev plačila sodnih taks – smiselna uporaba meril ZBPP – upravičenost do oprostitve plačila sodnih taks
VSL sklep I Cp 955/99VSL4248708.12.1999Civilni oddelekcivilno procesno pravo - stvarno pravoSprememba načina motilnega dejanja v tožbi predstavlja dopolnitev in popravo navedb, ne pa spremembe tožbe, kajti bistvena vsebina tožbe je, da tožnik ni mogel odkleniti vrat in priti v stanovanje.   motenje posesti - sprememba tožbe
VSL sklep I Cp 956/2000VSL4702112.07.2000Civilni oddelekzavarovanje terjatevSodišče izda predhodno odredbo na podlagi odločbe domačega sodišča, ki se glasi na denarno terjatev, in ki še ni izvršljiva, če izkaže upnik za verjetno nevarnost, da bo sicer uveljavitev terjatve onemogočena ali precej otežena. V postopku za izdajo predhodne odredbe zadošča, če je nevarnost podana objektivno.   predhodna odredba
VSL sklep I Cp 957/99VSL4705804.05.2000Civilni oddelekcivilno procesno pravoDokazno breme, da je toženec uporabnik TV sprejemnika, je na tožeči stranki.   dokazno breme - plačilo
VSL sklep I Cp 958/2001VSL4725712.09.2001Civilni oddelekstvarno pravoIzdano gradbeno dovoljenje samo po sebi ne izključuje protipravnosti posegov v posest, če posestnik ni dal soglasja v postopku za njegovo izdajo, ker ne more biti udeleženec tega postopka.   motenje posesti - izključitev protipravnosti - gradbena pogodba
VSL sklep I Cp 958/2011VSL005781414.09.2011Civilni oddelekNEPRAVDNO PRAVO – ZEMLJIŠKA KNJIGAPritožnica zmotno meni, da bi moralo nepravdno sodišče zaznambo (po ZVEtL-u) odrediti s sklepom, kajti odredba v teh postopkih pomeni le nadomestek strankinega predloga, listino, ki je podlaga za zaznambo, pa v obeh primerih predstavlja predlog za vzpostavitev etažne lastnine oziroma predlog za določitev pripadajočega zemljišča k stavbi. Glede na to, da je obrazložitev...zaznamba postopka vzpostavljanja etažne lastnine in postopka določitve pripadajočega zemljišča k stavbi – izrek zemljiškoknjižnega sklepa – izostanek navedbe listine – razlaga pojma „odredba“ po 15. členu ZVEtL
VSL sklep I Cp 958/99VSL4350008.03.2000Civilni oddelekDEDNO PRAVOV primeru prekinitve zapuščinskega postopka zaradi napotitve na pravdo traja prekinitev postopka, dokler ni pravda končana. Vložitev revizije ni razlog za nadaljnjo prekinitev postopka.   prekinitev zapuščinskega postopka
VSL sklep I Cp 959/2013VSL007407811.09.2013Civilni oddelekSTVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVOKer ZPP zahteva aktivno vlogo sodnika v pravdnem postopku, je nesprejemljiva zavrnitev lastninskega zahtevka, katerega predmet je cela parcela, z argumentom, da priposestvovanega dela sporne nepremičnine opisno ni mogoče določiti, angažiranja izvedenca geodetske stroke pa tožeča stranka ni predlagala.pridobitev lastninske pravice - priposestvovanje dela nepremičnine - materialno procesno vodstvo - aktivna vloga sodnika
VSL sklep I Cp 96/2012VSL007184419.01.2012Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO – NEPRAVDNO PRAVOTar. štev. 3101 ZOdvT se uporabi le v primeru, če odvetnik v nepravdnem postopku postavi zgolj en zahtevek in prejme odločbo.stroški postopka – odvetniški stroški - sprejem osebe v varovani oddelek
VSL sklep I Cp 960/2011VSL006160528.09.2011Civilni oddelekDEDNO PRAVOStranke zapuščinskega postopka so dediči, volilojemniki in druge osebe, ki uveljavljajo kakšno pravico iz zapuščine, torej vse osebe, ki jim na dednopravni podlagi pripada dedna pravica ali pravica iz volila. Med druge osebe, ki uveljavljajo kakšno pravico iz zapuščine v smislu 175. člena ZD, se štejejo osebe, ki poleg dedičev in volilojemnikov uveljavljajo zahtevke iz naslova dedovanja,...stranka v zapuščinskem postopku
VSL sklep I Cp 960/2014VSL007210021.05.2014Civilni oddelekSTVARNO PRAVO – CIVILNO PROCESNO PRAVOEkonomski interes tožnika je v tem, da uporablja lastno posteljo in svojo posodo (trdi namreč, da zaradi ravnanja toženke ne more spati tam, kjer je spal prej, in ne more jesti tako, kot je jedel prej). Ekonomski interes (tožnika) za posestno varstvo je torej treba presojati (tudi) z vidika preprečitve in sankcioniranja samovoljnih posegov (toženke) v obstoječe posestno stanje.solastnina - motenje posesti – ekonomski interes – dokazna ocena
VSL sklep I Cp 960/95VSL4114421.09.1995Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVOZa odločanje o predlogu za začasno odredbo po drugem odst. 267. čl. ZIP ni nujno, da bi se morala sila, ki grozi, nanašati zgolj na sam predmet terjatve. Dovolj je, da je povezana s sporom o tej terjatvi.   začasna odredba za zavarovanje nedenarne terjatve - preprečitev uporabe sile - sila - nenadomestljiva škoda
VSL sklep I Cp 961/2005VSL5113018.05.2005Civilni oddelekobligacijsko pravoKljub temu, da gre za verzijski zahtevek, pa je za pravilno ugotovitev višine potrebno oceniti otrokove potrebe v kritičnem obdobju, druge dohodke za njegovo preživljanje (denarna pomoč) in zmožnosti obeh staršev. Način ugotavljanja utemeljenosti verzijskega zahtevka po višini je pravzaprav isti kot pri določitvi višine preživnine.   verzija
VSL sklep I Cp 961/2013VSL007167216.10.2013Civilni oddelekNEPRAVDNO PRAVO - STVARNO PRAVO – CIVILNO PROCESNO PRAVONasprotna udeleženka utemeljeno graja postopanje sodišča, ko to ni zaslišalo izvedenca cenilca na obravnavi o cenah realiziranih prodaj in o trditvi nasprotne udeleženke, da so cene zemljišč od leta 2010 dalje do odločanja padle za več kot 15%. Takšno pripombo nasprotne udeleženke ni možno oceniti kot premalo konkretno in pavšalno. Pri tem je dodati, da poizvedbe pri Davčni upravi...razdružitev solastnega premoženja - zaslišanje izvedenca - pripombe na izvedensko mnenje - poizvedbe pri DURS - neprimeren dokaz
VSL sklep I Cp 963/2001VSL4718724.10.2001Civilni oddelekDEDNO PRAVOKer je bila pritožnica napotena na pravdo, tožbo še vedno lahko vloži, kljub pravnomočnosti sklepa o dedovanju.   napotitev na pravdo - sklep o dedovanju
VSL sklep I Cp 963/2013VSL007610105.06.2013Civilni oddelekDEDNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVOV sporu o obsegu zapuščine so dediči enotni in nujni sosporniki. Če s tožbo niso zajeti vsi dediči, je tožena napačna stranka. Vprašanje, ali je tožena prava stranka, je vprašanje pravilne uporabe materialnega prava. Napotitveni sklep strankam podeljuje le pravni interes za tožbo, ne odvezuje pa jih, da v skladu z materialnim pravom pravilno oblikujejo tožbeni...pomanjkanje pasivne legitimacije – nesklepčnost – nujno sosporništvo – spor o obsegu zapuščine – združitev postopkov – napotitveni sklep
VSL sklep I Cp 966/2010VSL006752903.11.2010Civilni oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVOTožnica je svojemu trditvenemu bremenu glede vzročne zveze zadostila že s tem, ko je navedla, da je bila zaradi nezakonitih posegov toženca njena nepremičnina manj vredna, zaradi česar je zanjo dosegla nižjo kupnino. V takšnih trditvah je vsebovano tudi dejstvo, da je kupec po nižji ceni kupil nepremičnino le in zgolj zaradi gradbenih posegov tožene stranke.sklepčnost odškodninske tožbe – trditveno breme – dokazno breme – odškodninska tožba – škoda iz naslova manjvrednosti nepremičnine zaradi posegov tretjega
VSL sklep I Cp 966/95VSL4119315.05.1996Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVOČe je nesporen obseg skupnega premoženja, sporni pa so deleži, mora sodišče to vzeti za podlago odločbe. Trditev, da gre za skupno premoženje, je sicer pravna trditev, ki pa ima pomen dejanske trditve. V nasprotju s trditvami strank je zato odločitev, da tožeča stranka nima pravnega interesa za tožbo, ker naj bi bil sporazum zakoncev o deležih na stanovanju vnešen že v pogodbo o nakupu...ugotovitvena tožba - pravni interes - dejanska podlaga zahtevka - trditveno breme - premoženjska razmerja med zakonci - skupno premoženje zakoncev
VSL sklep I Cp 967/05VSL5113111.05.2005Civilni oddelekobligacijsko pravoVprašanje odgovornosti za izterljivost odstopljene terjatve pa ureja 443. člen ZOR, ki v 1. odst. pravi, da odstopnik odgovarja za izterljivost odstopljene terjatve le, če je to med strankama posebej dogovorjeno. Odgovornost za izterljivost se torej ne domneva in ne velja na podlagi zakonske določbe, pač pa mora biti vedno med strankama posebej dogovorjena.   odstop terjatve
VSL sklep I Cp 967/2001VSL4865412.09.2001Civilni oddelekcivilno procesno pravoPodružnice niso ne pravne osebe ne oblike združevanja, ki jim sodišče lahko prizna lastnost stranke z učinkom v konkretni zadevi. Iz poslov, ki jih opravlja podružnica, sme tožiti in je lahko tožena le družba.   sposobnost biti stranka
VSL sklep I Cp 967/2014VSL007221613.08.2014Civilni oddelekNEPRAVDNO PRAVO – STVARNO PRAVOBesedilo petega odstavka 30. člena ZVEtL v primeru izdane pravnomočne upravne odločbe o funkcionalnem zemljišču izključuje zgolj možnost določitve pripadajočega zemljišča po kriterijih iz 7. člena ZVEtL, po katerih se sicer določa pripadajoče zemljišče, torej ponovno materialnopravno presojo, kdo in do koliko zemljišča je upravičen. Ne določa pa, da sodišče o takšnem predlogu...določitev pripadajočega zemljišča – obstoj pravnomočne upravne odločbe – ugotovitvena odločba – vezanost na predlog
VSL sklep I Cp 967/99VSL4212817.11.1999Civilni oddelekDRUŽINSKO PRAVODokler toženec ne izpodbije v rojstni matični knjigi vpisanega očetovstva na pravno učinkovit način, je v razmerju do otroka preživninski zavezanec, zoper katerega je mogoče izdati začasno odredbo o preživljanju iz 1. odst. 72. člena ZZZDR.   začasna odredba pravdnima strankama o preživljanju skupnih mladoletnih otrok
VSL sklep I Cp 968/95VSL4113927.09.1995Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVONi dopustno zavarovanje denarne terjatve, ki je ugotovljena s pravnomočno sodno odločbo, niti s predhodno niti začasno odredbo, ker zanj ne obstaja pravni interes.   začasna odredba za zavarovanje denarne terjatve
VSL sklep I Cp 968/96VSL430310.09.1996Civilni oddelekDEDNO PRAVO - DENACIONALIZACIJAČe je med strankama sporno, ali se nanaša (nesporna) pisna oporoka tudi na denacionalizirano premoženje, je to pravno vprašanje, ki ga mora rešiti zapuščinsko sodišče v zapuščinskem postopku.   oporočno dedovanje denacionaliziranega premoženja
VSL sklep I Cp 97/2009VSL005538504.02.2009Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - PRAVO EVROPSKE UNIJEV zadevi je sporno vprašanje, ali je za sojenje pristojno sodišče Republike Slovenije ali nemško sodišče. Slovenija in Nemčija sta članici Evropske unije, zato je treba za presojo tega vprašanja uporabiti določbe Uredbe Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22.12.2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah.   pristojnost - spor z mednarodnim elementom - mandatna pogodba
VSL sklep I Cp 972/2001VSL4721213.06.2001Civilni oddelekDEDNO PRAVOIzguba dedne pravice zakonca zaradi trajnega prenehanja zakonske skupnosti, po 3. tč. 2. odst. 22. člena ZD ne pomeni "vzpostavitve" dedne pravice zunajzakonskega partnerja zapustnika po 2. odst. 10. čl. ZD. Med navedenima določbama ZD ni povezave, ker urejata povsem različni situaciji.   dedovanje - prenehanje zakonske zveze
VSL sklep I Cp 972/2014VSL007981721.05.2014Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOObstoj poslovne in s tem pravdne sposobnosti se domneva. Sodišče mora po uradni dolžnosti poskrbeti, da se ugotovi pravilno stanje strankine procesne sposobnosti, le v primeru, če iz okoliščin primera posumi na pomanjkanje procesne sposobnosti.razširitev tožbe na novega tožnika – subjektivna sprememba tožbe – domneva poslovne sposobnosti – procesna sposobnost
VSL sklep I Cp 973/2000VSL4722120.06.2001Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGAZakon o zemljiški knjigi v 44.členu določa, da se zaznamba dovoli, če teče sodni postopek o pridobitvi, spremembi ali prenehanju stvarne pravice na nepremičnini ali če teče sodni postopek za ugotovitev neveljavnosti vknjižbe in vzpostavitev prejšnjega zemljiškoknjižnega stanja. Sodni postopek o pridobitvi, spremembi oziroma prenehanju stvarne pravice na nepremičnini pa teče le tedaj,...vpis v zemljiško knjigo - zaznamba spora - dovolitev zemljiškoknjižnih vpisov
VSL sklep I Cp 973/96VSL004128330.01.1997Civilni oddelekODŠKODNINSKO PRAVOKer je pravdno sodišče vezano na pravnomočno kazensko sodbo, s katero je bil toženec spoznan za krivega, njegove odgovornosti za škodo ni več treba dokazovati. Toženec pa mora dokazati soodgovornost tožnika.   povzročitev škode - trčenje dveh smučarjev - deljena odgovornost - predhodno vprašanje - sodba kazenskega sodišča
VSL sklep I Cp 975/2011VSL006412019.10.2011Civilni oddelekDEDNO PRAVODedič, ki si (v raznih postopkih) aktivno prizadeva, da kmetija ne bi bila več zaščitena, že po naravi stvari same ne more izkazovati resnega namena obdelovanja kmetijskih zemljišč v sklopu zaščitene kmetije. Določene zdravstvene težave dediča ter oddaljenost njegovega bivališča nimajo nobenega pomena za določitev prevzemnika kmetije.zaščitena kmetija – prevzemnik zaščitene kmetije
VSL sklep I Cp 975/99VSL4205813.10.1999Civilni oddelekDEDNO PRAVOV zapuščinskem postopku se na pravdo napoti tisti dedič, katerega pravica je manj verjetna.   napotitev na pravdo
VSL sklep I Cp 977/2013VSL007909827.11.2013Civilni oddelekDEDNO PRAVOUgotovitev čiste vrednosti zapuščine ima en sam namen. Služi izračunanju nujnega deleža oziroma glede na določilo 14. člena ZDKG ugotovitvi njegove denarne vrednosti.dedovanje zaščitene kmetije – čista vrednost zapuščine – nujni delež – izplačilo nujnega deleža – rok izplačila nujnega deleža – izjava o odstopu dednega deleža – nepreklicnost izjave
VSL sklep I Cp 977/99VSL4201220.10.1999Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - STEČAJNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVODržavni tožilec ima pravni interes za vložitev tožbe na ugotovitev ničnosti pogodbe, ne glede na to, da je pogodbena stranka te pogodbe v stečajnem postopku in je rok za prijavo terjatev že potekel. Vrnitev tistega, kar je stranka prejela na podlagi nične pogodbe, namreč ne predstavlja terjatve do stečajne mase.   pravni interes za vložitev tožbe - državni tožilec - rok za prijavo terjatev v stečajnem postopku
VSL sklep I Cp 978/2001VSL4602420.06.2001Civilni oddelekcivilno procesno pravoNe gre za stvarno pristojnost po 7.tč. 2. odst. 32. čl. ZPP v sporu, katerega predmet je izpodbijanje kupne pogodbe, katero sta sklenili pogodbeni stranki, od katerih je ena v stečaju, če ta terjatev ni bila uveljavljana in prerekana v stečajnem psotopku, ker to ni spor, ki bi nastal v zvezi s stečajnim postopkom.   stvarna pristojnost
VSL sklep I Cp 978/2011VSL006832305.08.2011Civilni oddelekSODNE TAKSEZa taksno oprostitev je pomembna tudi vrednost premoženja stranke, ki prosi za oprostitev, kakor tudi njegove družine.oprostitev plačila sodnih taks – pogoji za oprostitev plačila sodnih taks
VSL sklep I Cp 979/99VSL4329412.04.2000Civilni oddelekcivilno procesno pravoIzdaja sodbe zaradi izostanka je dopustna le, če so izpolnjeni pogoji iz 332. čl. ZPP/77, med drugim torej, če je toženec na narok pravilno povabljen. Pravilno vabljenje pa pomeni, da so stranke pravočasno povabljene na narok in da so v vabilu posebej opozorjene na zakonite posledice izostanka z naroka (3. odst. 114. čl. ZPP/77).   sodba - pravilno vabljenje - opozorilo na posledice
VSL sklep I Cp 98/2009VSL005607425.03.2009Civilni oddelekcivilno procesno pravoZa izdajo zamudne sodbe na podlagi 2. odstavka 282. člena ZPP morajo biti kumulativno izpolnjeni vsi predpisani pogoji, ki izhajajo iz citiranih določb 282. in 318.člena ZPP. Če katerikoli od navedenih pogojev ni izpolnjen, zamudne sodbe ni mogoče izdati, saj je to v nasprotju s pravili pravdnega postopka. Če tožena stranka v vabilu na narok ni ustrezno opozorjena na posledice izostanka, to...zamudna sodba - pogoji za izdajo zamudne sodbe
VSL sklep I Cp 98/2011VSL005773318.05.2011Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGAPodrejeni tožbeni zahtevek po priloženi tožbi, ki se glasi na izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika ter s katerim se hkrati zahteva, da tožena stranka uredi vpis lastninske pravice na zadevnih nepremičninah oziroma je dolžna izstaviti za vpis sposobno zemljiškoknjižno listino ne predstavlja izbrisne tožbe po 243. členu ZZK-1, ki se skladno s 245. členom prav tako zaznamuje v...zaznamba spora – zaznamba izbrisne tožbe
VSL sklep I Cp 98/2012VSL006833617.07.2012Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOZoper odločbe, izdane med pripravami na glavno obravnavo, ki se nanašajo na vodstvo postopka, ni pritožbe.pravica do pritožbe – sklep procesnega vodstva – predlog za oprostitev plačila sodnih taks – poziv na dopolnitev vloge
VSL sklep I Cp 98/94VSL4079529.06.1994Civilni oddelekstanovanjsko pravoPo 57. členu SZ je mogoče določiti najemnika stanovanja samo na najemnem stanovanju (2. odst. 4. čl. SZ), ne pa tudi na lastnem stanovanju (1. odst. 4. čl. SZ). Za nepravdni postopek za določitev najemnika stanovanja je zato predhodno vprašanje, ali bo bivši imetnik stanovanjske pravice uspešno uveljavil svoj zahtevek za odkup stanovanja, o katerem teče pravda.   najemojemalec - privatizacija stanovanj in stanovanjskih hiš
VSL sklep I Cp 980/2012VSL006798427.11.2012Civilni oddelekSODNE TAKSE – CIVILNO PROCESNO PRAVOSklep, s katerim je sodišče prve stopnje tožnici naložilo, da dopolni pomanjkljiv predlog za oprostitev plačila sodne takse (in sicer s predložitvijo izpolnjene in podpisane izjave o premoženjskem stanju), je sklep procesnega vodstva, zoper katerega v skladu s tretjim odstavkom 270. člena ZPP ni pritožbe. Zakonska določba, ki predvideva pogoje za ugoditev predlogu za...dopolnitev predloga za oprostitev plačila sodne takse – oprostitev plačila sodnih taks – pravni pouk – sklep procesnega vodstva
VSL sklep I Cp 981/2014VSL007045816.04.2014Civilni oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO – POGODBENO PRAVO – CIVILNO PROCESNO PRAVOPredkupni upravičenec mora v 30 dneh po prejemu lastnikovega obvestila o nameravani prodaji na zanesljiv način obvestiti prodajalca o svoji odločitvi, da bo izkoristil svojo predkupno pravico. Odgovor, v katerem tožnica nasprotuje prodaji in prodajnim pogojem (ponujeni ceni), pa takšne izjave ne vsebuje. Zavrnitev dokaznega predloga z utemeljitvijo, da se je sodišče že...predkupna pravica – sprejem predkupne ponudbe – ničnost prodajne pogodbe – neizvedba dokazov – vnaprejšnja dokazna ocena
VSL sklep I Cp 982/2001VSL4867227.02.2002Civilni oddelekcivilno procesno pravoDružbenikov prevzem plačila morebitnih obveznosti družbe pomeni, da so glede njih singularni pravni nasledniki družbe, ki je prenehala. Singularni pravni nasledniki izvajajo svoje pravice od prednikov, ki so bile stranke pravnomočno zaključenega postopka, s čimer je utemeljena razširitev pravnomočnosti nanje.   pravnomočno razsojena stvar - ne bis in idem
VSL sklep I Cp 982/2009VSL005372513.05.2009Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGAPri maksimalni hipoteki za vpis v zemljiško knjigo namreč zadostuje, da se vpiše le podatek o najvišjem znesku, do katerega v zavarovanje jamči nepremičnina (18. člen ZZK-1), in ne vsi tisti podatki, ki so potrebni za običajno hipoteko, kot to določa 16. člen ZZK-1, in sicer višina glavnice terjatve, valutna klavzula, obrestna mera in zapadlost terjatve.   vknjižba hipoteke - zaznamba izvršljivosti - maksimalna hipoteka
VSL sklep I Cp 982/2012VSL006786911.04.2012Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOPri skrčenju tožbenega zahtevka postane stroškovni zahtevek glavni zahtevek, če se tožbeni zahtevek skrči na ta postranski zahtevek. V takšnem primeru bi sodišče o stroških odločalo kot o glavnem zahtevku. Moralo bi ugotoviti ali je zahtevek ob vložitvi tožbe bil utemeljen in ali je neutemeljenost (oziroma nemožnost izpolnitve) naknadno povzročila tožena stranka s svojim ravnanjem....umik tožbe – skrčenje zahtevka – stroški postopka
VSL sklep I Cp 983/2003VSL4740324.09.2003Civilni oddelekrazlastitevZa določitev odškodnine ob razlastitvi je glede na določbi 1. odstavka 25.člena ZSZ in 1. odstavka 2. člena ZSZ odločilno za kakšen namen je sporno zemljišče opredeljeno s prostorskim planom. razlastitev - kmetijsko zemljišče - nezazidano stavbno zemljišče - odškodnina - prostorski plan
VSL sklep I Cp 983/2012VSL006876829.10.2012Civilni oddelekSODNE TAKSE – CIVILNO PROCESNO PRAVOSklep, s katerim je sodišče tožnico pozvalo na dopolnitev predloga za oprostitev plačila sodnih taks, je sklep procesnega vodstva zoper katerega ni pritožbe.pravica do pritožbe – pritožba zoper sklep o dopolnitvi predloga za oprostitev plačila sodnih taks – sklep procesnega vodstva
VSL sklep I Cp 984/2013VSL007150826.04.2013Civilni oddelekSODNE TAKSEKot je (pravilno) ugotovilo sodišče prve stopnje, je bilo o tožničinem predlogu za oprostitev plačila sodne takse za postopek pred sodiščem prve stopnje že pravnomočno odločeno. Njen predlog je bil zavrnjen. Ker ponoven predlog za oprostitev, ki se nanaša na takso za postopek pred sodiščem prve stopnje, zato ni dovoljen, ga je sodišče prve stopnje pravilno zavrglo.ugovor zoper plačilni nalog – oprostitev plačila sodnih taks
VSL sklep I Cp 985/2009VSL005533220.05.2009Civilni oddelekcivilno procesno pravoSodišče stranko v vabilu na narok opozori na posledice izostanka z naroka.   bistvena kršitev določb pravdnega postopka - možnost obravnavanja pred sodiščem - zamudna sodba - bistvena kršitev določb pravdnega postopka
VSL sklep I Cp 986/2014VSL006538009.04.2014Civilni oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGAPri ugotavljanju pravočasnosti vložitve tožbe zaradi izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj ni odločilen vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo, temveč vpis plombe, s katerim stranka predlaga vknjižbo lastninske pravice na podlagi spornega pravnega posla.izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj - rok za vložitev tožbe - začetek teka roka - plomba - vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo
VSL sklep I Cp 987/99VSL4349722.03.2000Gospodarski oddelekDEDNO PRAVOKer ne gre za oskrbne stroške pokojnice, kot jih napačno opredeljuje pritožba, ni podlage za izločitev dela zapustnikovega premoženja po 128. členu ZD oziroma za kakršnokoli omejitev v zvezi z izvršitvijo sklepa o dedovanju.   sklep o dedovanju
VSL sklep I Cp 989/2011VSL006597126.09.2011Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVONagrada za narok po tarifni številki 3102 tarife vključuje nagrado za vse naroke.odmera stroškov – nagrada za narok
VSL sklep I Cp 989/2013VSL006302623.10.2013Civilni oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - PRAVO DRUŽBTako različnost ureditve v zvezi z uveljavljanjem odškodninskih zahtevkov poslovodij v družbi z omejeno odgovornostjo in v delniški družbi, kot tudi različnost razmerij med poslovodstvom in skupščino v vsaki od organizacijskih oblik družbe govorita v prid razumevanju, ki je bližje besednemu pomenu določbe, tj. da le omejuje samostojnost uprave družbe v zvezi z odločitvijo o vložitvi...odškodninska odgovornost uprave družbe za vzajemno zavarovanje - sklep skupščine kot materialna predpostavka odškodninskega zahtevka zoper nekdanjega člana uprave
VSL sklep I Cp 989/99VSL4348610.02.2000Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGAPredlagatelj mora dovoljenje za odpravo zemljiškoknjižne napake uveljavljati v pravdi.   vpis
VSL sklep I Cp 990/2000VSL4485226.07.2000Civilni oddeleknepravdno pravoPravico predlagatelja je šteti za manj verjetno (2. odst. 9. čl. ZNP) glede na dejstvo, da trdi, da določeno premoženje ne spada v skupno premoženje pravdnih strank (torej v nasprotju z določilom 2. odst. 51. čl. ZZZDR) in da izpodbija domnevo o enakih deležih zakoncev na takšnem premoženju (59. čl. ZZZDR). Drugače pa je glede predmetov, za katere predlagatelj trdi, da v času trajnaja...napotitev na pravdo - manj verjetna pravica
VSL sklep I Cp 993/2009VSL005873222.07.2009Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOTrditve tožeče stranke morajo biti skladne, zadostno substancirane, iz njih pa mora izhajati materialnopravna utemeljenost tožbenega zahtevka. V nasprotnem primeru jih namreč ni mogoče preverjati v dokaznem postopku, zaradi tega pa mora sodišče prve stopnje v okviru svoje razčiščevalne dolžnosti iz 285. člena ZPP stranko primarno spodbuditi, da nekonsistentnost odpravi.trditveno in dokazno breme - nekonsistenta trditvena podlaga – materialno procesno vodstvo
VSL sklep I Cp 996/2014VSL007937916.07.2014Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOFormalno popolno tožbo je potrebno toženi stranki vročiti v odgovor ter o njej meritorno odločiti. Vsebinske materialnopravne pomanjkljivosti pa terjajo, da se sodnik aktivno vključi v spor in, če gre za odpravljivo nesklepčnost, opravi materialno pravdno vodstvo po 285. členu ZPP.zavrženje tožbe – popolna tožba – identifikacija zahtevka – nesklepčna tožba – materialno procesno vodstvo – zahteva za izločitev sodnika – zavrženje zahteve – odločanje sodnika, katerega izločitev se zahteva – absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka
VSL sklep I Cp 997/2010VSL005740917.03.2010Civilni oddelekZAVAROVANJE TERJATEVNamen ureditvene (regulacijske) začasne odredbe ni zavarovanje zahtevka, temveč začasna ureditev spornega razmerja. Regulacijske začasne odredbe ni mogoče izdati, kadar so posledice za tožnika in toženca v ravnovesju, pri tem pa mora tožnik verjetno izkazati nevarnost nastanka nenadomestljive škode oziroma težko nadomestljive škode.regulacijska začasna odredba – namen regulacijske začasne odredbe
VSL sklep I Cp 999/2001VSL4605927.06.2001Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVO1. Načeloma se je mogoče strinjati s stališčem, da hipoteka, ki pomeni stvarno pravico absolutne narave, predstavlja kvalitetnejšo obliko pravnega varstva kot začasna odredba, ki ne povzroča stvarnopravnih učinkov (2. odst. 271. čl. ZIZ). Vendar pa je treba v vsakem primeru presoditi, ali je pravovarstveni cilj obeh pravnih sredstev isti - če ni, se utegne izkazati, da stranka utemeljeno...začasna odredba - pogoj - hipoteka - zakonita zastavna pravica - vpis v zemljiško knjigo
VSL sklep I Cpg 1/2012VSL007233812.01.2012Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOPraviloma velja, da predčasni zaključek zadeve ali prenehanje pooblastila pred zaključkom zadeve na že nastale nagrade ne vpliva, vendar pa to velja le, če zakon ne določa drugače. V tem primeru zakon izrecno določa drugače, in sicer je v 1. točki tarifne številke 3101 predvideno znižanje nagrade iz količnika 1,3 na količnik 0,8.stroški postopka – ustavitev postopka – umik tožbe – prenehanje pooblastila – nagrada – višina nagrade
VSL sklep I Cpg 10/2000VSL0318006.12.2000Gospodarski oddelekobligacijsko pravoGospodarska zbornica Slovenije je z zakonom ustanovljena oseba javnega prava, ki ima javna pooblastila in svoje naloge izvršuje v javnem interesu. Zaradi obveznega članstva pa ima članski prispevek - članarina (s katero se financira) značaj javne dajatve.   članstvo - plačilo
VSL sklep I Cpg 10/2013VSL006966028.10.2013Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOZa procesno pobotanje gola izjava ni dovolj, toženka mora postaviti zahtevek, o katerem naj odloča sodišče.pobot – procesno pobotanje – materialno pobotanje – prepoved reformacije in peius
VSL sklep I Cpg 100/2009VSL005569912.03.2009Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOKo je sodišče na pošiljki kot naslovnika opredelilo toženo stranko z imenom, ki vsebuje polno ime, kot je navedeno v sodnem registru, zgolj zamenjava dveh črk v opredelitvi kratice, ki je sestavni del imena, ne predstavlja takega odmika od registriranega imena, ki bi ustvarjal vtis, da gre za drug pravni subjekt in ne za toženo stranko.fikcija vročitve – pomota v imenu
VSL sklep I Cpg 1000/2007VSL000769416.04.2008Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoŠele v primeru, če bi bila za toženo stranko sporna aktivna legitimacija tožeče stranke, bi jo bila dolžna tožeča stranka zatrjevati in dokazati bodisi s pooblastili lastnikov za izterjavo obratovalnih stroškov bodisi z dokazili o plačilu stroškov oziroma lastnih sredstev, če teh pooblastil ne bi imela.   dokazno breme - sodba presenečenja - kršitev načela kontradiktornosti
VSL sklep I Cpg 1002/2000VSL0312023.11.2000Gospodarski oddelekpravo intelektualne lastnineŠiroka interpretacija pravnega pojma "dnevne novice in vesti" iz 4.alinee 1.odst. 48.čl. ZASP na način, da so vanj vključeni tudi TV posnetki športnih dogodkov, je dvomljiva.   avtorsko delo - avtorsko delo
VSL sklep I Cpg 1003/2001VSL0435225.09.2001Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoV primeru, da je bila tožba vročena toženi stranki pred uveljavitvijo novega ZPP, prvostopno sodišče v postopku ne more uporabljati določbe zamudne sodbe iz 1. odstavka 318. člena ZPP, ki se izda v primeru, če stranka v roku ne odgovori na tožbo, ampak mora izdajo zamudne sodbe presojati po dosedanjih predpisih v skladu s 332. členom ZPP (1977).   zamudna sodba - bistvena kršitev določb postopka - retroaktivni učinek
VSL sklep I Cpg 1003/2005VSL0571824.11.2005Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - USTAVNO PRAVOObrazložitev sodbe je izdelalo v skladu s 1. odstavkom 496. člena ZPP v zvezi z 2. odstavkom 62. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ). Tožena stranka je pravočasno napovedala pritožbo. Po pozivu sodišča naj plača sodno takso za pritožbo po 1. odstavku 497. člena ZPP pa sodne takse ni plačala. Zaradi razveljavitve 3. odstavka 497. in 1. odstavka 105.a člena ZPP v delu, kot je...pritožba
VSL sklep I Cpg 1003/2006VSL0707325.01.2007Gospodarski oddelekstanovanjsko pravoSodna odpoved najemne pogodbe, sklenjene za nedoločen čas, namreč v trenutku izdaje sklepa ne pomeni "uspeha" v pravdi, temveč zgolj in samo oblično izjavo volje najemodajalca, potrebno za nastop prenehanja obligacijskega razmerja, sklenjenega za nedoločen čas, po njegovi volji. Zato o stroških postopka, v katerem se poda taka izjava volje, ni mogoče odločati po 1. odst. 154. čl. ZPP.   odpoved najemne pogodbe - stroški postopka
VSL sklep I Cpg 1003/2011VSL007655810.04.2013Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOPritožba tožene stranke zoper izpodbijano sodbo ne vsebuje podpisa pritožnika oziroma njegovega pooblaščenca, temveč vsebuje le njegov žig. Zato gre za nepopolno pritožbo, katere sodišče ne vrača stranki v dopolnitev po 108. členu ZPP, ker se ta določba po 336. členu ZPP v postopku s pritožbo ne uporablja. Ni dovolj, da odvetnik na listino da zgolj svoj žig,...odločba sodišča prve stopnje o pritožbi – nepopolna pritožba – podpis pritožnika – podpis odvetnika
VSL sklep I Cpg 1003/2012VSL007021027.09.2012Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVO – PRAVO DRUŽBPostopek odpusta obveznosti je poseben postopek, ki teče neodvisno od drugih postopkov, v katerih je predlagatelj kot dolžnik udeležen kot naslednik obveznosti izbrisane družbe po določbah ZFPPIPP.odpust obveznosti – neodvisnost postopka odpusta obveznosti – razveljavitev odločb o odpustu obveznosti
VSL sklep I Cpg 1004/2005VSL0563607.12.2005Gospodarski oddeleksodni registerRazveljavitev zakona ali dela zakona nima nobenih pravnih posledic za razmerja, o katerih je bilo že pravnomočno odločeno še pred učinkom razveljavitve. Ker je Ustavno sodišče RS s sklepom, opr. št. U-I-135/00 začasno zadržalo izvrševanje III. poglavja ZFPPod šele 23.5.2002, torej po tem, ko je bilo o izbrisu družbe B. d.o.o., Kočevje iz sodnega registra že pravnomočno odločeno,...tožba - ničnost vpisa v sodni register - subjektivni rok
VSL sklep I Cpg 1004/2011, enako tudi VSL sklep I Cpg 878/2011VSL006997105.10.2011Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVO – ZAVAROVANJE TERJATEVPosledice, ki jih na novo določa novela za dolžnikov ugovor zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine, v katerem dolžnik ugovarja obstoju poslovnega razmerja, se ne morejo raztezati na dolžnikov ugovor, vložen še pred uveljavitvijo navedene novele, sicer bi drugačna razlaga privedla do nedopustnega retroaktivnega učinka te novele.predhodna odredba – po noveli razširjena domneva nevarnosti - sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine – retroaktivna veljavnost novele ZIZ
VSL sklep I Cpg 1005/2009VSL000709712.04.2010Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOSodišče prve stopnje je pravdnim strankam odvzelo pravico do izjave ter kršilo načelo kontradiktornosti pravdnega postopka, saj sta stranki predlagali dokazne predloge, ki naj se izvedejo v tem postopku, pa jih je sodišče z oceno, ki je temeljila na dokazih izvedenih v drugem postopku, zavrnilo.načelo kontradiktornosti – pravica do izjave – dokazi izvedeni v drugem postopku – zavrnitev dokazov
VSL sklep I Cpg 1006/2011VSL006944706.10.2011Gospodarski oddelekZAVAROVANJE TERJATEVZa izkaz subjektivne nevarnosti po drugem odstavku 270. člena ZIZ ne zadošča ugotovitev o (kakršnemkoli) razpolaganju s premoženjem dolžnika, ki je časovno sledilo dnevu vložitve tožbe. To pomeni, da razpolaganje s premoženjem v okviru rednega poslovanja gospodarskega subjekta ne zadošča za izkaz subjektivne nevarnosti po drugem odstavku 270. člena ZIZ.trditvena podlaga - začasna odredba - subjektivna nevarnost
VSL sklep I Cpg 1007/2011VSL006944918.10.2011Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVORes je, da ZPP eksplicitno ne določa, da veljajo pravila o postopku v gospodarskih sporih tudi v sporih med bivšimi delničarji („družbeniki delniške družbe“), vendar je po prepričanju pritožbenega sodišča glede personalnega kriterija določbo 1. točke prvega odstavka 482. člena ZPP potrebno razlagati širše, in sicer tako, da pravila o postopku v gospodarskih sporih veljajo tudi za...vrednost spornega predmeta – pravica do revizije – gospodarski spor
VSL sklep I Cpg 1008/2000VSL0443005.02.2003Gospodarski oddelekobligacijsko pravoDejstvo, da se je oškodovanec poplačal od enega izmed solidarno odgovornih dolžnikov, ne sme vplivati na prevalitev dokaznega bremena glede ugotavljanja višine deleža, ki odpade na vsakogar izmed solidarno odgovornih dolžnikov, samo na tistega dolžnika, ki je plačal celo odškodnino.   odgovornost več oseb za isto škodo - regres
VSL sklep I Cpg 1008/2001VSL0442120.09.2001Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - PRAVO DRUŽBZa samostojnega podjetnika posameznika, ki je ta status izgubil, se določbe 6. odst. 168. člena ne uporabljajo.   stroški postopka - pravdni stroški - oprostitev plačila stroškov postopka - samostojni podjetnik posameznik
VSL sklep I Cpg 1008/2007VSL0741529.01.2008Gospodarski oddelekPRAVO DRUŽBNi mogoče soglašati s stališčem, da pravni posel, s katerim družba zagotovi predujem ali posojilo za pridobitev delnic (1. odst. 248. člena ZGD-1), nima za posledico, da se na tak način pridobljene delnice štejejo za lastne delnice družbe. Z vidika ekonomskega učinka pridobitve na premoženje družbe je te delnice mogoče povsem enačiti z lastnimi delnicami (ki jih je družba sama pridobila)....lastne delnice
VSL sklep I Cpg 1008/2013VSL007670912.09.2013Gospodarski oddelekZAVAROVANJE TERJATEVPravnomočna sodba, s katero je ugotovljeno, da je pogodba, ki sta jo sklenila upnik in dolžnik, razvezana, ne more poseči v medsebojna razmerja, v katera je vstopil dolžnik s svojimi komitenti. V ta razmerja je dolžnik vstopil na podlagi pogodbe s svojimi komitenti (pri čemer oblika in način sklenitve pogodbe nista pomembna).regulacijska začasna odredba – pogodba o izvajanju nakupov na obroke – plačevanje s kreditnimi karticami - odpoved pogodbe med izdajateljem kartic in prodajalcem – pravda zaradi ugotovitve razveze pogodbe – neprimerno sredstvo zavarovanja
VSL sklep I Cpg 1009/2010VSL006206412.10.2010Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO – IZVRŠILNO PRAVOPrvostopno sodišče je v pravdnem postopku dolžno upoštevati tudi trditve, ki jih je tožeča stranka navedla v predlogu za izvršbo. Vprašanje trditvene in dokazne podlage se nanaša na vsebinski preizkus utemeljenosti tožbenega zahtevka, ne pa na vprašanje zagotavljanja popolnosti oziroma razumljivosti tožbe. Samo če ima tožba takšne pomanjkljivosti, da iz nje...predlog za izvršbo – predlog za izvršbo kot tožba – trditve v predlogu za izvršbo – nepopolna tožba
VSL sklep I Cpg 1009/99VSL0101613.10.1999Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoV skladu z 2. odst. 500. člena ZPP v zvezi s 1. odst. 348. člena ZPP se smejo stranke v gospodarskih sporih pritožiti zoper sodbo v roku 8 dni od vročitve sodbe. Glede na to, da je bila sodba vročena tožeči stranki dne 3.5.1999 (ponedeljek), je bil zadnji dan roka za vložitev pritožbe dne 11.5.1999 (torek), medtem ko je tožena stranka poslala pritožbo po pošti z navadno pošiljko v sredo...pritožba - nepravočasna pritožba - zavrženje pritožbe
VSL sklep I Cpg 101/2001VSL0417114.06.2001Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - STEČAJNO PRAVOUčinki prisilne poravnave se raztezajo na pravdne stroške samo, če so bili ugotovljeni z izvršljivo odločbo še pred začetkom postopka prisilne poravnave. Stranski intervenient lahko zahteva povrnitev stroškov samo od nasprotne stranke, ne pa tudi od stranke, za katero je interveniral, saj ZPP za kaj takega ne daje nobene podlage, poleg tega pa bi bila tovrstna razlaga tudi v nasprotju s samim...prisilna poravnava - ugotovljena terjatev - pravdni stroški - stranska intervencija - stranska intervencija - povrnitev stroškov
VSL sklep I Cpg 101/2013VSL007463809.05.2013Gospodarski oddelekZAVAROVANJE TERJATEVAbstraktno priznavanje poslovnega razmerja z upnikom in hkratno vsebinsko prazno zanikanje obstoja upnikove terjatve ne zadošča za presojo, da ni izpolnjen pogoj po 1. točki prvega odstavka 258. člena ZIZ.predhodna odredba – domneva nevarnosti – zanikanje obligacijskega razmerja – pavšalen ugovor
VSL sklep I Cpg 1010/2008VSL005559715.12.2008Gospodarski oddelekSTATUSNO PRAVO - KORPORACIJSKO PRAVOSklic skupščine je mogoče zahtevati samo glede vprašanj, ki so v pristojnosti odločanja skupščine, pri čemer mora biti izkazana korist družbe od sprejetja predlaganih sklepov. Ker predlagatelja v svoji zahtevi nista z ničemer utemeljila koristi družbe od ponovnega potrjevanja že sprejetih sklepov na predhodni skupščini, katerih nista v predlogu niti konkretizirala, to pomeni, da nista...sklic skupščine na zahtevo manjšine - sklic skupščine na zahtevo manjšinskih delničarjev - pooblastilo za sklic skupščine
VSL sklep I Cpg 1010/2010VSL000720316.09.2010Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO – PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINEPredmet te pravde je avtorskopravni spor, avtorske in sorodne pravice pa, upoštevajoč 1. poglavje 2. dela v zvezi z 2. odstavkom 1. člena TRIPS, pomenijo del intelektualne lastnine. V sporih iz intelektualne lastnine pa je na podlagi določila 2. odst. 103. člena ZS v zvezi s 4. točko 2. odst. 101. člena istega zakona na prvi stopnji izključno krajevno pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani.spor iz intelektualne lastnine - izključna krajevna pristojnost – avtorski spor
VSL sklep I Cpg 1010/2011VSL006944606.10.2011Gospodarski oddelekSODNE TAKSEPo tarifni št. 3009 ZST-1, ki je uvrščena med POSEBNE TAKSE, znaša taksa za postopek o pritožbi zoper poseben sklep o stroških postopka 40% takse za postopek na prvi stopnji. Po 16. členu ZST-1 se taksa odmerja od vrednosti spornega predmeta. Upoštevajoč, da je predmet pritožbe sklep, s katerim je odločeno o stroških, je „postopek na prvi stopnji“, o katerem govori 3009 tarifna št....višina sodne takse – poseben sklep o stroških – vrednost spornega predmeta
VSL sklep I Cpg 1010/2013VSL006354713.09.2013Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOPostopek se je predčasno zaključil s sklepom o ustavitvi postopka zaradi umika tožbe, preden se je odvetnik tožene stranke udeležil naroka za glavno obravnavo. Skladno s četrtim odstavkom 14. člena ZOdvT sicer praviloma velja, da predčasni zaključek postopka na že nastale nagrade ne vpliva, vendar pa to velja le, če zakon ne določa drugače. V tem primeru pa ZOdvT izrecno določa drugače....umik tožbe – predčasni zaključek postopka – umik pred udeležbe odvetnika na naroku – prepoved spremembe na slabše
VSL sklep I Cpg 1011/2013VSL006354924.09.2013Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVO – CIVILNO PROCESNO PRAVOPriznanje terjatve v stečajnem postopku je mogoče primerjati z institutom pripoznave terjatve v pravdnem postopku.povrnitev pravdnih stroškov – priznanje terjatve v stečajnem postopku – zamuda prekluzivnega roka za predlaganje nadaljevanja pravdnega postopka
 izberi vse

izbrane: izvozi

V podobnih zadevah je treba enako soditi.
De similibus idem est iudicandum.