zapri pomoč

pomoč

V petek, 21. 5. 2010 ob 17.00 načrtujemo prehod na prenovljene spletne strani slovenskega sodstva.

Nova verzija uporabnikom spletnih strani omogoča še večjo preglednost in povezljivost podatkov, pri čemer izhaja tudi iz mnenj in predlogov uporabnikov. Vabimo vas, da si ogledate spremembe, novosti in dopolnitve.

Če pri uporabi strani naletite na kakšne težave, vas prosimo, da nas o tem obvestite na naslov:

pomembno

zapri pomembno

  • Zemljiška knjiga

  • COVL - izvršba

  • Izračun zamudnih obresti

  • Obravnave

  • Sodna praksa

obvestila o piškotkih

Naša spletna stran uporablja tehnologijo piškotkov (cookies). Piškotki omogočajo uporabo naprednih, uporabniku prikrojenih možnosti. Omogočajo nam tudi spremljanje statistik obiska, s čimer pridobivamo prepotrebne podatke za nenehno izboljševanje strani. Če zapisa piškotkov ne boste dovolili, boste prikrajšani za možnosti, kakršni sta ogled video posnetkov in komentiranje objav prek družbenih omrežij.

Več informacij o piškotkih na sodisce.si


sprejmi piškotke | zavrni piškotke

vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

višja sodišča

Sodišča

Višje sodišče v Celju
Višje sodišče v Kopru
Višje sodišče v Ljubljani
Višje sodišče v Mariboru

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSL sklep I Cpg 1216/2013VSL006360724.10.2013Gospodarski oddelekSODNE TAKSE - CIVILNO PROCESNO PRAVOVprašanje, ali sta tožnici oproščeni plačila sodnih taks ali ne, predstavlja predhodno vprašanje v zvezi z odločitvijo, ali sta tožnici dolžni plačati sodno takso za revizijo ali ne.oprostitev plačila sodne takse – revizija – odločitev o oprostitvi plačila sodnih taks kot predhodno vprašanje
VSL sklep I Cpg 1217/2003VSL0523417.02.2005Gospodarski oddelekODŠKODNINSKO PRAVO1. Ker mora prevzemnik posla naročnika opozoriti na napake materiala, ki mu ga je le-ta izročil, se tožena stranka torej svoje odškodninske odgovornosti ne more razbremeniti zgolj s sklicevanjem, da je izbor naprave, ki je bila predmet vgradnje, v sferi tožeče stranke. 2. Pri ugotovitvah izvedenca, ki se nanašajo na pomanjkljivosti v navodilih za obe napravi, ki sta bili predmet vgradnje, ter...pogodba o delu - napake
VSL sklep I Cpg 1218/2001VSL0437314.11.2001Gospodarski oddelekobligacijsko pravo - zavarovanje terjatevČe banka garant izda garancijo "na prvi poziv", se s tem izogne vlogi arbitra, ali je bila pogodba izpolnjena ali ne. V nasprotju z namenom take garancije, naj se terjatev upravičenca garancije najprej plača, nato naj se šele ugotovijo sporna vprašanja med naročnikom garancije in upravičencem glede pravilne izpolnitve pogodbe bi bila zato sodna prepoved izplačila zneska po garanciji njenemu...bančna garancija - začasna odredba - zavarovanje
VSL sklep I Cpg 1218/2013VSL007675727.11.2013Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO – SODNE TAKSETožena stranka je podala predlog v roku iz plačilnega naloga za plačilo sodne takse, kar pomeni, da odločitev sodišča prve stopnje o zavrženju prepoznega predloga ni pravilna.predlog za oprostitev plačila sodne takse – zavrženje predloga – prekinitev postopka - odločitev Ustavnega sodišča - nadaljevanje prekinjenega postopka - predlog v roku iz plačilnega naloga za plačilo sodne takse
VSL sklep I Cpg 1218/98VSL0147311.11.1999Civilni oddelekcivilno procesno pravoKer tožeča stranka v zvezi s predloženima računoma po ugovoru ni podala nobenih navedb, bi jo moralo prvostopno sodišče v okviru načela materialnega procesnega vodstva iz 298. čl. ZPP k temu pozvati.   načelo materialnega procesnega vodstva
VSL sklep I Cpg 1219/2000VSL0311616.11.2000Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoOpravičeni vzroki za zamudo procesnega dejanja so lahko le tiste okoliščine, ki jih stranka sama ni zakrivila. Pravdna dejanja, ki jh opravi v mejah pooblastila pooblaščenec (ali pa ne opravi) imajo enak pravni učinek, kakor, če bi jih opravila sama stranka (92. člena ZPP). Zato okoliščine, da je odvetnik tožeče stranke, prenesel pooblastilo za udeležbo na glavni obravnavi na drugega...vrnitev v prejšnje stanje
VSL sklep I Cpg 1221/2000VSL0352216.11.2000Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOS trditvijo, da bo dolžnik z začasno odredbo z blokado sredstev na računu do višine vtoževane terjatve utrpel samo neznatno škodo, ker ta denarna sredstva v bistvu niso njegova, ampak upnikova, upnik ni izkazal pogoja za izdajo začasne odredbe po 3. odst. 270. člena ZIZ.   začasna odredba - denarna terjatev - nevarnost
VSL sklep I Cpg 1222/2013VSL007674306.11.2013Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO – OBLIGACIJSKO PRAVO – ODŠKODNINSKO PRAVOTožnica ni upravičena do odškodnine brez upoštevanja koristi, ki jo predstavljajo (še neprodana) plovila. Okoliščine, ki so podlaga za zmanjšanje odškodnine po tretjem oziroma četrtem odstavku 243. člena OZ pa mora zatrjevati in dokazovati pogodbena stranka, ki sicer (po pravilih o poslovni odškodninski odgovornosti) odškodninsko odgovarja (odgovorna oseba, proti kateri druga pogodbena...poslovna odškodninska odgovornost – pozitivni pogodbeni interes – višina odškodnine – upoštevanje koristi – zmanjšanje škode – priznana dejstva – prerekanje – dokazno breme
VSL sklep I Cpg 1223/2010VSL006703320.10.2010Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO – STEČAJNO PRAVORok enega meseca iz 1. odstavka 300. člena ZFPPIPP je namenjen upniku, ki mu je bila priglašena terjatev v stečajnem postopku prerekana, da vloži tožbo za ugotovitev obstoja prerekane terjatve, oz. skladno s 3. odstavkom 301. člena ZFPPIPP predlaga nadaljevanje prekinjenega pravdnega postopka, če je v njem upnik uveljavljal terjatev še pred začetkom stečajnega postopka. Nobena določba...uvedba stečajnega postopka nad toženo stranko – zavrženje tožbe – pravni interes – učinek res iudicata
VSL sklep I Cpg 1223/99VSL00106717.11.1999Gospodarski oddeleksodne taksePritožbena navedba taksnega zavezanca, da je sodišče s pripisom na ovojnici opozoril, da opomin za plačilo takse potrjenemu predlogu za izvršbo ni bil priložen, nima opore v listinah v spisu, zato je taksni zavezanec poleg dolgovane takse dolžan plačati še pribitek kazenske takse v višini 50 % neplačane takse.   sodna taksa - izterjava neplačane takse
VSL sklep I Cpg 1224/2010VSL006349809.11.2010Gospodarski oddelekSTATUSNO PRAVO – PRAVO DRUŽBPredlagatelj postopka je lahko upravičeno verjel, da se bodo ostali manjšinski delničarji tako sproženemu postopku kasneje priključili, zato je pritožbeno sodišče nasprotnemu udeležencu priznalo le povračilo tistih stroškov postopka, ki so nastali po poteku enomesečnega roka od objave v Uradnem listu RS.sodni preizkus menjalnega razmerja – stroški postopka za sodni preizkus menjalnega razmerja - primerno denarno nadomestilo za odkup delnic
VSL sklep I Cpg 1224/2011VSL007000201.12.2011Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOUpoštevaje specifičnost pravdnega postopka, ki se je nadaljeval po ugovoru dolžnika v izvršilnem postopku na podlagi verodostojne listine ter dejstvo, da ZIZ ne predpisuje več obveznosti predložitve listin k predlogu za izvršbo na podlagi verodostojne listine, četrtega odstavka 69. člena ZPP ni mogoče razumeti drugače, kot da je tožeča stranka listino, na kateri utemeljuje sklenjen...krajevna pristojnost - sporazum o krajevni pristojnosti
VSL sklep I Cpg 1224/2012VSL007789022.08.2013Gospodarski oddelekZAVAROVANJE TERJATEV – PRAVO VREDNOSTNIH PAPIRJEV – STVARNO PRAVO – CIVILNO PROCESNO PRAVOZa finančna zavarovanja velja posebna (specialna) ureditev, ki velja poleg splošnih pravil za zavarovanje terjatev, in ki slednja spreminja ali dopolnjuje. Ker pri oblikovanju finančnih zavarovanjih nastopajo subjekti, od katerih je mogoče pričakovati strožjo, profesionalno skrbnost in se lahko domneva poštenost njihovega ravnanja, posebna ureditev finančnih zavarovanj ublaži kogentne...začasna odredba – zavarovanje nedenarne terjatve – vrnitev vrednostnih papirjev – ničnost pogodbe – finančno zavarovanje – komisorni dogovor – lex commisoria – nagrada za vlogi v postopku izdaje začasne odredbe
VSL sklep I Cpg 1225/2012VSL007022518.10.2012Gospodarski oddelekPRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE – CIVILNO PROCESNO PRAVO – ZAVAROVANJE TERJATEVCitronske kisline kot vrste kemične spojine se z znamko sploh ne more varovati, temveč le konkretno, z znamko zavarovano blago, zoper drugo blago. Citronsko kislino očitno izdeluje in pod tem imenom prodaja celo sam upnik, sicer pa jo pod tem imenom lahko izdeluje in prodaja vsakdo. Upnik torej očitno ne more zahtevati prenehanje prodaje in umik citronske kisline kot takšne. Natančnejši opis...začasna odredba – predlog za izdajo začasne odredbe – znamka – določenost zahtevka – dopolnitev predloga – označba izdelka – citronska kislina
VSL sklep I Cpg 1225/2013VSL007678808.01.2014Gospodarski oddelekODŠKODNINSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVOV konkretnem primeru se upošteva krivdno ravnanje delodajalca za škodo, do katere je prišlo zaradi opustitve varnostnih ukrepov, ki jih mora delodajalec izvajati in s tem odstranjevati vzroke, zaradi katerih lahko pride do poškodb pri delu. Vzroki so tipični primer pravno relevantne vzročnosti (tudi ratio legis vzročnost), za presojo ali je v konkretnem primeru podana pa je potrebno ugotovitvi,...regresna pravica ZZZS – odgovornost delodajalca – vzročna zveza – opustitev varnostnih ukrepov – ratio legis vzročnost – soodgovornost delavca za nastanek škode
VSL sklep I Cpg 1226/99VSL0111113.10.1999Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoPričo sodišče po 1. odst. 248. čl. ZPP/77 lahko kaznuje, če je bila opozorjena na posledice neopravičenega izostanka.   priča - kaznovanje
VSL sklep I Cpg 1227/2010VSL006439027.01.2011Gospodarski oddelekZAVAROVANJE TERJATEV – OBLIGACIJSKO PRAVOČetudi bi odstop tožeče stranke opredelili po določbi 108. člena OZ, torej v smislu, da je tožeča stranka odstopila od Pogodbe glede vseh bodočih obveznosti tožene stranke (dokončanje gradnje), glede že izpolnjenih obveznosti (opravljena gradbena dela) pa bi pogodba ostala v veljavi, je potrebno poudariti, da tožeča stranka ni zadostila trditvenemu bremenu v zvezi z izkazom verjetnosti...izročitev dokumentacije – gradbena dokumentacija – regulacijska začasna odredba – hramba gradbenega dnevnika – težko nadomestljiva škoda
VSL sklep I Cpg 1227/2012VSL007644021.11.2012Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOKer je cilj dokazovanja sodišče prepričati o resničnosti trditev strank, tožeči stranki dejstva, da je pripravljalno vlogo dne 21. 10. 2011 poslala sodišču prve stopnje, ni treba dokazovati, sodišče je namreč z dejstvom pravočasnega prejetja navedene vloge že seznanjeno.dopolnitev tožbe – zavrženje tožbe – cilj dokazovanja – prejem pripravljalne vloge
VSL sklep I Cpg 1228/2011VSL005850816.12.2011Gospodarski oddelekZAVAROVANJE TERJATEV – CIVILNO PROCESNO PRAVO – MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVOUgovor dolžnika glede nedopustnega ravnanja upnika pri pridobivanju pravic iz menice je treba obravnavati že v postopku izdaje predhodne odredbe in ne šele v postopku odločanja o obstoju terjatve. To pomeni, da je treba že ob materialnopravni presoji obstoja pogojev za izdajo predhodne odredbe, ki se opira na sklep o izvršbi, izdan na podlagi menice, upoštevati neprerekane trditve dolžnika...menični spor – oprostitev plačila varščine v postopku izdaje predhodne odredbe – prepoved zlorabe pravic – stvarna pristojnost – predhodna odredba – presoja veljavnosti menice v postopku izdaje predhodne odredbe
VSL sklep I Cpg 1228/2013VSL007833129.11.2013Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVORazlog za zavrženje vloge z dne 20. 8. 2013 ne more biti, da je enaka vlogi z dne 19. 8. 2013. Prvostopenjsko (in tudi drugostopenjsko) sodišče sme presojati le predpostavke za dopustnost vložitve vloge, ki se imenuje revizija. Za vsebinski preizkus je pristojno Vrhovno sodišče RS.zavrženje predloga za revizijo – tek roka – sodne počitnice – enaka vloga
VSL sklep I cpg 1229/2000VSL0420214.11.2001Gospodarski oddelekobligacijsko pravo - civilno procesno pravoAli v zvezi z v pobot uveljavljano terjatvijo že teče (kakšna druga) pravda, ima lahko pomen za listispendenco (189. člen ZPP), ne vpliva pa na utemeljenost pobotnega ugovora.   pobot - pobotni ugovor - litispendenca
VSL sklep I Cpg 1230/2011VSL006460417.11.2011Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOPritožnica ne navaja, da ji obvestilo o prispeli pošiljki ni bilo puščeno. Ker pritožnica teh dejstev, ki so razvidna iz vročilnice ne izpodbija, je šteti, da je bila vročitev opomina pravilno opravljena, ko je potekel 15-dnevni rok za dvig pošiljke na podlagi obvestila, to je 26. 06. 2011.vročanje pravni osebi – pooblaščenec za sprejem pisanj – fikcija vročitve
VSL sklep I Cpg 1230/2012VSL007653725.03.2013Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO – CIVILNO PROCESNO PRAVOUgotovljeno je, da se je vabilo na poravnalni narok in prvi narok za glavno obravnavo nanašalo na zadevo po tožbi in ne na zadevo po nasprotni tožbi (ki se obravnava v predmetni zadevi). Domneve umika tožbe tako ni mogoče širiti na zahtevek iz nasprotne tožbe. Glede na ugovor toženke, da tožnica v roku ni izpolnila pogojev dogovorjenih v predpogodbi, je za odločitev o...plačilo odškodnine – kršitev predpogodbe - pogoji za sklenitev glavne pogodbe – bistvene sestavine predpogodbe – soglasje volj o spremembi bistvene sestavine predpogodbe – domneva umika tožbe – nasprotna tožba
VSL sklep I Cpg 1230/99VSL0185230.11.1999Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoPavšalni dokazni predlog, da naj sodišče zasliši priče, brez navedbe imen prič, ne zadošča. Glavna obravnava se opravi tudi, če pravilno vabljena stranka ne pride na narok zaradi nujne zadržanosti, ki je stranke ne konkretizira niti ne predloži dokaza zanjo, saj je po določilu 10. čl. ZPP/77 treba postopek opraviti brez zavlačevanja.   obravnava
VSL sklep I Cpg 1232/2011VSL006998422.11.2011Gospodarski oddelekNEPRAVDNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO – PRAVO DRUŽBTudi v postopku imenovanja posebnega revizorja je potrebno dati udeležencem možnost, da se izjavijo o navedbah in predlaganih dokazih drugih udeležencev, še preden se o predlogu odloči.posebna revizija – vročitev predloga za imenovanje revizorja v odgovor – pravica do izjave v postopku imenovanja posebnega revizorja
VSL sklep I Cpg 1234/2000VSL0309830.11.2000Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoPrezaposlenost delavcev stranke ni opravičljiv razlog za zamudo roka pri vložitvi pritožbe.   vrnitev v prejšnje stanje - opravičljiv razlog
VSL sklep I Cpg 1234/2010VSL006442016.02.2011Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO – POGODBENO PRAVO – IZVRŠILNO PRAVO – ODŠKODNINSKO PRAVOVeč upnikov, ki jim je bila terjatev prenesena v izterjavo, ni v takšnem medsebojnem razmerju, da bi bilo mogoče razmerje rešiti samo na enak način za vse sospornike (enotno sosporništvo). V materialnem pravu namreč ni podlage za to, da se bodo iz terjatve dolžnikovega dolžnika v celoti poplačali vsi upniki, ki jim je bila terjatev prenesena v izterjavo. Iz 110. člena ZIZ namreč izhaja,...vrstni red poplačila več upnikov – izvršba na denarno terjatev dolžnika – prenehanje teka zamudnih obresti – ne ultra alterum tantum – pogodbena kazen – polna odškodnina
VSL sklep I Cpg 1235/2011VSL007003623.01.2012Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOKer je tožeča stranka tožbo umaknila takoj, ko je stečajna upraviteljica tožene stranke njeno terjatev v stečajnem postopku priznala, v tem postopku toženi stranki ni dolžna povrniti pravdnih stroškov. Priznanje terjatve v stečajnem postopku je v kontekstu določbe 1. odstavka 158. člena ZPP v pravdnem postopku potrebno smiselno enačiti s situacijo izpolnitve zahtevka.pravdni stroški - umik tožbe - uspeh v pravdi - priznanje terjatve v stečajnem postopku
VSL sklep I Cpg 1236/2000VSL0351728.11.2000Gospodarski oddelekcivilno procesno pravo - sodne takseGlede na dikcijo zakona (3. odstavka 497. člena ZPP/99) pritožnice, ki je plačala takse za pritožbo, pa sodišču ni predložila potrdila o plačilu, ne morejo zadeti posledice iz 3. odstavka 497. člena ZPP/99, ampak kvečjemu iz 1. odstavka 30. člena v zvezi s 3. odstavkom 29. člena ZST.   napoved pritožbe - umik
VSL sklep I Cpg 1236/2013VSL007674913.11.2013Gospodarski oddelekSODNE TAKSEV konkretni zadevi je že bil razpisan poravnalni narok in prvi narok za glavno obravnavo in poslana vabila pravdnim strankam, ko je tožeča stranka z vlogo z dne 20. 5. 2013 umaknila tožbo in predlagala preklic poravnalnega naroka. Zato tožeča stranka ni upravičena zahtevati plačilo nižje sodne takse s količnikom 1,0, oz. vrnitev že plačane takse, saj se postopek ni končal z umikom tožbe...predlog za vračilo sodne takse – plačilo nižje takse – umik tožbe pred razpisom naroka za glavno obravnavo– ustavitev postopka
VSL sklep I Cpg 1237/2011VSL006561024.11.2011Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOOsebna vročitev se pravni osebi opravi po določbah 141. člena ZPP.osebna vročitev pravni osebi
VSL sklep I Cpg 1237/2013VSL006969022.01.2014Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO – POGODBENO PRAVO – ODŠKODNINSKO PRAVOV pravdi iz naslova odvetnikove odškodninske odgovornosti mora sodišče hipotetično presoditi, kako bi se postopek, v katerem je odvetnik storil napako, s pretežno verjetnostjo končal.mandatna pogodba – vzorčna zveza – odškodninska odgovornost odvetnika – dolžnosti odvetnika – uspeh v postopku
VSL sklep I Cpg 1237/97VSL0070829.01.1998Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoNepristojno v smislu določbe 7. odstavka 113. člena ZPP je samo tisto sodišče, ki na nobeni podlagi ne bi moglo biti pristojno za odločanje v določeni zadevi. Zato je tožba (na izpodbijanje pravnih dejanj zoper stečajnega dolžnika), ki je bila vložena v predpisanem prekluzivnem roku pri krajevno nepristojnem sodišču, k izključno krajevno pristojnemu sodišču pa je prispela po izteku...rok - nepristojnost sodišča
VSL sklep I Cpg 1237/99VSL0289407.06.2000Gospodarski oddelekobligacijsko pravo - civilno procesno pravoSodišče prve stopnje je očitno menilo, da je tožena stranka, s tem ko je vtoževani račun znižala na sporazumno ugotovljeno vrednost, pred pravdo priznala vtoževano terjatev tako po temelju kot po višini. Takšno sklepanje pa je, upoštevaje, da iz besedila zapisnika sledi tudi, da "izvajalec ni kriv za vlažnost prostorov ob priliki polaganja parketa", vsaj preuranjeno.   pogodba o delu - odprava napak - pravni posel - sodba - ugovor
VSL sklep I Cpg 1238/2010VSL006352825.11.2010Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO – PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINETemeljno pravilo pri oblikovanju tožbenega zahtevka je, da naj se ta glasi dobesedno tako, kot si tožnik želi, da se glasi izrek sodbe; da bo torej sodišče, če bo ugotovilo, da je zahtevek utemeljen, njegovo vsebino dobesedno prepisalo v izrek sodbe. Tožbeni zahtevek mora biti konkretno opredeljen, kar pri denarnem zahtevku pomeni, da more biti naveden določen znesek...določen denarni zahtevek – nepopolna tožba – civilna kazen
VSL sklep I Cpg 1238/98VSL0078219.01.1999Gospodarski oddeleklastninjenjePrizadeto podjetje, ki je zoper odločbo revizijskega organa upravičeno vložiti tožbo v pravdnem postopku, je tisto podjetje, v katerem je bil opravljen postopek revizije in kateremu so bili z revizijsko odločbo naloženi ukrepi za odpravo ugotovljenega oškodovanja družbene lastnine, oz. tudi tisto podjetje, ki je bilo na podlagi revizijske odločbe zavezano k uskladitvi pravnih poslov in...odločba revizijskega organa - tožba prizadetega podjetja pri sodišču
VSL sklep I Cpg 1239/2000VSL0302821.11.2000Gospodarski oddeleksodne takseTakso je treba plačati takrat, ko nastane taksna obveznost. Taksna obveznost za vloge nastane takrat, ko se vloga izroči. Sklep o oprostitvi plačila taks učinkuje od dneva, ko je pri sodišču vložen predlog za oprostitev in velja za vse vloge in dejanja, za katera je nastala obveznost tega dne ali pozneje. Zato lahko predlaga stranka oprostitev sodnih taks le za tiste takse, ki so nastale od...sodna taksa
VSL sklep I Cpg 1239/99VSL0174217.05.2000Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoKer je tožeča stranka (tuja oseba), na poziv sodišča, da tožbo popravi in popravek tožbe vloži v slovenskem jeziku, vložila le vlogo v tujem jeziku, je bila tožba zavržena.   poprava tožbe - nepopolna vloga - vloga v tujem jeziku
VSL sklep I Cpg 124/2011VSL006931717.02.2011Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOV kolikor bi tožena stranka uspela dokazati soodvisnost sklenjene posojilne pogodbe med tožečo stranko in družbo T. T. d.o.o. in izpodbijanega nakazila za isti znesek, ne bi bil podan objektivni pogoj izpodbojnosti iz 1. točke 1. odstavka 271. člena ZFPPIPP. Če je bil namen pogodbenih strank za sklenitev posojilne pogodbe zgolj zagotovitev plačila tožene stranke preko asignacije, torej...izpodbijanje pravnih dejanj v stečaju – asignacija - objektivni pogoj izpodbojnosti
VSL sklep I Cpg 1240/2000VSL0300121.11.2000Gospodarski oddelekcivilno procesno pravo - obligacijsko pravoSporna vročilnica (pripeta k redni št. 12 spisa) vsebuje izjave o vročitvi in prejemu sodbe. Iz žiga in podpisa vročevalca, ki je v primeru vročanja sodnih pisanj javni organ (glej 1. odst. 132. čl. ZPP), je razvidno, da je bila sodba vročena naslovniku, to je pooblaščencu tožene stranke, dne 6.9.2000. Iz prejemnikovega z besedo zapisanega datuma prejema sodbe pa je razvidno, da je pošiljko...vročilnica - napake volje - bistvena zmota - zmota v izjavi
VSL sklep I Cpg 1240/2010VSL006432008.12.2010Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO – POGODBENO PRAVOOd jamčevalnih zahtevkov se edino pravica do odstopa od pogodbe, ob predpostavkah iz 1. in 2. odst. 639. člena OZ, lahko uresniči že z enostransko izjavo volje naročnika, ker ta učinkuje že s podjemnikovim prejemom take izjave in sodno uveljavljanje za uresničitev te pravice ni potrebno. Enoletnemu roku za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe iz 1. odst. 635. člena OZ je torej...podjemna pogodba – pogodba o delu – odstop od pogodbe – rok za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe – enoletni prekluzivni rok – izvensodno uveljavljanje izjave o odstopu
VSL sklep I Cpg 1240/2011VSL006998322.11.2011Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOSklep o plačilu predujma iz prvega odstavka 153. člena ZPP je sklep procesnega vodstva, zoper katerega ni posebne pritožbe.predujem za sodnega izvedenca – sklep procesnega vodstva
VSL sklep I Cpg 1240/99VSL0111221.10.1999Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - STEČAJNO PRAVOPo določilu 2. odst. 144. čl. ZPPSL se terjatev upnika, ki ni začel pravde v 15-dnevnem roku po prejemu napotitvenega sklepa, ne upošteva pri razdelitvi stečajne mase. Zato tožeča stranka, ki zamudi ta rok, nima pravnega interesa za tožbo, s katero terja ugotovitev obstoja svoje terjatve do stečajnega dolžnika (1. odst. 187. čl. ZPP).   rok za vložitev tožbe na ugotovitev obstoja terjatve - pravni interes za vložitev tožbe
VSL sklep I Cpg 1241/2010VSL006214825.11.2010Gospodarski oddelekPRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE – ZAVAROVANJE TERJATEVIzvajanje dokazov z izvedenci v postopkih za izdajo začasne odredbe naj bo omejeno zgolj na tiste izjemne primere, ko se sodišče zaradi pomanjkanja ustreznih znanj ne bo moglo opredeliti niti do vprašanja, ali je predlagatelj začasne odredbe glede na podano trditveno podlago in ponujene druge dokaze in ob upoštevanju trditvene podlage in ponujene dokaze s strani dolžnika, s stopnjo verjetnosti...kršitev patenta – obseg patentnega varstva – razlaga patentnih zahtevkov – začasna odredba – dokaz z izvedencem – produktna zaščita snovi – dokazni standard verjetnosti
VSL sklep I Cpg 1241/2012VSL007446129.11.2012Gospodarski oddelekZAVAROVANJE TERJATEV – STANOVANJSKO PRAVO – STVARNO PRAVOOd uveljavitve novele ZIZ-I mora dolžnik, ki ugovarja obstoju obligacijskega razmerja z upnikom, računati tudi na možnost zavarovanja upnikove terjatve z izdajo predhodne odredbe kot sankcijo dolžnikovega neutemeljenega in pavšalnega ugovora. Dolžnik ob pavšalnem ugovoru mora prevzeti nase „tveganje“, da bo upnik po vložitvi dolžnikovega ugovora predložil listine, s katerimi bo verjetno...predhodna odredba – pavšalen ugovor zoper sklep o izvršbi – verjetno izkazan obstoj obligacijskega razmerja – domneva nevarnosti – določitev upravnika – stroški upravljanja in obratovanja
VSL sklep I Cpg 1243/2000VSL0301223.11.2000Gospodarski oddelekpravo intelektualne lastnineZgolj besedna razlaga pojma "resne in dejanske uporabe blagovne znamke za zaznamovanje blaga" ne more biti izhodišče pravilnemu razumevanju. Pri razlagi je treba izhajati iz osnovne funkcije blagovne znamke, da kot znak razlikovanja služi prepoznavnosti blaga imetnika blagovne znamke na trgu. Tej pa bo zaščiteni znak služil, če se bo na trgu pojavljal tako, da bo prepoznaven kot znak razlikovanja...blagovna znamka - razveljavitev
VSL sklep I Cpg 1244/98VSL0152916.12.1999Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoZa odločitev o tem, kdo mora komu povrniti pravdne stroške v zvezi z umikom tožbe, so odločilni razlogi, zakaj je prišlo do umika tožbe, v zvezi s tem pa katera od strank je odgovorna za nastanek spora.   pravdni stroški
VSL sklep I Cpg 1244/99VSL0296228.06.2000Gospodarski oddelekobligacijsko pravoTožeča stranka (prireditelj) je lahko svojo obveznost izpolnila le v času 19. Slovenskaga avtomobilskega salona, t.j. v času od 20. do 29. aprila 1995. Zato je bila izpolnitev njene in ne toženčeve obveznosti v določenem roku bistvena sestavina pogodbe.   razveza pogodbe - rok - izpolnitev - čas izpolnitve - zamuda - bistvena sestavina pogodbe
VSL sklep I Cpg 1246/2001VSL0422430.10.2001Gospodarski oddelekcivilno procesno pravo - sodne takseČe stranka ne plača predpisane takse za pritožbo, in sicer za pritožbo, ki jo je vložila neposredno, po nalogu, za pritožbo, ki jo je poslala po pošti, pa po opominu, se šteje (če niso podani pogoji za oprostitev), da je napoved pritožbe umaknila.   napoved pritožbe - presumpcija umika
VSL sklep I Cpg 1246/2012VSL006957530.05.2013Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOOdločitev o delni zavrnitvi tožbenega zahtevka ni bila izpodbijana in je že postala pravnomočna. Sodišče prve stopnje je v ponovljenem postopku sicer v preostalem delu ugodilo tožeči stranki, upoštevaje že pravnomočno odločitev o zavrnitvi dela tožbenega zahtevka, pa znaša uspeh tožeče stranke glede na vtoževani znesek 48,14%.stroški - načelo uspeha
VSL sklep I Cpg 1246/2013VSL006965625.10.2013Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOZOdvt v tarifnem delu določa nagrado za postopek, nagrado za narok in nagrado za postopke z rednimi in izrednimi pravnimi sredstvi. Nagrada za sestavo predloga za izdajo dopolnilnega sklepa v tarifnem delu ZOdvt ni določena, zato tožena stranka do nje ne more biti upravičena.pravdni stroški - nagrada za sestavo predloga za izdajo dopolnilnega sklepa
VSL sklep I Cpg 1246/99VSL0146921.10.1999Gospodarski oddeleksodne takseTaksni zavezanec za plačilo sodne takse je tisti, ki je v sodni odločbi naveden kot stranka.   izterjava neplačane takse
VSL sklep I Cpg 1247/2000VSL000364404.04.2001Gospodarski oddelekobligacijsko pravoSeznanitev s prenosom opravljanja storitev čiščenja poslovnih prostorov na tretjega in sprejemanje uslug čiščenja, je lahko podlaga za vstop tretjega v obstoječe pogodbeno razmerje namesto enega izmed sopogodbenikov.   pogodba - odstop pogodbe
VSL sklep I Cpg 1247/2011VSL006463416.12.2011Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOZa peto toženko predstavlja vrednost spornega predmeta, od katerega je upravičena odmeriti stroške odvetniškega zastopanja ter od katerega je treba odmeriti sodno takso, le višina tožbenega zahtevka zoper njo.stroški postopka – umik tožbe – vrednost spornega predmeta – navadni sosporniki
VSL sklep I Cpg 1248/2002VSL0446223.01.2003Gospodarski oddelekzavarovanje terjatev - pravo vrednostnih papirjevUpnik v tem postopku uveljavlja zavarovanje nedenarne terjatve na vrnitev menice. Taka terjatev bi bila utemeljena, če bi upnik dokazal, da dolžnik nima (več) podlage za zadrževanje ali izpolnitev ter vnovčenje menice, da je torej odpadla podlaga (kavza) za izdajo menice. Do remitenta lahko menični zavezanec uveljavlja vse ugovore, tudi iz temeljnega razmerja, na podlagi katerega je bila menica...začasna odredba - nedenarna terjatev - menica
VSL sklep I Cpg 1248/99VSL0105724.11.1999Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoSodišče prve stopnje ni izvedlo predlaganega dokaza z zaslišanjem strank. Razlogi, zaradi katerih tega dokaza ni izvedlo, pa si nasprotujejo. Sodišče prve stopnje namreč na eni strani presoja, da izvedba tega dokaza ni potrebna, na drugi pa očita spornemu dokaznemu predlogu, da ni dovolj opredeljen.   absolutna bistvena kršitev določb postopka - nasprotje med razlogi sodbe
VSL sklep I Cpg 1249/2000VSL0352416.11.2000Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoPogoj za obstoj zakonske domneve o umiku napovedi pritožbe je dejstvo, da stranka ni pravočasno plačala sodne takse za pritožbo, ne pa da o tem ni obvestila sodišča.   napoved pritožbe - plačilo takse
VSL sklep I Cpg 1249/2010VSL006426302.11.2010Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO – ZAVAROVANJE TERJATEV – IZVRŠILNO PRAVOSporazum o krajevni pristojnosti v postopku zavarovanja, ko tožba še ni vložena, ni mogoč.spor o pristojnosti – pristojnost za odločitev o predlogu za izdajo začasnih odredb, vloženih pred začetkom spora – krajevna pristojnost v postopku zavarovanja z začasno odredbo
VSL sklep I Cpg 1251/2010VSL006981111.03.2011Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO – POGODBENO PRAVO – CIVILNO PROCESNO PRAVODokazna ocena mora ustrezati standardom skrbnosti, kar pomeni, da mora biti najprej preverljivo obrazložena, ta obrazložitev pa mora biti taka, da z izčrpno in poglobljeno, umno in razumno argumentacijo prepriča bodisi stranke bodisi sodišče druge stopnje.trditveno in dokazno breme – prosta presoja dokazov
VSL sklep I Cpg 1251/99VSL0147803.11.1999Gospodarski oddeleksodne takseAgencija RS za plačilni promet po uveljavitvi zakona o Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Ur. list RS, št. 48/94 in dr.), ni subjekt oproščen plačila sodnih taks po 11. členu Zakona o sodnih taksah.   taksna oprostitev
VSL sklep I Cpg 1252/2000VSL0279005.12.2000Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoPo določbi 1. odst. 464. čl. ZPP mora tožena stranka, če želi doseči, da se sodišče, pri katerem je tožba vložena, izreče za nepristojno (in razveljavi v postopku opravljena dejanja ter tožbo zavrže) konkretno zatrjevati, da sta pravdni stranki sklenili pogodbo o arbitraži. Ker gre za zatrjevanje dejstva, ki ni splošno znano, pač pa je lahko znano le strankama, mora tista, ki za...sodna pristojnost - krajevna pristojnost
VSL sklep I Cpg 1252/2011VSL007462313.06.2013Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO – STVARNO PRAVOOdločilno pravno dejstvo v obravnavani zadevi predstavlja vprašanje, ali je tožena stranka na podlagi zakona postala lastnica spornih nepremičnin. Če je, zemljiškoknjižni podatki o lastninski pravici za obstoj lastninske pravice (ker gre za zatrjevano pridobitev na podlagi zakona) nimajo pomena.plačilo uporabnine – lastninska pravica na nepremičnini – predhodno vprašanje – pridobitev lastninske pravice na podlagi zakona – konstitutivnost vpisa v zemljiško knjigo
VSL sklep I Cpg 1252/2012VSL006366619.12.2013Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOKer je dejansko stanje v obravnavani zadevi sporno, kar je sodišče prve stopnje ugotovilo (sporno je dejstvo, ali se je nasprotna terjatev tožene stranke v višini 2.435,57 EUR pobotala z vtoževano terjatvijo tožnika), tožena stranka pa je izrecno zahtevala izvedbo naroka, pogoji za izdajo sodbe brez naroka niso podani.spor majhne vrednosti - sporno dejansko stanje - izrecna zahteva po izvedbi naroka - pogoji za izdajo odločbe
VSL sklep I Cpg 1252/99VSL0155306.01.2000Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoVprašanje aktivne legitimacije za uveljavljanje terjatve iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je treba presojati po predpisih, na podlagi katerih je davčni organ izdal zavezancu odločbe o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.   aktivna legitimacija
VSL sklep I Cpg 1253/2013VSL006368327.11.2013Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVONaloga izvedenca ni, da ugotavlja dejansko stanje, temveč je to naloga sodišča. Izvedenec na podlagi ugotovljenega dejanskega stanja odgovori na strokovna vprašanja in znanja, s katerimi sodišče ne razpolaga.izvedenec – dokaz s postavitvijo izvedenca – zavrnitev izvedbe predlaganih dokazov – dopolnitev izvedenskega mnenja
VSL sklep I Cpg 1254/2011VSL006997922.11.2011Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOPogoj za predhodno odredbo je podan, če je iz trditvene in dokazne podlage v predlogu za izdajo predhodne odredbe možna celovita ocena takšnega gospodarskega oziroma finančnega stanja dolžnika, ki s stopnjo verjetnosti kaže na nevarnost za bodočo uveljavitev terjatve.zavarovanje s predhodno odredbo
VSL sklep I Cpg 1256/99VSL0177206.06.2000Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoPritožba, ki ni napisana v povsem slovnično pravilni slovenščini, vendar pa je napisana v razumljivi slovenščini, je sposobna za obravnavanje.   jezik v postopku
VSL sklep I Cpg 1257/2011VSL007237817.02.2012Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOKot potrebni stroški se štejejo le tisti stroški, brez katerih ni mogoče opraviti dejanj obrambe tožene stranke. Kot takšnih pa ni mogoče šteti stroškov odgovora na opomin tožeče stranke.stroški postopka – potrebni stroški
VSL sklep I Cpg 1258/2013VSL007827307.11.2013Gospodarski oddelekPRAVO DRUŽBČe ima družba z omejeno odgovornostjo nadzorni svet, se zanj smiselno uporabljajo določbe o nadzornem svetu v delniški družbi. Po izrecnem določilu 283. člena ZGD-1 pa predsednik nadzornega sveta zastopa družbo proti članom uprave (v d. o. o. proti direktorju).zastopanje d. o. o. - zastopanje predsednika nadzornega sveta
VSL sklep I Cpg 1258/99VSL0150020.10.1999Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVO - ZAVAROVANJE TERJATEVZačasna odredba ne sme presegati okvira pravic, ki jih stranka ima v pogodbenem razmerju.   začasna odredba - namen zavarovanja - zavarovanje obstoječega pogodbenega razmerja
VSL sklep I Cpg 1259/2011VSL006945729.11.2011Gospodarski oddelekZAVAROVANJE TERJATEVČetudi so morda resnične trditve tožnice glede neupravičenega odtujevanja in obremenjevanja nepremičnin s strani toženke, zaradi takšnega poslovanja toženke še ni podana nevarnost onemogočenja ali otežitve izterjave vtoževane terjatve, saj bi ostalo premoženje toženke zadoščalo za njeno poplačilo. (Ne)upravičeno zavračanje plačila terjatve ni takšno ravnanje,...začasna odredba – denarna terjatev – onemogočanje izterjave terjatve – subjektivna nevarnost – prepoved odtujitve in obremenitve
VSL sklep I Cpg 1259/99VSL0107819.10.1999Gospodarski oddelekstvarno pravoTožeča stranka ni dokazala, da je vodo odklopila tožena stranka, medtem ko dokazi v spisu potrjujejo, da jo je zaradi okvare samoiniciativno odklopilo komunalno podjetje. Zato ne gre za motenje posesti.   motenje posesti
VSL sklep I Cpg 126/2000VSL0198210.05.2000Gospodarski oddeleksodne taksePo določbi 4. odst. 25. člena ZST se vzame kot podlaga za plačilo takse za pravno sredstvo le vrednost izpodbijanega dela.   sodna taksa
VSL sklep I Cpg 126/2014VSL006369829.01.2014Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVO – ZAVAROVANJE TERJATEV – SODNI REGISTERSodni register je javna knjiga. Vpisi v sodni register, ki so javno objavljeni po prvem odstavku 43. člena ZSReg (na spletnih straneh AJPES), imajo publicitetni učinek. To pa pomeni, da ima vpis posameznega podatka v sodni register nasproti tretjim pravni učinek od dneva objave vpisa tega podatka v sodni register in se nihče ne more sklicevati na to, da od dneva, ko je bil vpis posameznega podatka...predhodna odredba – dolžnikov ugovor zoper izvršilni sklep – identifikacijski podatki upnika – sprememba firme upnika – objava v sodnem registru – publicitetni učinek
VSL sklep I Cpg 1260/2000VSL0299328.11.2000Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoČe stranka ne napove pritožbe oz. če se (zaradi neplačila predpisane takse) šteje, da jo je umaknila, sodišču prve stopnje ni treba izdelati obrazložene sodbe, pritožnica pa izgubi pravico vložiti pritožbo. Le, če stranka pravilno napove pritožbo, lahko vloži pritožbo (zoper obrazloženo sodbo). Nikakor pa ne more neposredno (brez napovedi pritožbe) vložiti pritožbe (zoper...napoved pritožbe
VSL sklep I Cpg 1261/2013VSL007826326.11.2013Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO9,05 % uspeh tožeče stranke je glede na vsebino in višino spora ter nadalje višino prisojenega zneska mogoče opredeliti kot sorazmerno majhen uspeh.pravdni stroški - sorazmerno majhen uspeh
VSL sklep I Cpg 1261/99VSL0288116.06.2000Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoPlačilni nalog ki je glasil na subjekt, ki ni ne fizično ne pravno oseba (prodajalna). Tožeča stranka je to pomanjkljivost odpravila šele tekom pravde, ko je je kot toženca označila podjetnika, ki je na prvem naroku podal vsebinsko enake trditve kot oseba, ki je vložila ugovor za prodajalno. Zato je šteti, da je podjetnik odobril pravdna dejanja vložnika ugovora.   procesna sposobnost - stranka
VSL sklep I Cpg 1263/2012VSL007444913.11.2012Gospodarski oddelekZAVAROVANJE TERJATEV – PRAVO VREDNOSTNIH PAPIRJEVPodpis trasata se po zakonu in pravni teoriji lahko nahaja kjerkoli na meničnem blanketu oz. licu menice (ni torej nujno, da se trasat podpiše v „svoji“ rubriki). „Kjerkoli“ pa pomeni, da se njegov podpis lahko nahaja tudi na mestu izdajatelja menice. Z vidika meničnopravne obličnosti akcepta se torej zahteva le, da se na licu menice nahaja podpis osebe, ki je navedena kot trasat.trasirana lastna menica – sestavine menice – podpis trasata – akcept – obličnost akcepta – domneva nevarnosti – predhodna odredba
VSL sklep I Cpg 1266/2001VSL0436522.01.2002Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVO - ZAVAROVANJE TERJATEVKer je upnik izdajo začasne odredbe za zavarovanje nedenarne terjatve opravičil, mu je dolžnik dolžan povrniti stroške, ki so bili za zavarovanje potrebni.   začasna odredba - vnovčenje akceptnih nalogov brez pravne podlage - stroški postopka
VSL sklep I Cpg 1266/2012VSL007445213.11.2012Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO – SODNE TAKSETožeča stranka sama trdi v pritožbi, da umika tožbe ni podala in ga je nadomestila fikcija umika zaradi neplačila sodne takse, da bi podala samostojen zahtevek za povračilo pravdnih stroškov, pa niti ni zatrjevala. Če se o stroškovnem delu svojega zahtevka tožeča stranka ni izjasnila v pravdnem postopku, tega ne more storiti v postopku odločanja o veljavnosti plačilnega naloga.ugovor zoper plačilni nalog - fikcija umika tožbe - taksa za umik vloge - stroški pravdnega postopka - uspeh stranke - zahtevek za povračilo stroškov
VSL sklep I Cpg 1267/2001VSL0422714.11.2001Gospodarski oddeleksodne taksePritožnik pravilno opozarja, da v tar. št. 4 Zakona o sodnih taksah 100 % povečanje obveznosti plačila sodne takse v gospodarskih sporih ni omenjeno. In ker velja za področje javnih dajatev, med katere sodijo tudi sodne takse, načelo zakonitosti (147. čl. Ustave RS), analogna uporaba 5. odst. tar. št. 1 ali morda 6. odst. tar. št. 2 ne pride v poštev.   načelo zakonitosti - sodna poravnava - odmera sodnih taks
VSL sklep I Cpg 1267/2013VSL006358607.11.2013Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO – POGODBENO PRAVOSicer določa 2. odstavek 54. člena OZ, da je pogodbo, za katero je bila dogovorjena posebna oblika, mogoče spremeniti tudi z neobličnim sporazumom. Poleg tega je 2. odstavek 54. člena OZ tudi sam dispozitiven in isto velja tudi za 3. odstavek 54. člena OZ; stranki se lahko dogovorita tudi drugače. To je razumljivo; če se stranki lahko dogovorita, da je posebna oblika pogoj za veljavnost...pogodba o trgovskem zastopanju - obličnost pogodbe – dogovorjena oblika – sprememba iste pogodbe – dogovorjena oblika kot pogoj za spremembo te iste pogodbe
VSL sklep I Cpg 1268/2001VSL0438128.11.2001Gospodarski oddelekcivilno procesno pravo - sodne takseČe pritožnik pravočasno (pred potekom z opominom določenega roka) vloži zahtevo za odmero sodne takse, niso podani pogoji za uporabo procesnega pravila o presumpciji umika napovedi pritožbe zaradi neplačila sodne takse.   umik pritožbe - domneva o umiku - sodna taksa
VSL sklep I Cpg 127/2009VSL005567312.03.2009Gospodarski oddelekPRAVO DRUŽB - ZAVAROVANJE TERJATEV - KORPORACIJSKO PRAVOČe se tožeča stranka v tožbenih trditvah sklicuje na ničnost sprejetih sklepov skupščine tožene stranke, že iz teh njenih trditev izhaja, da ti sklepi nimajo nobenega učinka. Že iz tega razloga predlagana začasna odredba z zadržanjem učinkovanja teh sklepov ne more predstavljati ustreznega sredstva, s katerim bi bilo mogoče doseči namen zavarovanja terjatve, ki jo uveljavlja tožeča...začasna odredba - zavarovanje nedenarne terjatve – ničnost sklepov skupščine - izpodbojnost sklepov skupščine – preklic skupščine s strani stečajnega upravitelja – veljavnost preklica skupščine
VSL sklep I Cpg 1270/2013VSL006369706.01.2014Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOPritožbenih navedb v zvezi z zamudno sodbo ni mogoče upoštevati v okviru pritožbe o stroških, saj bi kršitev določb 318. člena ZPP tožeča stranka lahko uveljavljala v pritožbi zoper sklep o zavrženju tožbe. V primeru, ko je tožeča stranka ob vložitvi tožbe imela pravni interes za tožbo, pa se je tekom pravdnega postopka zaradi okoliščin, nastalih med postopkom,...pravdni stroški – kriterij uspeha – zavrženje tožbe – pravni interes – zamudna sodba
VSL sklep I Cpg 1271/2010VSL006209309.11.2010Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOZahtevek za povrnitev stroškov postopka se mora pravočasno uveljaviti. Do kdaj lahko stranka zahteva povrnitev stroškov, je odvisno od tega, ali se izda odločba na podlagi obravnavanja ali brez poprejšnjega obravnavanja oziroma ali so nastopile okoliščine, ki povzročijo konec postopka zunaj obravnave. Res je, da mora biti zahteva za povrnitev stroškov opredeljena,...zahtevek za povrnitev stroškov postopka - pravočasnost prijave stroškovnega zahtevka – določljivost zahtevka na povrnitev pravdnih stroškov - priče
VSL sklep I Cpg 1272/2011VSL006948324.11.2011Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO – POGODBENO PRAVOV obravnavanem primeru odpovedi, ki jo je vložil najemnik, je sodišče prve stopnje ravnalo v skladu z določbo 4. odstavka 29. člena ZPSPP. S tem je zagotovilo vročitev izjave najemnika o odpovedi najemnih pogodb najemodajalcu, kar je tudi namen te določbe zakona.odpoved najemne pogodbe – vročitev odpovedi – zavrženje vloge v postopku odpovedi najemne pogodbe
VSL sklep I Cpg 1273/2013VSL007674605.11.2013Gospodarski oddelekSODNE TAKSETožnica je s predložitvijo izjave o premoženjskem stanju sicer zadostila formalnim zahtevam, ki jih določa 3. odstavek 12. člena ZST-1, zato je sodišče prve stopnje ni bilo dolžno pozivati k dopolnitvi predloga, vendar pa ni zadostila trditvenemu bremenu glede okoliščin, navedenih v 4. odstavku 11. člena ZST-1, ki so odločilne za uspešno uveljavljanje (delne) oprostitve, odloga oziroma...predlog za oprostitev plačila sodne takse – pravna oseba – trditveno breme – predložitev izjave o premoženjskem stanju
VSL sklep I Cpg 1274/2000VSL0318515.02.2001Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoNaknadno uveljavljanje dajatvenega zahtevka kot posledičnega prej uveljavljenemu zahtevku na ugotovitve ničnosti pogodb, je v konkretnem primeru predstavljala spremembo tožbe, ni pa predstavljala povsem nove tožbe, saj je dajatveni zahtevek temeljil na isti že prej uveljavljeni dejanski podlagi - okoriščenju tožene stranke z nepremičninami, pridobljenimi na podlagi pogodb, katerih ničnost...ugotovitvena tožba - objektivna sprememba tožbe - dajatvena tožba - prekluzivni rok
VSL sklep I Cpg 1274/2013VSL007696324.10.2013Gospodarski oddelekPRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE – UPRAVNI POSTOPEKOd dolžnice se je zahtevalo, da doseže določen uspeh pri sicer od nje neodvisnem državnem organu, vendar s takšno začasno odredbo ni mogoče doseči namena zavarovanja, ker se domnevnemu kršilcu ne nalagajo takšne obveznosti, na katere bi lahko vplival izključno sam. 23. in 25. člen ZZdr-1 se nanašata na upravni postopek v zvezi z dovoljenjem za promet z zdravilom....patent - kršitev patenta - pravice iz patenta - upravni postopek - upravni organ - dovoljenje za promet z zdravilom - generična zdravila - začasna odredba - težko nadomestljiva škoda - namen zavarovanja
VSL sklep I Cpg 1275/2000VSL0351105.12.2000Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoV določbah 496. člena ZPP ni predpisana obličnost za napoved pritožbe, tudi takšna ne, kot je sicer predpisana v 335. členu ZPP za pritožbo.   napoved pritožbe
VSL sklep I Cpg 1275/2003VSL0559902.12.2003Gospodarski oddelekstatusno pravoTako kot gospodarska družba pridobi lastnost pravne osebe z vpisom v sodni register (primerjaj 1. odst. 3. člena ZGD), preneha in s tem izgubi pravno sposobnost z izbrisom iz sodnega registra. Tako v postopku prenehanja družbe po skrajšanem postopku (394. do 398. ter 456. člen ZGD) družba preneha šele z vpisom izbrisa iz sodnega registra, takrat pa tudi nastopijo posledice prekinitve po 3....prenehanje družbe po skrajšanem postopku
VSL sklep I Cpg 1275/2012VSL007782702.08.2013Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOV tej zadevi ni nobenega dvoma, kaj je predmet že vtoževanih računov. Zato sodišče prve stopnje ni imelo podlage za pozivanje tožeče stranke k navedbi manjkajočih trditev. Tožena stranka se brani z ugovorom, da dobavljeno blago ni bilo kvalitetno, kaj je bilo narobe z dobavljenim blagom, pa ne pojasni. Zato je tožena stranka tista, ki bi morala konkretizirati svoje navedbe v zvezi z...nepopolna tožba – poziv na dopolnitev navedb – nepopoln ugovor – trditveno in dokazno breme
VSL sklep I Cpg 1275/2013VSL007826406.11.2013Gospodarski oddelekSODNE TAKSEKer tožeča stranka v bilanci stanja na dan 31. 12. 2012 izkazuje visok znesek kratkoročnih poslovnih terjatev (10.796.588,00 EUR), poleg tega pa izkazuje zaloge trgovskega blaga v višini 52.000,00 EUR, ob dejstvu, da preneseni čisti dobiček (4.548.993,00 EUR) občutno presega izgubo na dan 31. 12. 2012 (124.047,00 EUR), tožeča stranka s pavšalnimi trditvami, da gre za neunovčljiva sredstva,...oprostitev plačila sodne takse - neunovčljiva sredstva
VSL sklep I Cpg 1276/99VSL0142904.11.1999Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOZa že razsojeno stvar ne gre, če tožeča stranka izkaže, da so se v času od prejšnjega predloga za izdajo začasne odredbe, ki je bil pravnomočno zavrnjen, do vložitve novega predloga dejanske okoliščine tako spremenile, da opravičujejo izdajo enake začasne odredbe.   začasna odredba - razsojena stvar - res iudicata
VSL sklep I Cpg 1277/2010VSL006423709.11.2010Gospodarski oddelekZAVAROVANJE TERJATEVFinančne težave tožene stranke same po sebi ne izkazujejo nevarnosti, da bo uveljavitev terjatve onemogočena ali močno otežena, pač pa so njena konkretna ravnanja tista, ki povzročijo to nevarnost. Ni potrebno, da bi drugotožena stranka s premoženjem razpolagala prav z namenom, da bi onemogočila ali otežila uveljavitev terjatve, vendar pa mora biti verjetno izkazano, da utegne biti zaradi...začasna odredba v zavarovanje denarne terjatve – verjetno izkazana nevarnost
VSL sklep I Cpg 1278/98VSL0154218.11.1999Gospodarski oddelekobligacijsko pravoJavni zavod (zdravstveni dom) kot pravna oseba odgovarja tudi za obveznosti iz naslova investicij, ustanovitelj pa je za te obveznosti odgovoren poleg njega.   javni zavod - ustanovitelj - odgovornost za obveznosti iz naslova investicij
VSL sklep I Cpg 1279/2000VSL0352930.11.2000Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoKadar sodišče izda zamudno sodbo, lahko tožeča stranka stroške postopka zahteva v roku 15 dni od prejema zamudne sodbe.   zamudna sodba - povrnitev pravdnih stroškov
VSL sklep I Cpg 128/2014VSL006370311.02.2014Gospodarski oddelekSODNE TAKSE – CIVILNO PROCESNO PRAVOUmik predloga po vložitvi dolžnikovega ugovora, torej, ko se je pravda med strankama že začela, se upošteva kot umik tožbe, h kateremu je treba pridobiti tudi soglasje dolžnika. Za odločanje o stroških postopka v konkretnem postopku je bistveno, da do (fikcije) umika ni prišlo zaradi izpolnitve zahtevka, pač pa zato, ker tožnica zahtevanega doplačila sodne takse ni...spor majhne vrednosti – nastanek taksne obveznosti – sodna taksa za redni postopek – umik izvršilnega predloga – umik tožbe – soglasje dolžnika – pravdni stroški
VSL sklep I Cpg 1282/2003VSL0378627.11.2003Gospodarski oddelekKORPORACIJSKO PRAVOV skladu s 1. odstavkom 2. člena ZFPPod se določbe 3. poglavja tega zakona uporabljajo tudi za družbo z neomejeno odgovornostjo. Iz tega izhaja jasen sklep, da je potrebno tudi v primeru izbrisa družbe z neomejeno odgovornostjo uporabiti določbo 5. odstavka 27. člena ZFPPod, ki govori o smiselni uporabi 2. in 3. odstavka 394. člena ZGD.Pravna narava odgovornosti družbenikov v primeru družbe...odgovornost družbenikov družbe z neomejeno odgovornostjo po izbrisu družbe
VSL sklep I Cpg 1282/2012VSL006971021.01.2014Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO – CIVILNO PROCESNO PRAVO - PRAVO DRUŽB – STATUSNO PRAVOPravilo, da je uprava pristojna za izjavljanje in sprejemanje volje družbe, pomeni le, da je vsako pisanje, ki je naslovljeno na družbo kot pravno osebo (in ne vsebuje imena in priimka fizične osebe kot naslovnika), naslovljeno na njeno upravo. Ni pomembno, kakšna je dejanska notranja organizacija družbe v zvezi s sprejemanjem pisnih sporočil in pošte, pač pa, kakšen...sprejem ponudbe – zahteva za zamenjavo obveznic za delnice - vročanje pošiljk – vročanje pravni osebi - zastopanje družbe - uprava d.d. - falsus procurator
VSL sklep I Cpg 1283/2000VSL0302729.11.2000Gospodarski oddelekpravo vrednostnih papirjev - obligacijsko pravoVsebina pooblastila je pomembna v dveh pogledih. Prvič, v meničnopravnem: brez pooblastila za izpolnitev manjkajočih bistevnih sestavin sporne menice (1. čl. Zakona o menici in nasl.) bi bilo namreč treba šteti, da je bila toženi stranki izročena nepopolna menica, ki bi jo ta lahko izpolnila le po poprejšnjem dovoljenju (pooblastilu) tožeče stranke. In drugič, ker gre za razmerje med...menica - pooblastilo - ugovor
VSL sklep I Cpg 1283/2001VSL4945413.03.2002Gospodarski oddelekPRAVO DRUŽB - USTAVNO PRAVOObrtni zakon v 31. členu obvezno članstvo predpisuje za tiste "pravne in fizične osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost na obrtni način, obrti podoben način ali domačo oziroma umetno obrt". Gre za članstvo na podlagi zakona (in ne morebiti za članstvo na podlagi pristopne izjave). Zato je status člana odvisen od predpostavk, ki jih določa zakon. To pomeni, da status člana prizadeti...članstvo - predpostavke
VSL sklep I Cpg 1283/2010VSL006439906.01.2011Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO – POGODBENO PRAVO – ODVETNIŠTVOIz pogodbenega določila, ki plačilo odvetniških storitev pogojuje z uspehom stranke v postopku, izhaja, da takšna pogodbena klavzula vsebuje tudi element tveganja predvsem za tožečo stranko kot mandatarja, saj ne bi bil upravičen do plačila, ne glede na vložen trud, če ne bi bil dosežen predviden rezultat. Po mnenju pritožbenega sodišča je materialnopravno zmotno...mandat – pogodba o naročilu – mandatna pogodba – pogodba o odvetniškem zastopanju – obligacija prizadevanja – obligacija rezultata – odvetniška nagrada – izključitev uporabe odvetniške tarife – načelo pravičnosti – načelo enake vrednosti vzajemnih dajatev
VSL sklep I Cpg 1283/2013VSL006358314.11.2013Gospodarski oddelekSODNE TAKSE – CIVILNO PROCESNO PRAVOIzjava o premoženjskem stanju res ni le dokaz, ampak predstavlja tudi del trditvene podlage, na temelju katere sodišče odloči, ali so podani pogoji za oprostitev plačila sodne takse. Stranka, ki razpolaga s kakršnimkoli premoženjem, mora trditi in izkazati, da tega premoženja ne more unovčiti zaradi pridobitve sredstev za plačilo takse ter zakaj ne.taksna oprostitev podjetnika posameznika – trditveno breme - dokazno breme – izjava o premoženjskem stanju - unovčenje premoženja – plačilo sodne takse
VSL sklep I Cpg 1284/2011VSL007243210.05.2012Gospodarski oddelekPRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE – ZAVAROVANJE TERJATEV – CIVILNO PROCESNO PRAVOMaterialno pravno zmotno je stališče sodišča prve stopnje, da je v zvezi s tehtanjem neugodnih posledic upošteven kriterij obsega poslovanja tožeče stranke v primerjavi z obsegom poslovanja tožene stranke. Glede na trditve tožeče stranke, da tožena stranka z uporabo spornega znaka krši njene pravice iz znamk in je podana verjetnost nastanka zmede v javnosti, ki...začasna odredba – zavarovanje nedenarne terjatve – kršitev pravic iz znamke – namen znamke – tehtanje neugodnih posledic izdaje začasne odredbe – kriterij obsega poslovanja – ugotovitev dejstev izven trditvene podlage
VSL sklep I Cpg 1284/2013VSL006358812.11.2013Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOZa odločitev je odločilen dejanski in pravni položaj v času odločanja sodišča prve stopnječas odločanja – relevantna dejstva – časovne meje pravnomočnosti
VSL sklep I Cpg 1285/2010VSL006219718.01.2011Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVO – CIVILNO PROCESNO PRAVOKer je bila terjatev tožeče stranke v celoti prerekana, je nepravilna ugotovitev prvostopnega sodišča, da tožeča stranka nima več pravnega interesa za predmetni spor in da je potrebno tožbo zavreči.seznam preizkušenih terjatev – pravni interes za pravdo
VSL sklep I Cpg 1286/2011VSL006464312.01.2012Gospodarski oddelekUSTAVNO PRAVO - SODNE TAKSEMed višino takse in storitvijo, za katero se taksa zaračunava, mora obstajati neposredna zveza in razumno sorazmerje.dostop do sodišč – pravica do sodnega varstva – višina takse – oprostitev plačila sodnih taks
VSL sklep I Cpg 1286/2012VSL007822429.08.2013Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOPo določilu četrtega odstavka 324. člena ZPP v obrazložitvi sodišče navede zahtevke strank in med drugim njihove navedbe o dejstvih, na katere se ti zahtevki opirajo. In prav to je v vlogi z dne 2. 3. 2011 storila tožeča stranka, tožbenega zahtevka pa ni postavila.nepopolna tožba
VSL sklep I Cpg 1287/2011VSL007001729.11.2011Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVO - ZAVAROVANJE TERJATEVPosledice, ki jih na novo določa novela za dolžnikov ugovor zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine, v katerem dolžnik ugovarja obstoj poslovnega razmerja, se ne morejo raztezati na dolžnikov ugovor, vložen še pred uveljavitvijo navedene novele, sicer bi drugačna razlaga privedla do nedopustnega retroaktivnega učinka, kar bi bilo v nasprotju s 155. členom Ustave RS.predhodna odredba – veljavnost novele ZIZ-I – retroaktivni učinki
VSL sklep I Cpg 1288/2011VSL007024216.11.2012Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVO – CIVILNO PROCESNO PRAVO – PRAVO DRUŽBPo določbi šestega odstavka 442. člena ZFPPIPP aktivni družbeniki izbrisane družbe odgovarjajo upnikom za izpolnitev njene neplačane obveznosti, ne vstopijo pa v pravice teh družb. Vendar pa je Vrhovno sodišče RS že v več odločbah zaključilo, da se prekinjeni postopek zaradi prenehanja pravne osebe nadaljuje po prvem odstavku 208. člena ZPP, ko ga prevzamejo pravni nasledniki pravne...izbris družbe iz sodnega registra brez likvidacije – prekinitev postopka – nadaljevanje postopka zoper aktivnega družbenika – singularno pravno nasledstvo – ustavna odločba
VSL sklep I Cpg 129/00VSL0113422.02.2000Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOTudi predlog za izdajo začasne odredbe mora biti v skladu s 4. odstavkom 40. člena ZIZ v zvezi z 239. členom ZIZ taksiran. Če navedena taksa tudi po pozivu stranki ni plačana, se šteje, da je upnik predlog za izdajo začasne odredbe umaknil.   začasna odredba
VSL sklep I Cpg 129/2001VSL0425127.02.2001Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoSodišče prve stopnje ni dovolilo vrnitve v prejšnje stanje, ker je ugotovilo, da tožena stranka na tožbo v prekluzivnem 15-dnevnem roku (glej 1. točko 493. čl. v zvezi s 1. odst. 277. čl. ZPP) ni odgovorila iz neupravičenega vzroka (1. odst. 116. člena ZPP). Tožba se pravni osebi vroči tako, da se izroči zakonitemu zastopniku ali osebi, ki je pooblaščena za sprejem (glej 1. in 6. odst....vrnitev v prejšnje stanje - vročanje - vročanje
VSL sklep I Cpg 129/2011VSL006444415.02.2011Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO – DEDNO PRAVODedič, ki se lahko svoje odgovornosti kot odgovornosti dediča za zapustnikov dolg delno razbremeni z ugovorom, da je njegova odgovornost omejena do višine podedovanega premoženja, mora zatrjevati in dokazati, koliko premoženja je podedoval in kakšna je njegova vrednost. Omejitev odgovornosti je v njegovo korist, zato je na njem tudi trditveno in dokazno breme o pravno pomembnih okoliščinah...stroški postopka – nadaljevanje postopka z dedičem – odgovornost dediča – odgovornost dediča za zapustnikov dolg
VSL sklep I Cpg 129/2012VSL007238714.02.2012Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO – STEČAJNO PRAVOPriznanje terjatve v stečajnem postopku je mogoče primerjati z institutom pripoznave terjatve v pravdnem postopku. Primerjava pokaže, da ima ravnanje stečajnega upravitelja v stečajnem postopku, ki prizna terjatev, hkrati pa terjatve ne prereka nihče od upnikov, enake učinke kot pripoznava tožbenega zahtevka v pravdnem postopku. Tudi v tem primeru gre namreč za procesno dispozicijo z...stroški – uspeh v pravdi – uvedba stečajnega postopka nad tožencem tekom pravde – prijava terjatve, o kateri teče pravda – pravni interes - pripoznava tožbenega zahtevka
VSL sklep I Cpg 1290/2010VSL006443501.02.2011Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOGlede na to, da je bil tožbeni zahtevek delno umaknjen šele na zadnji glavni obravnavi, je povsem pravilna odločitev sodišča prve stopnje, ki je od vložitve tožbe do vključno zadnje glavne obravnave, kot vrednost spornega predmeta upoštevalo 5.478,95 EUR (prvotno vrednost) in od te vrednosti tudi odmerilo stroške postopka obeh pravdnih strank. Pritožbeno sodišče...vrednost spornega predmeta – delni umik – stroški postopka – načelo krivde
VSL sklep I Cpg 1292/2013VSL007829725.10.2013Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVONi potrebno izčrpno pojasnjevanje odločitve o vsaki stroškovni postavki v obrazložitvi sklepa, temveč zadostuje, če je odmera na pregleden način, ki omogoča njen preizkus na pritožbeni stopnji, opravljena že na stroškovniku, ki je sestavni del sodnega spisa.pravdni stroški – obrazložitev sklepa o stroških – odmera stroškov na stroškovniku
VSL sklep I Cpg 1293/2013VSL007827917.10.2013Gospodarski oddelekSODNE TAKSEOprostitev, odlog ali obročno plačilo sodne takse je izjema od splošnega pravila, da je treba sodne takse plačati ob vložitvi vloge. Je hkrati tudi pravna dobrota, ki se lahko dodeli le do nje upravičeni osebi. Takšna oseba nosi polno trditveno in dokazno breme, da je do nje upravičena. Tožena stranka bi morala razkriti svoje tekoče denarne prihodke in izdatke, in višino svojih denarnih...oprostitev plačila sodne takse – odlog plačila sodne takse – trditveno breme
VSL sklep I Cpg 1295/2001VSL0420311.12.2001Gospodarski oddeleksodne takseKer je bilo plačilo takse za tožbo opravljeno pred izdajo izpodbijanega sklepa, s katerim je bilo ugotovljeno, koliko naj bi znašala neplačana taksa in kazenska taksa, sodišče prve stopnje za njegovo izdajo ni imelo dejanske podlage.   taksa - izterjava neplačane takse - izterjava neplačane takse
VSL sklep I Cpg 1295/99VSL0270327.09.2000Gospodarski oddelekobligacijsko pravo - pogodbeno pravoNa podlagi trditev tožene stranke, da se je izselila iz spornih prostorov neposredno potem, ko je prejela odpoved najemne pogodbe in navodilo upravnika, da zapusti poslovne prostore, je moč sklepati, da tožena stranka trdi, da je najemna pogodba, sklenjena za nedoločen čas, prenehala na podlagi sporazuma, ne pa odpovedi.   prenehanje najemnega razmerja - sporazum - obličnost
VSL sklep I Cpg 1296/2011VSL007000708.12.2011Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOPredmet obveznosti je tožeča stranka opredelila že v predlogu za izvršbo kot denarno terjatev po računih, ki jih je označila, navedla višino terjatve po posameznem računu in tudi zapadlost terjatve. V nasprotnem primeru niti izvršilno sodišče sklepa o izvršbi ne bi moglo izdati. Nobene potrebe torej ni bilo, da bi ta tožbeni zahtevek ponavljala tudi v zahtevani dopolnitvi tožbe. Predlog...popolnost tožbe – postopek po izdaji sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine
VSL sklep I Cpg 1297/2000VSL0441314.11.2001Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoSodišče druge stopnje niti s pomočjo zaznamka na stroškovniku tožene stranke ne more preizkusiti odločitve sodišča prve stopnje. Tudi zato, ker iz stroškovnika tožene stranke izhaja, da je skupaj s stroški postopka po tožbi priglasila tudi stroške postopka po nasprotni tožbi. Postopek po nasprotni tožbi pa še ni bil končan. Zato je podana bistvena kršitev določb postopka.   stroški - bistvena kršitev določb postopka
VSL sklep I Cpg 1298/99VSL0101326.10.1999Gospodarski oddeleksodne takseTaksna obveznost se odmerja v postopku pred stvarno pristojnim sodiščem. Nanjo ne vpliva dejstvo, da se je pred tem začel postopek pred stvarno nepristojnim sodiščem, v katerem je stranka tam predpisano takso plačala.   taksa za tožbo v gospodarskem sporu
VSL sklep I Cpg 13/2013VSL007775410.04.2013Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO – OBLIGACIJSKO PRAVOČe tožeča stranka dokaže, da je imel opravljen posel napake in nastanek škode, je na toženi stranki, da se razbremeni svoje odgovornosti. Ker je za ugotovitev dejstev, ali vzrok za napako izvira iz sfere tožene stranke, potrebno strokovno znanje, s katerimi sodišče ne razpolaga in mora angažirati izvedenca, mora predujem za izvedenca založiti tožena stranka.podjemna pogodba – odgovornost za stvarne napake – poslovna odškodninska odgovornost – trditveno in dokazno breme – porazdelitev dokaznega bremena – predujem za izvedenca – predpravdno izvedensko mnenje
VSL sklep I Cpg 130/2008VSL005558113.03.2008Gospodarski oddelekpravo intelektualne lastnine - zavarovanje terjatevPredlagana začasna odredba je po vsebini deloma enaka prepovednemu (in odstranitvenemu) zahtevku tožeče stranke. Takšna (ureditvena) začasna odredba pa je dopustna le, če je jasno izkazana nevarnost nastanka nenadomestljive škode, pri čemer je interes tožnika potrebno tehtati z interesi toženca, kar med drugim zahteva presojo, ali bi začasna odredba lahko bila "reverzibilna". V postopku...model - varstvo modela - začasna odredba- regulacijska začasna odredba
VSL sklep I Cpg 1300/2012VSL007026012.12.2012Gospodarski oddelekZAVAROVANJE TERJATEV – CIVILNO PROCESNO PRAVO – OBLIGACIJSKO PRAVO – MEDNARODNO ZASEBNO PRAVOObveznosti dolžnikov se ne opirajo na isto pravno in dejansko podlago, saj vtoževane obveznosti prvega dolžnika (ne-unovčiti garancijo in jo vrniti upniku) lahko izvirajo le iz razmerja med upnikom in prvim dolžnikom, to je iz Gradbene pogodbe sklenjene med njima, kakršnakoli obveznost drugega dolžnika - banke do upnika v zvezi z bančno garancijo pa ima lahko temelj le v obligacijskem razmerju...začasna odredba – bančna garancija – slovenska jurisdikcija – mednarodna arbitraža – izključna pristojnost za spore med stečajnim postopkom – zakoniti zastopnik - stranka postopka zavarovanja terjatev
VSL sklep I Cpg 1300/98VSL0076402.02.1999Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVODolgovi stečajne mase so tiste obveznosti, ki so nastale po začetku stečajnega postopka, in sicer v zvezi z zbiranjem, ohranjanjem in vnovčevanjem stečajne mase ter v zvezi z izvedbo stečajnega postopka.   dolg stečajne mase
VSL sklep I Cpg 1300/99VSL000352316.11.2000Civilni oddelekcivilno procesno pravoV okviru načela materialnega procesnega vodstva je predsednik senata dolžan s strankami najprej obravnavati vsa vprašanja, ki se nanašajo na tožbeni predlog. Dati mora pobudo, da bo predlog prav postavljen, da bo določen in v pravnem oziru sklepčen.   načelo materialnega procesnega vodstva
VSL sklep I Cpg 1301/2001VSL4945612.03.2003Gospodarski oddelekpogodbeno pravo - obligacijsko pravoPosredniška pogodba je lahko sklenjena tudi ustno. Pogoj za presojo veljavne sklenitve take pogodbe pa je ugotovitev, ali sta se stranki zedinili o bistvenih sestavinah pogodbe (26. čl. ZOR). To pa je pri posredniški pogodbi dogovor, da bo tožnica posredovala pri sklenitvi kupne pogodbe za nepremičnino in da bo imela pravico do provizije, ko bo pogodba sklenjena. Za veljavnost sklenitve...posredniška pogodba - bistvena sestavina pogodbe - plačilo - CENA - obličnost
VSL sklep I Cpg 1301/2010VSL006451530.03.2011Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO – POGODBENO PRAVO – ZAVAROVALNO PRAVOSkladno z ZZavar, ki ureja pogodbo o zavarovalnem posredništvu, sklenjeno med posrednikom in zavarovalcem, je zavarovalnica zavarovalnemu posredniku zavezana plačati provizijo.pogodba o zavarovalnem posredništvu – posredniška pogodba - provizija
VSL sklep I Cpg 1302/2011VSL007232501.12.2011Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOGlede nastanka pravnih posledic sklepa o razrešitvi stečajnega upravitelja je treba upoštevati določbo 1. odstavka 120. člena ZFPPIPP, ki trenutek nastanka pravnih posledic razrešitve veže na samo izdajo sklepa o razrešitvi in ne šele na trenutek njegove pravnomočnosti.ustavitev postopka – vabilo na narok – vročanje stečajnemu upravitelju – nastanek pravnih posledic sklepa o razrešitvi stečajnega upravitelja
VSL sklep I Cpg 1302/2012VSL007774610.04.2013Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO – IZVRŠILNO PRAVOSklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine je postal pravnomočen, s čimer je postala pravnomočna tudi odločitev o tem, da je toženec tožniku dolžan plačati (poleg glavnice) tudi zakonske zamudne obresti od terjatve. Tožnik tako že ima izvršilni naslov, na podlagi katerega lahko predlaga (ponovno) izvršbo za izterjavo zakonskih zamudnih obresti. Ker v obravnavanem postopku tožnik...izvršilni naslov – pravnomočnost dajatvenega dela sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine – res iudicata – zakonske zamudne obresti
VSL sklep I Cpg 1302/99VSL0308806.12.2000Gospodarski oddelekobligacijsko pravoIz vsebine pogodbe namreč izhaja, da je tožena stranka kot dolžnik tožeče stranke svojo terjatev odstopila tožeči stranki namesto izpolnitve. Po 1. odst. 444. čl. ZOR pa obveznost tožene stranke kot cedenta ugasne takrat, ko je sklenjena pogodba o odstopu in sicer do zneska odstopljene terjatve. Ker je prvostopno sodišče svojo presojo o utemeljenosti tožbenega zahtevka tožeče stranke...izpolnitev - prerekanje terjatve
VSL sklep I Cpg 1303/99VSL0272525.10.2000Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoPripravljalne vloge se vlagajo zato, da se v njih navedejo dejstva ali dokazi, ki jih imajo stranke namen zatrjevati oziroma predlagati na glavni obravnavi. Z vlaganjem pripravljalnih vlog na glavni obravnavi se ta namen očitno ne more doseči. Take vloge so zato, vsaj praviloma, nepotrebne. Sankcijo za tako ravnanje strank določa ZPP v določbi 1. odst. 155. člena.   separatni stroški
VSL sklep I Cpg 1305/2010VSL006431507.12.2010Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - PRAVO DRUŽB - KORPORACIJSKO PRAVOTožbeni zahtevek tožeče stranke se med drugim nanaša na ugotovitev ničnosti sklepov skupščine in ničnosti pogodbe o vlaganju, obe z dne 14. 06. 2005. Dopustitev pripoznave zakonitega zastopnika tožene stranke pomeni poseg v odločitev skupščine, s tem pa tudi možnost kršitve materialno statusnega prava glede pravic odločanja v družbi kot tudi možnosti naštetih zlorab. Za takšno...sodba na podlagi pripoznave – sosporniški intervenient – sosporniška intervencija – neizdaja sodbe na podlagi pripoznave – razpolaganje strank, ki nasprotuje moralnim in prisilnim predpisom – načelo oficialnosti – ničnost skupščinskega sklepa
VSL sklep I Cpg 1306/2012VSL007833821.01.2014Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVOPodjemna pogodba se šteje kot obligacija rezultata, mandatar pa se z mandatno pogodbo zaveže le, da si bo končni interes prizadeval uresničiti. Klavzula „na ključ“ ima zato v tem kontekstu precej pomembno težo, saj nedvoumno kaže, da se je v obravnavanem poslu tožeča stranka zavezala doseči končen rezultat, to je izvedbo vseh storitev. Možnosti, da pogodbena...mandatna pogodba – podjemna pogodba - odstop od pogodbe
VSL sklep I Cpg 1307/2000VSL0354420.12.2000Gospodarski oddeleksodne takseTožnikova taksna obveznost je nastala pred začetkom stečaja. Glede na določilo 1. odst. 111. člena ZPPSL od dneva začetka stečajnega postopka od stečajnega dolžnika ni možno prisilno izterjevati terjatev, ki so nastale pred začetkom stečajnega postopka, temveč je treba takšno terjatev prijaviti v stečaju, zato tudi ni možna prisilna izterjava sodne takse.   prisilna izterjava sodne takse - stečaj
VSL sklep I Cpg 1307/2013VSL007840108.01.2014Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOSodišče prve stopnje je s sodbo na podlagi pripoznave ugodilo primarno postavljenemu zahtevku tožečih strank, ki je bil postavljen v korist prvo tožeče stranke. Zato drugo tožeča stranka nima pravnega interesa za pritožbo zoper tako sodbo, da bi uveljavila v ponovljenem postopku odločitev o zahtevku, ki ga tožeči stranki nista uveljavljali, niti da bi uveljavila zahtevek, ki je bil...sodba na podlagi pripoznave - pravni interes za pritožbo – nedovoljena pritožba – podrejeni zahtevek – vezanost na tožbeni zahtevek
VSL sklep I Cpg 1308/2011VSL007231801.12.2011Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOKer iz potrdila o oddaji pošiljke izhaja, da je bila pošiljka oddana dne 28. 09. 2011, pisemske ovojnice, iz katere bi bil razviden kasnejši datum oddaje pošiljke (29. 09. 2011), kot je naveden na prejemnem žigu sodišča, pa ni v spisu, je treba šteti, da je bila dopolnitev tožbe vložena 28. 09. 2011, torej pravočasno, v danem roku, ki ga je sodišče prve stopnje določilo tožeči stranki.dopolnitev tožbe – rok za dopolnitev tožbe – pravočasnost vloge – potrdilo o oddaji pošiljke – prejemni žig sodišča
VSL sklep I Cpg 1308/2013VSL006971509.01.2014Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO – STEČAJNO PRAVO – MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO – PRAVO EVROPSKE SKUPNOSTILega nepremičnine je tista okoliščina, ki izključuje pristojnost slovenskega sodišča za odločanje o lastništvu nepremičnin, ki se nahajajo v tujini. Ker tožbeni zahtevek na ugotovitev lastninske oziroma izločitvene pravice iz Uredbe št. 44/2001 ni izključen, je zanj izključno pristojno sodišče države članice, v kateri se nepremičnina nahaja.spor z mednarodnim elementom – pristojnost slovenskega sodišča – izključna pristojnost – koneksni spor – ugotovitev lastninske pravice – ugotovitev izločitvene pravice – nepremičnine v tujini – spor v zvezi s stečajnim postopkom
VSL sklep I Cpg 1309/2000VSL0278405.12.2000Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoPostopek, ki je bil prekinjen zaradi pravnih posledic začetka stečajnega postopka, se nadaljuje ne le v primeru, ko ga stečajni upravitelj prevzame, ampak tudi v primeru, ko ga sodišče povabi naj to stori. Zato izrecna izjava stečajnega upravitelja, da prevzema prekinjen postopek, ni obvezna.   prekinitev in nadaljevanje prekinjenega postopka
VSL sklep I Cpg 1309/2012VSL007444013.11.2012Gospodarski oddelekZAVAROVANJE TERJATEV – IZVRŠILNO PRAVONamen zakonodajalca, ki je z uveljavitvijo razširjene domneve nevarnosti v noveli ZIZ-I upnikom bistveno olajšal pogoje za izdajo predhodne odredbe v izvršilnih postopkih na podlagi verodostojne listine oziroma v pravdnih postopkih po razveljavitvi dovolilnega dela sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine, je bil v preprečitvi in sankcioniranju vsebinsko praznih ugovorov, s katerimi so...predhodna odredba – ugovor zoper sklep o izvršbi – zanikanje obligacijskega razmerja – obligacijsko razmerje – razširjena domneva nevarnosti
VSL sklep I Cpg 1309/2013VSL006357212.11.2013Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVO – ZAVAROVANJE TERJATEVČe upnik zamudi rok za prijavo izločitvene pravice iz prvega odstavka 299. člena, izločitvena pravica preneha le v primeru, če upravitelj v skladu s tem zakonom proda premoženje, ki je predmet izločitvene pravice, s tem, da lahko upnik zahteva, da se mu plača znesek, dosežen s prodajo tega premoženja, zmanjšan za stroške v zvezi s prodajoizločitvena pravica – prijava izločitvene pravice v stečajnem postopku – zamuda roka za prijavo izločitvene pravice – prenehanje izločitvene pravice – prodaja premoženja, ki je predmet izločitvene pravice – zavarovanje z začasno odredbo
VSL sklep I Cpg 131/2010VSL005843718.03.2010Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOSklep z dne 19.10.2009, s katerim je sodišče pozvalo tožečo stranko, naj predloži pooblastilo odvetnika za zastopanje in še en izvod odgovora na ugovor z dne 29.5.2009, je pooblaščenec tožeče stranke, kot dokazuje sodišču vrnjena povratnica, pripeta k list. št. 26, prejel dne 21.10.2009. K pritožbi je predložil fotokopirano pooblastilo z dne 18.3.2009 ter izvod odgovora na ugovor z...poziv na predložitev pooblastila – odobritev opravljenih pravdnih dejanj – poziv na predložitev zadostnega števila izvodov vloge – zmotna presoja procesnih dejstev
VSL sklep I Cpg 131/99VSL0109727.10.1999Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoDoločba 1. odst. 158. člena ZPP vsebuje pravilo, ki pove, da mora tožnik, ki umakne tožbo, nasprotni stranki povrniti pravdne stroške in izjemo od tega pravila, po kateri dolžnosti povrnitve stroškov ni, če je tožnik umaknil tožbo takoj, ko je toženec izpolnil zahtevek. Če je vtoževana terjatev priznana v stečajnem postopku nad tožencem, gre smiselno za enak primer, kot tedaj, ko...stroški postopka - pravdni stroški
VSL sklep I Cpg 1310/2003VSL0564423.06.2005Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoPritožnik utemeljeno očita prvostopnemu sodišču, da je bistveno kršilo določbe pravdnega postopka, ker tožeče stranke na glavno obravnavo za dne 23.10.2002 ni pravilno vabilo. Pritožnik v pritožbi tudi utemeljeno opozarja, da sodišče v pravdnem postopku ugotavlja samo sporna dejstva, medtem ko nespornih dejstev stranki ni potrebno dokazovati.   glavna obravnava - vabilo na glavno obravnavo - trditveno in dokazno breme
VSL sklep I Cpg 1310/2011VSL007443818.10.2012Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO – OBLIGACIJSKO PRAVOTožeča stranka je dokazni predlog za postavitev izvedenca ustrezne stroke sicer podala, vendar za njegovo postavitev ni založila potrebnega predujma. Zato je sodišče prve stopnje izvedbo tega dokaza opustilo. Tožeča stranka dokaznega bremena za svoje trditve o dodatno opravljenemu delu in količinah ni zmogla, zato nosi breme neuspeha v pravdi.predujem za izvedenca – opustitev izvedbe dokaza – dokazno breme – neupravičena obogatitev
VSL sklep I Cpg 1310/99VSL0152117.11.1999Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoPodana je bistvena kršitev določb pravdnega postopka iz 13. točke 2. odst. 354. člena ZPP. Izrek sodbe je namreč v nasprotju s tistim delom sodbe, v katerem sodišče navaja, zoper katero toženo stranko je sodbo izdalo, ki pa ni identična s pravno osebo, kateri je naloženo plačilo vtoževane terjatve.   absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka
VSL sklep I Cpg 1313/2011VSL007002724.01.2012Gospodarski oddelekSODNE TAKSETaksni zavezanec se riziku pravilne oziroma pravočasne izpolnitve plačila ponudnika plačilnih storitev lahko izogne tako, da sodišču dostavi dokazilo o plačilu sodne takse še pred potekom roka, določenega v plačilnem nalogu. Pritožnik tako ni postopal, zato s pritožbeno navedbo, da je prišlo pri plačilu sodne takse do napake v (bančnem) sistemu, ne more uspeti.pravočasnost plačila
VSL sklep I Cpg 1313/2013VSL006371722.01.2014Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVO – MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO – PRAVO EVROPSKE SKUPNOSTI – CIVILNO PROCESNO PRAVOUredba sveta (ES) 44/2001 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (Bruseljska uredba I), ki se pri nas neposredno uporablja, določa, da je v postopkih, katerih predmet je veljavnost odločitev organov gospodarske družbe, podana izključna pristojnost sodišča po sedežu te družbe, v postopkih, katerih predmet je veljavnost vpisov v javne...izpodbojna tožba – povračilni zahtevek – pristojnost slovenskega sodišča – izključna pristojnost – uporaba prava v primeru insolvenčnih postopkov v EU – varovanje stvarnih pravic – pravo države, v kateri je register
VSL sklep I Cpg 1315/2003VSL0377415.01.2004Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoČe je ugodeno predlogu za vrnitev v prejšnje stanje, je za odločitev o separatnih stroških odločilno, kdo je zamudo povzročil in kateri upravičeni stroški so nastali nasprotni stranki zaradi te zamude.   separatni stroški
VSL sklep I Cpg 1315/2011VSL006949901.12.2011Gospodarski oddelekZAVAROVANJE TERJATEV – OBLIGACIJSKO PRAVO – POGODBENO PRAVODoločba 2. odstavka 1045. člena OZ ureja primer asignacije na dolg, pri kateri je asignat (do višine dolga) zavezan asignatarju opraviti izpolnitev že na podlagi zakona. V takem primeru ni niti potrebno, da pride do akcepta nakazila, saj je asignat zavezan opraviti izpolnitev neposredno na podlagi zakona. Za takšno situacijo v predmetnem primeru ne gre, saj je asignat zavezan asigantarju na...predhodna odredba – zanikanje obstoja obligacijskega razmerja – predložitev listine – asignacijska pogodba – sprejem nakazila – preklic nakazila
VSL sklep I Cpg 1316/2011VSL007005814.03.2012Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVONamen 190. člena ZPP je torej zagotoviti, da obstoj pravde ne bo prizadel tožnikove razpolagalne sposobnosti; stvar lahko proda in pravico lahko odstopi, ne da bi mu zaradi tega grozilo, da bo njegov zahtevek zaradi prenehanja stvarne legitimacije zavrnjen. V konkretni pravdi je torej odtujitev pravice s pogodbo o odstopu terjatve povzročila, da je aktivna stvarna legitimacija prešla na prevzemnika...odstop terjatve med pravdo – subjektivna sprememba tožbe
VSL sklep I Cpg 1318/2000VSL0437728.09.2001Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoNastop škodljivih posledic bi pooblaščenec tožeče stranke lahko preprečil le v primeru, da bi bil prisoten na naroku, tega pa ne more nadomestiti s telefonskim obvestilom sodišču. Zato ni pomembno, ali je imel možnost telefonirati na sodišče ali ne. Za presojo o (ne)opravičljivosti razloga za zamudo naroka tudi ni relevantno, ali bi se lahko pooblaščenec tožeče stranke naknadno oglasil...predlog za vrnitev v prejšnje stanje - opravičljiv razlog
VSL sklep I Cpg 1318/2011VSL006463209.12.2011Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOLitispendenco ustvarja tudi uveljavljanje pobotnega ugovora v pravdi.litispendenca – pobotni ugovor – pobot v pravdi – združitev postopkov – odločitev o pobotnem ugovoru – učinek pobotnega ugovora
VSL sklep I Cpg 1318/99VSL0308014.11.2000Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoV primeru, da iz priložene povratnice ni nedvomno razvidno, da je novo označena stranka, ki ima spremenjen naziv in naslov prejela vabilo na narok, na katerem je bilo o zadevi odločeno, stranka pa v pritožbi trdi, da se naroka ni mogla udeležiti, ker ji vabilo ni bilo vročeno, je podana bistvena kršitev določb pravdnega postopka iz 7. tč. 2. odst. 354. čl. ZPP/77. S takšnim ravnanjem...vabilo na narok
VSL sklep I Cpg 1319/2011VSL006948713.12.2011Gospodarski oddelekZEMLJIŠKA KNJIGA – USTAVNO PRAVODejansko stanje, na katerega je tožnica oprla izbrisno tožbo, do uveljavitve ZZK-1 še ni začelo učinkovati, saj izbris določene materialnopravno neveljavne vknjižbe učinkuje šele z izdajo sodbe, pri čemer pritožbeno sodišče poudarja, da rok za vložitev izbrisne tožbe po ZZK do uveljavitve ZZK-1 sploh še ni v celoti potekel. Ne gre torej za primer, ko bi ZZK-1 spreminjajoče posegel...sprememba predpisa – ustavna prepoved restriktivne veljave zakona – neprava retroaktivnost – izbrisna tožba – rok za vložitev po ZZK-1 – vknjižba lastninske pravice
VSL sklep I Cpg 132/2008VSL005556520.03.2008Gospodarski oddelekobligacijsko pravo - civilno procesno pravoDogovor o "popustu" pri obračunavanju nesporno opravljenega dela popravila dvigal in semeringa je bil sklenjen pod odložnim pogojem - sklenitvijo nove pogodbe med pravdnima strankama o izdelavi dvigal v Kopru (smiselno 2. odst. 74. člena ZOR). Le povzemanje izpovedb prič brez celovite dokazne ocene ne zadošča kriteriju obrazložitve izpodbijane sodbe.   odložni pogoj - dokazna ocena izpovedbe priče - obrazložitev sodbe
VSL sklep I Cpg 1320/2011VSL006463516.12.2011Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOPritožnika, ki sta sama vložila predlog, pa nista niti zatrjevala, da ima kateri od njiju opravljen pravniški državni izpit. Ker torej pritožnika po zakonu nimata pravice sama vložiti predloga za obnovo postopka zaradi pomanjkanja postulacijske sposobnosti, je njun predlog nedovoljen. Predloga za obnovo ni vložila tožena stranka kot gospodarska družba, saj je bila ta...predlog za obnovo postopka – postulacijska sposobnost – odvetnik – izbrisana družba – družbeniki izbrisane družbe
VSL sklep I Cpg 1321/2013VSL006967106.11.2013Gospodarski oddelekSODNE TAKSETožeča stranka je v predlogu za oprostitev plačila sodnih taks sicer trdila, da ne razpolaga s takšnim premoženjem, ki bi ga lahko nemudoma unovčila z namenom plačila sodne takse, kar naj bi izhajalo iz priložene izjave o premoženjskem stanju. Vendar pa tožeča stranka zgolj z navedeno izjavo takšnih svojih trditev ne more dokazati, glede na to, da bilanca stanja izkazuje visoko vrednost...oprostitev plačila sodne takse – delna oprostitev – trditvena podlaga - prisilna poravnava – nemožnost unovčitve premoženja
VSL sklep I Cpg 1323/2010VSL006983715.03.2011Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVODejansko pobotna terjatev ni obrazložena, saj o njej sodba ne vsebuje prav nobenih razlogov, zaradi česar je podana bistvena kršitev določb pravdnega postopka iz 14. točke 2. odstavka 339. člena ZPP.pobotni ugovor – obrazložitev sodbe – manjkajoči razlogi – absolutno bistvena kršitev določb postopka
VSL sklep I Cpg 1323/2011VSL007648107.02.2013Gospodarski oddelekKORPORACIJSKO PRAVO - PRAVO DRUŽBV primeru izključitve manjšinskih delničarjev v poprevzemnem obdobju, predstavlja pravično nadomestilo oziroma pošteno ceno, tista cena, s katero je prevzemnik uspel prepričati zadosten delež naslovnikov njegove ponudbe v okviru javnega in transparentnega postopka. Zgolj takšna cena daje manjšinskim delničarjem, ki po 68. členu ZPre-1 nimajo možnosti sodnega preizkusa ponujene denarne...izključitev manjšinskih delničarjev - primerna denarna odškodnina - preizkus primerne denarne odpravnine - poprevzemno obdobje
VSL sklep I Cpg 1324/2010VSL006349912.11.2010Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOIz noveliranega določila ZS nedvoumno izhaja, da je ne glede na to, kdaj v času sodnih počitnic med 15.7.2010 in 15.8.2010 je stranka prejela sodbo, začel rok za pritožbo teči od prvega naslednjega dne po izteku sodnih počitnic. Slednje so se iztekle z dnem 15.8.2010, torej je rok za pritožbo začel teči 16.8.2010.pritožba – rok za pritožbo – sodne počitnice
VSL sklep I Cpg 1324/2011VSL007019813.09.2012Gospodarski oddelekPRAVO DRUŽB – STEČAJNO PRAVO – SODNE TAKSE – IZVRŠILNO PRAVOIzjava A., da prevzame obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe, je tista, ki ga materialnopravno zavezuje. Sodišče prve stopnje je kot upnik s sklepom registrskega sodišča o izbrisu tožnice iz sodnega registra dokazalo prehod obveznosti plačila sodne takse nanj. Ker je do izbrisa tožnice prišlo na podlagi določb ZGD-1 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku...prehod terjatve – prenehanje družbe po skrajšanem postopku – družbenik izbrisane družbe – prisilna izterjava sodne takse – sodna taksa kot pravna predpostavka
VSL sklep I Cpg 1324/2012VSL007644103.12.2012Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOTožeča stranka ni trdila, da bi bil razlog za umik tožbe izpolnitev zahtevka s strani tožene stranke, zaradi česar ji ne bi bila dolžna povrniti nastalih pravdnih stroškov.umik tožbe – stroški postopka
VSL sklep I Cpg 1326/2011VSL006462508.12.2011Gospodarski oddelekSODNE TAKSE – STEČAJNO PRAVOSodišče pri odločanju o oprostitvi, odlogu ali obročnem plačilu taks ne upošteva le finančnega in likvidnostnega stanja pravne osebe, temveč tudi njeno premoženjsko stanje. Stranka, ki razpolaga s premoženjem, mora trditi in izkazati, da ga ne more vnovčiti zaradi pridobitve sredstev za plačilo takse in zakaj ne.oprostitev plačila sodnih taks – insolventnost taksnega zavezanca – stečajni dolžnik – pritok sredstev v stečajno maso
VSL sklep I Cpg 1326/2013VSL007673221.10.2013Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOGlede na to, da se zapisnik o glavni obravnavi sestavlja tako, da sodnik glasno narekuje zapisnikarju, kaj naj zapiše v zapisnik, in da ima oseba, katere izjava je vpisana v zapisnik, glede dela, v katerem je njena izjava, pravico zapisnik prebrati ali zahtevati, da se ji prebere, in ugovarjati zoper vsebino zapisnika, bi priča lahko oziroma morala že na samem naroku sodišče opozoriti, če se...povračilo stroškov priči - zapisnik o glavni obravnavi
VSL sklep I Cpg 1327/2010VSL006210625.11.2010Gospodarski oddelekPRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE – CIVILNO PROCESNO PRAVOPritožbeno stališče, da tožeča stranka višine civilne kazni po 4. odstavku 168. člena ZASP ne more sama določiti, ampak je dovolj, da predlaga njen izrek, določi pa jo lahko le sodišče tako, da upošteva vse okoliščine primera, zlasti pa stopnjo krivde kršilca, velikost dogovorjenega ali običajnega honorarja ali nadomestila ter preventivni namen civilne kazni, kot to določa 4. odstavek...varstvo sorodnih pravic – pravice izvajalcev in proizvajalcev fonogramov – civilna kazen zaradi neavtoriziranega javnega priobčevanja fonogramov – določenost tožbenega zahtevka
VSL sklep I Cpg 1327/99VSL0264027.06.2000Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoUgovor pristojnosti arbitraže lahko tožena stranka tudi v pravdnem postopku, ki sledi izvršilnemu postopku (ko se postopek nadaljuje kot pri ugovoru zoper plačilni nalog), poda na pripravljalnem naroku, če tega ni, pa na glavni obravnavi (preden se spusti v obravnavanje glavne stvari).   arbitraža
VSL sklep I Cpg 1328/2010VSL006211125.11.2010Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOPritožba temelji na zmotnem stališču, da so predmet preizkusa v primeru pritožbe zoper sklep o prekinitvi postopka predpostavke, na katerih temelji odločitev sodišča, da sproži postopek za oceno ustavnosti. Stališča, ki jih zastopa pritožnica, presegajo okvire instančnega preizkusa v postopku s pritožbo zoper sklep o prekinitvi postopka na podlagi 156. čl. Ustave RS. ...prekinitev pravdnega postopka zaradi vložitve pobude za oceno ustavnosti – pritožbeni razlogi zoper sklep o prekinitvi postopka
VSL sklep I Cpg 1329/2003VSL0524917.03.2005Gospodarski oddelekobligacijsko pravoTemelj pogodbene obveznosti vidi tožeča stranka v pogodbenem določilu, ki se glasi: "Investitor je kot sopodpisnik pogodbe garant za izvršitev plačil". Kot je v obrazložitvi povzelo prvostopno sodišče si obe pravdni stranki to pogodbeno določilo razlagata vsaka na svoj način. Navedeno kaže na to, da gre za očitno sporno pogodbeno določilo v posledici česar bi prvostopno sodišče pogodbo...pogodba
VSL sklep I Cpg 1329/2011VSL006150208.12.2011Gospodarski oddelekMEDNARODNO ZASEBNO PRAVO – ZAVAROVANJE TERJATEV – CIVILNO PROCESNO PRAVOČe v meničnem sporu po delno (v dovolilnem delu) razveljavljenem sklepu o izvršbi po izrecni določbi 5. točke prvega odstavka 91. člena ZMZPP toženec nima pravice do varščine za pravdne stroške, to velja ne le za sam pravdni postopek, pač pa tudi za postopek zavarovanja denarne terjatve iz menice.varščina za pravdne stroške - tožniška varščina – predhodna odredba – menični spor
VSL sklep I Cpg 1329/99VSL0143516.11.1999Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVO - STATUSNO PRAVOTožba družbenika d.o.o. na ugotovitev ničnosti sklepov skupščine d.o.o.je smiselno tožba po 1. odst. 362. čl. ZGD. Sprejem ne nenajavljenih sklepov na skupščini družbe je kršitev z zakonom in družbeno pogodbo določene oblike sklica skupščine. Ni pa tak sklep ničen, ker so bili na skupščini prisotni vsi družbeniki. Morali nasprotuje sklep skupščine zaradi svoje vsebine, ne zaradi...ničnost sklepov družbe z omejeno odgovornostjo - začasna odredba - prepoved vpisa sklepov v sodni register
VSL sklep I Cpg 133/2000VSL0193619.04.2000Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoKer v postopku toženo stranko zastopa pooblaščenka, mora v tem primeru opravičljiv razlog obstajati na strani pooblaščenke same in ne njene stranke (prim. 1. odst. 86. člena ZPP). Razlogi za vrnitev v prejšnje stanje so opravičljivi le, če stranka dokaže, da ni kriva za zamudo. Sodna taksa za pritožbo je bila plačana dne 19.11.1999, kar je v danem roku. Zato je sodišče prve stopnje z...vrnitev v prejšnje stanje - napoved pritožbe
VSL sklep I Cpg 133/2001VSL4942611.07.2002Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoSklep o spremembi tožbe ni sklep procesnega vodstva, zato je sodišče prve stopnje na takšen svoj sklep, ko je razglašen, vezano. sprememba tožbe - pravna narava sklepa o dopustitivi spremembe tožbe - sklepi procesnega vodstva - vezanost sodišča na svojo odločitev - vodstvo pravde
VSL sklep I Cpg 133/2012VSL007238802.02.2012Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVONa podlagi podatkov o okoliščinah glede predmetnega (navideznega) posojilnega razmerja bo predlagateljica lahko dokazovala, da je bilo v tistem času sklenjenih več navideznih posojilnih razmerij. Zato je predlagateljica z navedenimi trditvami izkazala opravičeno korist, da se seznani s podatki in dokazi, ki bi ji lahko pripomogli k uresničevanju pravic v postopkih, v katerih je stranka.dovolitev vpogleda v sodni spis - pregledovanje spisov – pravica do vpogleda v spis – opravičena korist
VSL sklep I Cpg 133/2013VSL007029613.02.2013Gospodarski oddelekZAVAROVANJE TERJATEVKazalniki likvidnosti ne kažejo, da bi se dolžnik nahajal v likvidnostnih težavah. Kratkoročni koeficient likvidnosti je namreč v letu 2010 znašal 1,98, v letu 2011 pa se je povečal na 2,3, pri čemer velja, da se podjetje nahaja v likvidnostnih težavah, če je vrednost kratkoročnega koeficienta likvidnosti pod 1,5.predhodna odredba – nevarnost za uveljavitev terjatve – slabo poslovanje – kazalniki likvidnosti – likvidnostne težave
VSL sklep I Cpg 133/99VSL0076103.03.1999Gospodarski oddelekmednarodno zasebno pravo - nepravdno pravoO priznanju tuje sodne odločbe odloča sodišče po pravilih nepravdnega postopka (2. odst. 1. čl. Zakona o nepravdnem postopku, v nadaljevanju ZNP), razen če ZUKZ nima posebnih določb. In ker ZUKZ o tem posebnih določb nima, v nepravdnem postopku pa je načelo kontradiktornosti pravilo (prim. 1. in 2. odst. 4. čl. ZNP), bi sodišče moralo vročiti predlog za priznanje tuje sodne odločbe...priznanje tuje sodne odločbe - načelo kontradiktornosti
VSL sklep I Cpg 1330/2000VSL0279114.12.2000Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOS trditvami o slabem finančnem stanju dolžnika in o njegovi plačilni nesposobnosti ni izkazana nevarnost v smislu 2. odst. 270. člena ZIZ.   zavarovanje terjatve - začasna odredba - denarna terjatev
VSL sklep I Cpg 1330/2012VSL007649113.03.2013Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOSodišče prve stopnje je kršilo določbo 285. člena ZPP, saj tožeče stranke v okviru materialnega procesnega varstva ni opozorilo, da ni navedla odločilnega dejstva, to je izpolnitev odložnega pogoja, za veljavnost sporne pogodbe o prodaji terjatev stečajnega dolžnika z dne 19.6.2009. Ker tekom postopka veljavnost prenosa terjatve iz prenosnika, družbe V. d.d. - v stečaju, na prevzemnika,...materialno procesno vodstvo – pravica do izjave glede pravno pomembnega dejstva – absolutna bistvena kršitev določb postopka
VSL sklep I Cpg 1330/2013VSL006965224.10.2013Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOS ponovnim vročanjem pisanja, ki je bilo stranki že pravilno vročeno, rok za odgovor na tožbo ne začne teči znova oziroma na tak način ni mogoče podaljšati roka, ki ga skladno z 286.a členom ZPP določi sodišče za vložitev vloge. Možnost prenosa pooblastila za posamezna pravdna dejanja na drugega odvetnika (substitut) izhaja iz samega pooblastila za pravdo, ki ga...ponovno vročanje – tek roka ob dvakkratni vročitvi - substitut – preložitev naroka – obveščanje o preložitvi naroka po faksu
VSL sklep I Cpg 1330/99VSL0278615.11.2000Gospodarski oddelekobligacijsko pravoNeupravičena obogatitev nima ničesar opraviti z (morebitno) dolžnostjo seznaniti upravnika naselja s spremembo lastništva.   neupravičena obogatitev
VSL sklep I Cpg 1331/98VSL0099923.11.1999Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoKer torej pred vložitvijo tožbe tožeča stranka toženo stranko pozivala k mirni rešitvi spora, ta pa na opomine reagirala, ne gre za situacijo iz 157. člena ZPP.   pravdni stroški
VSL sklep I Cpg 1332/03VSL0524817.03.2005Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoTožeča stranka je tožbeni zahtevek glede na ugovorne navedbe tožene stranke v ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine modificirala in utemeljila s pripravljalno vlogo z dne 2.4.2003, katero je predložila na naroku za glavno obravnavo dne 2.4.2003, ki je bil opravljen v odsotnosti tožene stranke. Navedena vloga je bila toženi stranki vročena šele ob vročitvi sodbe...postopek
VSL sklep I Cpg 1332/2010VSL006208125.11.2010Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOPravni osebi se vroča na naslov sedeža družbe, ki je vpisan v registru. Sodišče prve stopnje je v mesecu juniju 2010 sklep sicer res vročalo še na novi naslov tožeče stranke, vendar pa ob dejstvu, da je bil sklep pravilno vročen že dne 29. 04. 2010, ponovna vročitev ne povzroči, da bi pritožbeni rok začel teči znova oziroma na tak način ni mogoče podaljšati...vročanje pravni osebi – sedež družbe – ponovno vročanje odločbe - rok za vložitev pritožbe
VSL sklep I Cpg 1332/2011VSL006464117.01.2012Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOPri odločanju o stroških je načelo kontradiktornosti močno omejeno. Specialna določba 163. člen ZPP, po kateri sodišče o povrnitvi stroškov odloči brez obravnavanja, že sama po sebi izključuje absolutno kršitev iz 8. točke 2. odstavka 339. člena ZPP.stroški postopka – sodba na podlagi pripoznave – načelo kontradiktornosti
VSL sklep I Cpg 1332/2013VSL007472028.11.2013Gospodarski oddelekZAVAROVANJE TERJATEV – STEČAJNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGAPo začetku stečajnega postopka proti dolžniku ni dovoljeno izdati sklepa o izvršbi. Z začetkom stečajnega postopka postane gotovo, da upnik pogojev za dovolitev izvršbe zaradi izterjave terjatve, v zavarovanje katere je bila izdana predhodna odredba, ne bo izpolnil in da se je izpolnil razvezni pogoj.ustavitev postopka zavarovanja – predhodna odredba - pogojna zastavna pravica – razvezni pogoj – vpliv stečajnega postopka na izvršilni postopek
VSL sklep I Cpg 1332/99VSL000362405.04.2001Gospodarski oddelekobligacijsko pravoTožeča stranka je kot pridobiteljica pravice uporabe poslovnih prostorov, ki jih je oddal v najem nekdo drug stopila v pravice in obveznosti najemodajalca po določbi 31. člena ZPSPP. Zaradi navedenega je zmoten materialnopravni zaključek, da ni podana aktivna legitimacija tožeče stranke, za uveljavljanje zahtevkov iz najemne pogodbe.   najemna pogodba
VSL sklep I Cpg 1333/2010VSL006431710.12.2010Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOKer je tožena stranka pravočasno priglasila stroške postopka ter ob ugotovitvi, da je tožeča stranka propadla v zadevi, je sodišče pravilno naložilo plačilo pravdnih stroškov tožene stranke v breme tožeče stranke.stroški pravdnega postopka – pravnomočni sklep o zavrženju tožbe
VSL sklep I Cpg 1334/2000VSL0319722.02.2001Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoTožena stranka je bila tekom pravde izbrisana iz sodnega registra na podlagi Zakona o finančnem poslovanju podjetij, zato je sodišče na predlog tožeče stranke pravilno nadaljevalo postopek zoper družbenika te družbe.   prenehanje pravne osebe - prekinitev postopka - nadaljevanje postopka
VSL sklep I Cpg 1334/2013VSL007470106.11.2013Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOKer tožena stranka za opravo pravdnih dejanj v tem postopku ni pooblastila odvetnika, prav tako pa v postavljenem roku ni predložila potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu njenega zakonitega zastopnika, je odločitev sodišča prve stopnje, ki je njen predlog za obnovo postopka zavrglo, pravilna.nedovoljena pritožba – sklep procesnega vodstva – opravljanje pravdnih dejanj po kvalificiranem pooblaščencu – postopek z izvedenimi pravnimi sredstvi
VSL sklep I Cpg 1334/99VSL0169326.01.2000Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoTudi če bi sodišče izdalo sklep o umiku tožbe zaradi izostanka obeh pravdnih strank z dveh zaporednih narokov za glavno obravnavo po prejemu predloga tožeče stranke za vrnitev v prejšnje stanje, s tem ne bi kršilo nobene določbe ZPP. Če je stranka, ki ob prejemu vabila na narok še ni imela pooblaščenca, nato pooblastila odvetnika za zastopanje in mu sporočila napačno uro naroka za...umik tožbe - dva zaporedna naroka - vrnitev v prejšnje stanje
VSL sklep I Cpg 1335/2010VSL006350018.11.2010Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVONaj se zdi še tako nesmiselno, bo moralo v novem postopku prvostopno sodišče, če se stranki glede pravdnih stroškov ne bosta pogodili, izvesti dokazni postopek in v svrho pravilne odločitve stroškovnega dela sklepa izvesti predlagane dokaze samo zato, da se bo dokopalo do zaključka, katera stranka mora nositi stroške te pravde.pravdni stroški po umiku tožbe
VSL sklep I Cpg 1336/2010VSL006438205.01.2011Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOTožeča stranka s pritožbenimi trditvami ni uspela izpodbiti domneve, da je bila vročitev plačilnega naloga pravilno opravljena. V pritožbi zatrjevana okoliščina, da je imela tožeča stranka dogovorjen poštni predal na pošti D., v katerem ni dobila obvestila o pošiljki, ni pomembno. Morebitna kršitev pogodbe o poštnem predalu ne vpliva na ugotovljen način vročitve.vročitev – nadomestna vročitev – vročilnica kot javna listina – izpodbojna domneva – dogovorjen poštni predal – vročanje družbi
VSL sklep I Cpg 1336/2011VSL006951008.03.2012Gospodarski oddelekPRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE - CIVILNO PROCESNO PRAVOV civilnem procesnem pravu ni podlage za prisojo civilne kazni, ki jo bo tožena stranka dolžna plačati „po koncu vsakega tekočega meseca“, v primeru „nadaljnjega neizpolnjevanja obveznosti“.fonogrami - civilna kazen – zapadlost terjatve – prekoračitev zahtevka
VSL sklep I Cpg 1338/2000VSL0314401.02.2001Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoČe stranka v postopku za izdajo plačilnega naloga v gospodarskem sporu ne plača predpisane takse za pritožbo niti po opominu in niso podani pogoji za oprostitev, se šteje, da je napoved pritožbe umaknila (3. odst. 497. člena Zakona o pravdnem postopku; v nadaljevanju ZPP).   napoved pritožbe - umik pritožbe
VSL sklep I Cpg 1339/2000VSL0437125.01.2001Gospodarski oddeleklastninjenjeZa zahtevek iz naslova oškodovanja podjetja v lasti SRD-a sta aktivno legitimirana tako SRD, ki odškodninsko tožbo vloži v imenu in na račun oškodovanega podjetja, kot družbeni pravobranilec. Torej je pravno zmoten tudi tisti zaključek prvostopnega sodišča, po katerem bi Družbeni pravobranilec RS moral predmetne zahtevke uveljavljati na račun SRD-a.   legitimacija - odškodninska odgovornost
VSL sklep I Cpg 1339/2010VSL006434215.12.2010Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO – POGODBENO PRAVOOZ v primerjavi z ZOR razširja uporabo uzanc, saj jih ne omejuje samo na izrecen dogovor oziroma na primere, ko iz okoliščin izhaja, da so stranke hotele njegovo uporabo. V skladu z določbo 12. člena OZ, ki pravi, da se v obligacijskih razmerjih gospodarskih subjektov za presojo potrebnih ravnanj in njihovih učinkov upoštevajo poslovni običaji, uzance in praksa, vzpostavljena med strankama,...izpolnitev pogodbe – navidezna pogodba – uporaba uzanc – gospodarske pogodbe
VSL sklep I Cpg 134/2012VSL007011708.05.2012Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOKer je v obravnavani zadevi predmet postopka odškodninski zahtevek tožeče stranke do tožene stranke, ki s poroštveno zavezo družbe K. d.o.o. ni v nikakršni zvezi, odločitev o tožbenem zahtevku na pravni položaj družbe K. d.o.o., ne glede na to ali bo tožbenemu zahtevku ugodeno ali ne, ne bo imela vpliva.stranska intervencija – pomanjkanje pravnega interesa – intervencijski interes
 izberi vse

izbrane: izvozi

Tatvine ni mogoče zgrešiti brez tatinskega namena. Gaj.
Furtum sine affectu furandi non committitur.