zapri pomoč

pomoč

V petek, 21. 5. 2010 ob 17.00 načrtujemo prehod na prenovljene spletne strani slovenskega sodstva.

Nova verzija uporabnikom spletnih strani omogoča še večjo preglednost in povezljivost podatkov, pri čemer izhaja tudi iz mnenj in predlogov uporabnikov. Vabimo vas, da si ogledate spremembe, novosti in dopolnitve.

Če pri uporabi strani naletite na kakšne težave, vas prosimo, da nas o tem obvestite na naslov:

pomembno

zapri pomembno

  • Zemljiška knjiga

  • COVL - izvršba

  • Izračun zamudnih obresti

  • Obravnave

  • Sodna praksa

obvestila o piškotkih

Naša spletna stran uporablja tehnologijo piškotkov (cookies). Piškotki omogočajo uporabo naprednih, uporabniku prikrojenih možnosti. Omogočajo nam tudi spremljanje statistik obiska, s čimer pridobivamo prepotrebne podatke za nenehno izboljševanje strani. Če zapisa piškotkov ne boste dovolili, boste prikrajšani za možnosti, kakršni sta ogled video posnetkov in komentiranje objav prek družbenih omrežij.

Več informacij o piškotkih na sodisce.si


sprejmi piškotke | zavrni piškotke

SELECT data4 AS related_content FROM content_data WHERE content_structure_id = '79_slo' AND publish_status = 'Y' AND publicated = 'Y' ORDER BY dateModified DESC LIMIT 1

vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

višja sodišča

Sodišča

Višje sodišče v Celju
Višje sodišče v Kopru
Višje sodišče v Ljubljani
Višje sodišče v Mariboru

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSL sklep I Cp 801/2009VSL005289401.04.2009Civilni oddelekstvarno pravoPosest je dejanska oblast nad stvarjo, zato zadostuje, da je imel posestnik možnost s stvarjo kadarkoli neovirano razpolagati. Ni mogoče zaključiti, da je posest opustil, ker stvari v določenem obdobju ni tudi dejansko uporabil. Ekonomski interes v motenjskih sporih je pomemben ob nadaljnjem pogoju, da zaradi posebej neizkazanega ekonomskega interesa tudi ni pravnega interesa za uveljavljeni zahtevek.   posest - sodno varstvo posesti - ekonomski interes - začasne odredbe za zavarovanje nedenarnih terjatev
VSL sklep I Cp 802/2014VSL007558916.04.2014Civilni oddelekSODNE TAKSE – CIVILNO PROCESNO PRAVOSklenitev sodne poravnave ne more pomeniti tožničinega popolnega uspeha v postopku in s tem podlage, da sodišče takso, ki bi jo morala plačati tožeča stranka, ki je bila plačila oproščena, terja od tožene stranke. 15. člen ZST-1 ne določa, da se taksa, ki bi jo bila sicer dolžna plačati oproščena stranka, v celoti ali delno izterja od nasprotne stranke tudi v...sklenitev sodne poravnave – delni uspeh v postopku – plačilo sodne takse – prevalitev takse na nasprotno stranko
VSL sklep I Cp 804/2000VSL4701521.06.2000Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGAListina, nazvana "vknjižbeno dovoljenje", ki vsebuje le dovoljenje solastnika nepremičnine za vknjižbo prepovedi odsvojitve in obremenitve njenega solastnega deleža v korist določene osebe, ni dovolj, da se dovoli vknjižba te prepovedi v zemljiško knjigo, ker ta listina tudi ne vsebuje veljavnega pravnega temelja za takšno prepoved.   vknjižba
VSL sklep I Cp 804/2013VSL007545111.09.2013Civilni oddelekSTVARNO PRAVOV primerih, ko se nepremičnine uporabljajo v nasprotju s solastninskimi deleži, dosedanji način rabe ne more biti odločilen kriterij za razdelitev. Pri »upravičenem interesu« gre za pravni standard, ki ga sodišče v konkretnem primeru dopolni po intenciji zakona in na podlagi namena stvari. Omogoča upoštevanje vseh najrazličnejših dejanskih stanj in okoliščin, kot...fizična delitev solastnine - upravičen interes – dosedanji način rabe
VSL sklep I Cp 805/2013VSL007412823.10.2013Civilni oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO – CIVILNO PROCESNO PRAVOSkrbnost ravnanja stranke, ki opravi delo po pogodbi, ni le merilo za stopnjo krivde, temveč hkrati tudi merilo protipravnega ravnanja. Če se izkaže, da je zaradi neskrbnega ravnanja toženca nastala škoda oziroma je ta večja kot bi bila, če bi bilo popravilo opravljeno tako, kot je treba, je podana njegova odškodninska odgovornost.odškodninska odgovornost – opravljanje dela po pogodbi – protipravno ravnanje – skrbnost - pripoznava zahtevka – preklic pripoznave
VSL sklep I Cp 808/2012VSL007285006.06.2012Civilni oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO – POGODBENO PRAVOČe je dogovor o razveljavitvi pogodbe vezan na izpolnitev nasprotne obveznosti, gre za dogovor o sočasni izpolnitvi. Dokler torej nasprotna obveznost ni izpolnjena, razveljavitev pogodbe ne učinkuje ter prva pogodba v polni meri velja.veljavnost pogodbe – razveljavitev pogodbe - dogovor o sočasni izpolnitvi
VSL sklep I Cp 809/2000VSL4701031.05.2000Civilni oddelekSTVARNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVOV nepravdnem postopku zaradi razlastitve nepremičnine in zaradi določitve odškodnine za razlaščeno nepremičnino ni mogoče odločati o ukrepih zavarovanja nasprotnega udeleženca pred domnevno neupravičenimi posegi v njegovo lastninsko pravico. Za varstvo pred neupravičenimi posegi v lastninsko pravico daje zakon lastniku na razpolago druge možnosti in postopke - in to povsem neodvisno od...začasna odredba - poseg v lastninsko pravico
VSL sklep I Cp 81/2000VSL4331210.02.2000Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGASodišče odloča o pridobitvi, spremembi ali prenehanju stvarne pravice v primeru, kadar je pravni temelj pridobitve stvarnih pravic na nepremičnini zakon in kadar je pravni temelj pridobitve stvarnih pravic na nepremičnini sodna odločba. Obravnavana zadeva, ko toženec v tožbi kot relevantno izpostavlja (smiselno zahteva ugotovitev), da je nujni dedič po pokojnem L. B. st., ker pa je njegov...zaznamba spora - tožba
VSL sklep I Cp 81/2001VSL4494007.03.2001Civilni oddelekcivilno procesno pravoSodne pošiljke se vročajo ob podpisu vročilnice, ki ima vse elemente javne listine in zato dokazuje resničnost tistega, kar je v njej potrjeno. Dovoljeno je dokazovati, da so v njej ugotovljena dejstva neresnična, v konkretnem primeru pa tožencu tega ni uspelo dokazati.   povratnica
VSL sklep I Cp 810/2010VSL005329623.04.2010Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGAKer gre za materialno pravno neveljavnost vknjižbe (ni izpolnjen zakonski pogoj za njeno dovolitev - odobritev pravnega posla, ki je predstavljal podlago za sporni vpis, s strani pristojnega upravnega organa), z zemljiškoknjižnim predlogom ni mogoče doseči izbrisa zemljiškoknjižnega vpisa, saj ne obstaja z ZZK-1 predviden naslov za njegov izbris.izbrisna tožba – materialnopravno neveljavna vknjižba
VSL sklep I Cp 810/98VSL4328223.02.2000Civilni oddelekpogodbeno pravo - civilno procesno pravoKljub temu, da je v tožbi tožeča stranka navedla, da razdira posojilno pogodbo, pa iz nadaljnjih tožbenih navedb tožeče stranke nedvoumno izhaja, da v tem postopku zahteva le izpolnitev obveznosti tožene stranke po 8. členu navedene pogodbe. V tem pogodbenem določilu sta se stranki dogovorili, da ima tožeča stranka kot posojilodajalec pravico zahtevati vračilo celotnega dolga z obrestmi...razdrtje pogodbe - izpolnitev pogodbe - tožbeni zahtevek
VSL sklep I Cp 811/2011VSL006853108.07.2011Civilni oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - DEDNO PRAVONaknadno najdeno premoženje se razdeli z novim sklepom na podlagi prejšnjega sklepa o dedovanju in se ne opravi nova zapuščinska obravnava.naknadno najdeno premoženje – dodatni sklep o dedovanju
VSL sklep I Cp 811/2012VSL006175119.09.2012Civilni oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO – STVARNO PRAVOD oločba 190. člena OZ tožnika kot solastnika upravičuje do koristi, ki jo ima toženec s tem, da brezplačno, a brez takšnega dogovora oziroma brez dovoljenja, uporablja tudi njemu solastno, čeprav nerazdeljeno nepremičnino. Tožnik kot solastnik ni dolžan brezplačno prepuščati (so)uporabe njemu solastne nepremičnine...solastnina - neupravičena pridobitev solastnika – uporabnina – okoriščanje – prikrajšanje – korist – prekarij
VSL sklep I Cp 811/2014VSL007221320.08.2014Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO – POGODBENO PRAVOZa zagotovitev ustavne pravice do poštenega sojenja kot tudi za zagotovitev zaupanja v sodstvo je velikega pomena, da stranka, tudi če sodišče njenemu zahtevku ne ugodi, spozna, da se je z njenimi argumenti seznanilo in jih obravnavalo ter jih torej ni prezrlo.pravica do izjave - pravica do enakega varstva pravic – dolžnost opredelitve sodišča do relevantnih navedb stranke – trditveno breme - prevalitev trditvenega bremena – spor majhne vrednosti – ključ delitve stroškov – podpisi – pogodba o upravljanju
VSL sklep I Cp 812/2010VSL005740721.04.2010Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGASodišče je dovolilo vknjižbo hipoteke za znesek glavnice s pripadki (spp). Pripadki pa med ostalim predstavljajo tudi stroške.zaznamba sklepa o izvršbi – vknjižba hipoteke – glavnica - pripadki
VSL sklep I Cp 813/2014VSL007045224.04.2014Civilni oddelekNEPRAVDNO PRAVO – CIVILNO PROCESNO PRAVOStroški, plačani odvetniški družbi, ki nasprotnih udeležencev v tem postopku ni zastopala, niso potrebni stroški tega postopka. Enako velja za stroške izvedenke, ki sta jo angažirala nasprotna udeleženca. Ker postopek za določitev nujne poti teče v interesu predlagatelja, je na njem, da dokaže upravičenost nujne poti, zato bi sodišče na njegov predlog in stroške postavilo izvedenca...stroški nepravdnega postopka – dovolitev nujne poti – potrebni stroški postopka
VSL sklep I Cp 814/2000VSL4704905.07.2000Civilni oddelekcivilno procesno pravoPooblaščenemu odvetniku, ki med pravdno neha opravljati odvetništvo, ne preneha pooblastilo. Ostane pooblaščenec še naprej, izgubi le tista upravičenja iz pravnega pooblastila, za katera mora imeti pooblaščenec, ki ni odvetnik, izrecno pooblastilo (96. čl. ZPP).   pooblaščenec
VSL sklep I Cp 814/2012VSL006117626.09.2012Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO – NEPRAVDNO PRAVOIzvedencu pripada pravica do nagrade tedaj, ko je s strani sodišča postavljena naloga opravljena. Pritožbenih očitkov ni mogoče utemeljevati s sklicevanjem na navedbe v postopku pred sodiščem prve stopnje. V pritožbi je potrebno vselej substancirano navesti argumente, ki naj bi jo utemeljevali. Vsebinske pripombe na izdelano izvedensko mnenje v...stroški – stroški in nagrada sodnega izvedenca – pravica do nagrade – mnenje izvedenca – oprava naloge – substanciranje pritožbenih navedb – pripombe na izdelano izvedensko mnenje
VSL sklep I Cp 814/2013VSL007855004.09.2013Civilni oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO – POGODBENO PRAVO – ZAVAROVALNO PRAVOKer ugotovitve o obstoju zavarovalnega kritja sodijo v podlago zahtevka, bi se morala vmesna sodba izreči o toženkinem ugovoru, da povrnitev uveljavljanih stroškov s pogodbo ni bila dogovorjena.zavarovalna pogodba – zavarovalno kritje – vmesna sodba – nujni stroški zdravljenja
VSL sklep I Cp 816/2000VSL4389124.05.2000Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVOSodišče prve stopnje je zaključilo, da znaša očetov mesečni dohodek med 50.-100.000,00 SIT. Razlika med najnižjim in najvišjim možnim dohodkom je takšno, da sploh ni mogoče šteti, da je sodišče ugotovilo očetove dohodke in s tem njegove možnosti, da prispeva k preživljanju otrok. Obveznost odplačevanja kredita ne vpliva na presojo možnosti staršev, da prispevajo k preživljanju...preživnina - preživnina - nepopolno ugotovljeno dejansko stanje
VSL sklep I Cp 818/2013VSL007732208.05.2013Civilni oddelekDEDNO PRAVO – DENACIONALIZACIJAOporočna določila za denacionalizirano premoženje se upoštevajo le, če je to zapustnik izrecno navedel, sicer pa le, če se zakoniti dediči strinjajo, kar pa se ne. Oporoka je zato za to premoženje v celoti nerelevantna, zato tudi izplačila nujnih deležev v prejšnjem zapuščinskem postopku, kjer je šlo za oporočno dedovanje, na dedovanje tega premoženja ne morejo vplivati.oporoka – denacionalizirano premoženje – razdedinjenje dediča - sporen obseg zapuščine – opustitev vložitve tožbe
VSL sklep I Cp 820/2009VSL005289508.04.2009Civilni oddelekcivilno procesno pravoV konkretnem primeru je sodišče odločilo o pravdnih stroških ob upoštevanju vseh okoliščin primera (delno že pravnomočno zavrnjen zahtevek glede vlaganj, zvišanje zahtevka za plačilo odškodnine med pravdo, sporen tako temelj kot višina odškodnine, delni uspeh).   pravdni stroški
VSL sklep I Cp 820/2010VSL005965819.05.2010Civilni oddelekDRUŽINSKO PRAVO – STVARNO PRAVO – CIVILNO PROCESNO PRAVOTožnica je gradila na zemljišču, za katerega je bila (zaradi sklenjene darilne pogodbe) prepričana, da je njeno, lastnika (darovalca) pa se gradnji nista uprla. Glede na to, da je gradnja potekala v času trajanja zakonske skupnosti z darovalcem, pa spora ni mogoče presojati na podlagi določb ZTLR o gradnji na tujem svetu. Kadar gre za premoženjska razmerja med zakoncema, je treba prvenstveno...zamudna sodba – nesklepčnost tožbe – gradnja na tujem svetu – skupno premoženje zakoncev
VSL sklep I Cp 820/99VSL4209801.12.1999Civilni oddelekDEDNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVOKer velja v pritožbenem postopku načelo novot, lahko dediči - v pritožbi glede obsega zapuščine navajajo nova dejstva in predlagajo nove dokaze.   ugotovitev obsega zapuščine - nova dejstva in novi dokazi v pritožbi
VSL sklep I Cp 821/2001VSL4726013.06.2001Civilni oddelekcivilno procesno pravoČe je tožba vložena zoper umrle osebe, niso podani pogoji za postavitev začasnega zastopnika.   začasni zastopnik - pogoj - stranka
VSL sklep I Cp 821/2010VSL005335029.04.2010Civilni oddelekSODNE TAKSEV skladu z 2. odstavkom 12. člena ZST-1 mora stranka predlogu za oprostitev plačila sodnih taks priložiti pisno izjavo o svojem premoženjskem stanju in premoženjskem stanju svojih družinskih članov. Ob ugotovitvi, da predlog za oprostitev plačila sodnih taks, ki ga je vložil odvetnik, ni bil popoln, je odločitev sodišča, ki je predlog zavrglo, ne da bi pritožnico (oziroma njeno...izjava o premoženjskem stanju - poziv na dopolnitev predloga za oprostitev plačila taks – nepopolna vloga odvetnika
VSL sklep I Cp 821/2013VSL007395922.05.2013Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO – OBLIGACIJSKO PRAVOKer tožeča stranka ni dopolnila tožbe v skladu s pozivom sodišča, saj ni navedla vseh odločilnih dejstev, predvsem zakaj in na kakšni podlagi oz. iz kakšnega razmerja opira svoj zahtevek, zaradi česar ni mogoča individualizacija zahtevka, je sodišče tožbe utemeljeno zavrglo.sestavine tožbe - dopolnitev tožbe – zavrženje tožbe
VSL sklep I Cp 822/05VSL5113801.06.2005Civilni oddelekcivilno procesno pravoPritožbeno sodišče ugotavlja, da je prvostopno sodišče pri izdaji zamudne zavrnilne sodbe zagrešilo bistveno kršitev določb pravdnega postopka iz 14. točke 2. odstavka 339. člena ZPP, saj je navedlo najprej razloge, ki utemeljujejo izdajo zavrnilne zamudne sodbe nato pa je ugotovilo, da je izdalo zamudno sodbo in v celoti navedlo zakonske razloge iz 318. člena ZPP, ki bi res terjali...zamudna sodba - bistvena kršitev določb postopka - nasprotje med razlogi in izrekom sodbe
VSL sklep I Cp 822/2000VSL4583321.06.2000Civilni oddelekODŠKODNINSKO PRAVOVzročno zvezo med ravnanjem (opustitvijo) odgovorne osebe in škodo mora dokazati oškodovanec.   odškodninska odgovornost - vzročna zveza - dokazno breme
VSL sklep I Cp 822/2012VSL007282213.06.2012Civilni oddelekSTVARNO PRAVO – NEPRAVDNO PRAVOPredlog za določitev nujne poti v širini do 6 metrov zato, da bi se omogočila vožnja vozilom velikih dimenzij in tonaže, ni utemeljen, ker bi se prekomerno obremenjevalo nepremičnine nasprotnih udeležencev. Za samo oceno, da taka vozila, kot želi predlagatelj, ne morejo voziti po zatravljenem terenu, pač pa je potrebno teren utrditi, ni potrebno kakšno specialistično znanje. (to bi bilo...nujna pot – določitev nujne poti – postavitev izvedenca cestnoprometne stroke – prekomerna obremenitev nepremičnin
VSL sklep I Cp 822/2013VSL007865013.11.2013Civilni oddelekLOVSTVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - DRUŠTVAKo je sodišče prve stopnje samo odločilo, da tožnika zdaj tako ali drugače nista več upravičena do sprejema v toženkino članstvo, do izdaje njene lovske članske izkaznice in do priznanja članskih pravic, je toženki odvzelo njeno pristojnost oziroma poseglo v avtonomijo njenega odločanja, ki ji jo zagotavlja ZDru.prošnja za sprejem v članstvo lovske družine - pravila lovske družine - pravice članstva - ovira za sprejem - poznejše okoliščine - pristojnosti lovske družine
VSL sklep I Cp 824/2001VSL4604930.05.2001Civilni oddelekcivilno procesno pravoPo prenehanju družbe ni več mogoče govoriti o družbenikih v smislu 1. točke 1. odst. 482. čl. ZPP in v posledici tega tudi ne o gospodarskem sporu.   stvarna pristojnost - gospodarski spor
VSL sklep I Cp 824/2005VSL5059805.05.2005Civilni oddelekstvarno pravoSodišče daje varstvo glede na zadnje stanje posesti. Navedbe o načinu izvrševanja posesti so odločilnega pomena za nudenje posestnega varstva. Navedba v tožbi, da je tožeča stranka lastnica in posestnica parcele na kateri zatrjuje motenje, ne zadošča.   motenje posesti - sklepčnost tožbe
VSL sklep I Cp 824/99VSL4352117.05.2000Civilni oddelekstvarno pravoSporno dejansko vprašanje, ali je lastnik služnega zemljišča oviral lastnika gospodujočega zemljišča pri izvajanju služnostne pravice.   služnostna pravica
VSL sklep I Cp 825/94VSL4102905.04.1995Civilni oddeleknepravdno pravo - stanovanjsko pravoV postopku za ureditev razmerij med solastniki se skupne stroške ne odmerja po splošnem pravilu iz 35. čl. Zakona o nepravdnem postopku, marveč po določilu 116. čl. tega zakona.   postopek za ureditev razmerij med solastniki - skupni stroški postopka - sklenitev pogodbe o upravljanju stanovanjske hiše
VSL sklep I Cp 826/2011VSL006261906.07.2011Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOPrekinitev postopka je predvidena zaradi reševanja predhodnega vprašanja, ne pa zagotavljanju materialnoprocesnih predpostavk.prekinitev postopka – predhodno vprašanje – eventualna maksima – pritožbene novote
VSL sklep I Cp 828/2010VSL006057619.05.2010Civilni oddelekSODNE TAKSEV skladu s 1. odstavkom 14. člena ZST sklep o oprostitvi plačila sodnih taks učinkuje samo od dneva, ko je bil pri sodišču vložen predlog za oprostitev in ne more veljati za nazaj oziroma za druge vloge, kar je v tem primeru pritožba tožnika proti sodbi.taksne oprostitve – sklep o oprostitvi plačila sodne takse – začetek učinkovanja sklepa
VSL sklep I Cp 829/2009VSL005533020.05.2009Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGAPonoven vpis zaznambe spora v že zaključeni zadevi ni mogoč.   zaznamba spora - ponoven vpis zaznambe spora
VSL sklep I Cp 83/00VSL4214727.01.2000Civilni oddelekzavarovanje terjatevTožnik, ki predlaga izdajo začasne odredbe za zavarovanje nedenarne terjatve, mora izkazati konkretno nevarnost, da bo uveljavitev terjatve onemogočena ali precej otežena.   začasna odredba - zavarovanje nedenarne terjatve
VSL sklep I Cp 830/2013 VSL007540618.09.2013Civilni oddelekSTVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVOKer gre v obravnavanem primeru za tožbo zaradi domnevnega vznemirjanja lastninske pravice in ne tožbo zaradi motenja posesti, bi moralo sodišče prve stopnje o tožbenem zahtevku odločiti s sodbo in ne s sklepom. S takim ravnanjem je posledično poseglo v pravico tožnice do pravnega sredstva. Določnost in izvršljivost tožbenega zahtevka nista razloga, zaradi katerih...vznemirjanje lastninske pravice - odločanje s sklepom - pravica do pravnega sredstva - nedovoljena sprememba tožbe
VSL sklep I Cp 830/2014VSL007932429.05.2014Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVOČe stranka nerazumljive in nepopolne tožbe tudi po pozivu sodišča ne popravi oziroma dopolni tako, da je tožba sposobna za obravnavo, jo sodišče zavrže.tožba za ugotovitev nedopustnosti izvršbe – ugovori, o katerih je bilo že pravnomočno odločeno – pravni interes – tožba za plačilo odškodnine – poziv na popravo tožbe – zavrženje tožbe
VSL sklep I Cp 831/2011VSL005781214.09.2011Civilni oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO – POGODBENO PRAVO – STVARNO PRAVOProdajalčeva izpolnitev ima namreč značilnost izpolnitve s pravno napako, če ne zagotovi, da so v trenutku, ko kupec vloži zemljiškoknjižni predlog za vpis (vknjižbo) lastninske pravice v njegovo korist, izpolnjeni pogoji za dovolitev vknjižbe te pravice v korist kupca.prodajna pogodba - pravilna izpolnitev – izpolnitev s pravno napako – pravna napaka
VSL sklep I Cp 831/2014VSL006511328.05.2014Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO – USTAVNO PRAVO – PREBIVALIŠČEKršitev upravnopravne dolžnosti prijave odsotnosti pristojnemu organu v konkretnem primeru ne more imeti za posledico posega v ustavno pravico do enakega varstva pravic.vrnitev v prejšnje stanje – daljše potovanje – dolžnost prijave začasnega odhoda z območja Republike Slovenije – pravica do enakega varstva pravic
VSL sklep I Cp 832/2001VSL4498623.05.2001Civilni oddelekzavarovanje terjatevS tem, ko je tožeča stranka zatrjevala, da je izdaja začasne odredbe potrebna, ker bo sicer uveljavitev terjatve onemogočena ali precej otežena (2. odst. 270. čl. in 1. alinea 2. odst. 272. čl. ZIZ), je začrtala meje ugotavljanja dejanskega stanja, ki ga je sodišče prve stopnje sprejelo kot podlago svoje odločitve. Povsem pravilno je zato stališče sodišča prve stopnje, da je mogoče...začasna odredba - ugotovitveni zahtevek
VSL sklep I Cp 832/2009VSL005368606.05.2009Civilni oddelekdenacionalizacijaTudi akt lastninskega preoblikovanja podjetij lahko predstavlja akt, ki pomeni razpolaganje v nasprotju z 88. členom ZDen, če se s tem poslabša položaj denacionalizacijskega upravičenca.   ničnost razpolaganj - premoženje mešanih podjetij - brezplačni prenos družbenega kapitala v sklad v času veljavnosti zden - lastninjenje podjetja z oblikovanjem mešane lastnine.
VSL sklep I Cp 832/98VSL4252515.12.1999Civilni oddelekDEDNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVOKer je pritožnik podpisal dedni dogovor, ne more v pritožbi navajati, da je bilo na zapuščinski obravnavi dogovorjeno nekaj drugega kot je v dednem dogovoru.   dedni dogovor - izpodbijanje dednega dogovora
VSL sklep I Cp 833/2014VSL007060529.07.2014Civilni oddelekSTVARNO PRAVO - STANOVANJSKO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVOZasnova postopka po ZVETL ni takšna, da bi se v njem razreševala sporna lastninskopravna vprašanja. To pomeni, da jih ne rešuje niti nepravdno sodišče samo niti postopka ne prekine, da bi stranke napotilo na pravdo. Slednje je z določbo 17. člena ZVETL izrecno izključeno. Nepravdno sodišče zato o spornih dejstvih odloči v izrazito poenostavljenem postopku in sicer v skladu z domnevami...vzpostavitev etažne lastnine - sporna dejanska vprašanja - bolj verjetna pravica - kasnejše uveljavljanje pravic v pravdi
VSL sklep I Cp 834/2009VSL005232003.06.2009Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGAIzvršilno sodišče je ravnalo pravilno, ko je predložilo sklep o izvršbi zemljiškoknjižnemu sodišču še pred njegovo pravnomočnostjo.   sklep o izvršbi - vpis hipoteke v korist upnika - pravnomočnost sklepa - izvršilni naslov - predložitev sklepa o izvršbi zemljiškoknjižnemu sodišču
VSL sklep I Cp 837/2009VSL005370113.05.2009Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGAPredznamba je glavni vpis, s katerim se doseže oziroma izkaže pridobitev oziroma prenehanje pravice, ki se vpisuje v zemljiško knjigo in ki učinkuje pod pogojem, da se predznamba opraviči. Predznamovana pravica se pridobi oziroma preneha v obsegu, v katerem je predznamba te pravice upravičena (48. člen ZZK-1).   predznamba lastninske pravice
VSL sklep I Cp 838/2004VSL5051022.09.2004Civilni oddelekcivilno procesno pravoPo določbi 151. čl. Zakona o pravdnem postopku (ZPP) pravdni stroški obsegajo tudi nagrado za delo odvetnika in drugih oseb, ki jim zakon priznava pravico do nagrade. To pomeni, da mora upravičenje drugih oseb, ki niso odvetniki, do nagrade izhajati iz zakona. Ker noben predpis ne določa temelja za priznanje nagrade subjektu, ki naj bi toženi stranki nudil pravno svetovanje, teh stroškov...stroški - pravno svetovanje
VSL sklep I Cp 838/99VSL4340319.01.2000Civilni oddelekcivilno procesno pravoŠteje se, da je vročitev opravljena tistega dne, ko je stranka odločbo sodišča dejansko prejela, če je na vročilnici napisan drug datum in ne datum dejanskega prejema odločbe.   vročitev sodbe
VSL sklep I Cp 839/2009VSL005542527.05.2009Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOZ izpodbijanim sklepom je bila izbrisana zaznamba dodelitve redne brezplačne pravne pomoči pri pritožnikovih nepremičninah. Odločitev o izbrisu takšne zaznambe je v pritožnikovo korist. Vsak, ki zahteva sodno varstvo svojih pravic in pravnih interesov, mora imeti pravni interes za vložitev pritožbe. Pravni interes je podan, če bo ugoditev njegovi zahtevi pomenila zanj določeno pravno...zavrženje pritožbe – pravni interes – izbris zaznambe dodelitve redne brezplačne pravne pomoči – ukinitev brezplačne pravne pomoči
VSL sklep I Cp 839/2014VSL006511404.06.2014Civilni oddelekNEPRAVDNO PRAVOKer je predlagateljica trditveno podlago (in s tem smiselno predlog) glede ugotavljanja, da naj bi bilo sporno zemljišče (po določbah ZVEtL) pripadajoče, postavila že v tem postopku, ni nobenega utemeljenega razloga, da bi morala (kot se da to razbrati iz obrazložitve izpodbijane odločitve) v zvezi s tem sprožiti nov postopek. Sodišče prve stopnje je dolžno že v tem postopku (katerega...določitev pripadajočega zemljišča
VSL sklep I Cp 839/94VSL4080229.06.1994Civilni oddelekDEDNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVOTudi v zapuščinskem postopku je mogoče izdati delni sklep.   zapuščinski postopek - uporaba ZPP - sklep
VSL sklep I Cp 84/2001VSL4490624.01.2001Civilni oddelekstvarno pravoZa motenje posesti zadošča že dejstvo, da je bilo parkiranje na dvorišču otežkočeno, čeprav je bilo sicer še vedno možno.   motenje posesti
VSL sklep I Cp 841/2009VSL005259808.07.2009Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO – ZAVAROVALNO PRAVOSklepčnost tožbe ne more biti odvisna od navedb v odgovoru na tožbo.sklepčnost tožbe – presoja sklepčnosti tožbe – regres zavarovalnice
VSL sklep I Cp 841/2013VSL007304029.04.2013Civilni oddelekSODNE TAKSE - CIVILNO PROCESNO PRAVOTožničin predlog za oprostitev plačila sodne takse je bil pravnomočno zavrnjen. Ker je pritožnica na podlagi istih okoliščin ponovno vložila zahtevo za oprostitev plačila sodne takse, je pravilna odločitev sodišča prve stopnje, ki je njen predlog zavrglo.oprostitev plačila sodnih taks – ponovna vložitev predloga za oprostitev plačila sodne takse – predložitev izjave o premoženjskem stanju – ugovor res iudicata – pravnomočno razsojena stvar
VSL sklep I Cp 844/2010VSL005838512.05.2010Civilni oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVOTožnik v skladu z določbami SPZ ne terja varstva točno opredeljene posesti pravice služnosti (kot se je to vtoževalo v skladu s prejšnjimi določbami ZTLR), temveč varstvo posesti določenega dela zemljišča. V tožbenem zahtevku opredeljena posledica posega v tožnikovo posest, ki se kaže v onemogočanju dnevne nemotene uporabe dovozne poti, ki vključuje tudi uporabo...motenje posesti – oblikovanje tožbenega zahtevka – opis motilnega ravnanja – pojem nemotene uporabe dovozne poti
VSL sklep I Cp 845/2010VSL006401505.05.2010Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGANi predvidena možnost, da bi se udeleženci postopka izjavili o predlogu za vpis oziroma o vpisu, o katerem sodišče odloča po uradni dolžnosti. 3. odst. 87. čl. ZZK-1 ne govori o pogojih za zaznambo izvršbe, ampak o njenih učinkih.zaznamba izvršbe - vknjižba hipoteke – izjava o predlogu za vpis v zemljiškoknjigo po uradni dolžnosti
VSL sklep I Cp 845/2012VSL007294608.11.2012Civilni oddelekNEPRAVDNO PRAVO – CIVILNO PROCESNO PRAVODoločba 27. člena ZVEtL določa le, da je upravnik zastopnik, udeleženci postopka pa so kljub temu etažni lastniki.določitev pripadajočega zemljišča – zastopnik – udeleženec – upravnik
VSL sklep I Cp 846/2010VSL005838605.05.2010Civilni oddelekDEDNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - DENACIONALIZACIJAČe je zapustnik v oporoki izrecno razpolagal le s pričakovano odškodnino za nacionalizirano premoženje, se naknadno vrnjeno premoženje ne glede na obliko vrnitve (v naravi, kot nadomestno zemljišče ali v obliki odškodnine) razdeli med zakonite dediče.dedovanje denacionaliziranega premoženja – oporočno dedovanje – razlaga oporoke – zakonito dedovanje
VSL sklep I Cp 846/2011VSL005781331.08.2011Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOČe obstaja opravičljiva zamuda, vprašanje utemeljenosti predloga za vrnitev v prejšnje stanje ni vezano na dolžnost pooblaščenca oziroma stranke, da telefonično obvesti sodišče o preložitvi naroka.predlog za vrnitev v prejšnje stanje – opravičljivi razlogi
VSL sklep I Cp 847/2010VSL005332521.04.2010Civilni oddelekDEDNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVOGlede na to, da so dediči v konkretni zadevi prava neuke stranke, upoštevaje naravo zahtevka iz 32. čl. ZD, ki je delno tudi dednopravne narave (zahtevek je odvisen od uvedbe dedovanja), kar pomeni, da se ta zahtevek uveljavlja v okviru zapuščinskega postopka, bi novota lahko vplivala na obseg zapuščine, pri čemer je zakonodajalec predvidel, da se v zapuščinskem postopku čim natančneje...izločitev v korist potomcev – nova dejstva – pritožbena novota v pritožbenem postopku v zapuščinskem postopku
VSL sklep I Cp 847/2011VSL006160221.09.2011Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGA – CIVILNO PROCESNO PRAVO - LASTNINJENJEPodatki v javni listini veljajo za resnične, dokler se ne dokaže nasprotno. Dovoljeno je torej dokazovati, da so v javni listini dejstva neresnično ugotovljena, ali da je sama listina nepravilno sestavljena, dokazno breme, da podatki v javni listini niso resnični, pa je na predlagatelju. ZLNDL v 1. odstavku 1. člena jasno določa, da zakon ureja lastninjenje le tistih...javna listina – lastninjenje kmetijskih zemljišč in gozdov – status nepremičnin
VSL sklep I Cp 848/2011VSL006768323.03.2011Civilni oddelekZAVAROVANJE TERJATEVTožnik ni izkazal zatrjevanega drugega pogoja za izdajo začasne odredbe, in sicer potrebnosti začasne odredbe, da se prepreči nastanek težko nadomestljive oziroma zatrjevane velike in nenadomestljive škode.začasna odredba – pogoji za izdajo začasne odredbe – trditev – dokaz – težko nadomestljiva škoda – posestna pravda
VSL sklep I Cp 849/2011VSL006158318.08.2011Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOKljub temu, da je bil drugi odstavek 108. člena ZPP z odločbo U-I-200/09 z dne 20. 05. 2010 razveljavljen, sodišče prve stopnje ni bilo dolžno pozivati odvetnice prvega tožnika na predložitev pooblastila tožbi. Še vedno namreč velja določba petega odstavka 98. člena ZPP, po kateri sodišče v primeru nepredložitve pooblastila odvetnika tožbi, tožbo takoj zavrže.pooblastilo – odvetnik – nepredložitev pooblastila – poziv – tožba – nepopolna vloga – zavrženje tožbe
VSL sklep I Cp 849/2013VSL007855216.10.2013Civilni oddelekSTVARNO PRAVOGlede na to, da tožnik v času po 12.4.2011, ko je toženka v hiši shranila svoje stvari, ni bil več posestnik stvari, ker mu je posest odvzel tretji, ravnanje toženke v razmerju do tožnika ne predstavlja motilnega ravnanja.motenje posesti – zadnji mirni posestnik – motilno ravnanje
VSL sklep I Cp 850/2011VSL006817523.03.2011Civilni oddelekZAVAROVANJE TERJATEVToženka se ne more sklicevati na to, da je izdana začasna odredba [s prepovedjo obremenitve in odtujitve nepremičnine] nepotrebna, ker tudi v primeru tožničinega uspeha v pravdi ne bo učinkovita, češ da je nepremičnina že (pre)obremenjena.začasna odredba – zavarovanje nedenarne terjatve – vrste začasnih odredb - začasna odredba s prepovedjo obremenitve in odtujitve nepremičnine
VSL sklep I Cp 850/2013VSL007604224.04.2013Civilni oddelekSTVARNO PRAVOOdločilna pravna prvina pri določanju nujne poti je načelo sorazmernosti kolidirajočih lastninskih pravic.nujna pot – načelo sorazmernosti – pravno odločilna dejstva
VSL sklep I Cp 851/2013VSL007167116.10.2013Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - LOVSTVOStališče prvega sodišča, da ne more samo vsebinsko presojati, ali je tožnik iz moralnih razlogov primeren za sprejem v članstvo toženke in ali ima izpolnjene ostale potrebne in z zakoni ter pravili toženke predpisane pogoje za ta sprejem, je materialnopravno napačno. Razmerje oziroma spor med pravdnima strankama je civilnopravne narave, zato prvo sodišče kot pristojen organ ne bi smelo...lovska družina - pravica do članstva - sprejem v članstvo - pristojnost sodišča
VSL sklep I Cp 852/2013VSL006894417.04.2013Civilni oddelekZAVAROVANJE TERJATEVPogoj iz prvega odstavka 272. člena ZIZ je v primeru postopka za odvzem poslovne sposobnosti podan, če je s stopnjo verjetnosti ugotovljeno, da oseba, kateri naj se odvzame poslovna sposobnost zaradi razlogov, kot jih predvideva 44. člen ZNP, ni sposobna sama skrbeti zase, za svoje pravice in koristi. Drugi pogoj za izdajo začasne odredbe pa je v tem primeru podan, če obstoji nevarnost uporabe...odvzem poslovne sposobnosti – regulacijska začasna odredba – začasna odredba za zavarovanje nedenarne terjatve – verjetnost terjatve – nevarnost uporabe sile ali nevarnost nastanka težko nadomestljive škode
VSL sklep I Cp 852/2014VSL006511529.05.2014Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO – IZVRŠILNO PRAVOZaradi preselitve toženca že pred vložitvijo tožbe, fiktivna vročitev na formalnem naslovu prebivališča ni pravilna, zlasti pa v konkretnem primeru, ko sta imela tožnica in toženec prijavljeno formalno prebivališče na istem naslovu, pri čemer je jasno izhajalo iz tožbenih navedb, da toženec na tem naslovu dejansko ne biva več.zamudna sodba – potrdilo o pravnomočnosti in izvršljivosti – vročanje pisanj – vročanje s fikcijo – razveljavitev klavzule pravnomočnosti
VSL sklep I Cp 852/99VSL4353704.05.2000Civilni oddelekcivilno procesno pravoNasprotje med razlogi sodbe in podatki v spisu predstavlja absolutno bistveno kršitev določb pravdnega postopka po 13. tč. 2. odst. 354. čl. ZPP.   absolutna bistvena kršitev določb postopka
VSL sklep I Cp 856/2011VSL006248609.03.2011Civilni oddelekNEPRAVDNO PRAVOObnašanje zadržane osebe je treba presojati celovito v daljšem časovnem obdobju, ker je le-to lahko podlaga za odločitev o nujnosti zdravljenja. Sodišče prve stopnje je pri oceni ogroženosti žene pravilno upoštevalo tudi dogodek (grožnja z nožem), zaradi katerega je bil prvič hospitaliziran.zdravljenje brez privolitve v psihiatrični bolnici pod posebnim nadzorom – pogoji
VSL sklep I Cp 857/2001VSL4801207.11.2001Civilni oddelekcivilno procesno pravoStroški zastopanja Republike Slovenije po Državnem pravobranilstvu Republike Slovenije se v postopkih pred sodišči obračunavajo po tarifi o odvetniških storitvah. Določba 162. člena ZPP v tem primeru ni uporabljiva, ker Republika Slovenija ni posamičen državni organ, temveč pravna oseba.   stroški postopka - stroški zastopanja
VSL sklep I Cp 858/99VSL4706512.04.2000Civilni oddelekobligacijsko pravoToženec je trdil, da nastanek škode ni v zvezi z njegovo alkoholiziranostjo, kar je okoliščina, zaradi katere zavarovanec kljub temu, da je v času prometne nezgode kot voznik pod vplivom alkohola, ne izgubi svojih zavarovalnih pravic (1.tč. 2. odst. 3. čl. Splošnih pogojev za zavarovanje avtomobilske odgovornosti AO-93). Resda v dokaz teh svojih zatrjevanih dejstev ni predložil dokazov,...splošni pogoji za zavarovanje avtomobilske odgovornosti - izguba zavarovalnih pravic - alkoholiziranost - vzročna zveza - novi dokazi v pritožbi
VSL sklep I Cp 859/94VSL4080413.07.1994Civilni oddelekcivilno procesno pravoČe je odgovor na tožbo prispel na sodišče isti dan, ko je bil pripravljalni narok, ali če tega ni bilo, prvi narok za glavno obravnavo, je to ovira za izdajo sodbe zaradi izostanka.   vloga - rok - vloga, vezana na rok
VSL sklep I Cp 859/99VSL4338629.03.2000Civilni oddelekcivilno procesno pravoČe izvedenec po pravnomočno končanem postopku, svoje mnenje dopolni, taka dopolnitev ne predstavlja razloga iz 9. tč. 421. čl. ZPP/77, ker ta dopolnitev ne bi mogla biti uporabljena v prejšnjem postopku, ker je še ni bilo.   obnova postopka - novi dokazi
VSL sklep I Cp 86/2000VSL4357612.04.2000Civilni oddelekcivilno procesno pravoČe tožeča stranka ne plača predpisane takse za tožbo po opominu in niso dani pogoji za oprostitev plačila sodnih taks, se šteje da je tožbo umaknila ter sodišče izda sklep o ustavitvi postopka.   ustavitev postopka
VSL sklep I Cp 86/2010VSL006400217.03.2010Civilni oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO – CIVILNO PROCESNO PRAVOČeprav se je toženec skliceval, da je motilno ravnanje naročila agrarna skupnost, je kot njen predsednik pasivno legitimiran v pravdi zaradi motenja posesti. Agrarna skupnost namreč po 2. odst. 2. čl. ZPVAS ni pravna oseba, toženec pa je član agrarne skupnosti, ki se je osebno angažiral v zvezi z motilnim dejanjem, od katerega ima kot solastnik parcele, na kateri je bilo preoranje izvršeno,...motenje posesti – sposobnost biti stranka – pasivna legitimacija – agrarna skupnost
VSL sklep I Cp 861/2001VSL4603931.05.2001Civilni oddelekcivilno procesno pravoTožena stranka je v svojem odgovoru na tožbo navedla le, da prereka tožbene navedbe in da bo obrazložitev svojega odgovora podala kasneje. Taka vloga se ne more šteti kot obrazložen odgovor na tožbo, temveč le kot kratek dopis, za sestavo katerega je tožena stranka upravičena do plačila v znesku 10 točk (4.točka tar.št. 33 OT).   stroški pravdnega postopka - nagrada odvetnika - odgovor na tožbo
VSL sklep I Cp 862/94VSL4080120.07.1994Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVONi raziskano vprašanje, ali je nevarnost izkazana, oziroma, ali ne gre le za neznatno dolžnikovo škodo.   začasna odredba - zavarovanje denarne terjatve - nevarnost - neznatna škoda
VSL sklep I Cp 864/2000VSL4492529.03.2001Civilni oddelekobligacijsko pravoDediči osebnega dolžnika, katerega terjatev je zavarovana v zemljiški knjigi z ustanovljeno hipoteko, so osebni dolžniki. Tožbeni zahtevek po hipotekarni tožbi se torej mora glasiti tako, da so toženci dolžni priznati, da je tožnik upravičen zahtevati poplačilo svoje terjatve iz zastavljene nepremičnine in dopustiti poplačilo z izvršbo na nepremičnine. Če je s hipoteko zavarovana...hipotekarna tožba
VSL sklep I Cp 864/97VSL4132224.09.1997Civilni oddelekDEDNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVOČe v sklepu o dedovanju ni navedena vrsta in stopnja sorodstva med zapustnikom in zakonitim dedičem, je podana bistvena kršitev določb postopka iz 13. točka 2. odstavka 354. člena ZPP.   sklep o dedovanju - nerazumljiv izrek
VSL sklep I Cp 867/2009VSL005542620.05.2009Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOV pravdi ne more ugotavljati in ugotoviti drugačno dejansko stanje od tistega, za katerega je bil toženec spoznan za krivega storitve kaznivega dejanja. Ker se dejstva v tej zvezi ne ugotavljajo, se tudi dokazi za potrjevanje teh dejstev ne izvajajo.obstoj kaznivega dejanja – vezanost na obsodilno kazensko sodbo – ugotavljanje dejstev – dokazovanje
VSL sklep I Cp 867/99VSL4354206.05.2000Civilni oddelekcivilno procesno pravoKer je tožena stranka v pritožbenem postopku predložila nov dokaz, ki bi lahko povzročil zanjo ugodnejšo odločbo, je ostalo dejansko stanje nepopolno ugotovljeno, kar zahteva razveljavitev izpodbijane sodbe.   pritožba
VSL sklep I Cp 868/2012VSL006175226.09.2012Civilni oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - DEDNO PRAVOIzjav nujnih dedinj na zapuščinski obravnavi ni mogoče šteti kot priznanj zatrjevanj oporočnih dedičev, da je šlo pri premoženju, ki je bilo predmet darilne pogodbe, za skupno premoženje pokojnega in njegove žene in da je zato šteti, da je pokojna zapustnikova hči prejela od zapustnika darilo v višini ½ predmeta darilne pogodbe.napotitev na pravdo - manj verjetna pravica – vsebina darilne pogodbe – prejem darila – oporočni dedič
VSL sklep I Cp 869/2000VSL4862102.08.2000Civilni oddelekDRUŽINSKO PRAVOOsnovno vodilo pri odločitvi, kateremu od staršev naj se otroci dodelijo, so interesi otrok (2. odst. 78. čl. ZZZDR). Odločitev o dodelitvi otrok enemu izmed staršev je torej odvisna od ugotovljenega spleta vseh življenjsko pomembnih okoliščin, ki so nastale ob razpadu zakonske zveze. Tako je treba upoštevati v prvi meri primernost staršev za vzgojo in varstvo otroka, pa tudi razmere, v...razmerja staršev do otrok po razvezi zakonske zveze - dodelitev otroka
VSL sklep I Cp 869/2009VSL005227719.05.2009Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGAZa odločitev o vknjižbi je odločilna parcelna številka, ki označuje nepremičnino, in ne vložna številka.   vknjižba lastninske pravice - označba nepremičnine - parcelna številka - vložna številka - vročitev ugovora
VSL sklep I Cp 869/94VSL4081218.08.1994Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - STEČAJNO PRAVOPo začetem stečajnem postopku zoper toženo stranko ni več mogoče izdati sodbo zaradi izostanka, ampak je treba pravdni postopek po 212. čl. ZPP prekiniti. začetek stečajnega postopka - sodba zaradi izostanka - prekinitev postopka
VSL sklep I Cp 870/2009VSL005532013.05.2009Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGAZemljiškoknjižno sodišče po uradni dolžnosti odloči o zaznambi sklepa o izvršbi, s katerim je izvršilno sodišče dovolilo izvršbo na nepremičnino, na podlagi obvestila izvršilnega sodišča.   zaznamba sklepa o izvršbi - vpis v zemljiško knjigo po uradni dolžnosti - začetek opravljanja izvršbe pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi
VSL sklep I Cp 871/2000VSL4711011.11.2000Civilni oddelekDRUŽINSKO PRAVOČe ima eden od staršev še druge otroke, ki jih je dolžan preživljati, je potrebno pri oceni njegovih možnosti, da prispeva k preživljanju skupnega otroka, upoštevati tudi te obveznosti, in sicer neodvisno od tega, ali jih izpolnjuje ali ne. Gre za zakonito preživljanje in sodišče mora upoštevati znesek, ki bi ga moral prispevati k preživljanju drugih otrok.   preživljanje otrok - preživnina za otroka
VSL sklep I Cp 871/2011VSL006160321.09.2011Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGA – CIVILNO PROCESNO PRAVOGlede procesne sposobnosti se v zemljiškoknjižnem postopku uporabljajo pravila pravdnega postopka.procesna sposobnost v zemljiškoknjižnem postopku – uporaba zakona
VSL sklep I Cp 871/99VSL4393807.06.2000Civilni oddelekDEDNO PRAVOPravilna je napotitev vdove na pravdo na ugotovitev, da 1/2 nepremičnin in denarnih sredstev ne spada v zapuščino. Nepremično premoženje je v zemljiški knjigi vpisano izključno na ime zapustnika, kar velja tudi za denarna sredstva na raznih računih. Ker drugi dediči izločitvenih zahtevkov ne priznajo, je glede na zemljiškoknjižno in listinsko stanje pravico vdove šteti za manj verjetno.   napotitev na pravdo - prekinitev zapuščinskega postopka - obseg zapuščine - pravica
VSL sklep I Cp 872/2010VSL005334629.04.2010Civilni oddelekSODNE TAKSETako po prej veljavnem ZST kot po sedaj veljavnem ZST-1 taksna obveznost v zapuščinskem postopku nastane ob zaključku zapuščinske obravnave. Ker je dedič predlog za oprostitev vložil kasneje, sklep o morebitni oprostitvi pa učinkuje le od dneva, ko je vložen predlog za oprostitev in velja za taksne obveznosti, ki so nastale tega dne ali kasneje, je tak predlog potrebno zavrniti, saj je...predlog za oprostitev plačila sodnih taks v zapuščinskem postopku – učinkovanje sklepa o oprostitvi plačila sodnih taks
VSL sklep I Cp 872/99VSL4256026.01.2000Civilni oddeleksodne takseKer je bil predlog za oprostitev sodne takse vložen prepozno, je pravilna odločitev o zavrnitvi predloga za oprostitev plačila sodne takse.   oprostitev plačila sodne takse
VSL sklep I Cp 873/2010VSL005838712.05.2010Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGAČe bi pomota pri vpisu lahko imela pravne posledice za določene osebe, mora zemljiškoknjižno sodišče pred odločitvijo o popravi pomotnega vpisa te osebe zaslišati. Glede na naravo zemljiškoknjižnega postopka je pomoten vpis v zemljiški knjigi mogoče odpraviti le s soglasjem vseh prizadetih oseb. Če med njimi ni soglasja, pa je mogoče nepravilnost v zemljiški knjigi...pomotni vpis – zaslišanje oseb, na katere vpliva poprava
VSL sklep I Cp 873/99VSL4240424.11.1999Civilni oddelekcivilno procesno pravoObnovo postopka smejo predlagati le stranke glavne pravde. Predlagateljica obnove pa v glavni pravdi ni sodelovala kot stranka, prav tako ni kot stranka označena v sodbi na podlagi pripoznave, zato je njen predlog za obnovo postopka nedovoljen in ga je sodišče prve stopnje kot takega pravilno zavrglo.   obnova postopka
VSL sklep I Cp 874/2000VSL4580807.06.2000Civilni oddeleksodne taksePritožnica dokazov o večjih stroških za zdravila ter lajšanje bolezenskih težav, katere naj bi imela po pritožbenih trditvah, ni priložila ne predlogu za oprostitev plačila taks ne pritožbi, zato sodišče takšnih nedokazanih trditev ni moglo upoštevati. Tožnica bi namreč morala v skladu z določbo drugega odstavka 169. člena ZPP tudi morebitne druge dokaze, s katerimi izkazuje svoje...oprostitev plačila sodne takse
VSL sklep I Cp 874/2009VSL005790203.06.2009Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOČe pride do umika tožbe pred začetkom dokaznega postopka, toženec ni upravičen do povračila stroškov za mnenje izvedenca, ki ga je sam naročil.umik tožbe - stroški postopka
VSL sklep I Cp 875/2010VSL005743515.04.2010Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOV postopku v sporih majhne vrednosti je dovoljena posebna pritožba samo zoper sklep, s katerim je postopek končan. Izpodbijani sklep ni takšen. Tožena stranka bo lahko sklep o svojem ugovoru, da odločitev o tožbenem zahtevku ne spada v sodno pristojnost, izpodbijala šele v pritožbi zoper končno odločbo.spor majhne vrednosti – pritožba zoper sklep o pristojnosti – pritožba zoper končni sklep
VSL sklep I Cp 875/2014VSL007055911.06.2014Civilni oddelekDEDNO PRAVO – CIVILNO PROCESNO PRAVOS tem, ko sodišče dediča med postopkom ni seznanilo z vrednostjo zapuščine, ki jo je pri odločitvi upoštevalo, mu je onemogočilo sodelovanje v postopku, zaradi česar je bila kršena njegova pravica do izjave.vrednost zapuščine – pravica do izjave – kršitev pravice do izjave
VSL sklep I Cp 876/2005VSL5058801.06.2005Civilni oddelekobligacijsko pravoProtispisna je ugotovitev sodišča prve stopnje, da tožena stranka ni ugovarjala višini uporabnine. S tem, ko je toženec nasprotoval kakršnemukoli plačilu uporabnine, je hkrati ugovarjal tudi sami višini uporabnine, zato jo je tožeča stranka dolžna tudi dokazati. Ni pa se mogoče strinjati z zaključkom sodišča prve stopnje, da je višina uporabnine glede na splošno znane podatke ustrezna....solastnina - uporaba tuje stvari v svojo korist - ugovor o višini pobotane terjatve
VSL sklep I Cp 876/2007VSL5213418.04.2007Civilni oddelekDEDNO PRAVOV skladu z določbo 125. člena ZD je dedič zgolj tisti, ki je živ ob uvedbi dedovanja. Zakon ne pozna instituta ustanovitve dedne pravice za pokojnega dediča, ki je bil ob uvedbi dedovanja živ in je umrl med zapuščinskim postopkom. Sodna praksa pa je iz razloga praktičnosti in smotrnosti, da se zapuščinski postopki ne bi vlekli v nedogled, rešila tovrstne primere tako, da na mesto dediča,...izločitveni zahtevek dedičev - smrt dediča med zapuščinskim postopkom - vstop dedičev umrlega dediča
VSL sklep I Cp 876/2010VSL005838819.05.2010Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOZa odločitev v zvezi s predlogom za prekinitev postopka je potrebno odgovoriti na vprašanje, ali bo v postopku, zaradi katerega je predlagana prekinitev, rešeno vprašanje, ki za to pravdno zadevo predstavlja predhodno vprašanje v smislu 13. člena ZPP ali ne in nato v primeru pozitivnega odgovora, tudi na vprašanje, ali je odločitev, da sodišče tega vprašanja ne bo samo reševalo, upravičena...prekinitev postopka – predhodno vprašanje – predmet odločanja v nepravdnem postopku
VSL sklep I Cp 876/96VSL4127725.09.1996Civilni oddelekIZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJZa vrnitev zaplenjenega premoženja obsojencu v naravi, če je kazen zaplembe premoženja razveljavljena, ni pomembna okoliščina, da je prenehala obstojati družbeno politična skupnost (MLO, Ljubljana) ki je premoženje prevzela, med občinami, ki so kot družbeno politične skupnosti delovale na njenem območju, pa premoženje še ni razdeljeno.   vrnitev zaplenjenega premoženja
VSL sklep I Cp 876/99VSL4481330.08.2000Civilni oddeleknepravdno pravo - civilno procesno pravoO pravici družbenika do informacij in vpogleda odloči sodišče v nepravdnem postopku.   nepravdni postopek
VSL sklep I Cp 877/2000VSL4399012.07.2000Civilni oddelekcivilno procesno pravoV pritožbi predloženi dokaz izkazuje pravočasno plačilo sodne takse, zato je sodišče napačno ugotovilo, da je tožba umaknjena.   vsebina tožbe - plačilo sodne takse - plačilo
VSL sklep I Cp 878/2001VSL4499530.05.2001Civilni oddeleknepravdno pravoV nepravdnem postopku je treba, kar zadeva navajanje novih dejstev in predlaganje novih dokazov v pritožbenem postopku, smiselno uporabiti določilo 1. odst. 337. člena ZPP.   nova dejstva in novi dokazi v pritožbenem postopku
VSL sklep I Cp 878/2010VSL005838912.05.2010Civilni oddelekSODNE TAKSE – CIVILNO PROCESNO PRAVOČeprav so sodne takse del pravdnih stroškov in s tem postransko oziroma akcesorno vprašanje pravdnega postopka, gre tudi pri vprašanju plačila sodnih taks, vključno z oprostitvami, le za vprašanje odnosa med državo in prosilcem, kar pa nima značaja civilnega razmerja.plačilo sodne takse – javnopravna zadeva – taksna oprostitev - nepopolna vloga – poziv k dopolnitvi predloga
VSL sklep I Cp 878/2013VSL005993003.04.2013Civilni oddelekZAVAROVANJE TERJATEVTerjatev, ki temelji na družinskem stvarnem pravu (na institutu skupnega premoženja), je mogoče učinkovito zavarovati z zaznambo spora. Če pa stranka želi doseči zavarovanje z začasno odredbo o prepovedi odtujitve in obremenitve, mora izkazati konkretno nevarnost, da bo izvršitev zanjo uspešne sodbe otežena ali nemogoča.skupno premoženje – začasna odredba – prepoved odtujitve in obremenitve – zaznamba spora
VSL sklep I Cp 879/2013VSL007408013.09.2013Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVODejansko stanje med strankama je bilo sporno, poleg tega je toženka predlagala izvedbo naroka, zato ni bilo pogojev za izdajo sodbe brez naroka. Sodišče je s tem zagrešilo procesno kršitev po 10. točki 2. odst. 339. čl. ZPP.spor majhne vrednosti – razpis naroka – sporno dejansko stanje – absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka
VSL sklep I Cp 879/99VSL4389510.05.2000Civilni oddelekcivilno procesno pravoTožeča stranka je svoj prvotni zahtevek skrčila na znesek, s katerim je zoper prvo toženko v celoti uspela. Od tedaj dalje je torej njen uspeh zoper prvo toženko 100 %, pa tudi druga toženka in tretji toženec sta imela od tedaj dalje nižje tiste stroške, ki se odmerjajo od vrednosti tožbenega zahtevka (stroški zastopanja, sodne takse). To pa pomeni, da je treba stroške strank, povezane...povrnitev pravdnih stroškov - uspeh
VSL sklep I Cp 881/2012VSL007197524.10.2012Civilni oddelekSTANOVANJSKO PRAVO – POGODBENO PRAVOPresoja o tem, ali je stanovanje, ki ga je lastnik ob odpovedi najemne pogodbe iz nekrivdnih razlogov ponudil najemniku, primerno stanovanje v smislu zahtev iz 106. člena SZ-1, je predpostavka za ugoditev zahtevku za izpraznitev stanovanja. Zahteve po zagotovitvi primernega stanovanja s primerljivimi stanovanjskimi pogoji v dotedanjem najemnem stanovanju ni dopustno razlagati...najemna pogodba – odpoved najemne pogodbe iz nekrivdnih razlogov – primerno stanovanje – bistveno poslabšanje stanovanjskih pogojev
VSL sklep I Cp 881/99VSL4337122.03.2000Civilni oddelekcivilno procesno pravo - mednarodno zasebno pravoTožena stranka ni upravičena zahtevati, da tožnika, ki sta državljana BiH s prebivališčem v B.L., plačata varščino za pravdne stroške, ker tudi državljani RS v BiH niso dolžni dajati varščine.   varščina za pravdne stroške
VSL sklep I Cp 882/2002VSL4806831.07.2002Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGAČe preklic oziroma odpoved pooblastila v času opravljene vročitve sklepa pooblaščeni odvetnici predlagateljev nista bila naznanjena sodišču, je treba šteti, da je bila vročitev opravljena osebno stranki.   vrnitev v prejšnje stanje - osebno vročanje
VSL sklep I Cp 882/97VSL4130124.09.1997Civilni oddelekstanovanjsko pravoZa oceno primernosti stanovanja je bistveno, na kakšen način je imetnik stanovanjske pravice postal lastnik stanovanjske hiše ali stanovanja v drugem kraju. Če je hišo ali stanovanje tam kupil ali zgradil, je s tem očitno manifestiral pripravljenost, da se njegova družina tja tudi preseli. Drugače bi namreč gradil oz. kupil stanovanjsko hišo ali stanovanje v kraju dosedanjega prebivališča.   prenehanje stanovanjskega razmerja - odpoved stanovanjskega razmerja
VSL sklep I Cp 883/2014VSL007222418.08.2014Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVODoločba drugega odstavka 214. člena ZPP ne daje podlage za sklep, da mora stranka večkrat zanikati ista dejstva.spor majhne vrednosti – domneva o priznanju dejstev
VSL sklep I Cp 885/2009VSL005289615.04.2009Civilni oddelekobligacijsko pravoRok za uveljavljanje pravic iz garancije ne poteče med odpravljanjem napak. Če ni odpravljena napaka na določenem vitalnem delu, za katerega garancija še velja, se lahko zahteva razveza pogodbe za celo stvar, katere sestavni del je prej omenjeni vitalni del.   odgovornost za stvarne napake - odgovornost za skrite napake - odgovornost iz naslova garancije - rok za uveljavljanje jamčevalnih zahtevkov
VSL sklep I Cp 886/2001VSL4605806.06.2001Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVODejstvo, da toženca kot družbenika družbe X nista uskladila družbe z določili ZGD, zaradi česar je bila ta izbrisana iz sodnega registra, ne kaže, da razpolagata na tak način s svojim premoženjem, kot je opisan v 2. odst. 270. čl. ZIZ. Izbris družbe iz sodnega registra je pač zakonska posledica neuskladitve družbe z določili ZGD (37. čl. ZFPPod), njen izbris pa toženca ne odvezuje...začasna odredba za zavarovanje denarne terjatve - subjektivna nevarnost
VSL sklep I Cp 886/2012VSL006793510.09.2012Civilni oddelekSODNE TAKSE – CIVILNO PROCESNO PRAVONasprotna pravdna stranka ni subjekt javnopravnega taksnega razmerja. Zato ni procesno legitimirana za sodelovanje v postopku glede sodnih taks. Čeprav je prvo sodišče njen predlog za razveljavitev taksne oprostitve kljub temu obravnavalo (in ga zavrnilo), zato njena pritožba ni dovoljena (ker ni stranka tega postopka).predlog za oprostitev plačila sodnih taks – pravica do pritožbe – stranka postopka – zavrženje pritožbe – amicus curiae – javnopravno razmerje – pravica do sodnega varstva
VSL sklep I Cp 887/2009VSL005587022.04.2009Civilni oddelekdenacionalizacijaPo 88. čl. ZDen je ničen vsak pravni posel o razpolaganju z nepremičnino, sklenjen po uveljavitvi ZDen, glede katere je bila vložena zahteva za denacionalizacijo, neodvisno od tega, ali obstajajo ovire za vrnitev v naravi ali ne.   razpolaganje z nepremičnino - zahteva za denacionalizacijo - nepremičnina, glede katere je bila vložena zahteva za denacionalizacijo - ničnost pogodbe - ovire za vrnitev v naravi
VSL sklep I Cp 887/2012VSL005981503.10.2012Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO – DEDNO PRAVODokazni oceni je lahko podvržen le izvedeni dokaz, ne pa trditve strank. Ocena vrednosti zapuščine ima pomen le za odmero sodne takse, ki se plača od čiste vrednosti zapuščine, ne vpliva pa na pravilnost in zakonitost sklepa o dedovanju, s katerim je odločeno o tem, katero premoženje sodi v zapuščino.prosta presoja dokazov – substanciran dokazni predlog – vnaprejšnja dokazna ocena – zaslišanje stranke – ocena vrednosti zapuščine – stanje na TRR
VSL sklep I Cp 888/2011VSL006598707.09.2011Civilni oddelekNEPRAVDNO PRAVO - ARBITRAŽNO PRAVOOpustitev imenovanja arbitra s strani nasprotnega udeleženca tudi ne predstavlja zakrivljenega ravnanja nasprotnega udeleženca, zaradi katerega bi moral nasprotni udeleženec predlagatelju povrniti stroške po krivdnem načelu. Nasprotni udeleženec je svoje ravnanje utemeljeval z razlago med pravdnima strankama spornega pogodbenega določila glede reševanja sporov med strankama, ki pa je sodišče...kriterij uspeha - stroški - imenovanje arbitra - opustitev imenovanja arbitra
VSL sklep I Cp 889/2000VSL4581307.06.2000Civilni oddelekcivilno procesno pravoZ zakonom predpisana sodna odpoved najemne pogodbe za poslovni prostor ne izključuje pravice strank, da za reševanje spora dogovorita pristojnost arbitraže.   sodna pristojnost - arbitražni dogovor - najemna pogodba za poslovni prostor
VSL sklep I Cp 89/2013VSL007595006.03.2013Civilni oddelekDEDNO PRAVO – CIVILNO PROCESNO PRAVOPredlog za izdajo dodatnega sklepa o dedovanju je predviden za takoimenovano pozneje najdeno premoženje, to je premoženje, za katerega se ob izdaji sklepa o dedovanju ni vedelo, da pripada zapuščini, vendar pa v konkretnem primeru sodišče pritožb dedinj ni štelo kot predlogov za izdajo dodatnega sklepa o dedovanju, pač pa kot predloga za izdajo dopolnilnega sklepa o dedovanju. Takšen sklep...dodatni sklep o dedovanju – dopolnilni sklep o dedovanju – predmet dedovanja – terjatve zapustnika
VSL sklep I Cp 890/2011VSL006596424.08.2011Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGAZgolj izjava zemljiškoknjižnega lastnika, da predlagatelju priznava lastninsko pravico na nepremičnini, ne zadošča za vknjižbo lastninske pravice. Posadni listini bi morala biti priložena pogodba, ki izkazuje veljavni pravni naslov za prenos pravice; sicer pa bi morali pri sklenitvi posadne listine, ker je šlo za večkratne zaporedne izvenknjižne prenose, kot stranke nastopati vsi vmesni...posadna listina – pravni naslov za prenos pravice – večkratni zaporedni izvenknjžni prenos pravice – vknjižba pravice
VSL sklep I Cp 892/99VSL4582214.06.2000Civilni oddelekobligacijsko pravoStranki, ki je v pravdi uveljavljala ugovor zastaranja, tega ugovora ni treba izrečno umakniti, da bi šele nato lahko priznala zastarano obveznost. Zadošča, da iz njenih izjav drugače nedvoumno, jasno in določbo izhaja, da obveznost priznava.   zastaranje - odpoved zastaranju - pripoznava zastarane obveznosti
VSL sklep I Cp 894/2011VSL006856524.08.2011Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGAV primeru, ko je do napačne označbe identifikacijskega znaka nepremičnine prišlo zgolj iz malomarnosti sestavljalca listine, ni mogoče uporabiti stališča sodne prakse, da je potrebno zakonsko določilo prvega odstavka 31. člena ZZK-1 razlagati vsebinsko in ne zgolj z dobesedno razlago in da mora zemljiškoknjižno sodišče preizkusiti, ali je nepremičnina, ki je v listini, ki je podlaga...vknjižba lastninske pravice - identifikacijski znak nepremičnine - načelo formalnosti - vsebina listine, ki je podlaga za glavni vpis - identiteta nepremičnine
VSL sklep I Cp 894/2013VSL007610008.05.2013Civilni oddelekSTVARNO PRAVO – ZAVAROVANJE TERJATEVTožnik, ki je zoper prvega toženca naperil zahtevek za izstavitev zemljiškoknjižne listine, verjetnosti te svoje terjatve ni izkazal. Prvi toženec je sporno nepremičnino prodal toženkama, ki sta že pred tožbo predlagali vknjižbo svoje lastninske pravice. Potemtakem je prvi toženec že izčrpal svojo pravico razpolaganja, zato predlagana prepoved odtujitve in obremenitve sporne nepremičnine...verjetnost terjatve – prepoved odtujitve in obremenitve nepremičnine – prodaja nepremičnine pred vložitvijo predloga za izdajo začasne odredbe
VSL sklep I Cp 895/2014VSL007985904.06.2014Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO – OBLIGACIJSKO PRAVO – POGODBENO PRAVOKljub temu, da je tožnik na vlogi navedel, da gre za overjen prevod iz srbščine v slovenščino, je sodišče pravilno obravnavalo vlogo kot tožbo, vloženo v slovenskem jeziku. Četudi za sklenitev mandatne pogodbe ni predpisana obličnost in je torej lahko sklenjena tudi ustno ali s konkludentnimi dejanji, je bil tožnik dolžan določno navesti bodisi okoliščine, ki...uporaba slovenskega jezika v postopku – nepopolna tožba – pogodba o naročilu – sklenitev pogodbe - konkludentno ravnanje
VSL sklep I Cp 896/2001VSL4864929.08.2001Civilni oddelekcivilno procesno pravo - obligacijsko pravo - stvarno pravoSpor zaradi izpraznitve poslovnega prostora zaradi poteka najemne pogodbe je res spor iz najemnega razmerja, vendar pa je za ugoditev izpraznitvenemu zahtevku pomembno, ali je tožena stranka na podlagi vlaganj postala solastnica spornih poslovnih prostorov. Solastnik ima namreč pravico imeti stvar v posesti in jo skupaj z drugimi solastniki uporabljati sorazmerno svojemu delu, kakor tudi pravico...najem poslovnih prostorov - najemna pogodba - izpraznitev in izročitev nepremičnin - vlaganje v nepremičnino - solastninska pravica - prekinitev postopka - predhodno vprašanje
VSL sklep I Cp 896/2009VSL005232127.05.2009Civilni oddelekDEDNO PRAVOPravica dediča, ki zahteva izločitev po 32. členu ZD, se v primeru spora o obsegu premoženja, ki se izloča, šteje za manj verjetno od pravice drugih dedičev, ki se z izločitvijo ne strinjajo. ZD zapuščinskemu sodišču ne nalaga dolžnosti izvedbe dokaznega postopka za ugotovitev, čigavo pravico šteti za manj verjetno.   zapuščinski postopek - spor o obsegu zapuščine - napotitev na pravdo - manj verjetna pravica
VSL sklep I Cp 896/2013VSL007316507.08.2013Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGAZaznamba sklepa o izvršbi v zemljiški knjigi je le eno od izvršilnih dejanj, ki se opravijo v postopku izvršbe na nepremičnine. Za zemljiškoknjižno sodišče zadošča, da je vpis, ki ga dovoli, skladen z zemljiškoknjižnim stanjem in sklepom o izvršbi in so izpolnjeni vsi pogoji za dovolitev vpisa po uradni dolžnosti.zaznamba sklepa o izvršbi – vpis po uradni dolžnosti – začetek učinkovanja vpisov
VSL sklep I Cp 896/2014VSL007202009.04.2014Civilni oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - OSEBNOSTNE PRAVICE - ZAVAROVANJE TERJATEV - CIVILNO PROCESNO PRAVOOpozorilo na nekaj, kar je po zakonu dopustno, ne more pomeniti nedopustne grožnje. Slabega jezikovnega in slovničnega izražanja zaradi njegove (pre)pogostosti ni možno vedno dosledno sanirati oz. sankcionirati z uporabo 108. člena ZPP.pojem sile in grožnje - nedopustna grožnja - varstvo zasebnosti - zasebna korespondenca - poslovna korespondenca - tajnost pisem in občil - nerazumljivo besedilo izreka - nerazumljiva vloga - ravnanje z nerazumljivimi vlogami - regulacijska začasna odredba
VSL sklep I Cp 896/99VSL4250908.12.1999Civilni oddelekDRUŽINSKO PRAVOZa odločitev o dodelitvi otroka enemu izmed zakoncev ob razvezi je potrebno ugotoviti sklop konkretnih življenjskih okoliščin, v katerih so se znašli starši in otrok ob razpadu družine, pri čemer je pri tehtanju, kakšna odločitev je v skladu s koristmi otrok, potrebno predvsem ugotavljati dosedanje izvajanje obveznosti in predvidevati bodoče izvrševanje obveznosti, ki so staršem naložene...razveza zakonske zveze - dodelitev otroka - varstvo, vzgoja in preživljanje otroka - koristi otroka - začasna odredba
VSL sklep I Cp 898/2000VSL4395015.06.2000Civilni oddelekzavarovanje terjatevV skladu z določbo tretjega odstavka 270. člena ZIZ upnik ni dolžan dokazovati nevarnosti; vendar le, če izkaže za verjetno, da bi dolžnik s predlagano odredbo pretrpel le neznatno škodo. Slednjega pa tožnik v postopku pred sodiščem prve stopnje ni izkazal za verjetno oz. niti zatrjeval, zato se sodišče prve stopnje s pogojem za izdajo začasne odredbe iz tretjega odstavka 270. člena...začasna odredba - pogoji za izdajo začasne odredbe - nevarnost - neznatna škoda - nova dejstva in novi dokazi v pritožbi
VSL sklep I Cp 898/2010VSL005963326.05.2010Civilni oddelekSTVARNO PRAVOIz določbe 75. člena SPZ izhaja, da vsako poseganje v lastninsko pravico na nepremičnini soseda še ne pomeni tudi protipravnega posega, ki bi opravičevalo sodno varstvo. Poseg postane protipraven šele, ko preseže določen tolerančni prag.prepovedane imisije – negatorna tožba – tožba na prenehanje vznemirjanja lastninske pravice – solastninska pravica
VSL sklep I Cp 898/2011VSL006856624.08.2011Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVOSodišče ni vezano na kazensko sodbo glede ključnega vprašanja za to pravdno zadevo, namreč, ali je toženec na kraju nesreče nudil osebne podatke in podatke o zavarovanju ali ne, saj opustitev nudenja osebnih podatkov in podatkov o zavarovanju, kar je razlog za izgubo zavarovalnih pravic, ni objektivni znak kaznivosti pri kaznivem dejanju zapustitve poškodovanca v prometni nesreči brez...vezanost na kazensko sodbo – izguba zavarovalnih pravic – regresni zahtevek zavarovalnice
VSL sklep I Cp 898/2012VSL005982303.10.2012Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOPravni interes sodelovati v tuji pravdi mora biti utemeljen s pravnimi posledicami sodbe, katere vsebina lahko posredno vpliva na pravni položaj stranskega intervenienta. Stranski intervenient torej v tuji pravdi varuje svoj pravni interes, ne pa interes stranke, kateri se je pridružil. Tožečo stranko, na zahtevo katere je bil pravdni postopek uveden, zaradi narave njenega...stranska intervencija – pravni interes stranskega intervenienta – domneva umika tožbe – neudeležba tožeče stranke na naroku
VSL sklep I Cp 899/2009VSL005710101.09.2009Civilni oddelekSODNE TAKSESodišče prve stopnje je določilo 105.a člena ZPP napačno uporabilo. Sodišče bi lahko štelo vlogo za umaknjeno le v primeru, če niso podani pogoji za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodnih taks. Pritožnik je v predlogu za obnovo postopka navedel, da z vso upravičenostjo pričakuje „...da bo Vrhovno sodišče oprostilo oziroma vplivalo na oprostitev vlagatelja plačevanja vseh...plačilo sodne takse kot procesna predpostavka – umik vloge – predlog za oprostitev plačila sodnih taks
VSL sklep I Cp 899/2010VSL006008121.04.2010Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOToženec ne zatrjuje, da bi se iz naslova stalnega bivališča odselil za več kot tri mesece, niti, da bi upravnemu organu sporočil naslov za vročanje, zato je bila sodba uspešno vročena s fikcijo na naslovu toženčevega stalnega bivališča.vročanje pisanj - pregled spisov – način vročanja – osebna vročitev – naslov za vročanje – vročanje s fikcijo
VSL sklep I Cp 899/2013VSL007546623.10.2013Civilni oddelekSTVARNO PRAVO - DEDNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO – ZEMLJIŠKA KNJIGAČe je obseg zapuščine sporen med dedičem in tretjim, zapuščinsko sodišče o takšnem sporu ne more odločati, niti takšno vprašanje ne vpliva na tek zapuščinskega postopka. Gre namreč za pravna razmerja, ki niso dednopravne narave in so zato domena pravdnega sodišča.vpis v zemljiško knjigo - obseg zapuščine - spor o obsegu zapuščine - napotitev na pravdo - dodaten sklep o dedovanju
VSL sklep I Cp 9/2011VSL006821612.04.2011Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVODruge preživninske obveznosti in izdatke je tožeča stranka navedla šele v pritožbi. Pri tem ni izkazala, da tega brez svoje krivde ni mogla storiti prej, kar pa je pogoj za navajanje novih dejstev in predlaganje novih dokazov.navajanje novih dejstev in dokazov v pritožbi – nedopustne pritožbene novote
VSL sklep I Cp 90/00VSL4219916.02.2000Civilni oddelekcivilno procesno pravoKer je pritožnica pred odločanjem sodišča druge stopnje umaknila pritožbo, ko je bil spis že predložen pritožbenemu sodišču, je le-to s sklepom odločilo, da se umik pritožbe sprejme.   umik pritožbe
VSL sklep I Cp 90/2013VSL005990625.03.2013Civilni oddelekNEPRAVDNO PRAVOKot nasprotni udeleženci bodo morali biti navedeni vsi etažni lastniki stavbe le, kadar bo predlog vložila bodisi občina, bodisi zemljiškoknjižni lastnik zemljišča, ki naj bi se določilo kot pripadajoče. Vprašanje, ali neko zemljišče predstavlja pripadajoče zemljišče k stavbi ali ne, v medsebojna razmerja etažnih lastnikov ne posega, zato si interesi med posameznim etažnim lastnikom...določitev pripadajočega zemljišča – nepopoln predlog – udeleženci postopka – predlog etažnega lastnika za določitev pripadajočega zemljišča
VSL sklep I Cp 900/2009VSL005289708.04.2009Civilni oddelekDEDNO PRAVOUgovor zastaranja v smislu 141. člena ZD ni mogoče uspešno uveljavljati v zapuščinskem postopku, saj v zapuščinskem postopku sodišče le ugotavlja dedno pravico dediča, ki je nastala ob smrti na podlagi zakona ali na podlagi oporoke. Zato morebitno zastaranje pravice enega sodediča, da od drugega sodediča zahteva ustrezen del tistega predmeta zapuščine, s katerim je drugi sodedič...ugovor zastaranja - zapuščinski postopek - zastaranje pravice zahtevati zapuščino - dedna pravica ugovor zastaranja v zapuščinskem postopku
VSL sklep I Cp 900/2010VSL005742715.04.2010Civilni oddelekZAVAROVANJE TERJATEVPri presoji ugovora je treba upoštevati samo ugovorne navedbe, ne pa tudi preostalega trditvenega gradiva. Ugovor je namreč samostojno pravno sredstvo v postopku zavarovanja terjatve, zato ga mora stranka utemeljiti posebej in ne s sklicevanjem na svoje prejšnje trditve v pravdi. V postopku zavarovanja terjatve zadošča, da so odločilna dejstva o obstoju...začasna odredba - ugovor zoper sklep o začasni odredbi- trditve o obstoju terjatve - ugovorne navedbe - delna utemeljenost tožbenega zahtevka
VSL sklep I Cp 900/2013VSL007855423.10.2013Civilni oddelekDEDNO PRAVOUpniki niso stranke zapuščinskega postopka, razen v primeru, ko predlagajo ločitev zapuščine od dedičevega premoženja. Pritožnika nista zakonita dediča po pokojnem in ločitve zapuščine nista predlagala, zato jima priglasitev njune terjatve, ki je bila prerekana s strani dedinje T. K., ne daje položaja stranke v postopku, zaradi česar njuna pritožba ni dovoljena.položaj stranke v zapuščinskem postopku - dedič - ločitveni upnik - zavrženje pritožbe
VSL sklep I Cp 901/02VSL4867704.09.2002Civilni oddelekstvarno pravoTožnica (so)posesti ni mogla izgubiti že zgolj zato, ker jo je toženec pozval, naj s podstrešja odstrani svoje stvari. Z navedenim dejstvom je toženec očitno poskušal odpreti vprašanje protipravnosti svojega (motilnega) dejanja, češ da je imel do njega pravico, ker da ga izvaja iz svoje izključne lastninske pravce na podstrešju. Navedeno dejstvo bi bilo relevantno (v okviru presoje...motenje posesti
VSL sklep I Cp 901/2010VSL005839012.05.2010Civilni oddelekDEDNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVOStroški cenitve zapuščine predstavljajo skupni strošek.stroški cenitve zapuščine - skupni strošek
VSL sklep I Cp 901/2014VSL007056111.06.2014Civilni oddelekDEDNO PRAVO – CIVILNO PROCESNO PRAVOTo, kakšna je višina terjatev, ni bistvena sestavina sklepa o dedovanju. Ugotovitev, katere terjatve sodijo v zapuščino, zadošča.sklep o dedovanju – sestavine sklepa o dedovanju – terjatve – višina terjatev – pravica do izjave
VSL sklep I Cp 901/93VSL4048715.12.1993Civilni oddelekobligacijsko pravoProdajalec starega rabljenega avtomobila, katerega je kupec dobro poznal in preizkusil, ne odgovarja za kasneje odkrito napako, razen v primeru, če je prodajalec zatrjeval, da stvar nima nobenih napak oziroma da ima določeno posebno kvaliteto.   jamčevanje za napake - napake, za katere prodajalec ne odgovarja
VSL sklep I Cp 902/2009VSL005517122.04.2009Civilni oddelekdenacionalizacija - civilno procesno pravoOdplačnost je lahko eden od indicev o tem, ali je pri sklepanju pogodbe prišlo do sile ali grožnje. Sodišča ga upoštevajo v povezavi z drugimi okoliščinami, ki nedvoumno kažejo na to, ali je bil odplačni pravni posel sklenjen prostovoljno ali ne. Ob tem je potrebno upoštevati, da na sklepanje o pravi prodajalčevi volji višina odmene za prodano stvar ne vpliva vselej enako (močno)....upravičenec do denacionalizacije - pravni posel, sklenjen zaradi grožnje, sile ali zvijače državnega organa oziroma predstavnika oblasti - vrednost podržavljenega premoženja - obnova postopka - nova dejstva in novi dokazi - prekluzija
VSL sklep I Cp 903/2010VSL005746823.06.2010Civilni oddelekNEPRAVDNO PRAVOOdločba, s katero sodišče ugotovi obstoj pogojev za odvzem poslovne sposobnosti, je konstitutivne narave in učinkuje le za naprej (ex nunc).odvzem poslovne sposobnosti – učinek odločbe o odvzemu poslovne sposobnosti
VSL sklep I Cp 904/05VSL5113205.05.2005Civilni oddelekstvarno pravoSoposestnik ima pravico do samopomoči proti tistemu, ki neupravičeno moti njegovo posest ali mu jo odvzame. Tožnik pred motilnim dejanjem posesti toženke ni motil in je pravilen zaključek sodišča prve stopnje, da toženka ni izkazala elementov za dovoljeno samopomoč v smislu 31. člena SPZ.   motenje posesti - samopomoč
VSL sklep I Cp 904/2010VSL005740814.04.2010Civilni oddelekDEDNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVOS pogodbo o dosmrtnem preživljanju je možen le prenos vsega ali dela premoženja, ki preživljancu pripada ob sklenitvi pogodbe, s tem, da je ta prenos odložen do njegove smrti. Pogodba o dosmrtnem preživljanju lahko obsega tudi premičnine preživljanca, ki niso namenjene za rabo in uživanje nepremičnin, vendar pa morajo biti v pogodbi navedene. Navedba teh premičnin...opredelitev premičnin v pogodbi o dosmrtnem preživljanju – obstoj premoženja v času sklenitve pogodbe o dosmrtnem preživljanju
VSL sklep I Cp 904/99VSL4394207.06.2000Civilni oddelekdenacionalizacijaZa odločanje o zahtevi za denacionalizacijo na podlagi 4. člena ZDEN so pristojni upravni organi.   pristojnost
VSL sklep I Cp 905/2009VSL005542827.05.2009Civilni oddelekDEDNO PRAVO - DENACIONALIZACIJAMožnost izdaje dodatnega sklepa o dedovanju na podlagi prejšnjega sklepa o dedovanju je izključena takrat, kadar po istem zapustniku že obstoji pravnomočen sklep o dedovanju glede denacionaliziranega premoženja.dedovanje denacionaliziranega premoženja – sklep o dedovanju – pravnomočen sklep o dedovanju denacionaliziranega premoženja
VSL sklep I Cp 905/2010VSL005333307.04.2010Civilni oddelekZAVAROVANJE TERJATEVZačasna odredba, s katero se dolžniku prepove odtujitev ali obremenitev nepremičnine ali stvarnih pravic, zgolj zaradi dejstva, ker dolžnik ni vpisan v zemljiško knjigo kot lastnik, ni neizvršljiva. S sodno prepovedjo razpolaganja z nepremičnino, ki zaradi nevpisane prepovedi v zemljiško knjigo sicer ne bo imela publicitetnega učinka nasproti tretjim, bo dosežen namen zavarovanja, saj...začasna odredba – prepoved odtujitve in obremenitve – zemljiškoknjižni lastnik – izvršljivost začasne odredbe
VSL sklep I Cp 906/2005VSL5057621.09.2005Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVOKer vlaganja v hišo v času zakonske zveze obeh pravdnih strank v skupni vrednosti 1.403.677,20 SIT ne spreminjajo substance hiše, oziroma kot ugotavlja sodišče prve stopnje, ne prispevajo k bistvenim spremembam glede stanja in vrednosti stanovanjske hiše, je tudi pravilno stališče sodišča prve stopnje, da je prispevek tožnice glede na vrednost nepremičnine minimalen (le 1,1%), ter zato...skupno premoženje zakoncev - posebno premoženje - prekoračitev tožbenega zahtevka - bistvena kršitev določb postopka
VSL sklep I Cp 907/2009VSL005608508.04.2009Civilni oddelekDEDNO PRAVOPravica do nujnega deleža je dedna pravica. Dediči imajo pravico do nujnega deleža na pozneje najdenem premoženju, čeprav nujnega deleža v zapuščinskem postopku niso izrecno zahtevali.   pozneje najdeno premoženje - nujni delež - dedni dogovor - dedna izjava
VSL sklep I Cp 908/2005VSL5033601.06.2005Civilni oddelekstanovanjsko pravo - obligacijsko pravo - civilno procesno pravoMaterialnopravni ugovor iz 2. odstavka 122. člena ZOR v zvezi s 3. odstavkom 132. člena ZOR vpliva na utemeljenost tožbenega zahtevka tako, da sodišče z ugoditvijo takšnemu ugovoru le deloma zavrne tožbeni zahtevek tožeče stranke, ko ji naloži vrnitev plačanih zneskov kupnine.   prodaja stanovanja - neizpolnitev pogodbe - razdrtje pogodbe - dvostranska pogodba - vzajemne obveznosti
VSL sklep I Cp 908/2010VSL005329726.04.2010Civilni oddelekDEDNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVOKer pritožnik ni dedič, niti ne uveljavlja kakšne pravice iz zapuščine, ni stranka zapuščinskega postopka (pritožnik zatrjuje originarno pridobitev lastninske pravice na zapustničinih nepremičninah z vlaganji oziroma pogodbeno podlago – vlaganja v sporazumu z zapustnico).stranka zapuščinskega postopka – pravica do pritožbe
VSL sklep I Cp 909/2004VSL5051829.09.2004Civilni oddelekobligacijsko pravoRes je, kot je navedlo sodišče prve stopnje v izpodbijani sodbi, da je, s tem ko je Ustavno sodišče RS ugotovilo, da je bil 35. člen Pravilnika o štipendiranju za šolsko leto 91/92 v neskladju z Ustavo, odpadla ena izmed podlag, na katero je tožeča stranka opirala svoj tožbeni zahtevek. Prezrlo pa je, da vračila štipendije ni navezovala le na določbe razveljavljenega pravilnika, saj je...štipendijska pogodba - izvensodna poravnava - razveljavitev
VSL sklep I Cp 91/2001VSL4800717.10.2001Civilni oddelekpogodbeno pravoKer gre za dvostransko oziroma vzajemno obveznost, lahko upnik zahteva bodisi izpolnitev bodisi razvezo pogodbe le ob pogoju, če je sam svojo obveznost izpolnil oziroma jo je pripravljen izpolniti (če je torej pogodbi zvest). Le pri fiksnih pogodbah je, v primeru neizpolnitve, pogodba razdrta že po samem zakonu. Fiksno je določen rok, če se stranki dogovorita, da bosta pogodbo razdrli, če...prodajna pogodba - neizpolnitev pogodbe - fiksen posel - posredovanje - izpolnitev
VSL sklep I Cp 91/2009VSL005248304.03.2009Civilni oddelekstvarno pravo - civilno procesno pravoZgolj imetništvo ključa še ne izkazuje posesti nad prostorom.   motenje posesti - posest - posest dediča - dejanska oblast nad stvarjo - navajanje novih dejstev v pritožbi
VSL sklep I Cp 910/2010VSL005381413.04.2010Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - SODNE TAKSEV konkretnem primeru je pritožiteljica predlog za obročno plačilo sodne takse za sklep o dedovanju vložila takrat, ko je taksna obveznost za plačilo te takse že nastala in ji tako sodišče ni moglo odobriti obročnega plačila sodne takse, ker je bil predlog vložen že po nastanku taksne obveznosti, torej prepozno.sodna taksa - obročno odplačilo sodne takse
VSL sklep I Cp 910/2014VSL007203102.04.2014Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOOb dejstvu, da je bolezen otroka dolgotrajna (otrok je v obdobju dveh let obiskal pouk samo 46 krat) ter da se stanje otroku lahko poslabša tik pred oz. na dan obravnave, bi toženec ob zadostni skrbnosti moral predvideti oz. pričakovati, da bo lahko zaradi bolezni otroka na dan obravnave zadržan, zato bi moral poiskati varstvo za otroka ali za zastopanje pooblastiti odvetnika oziroma zaprositi...vrnitev v prejšnje stanje – upravičen razlog - zamuda naroka - bolezen otroka - zadostna skrbnost
VSL sklep I Cp 912/2005VSL5054202.03.2005Civilni oddelekcivilno procesno pravoKer je laični toženec vložil odgovor na tožbo znotraj 30 dnevnega roka pri nepristojnemu sodišču, je vloga pravočasna, kljub temu, da je odgovor na tožbo prispel k pristojnemu sodišču prepozno. Zato je bilo treba zamudno sodbo razveljaviti in vrniti zadevo sodišču prve stopnje v nadaljnje sojenje.   pravočasnost - rok - zamudna sodba
VSL sklep I Cp 912/97VSL4132624.09.1997Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVONamen začasne odredbe po 442. členu ZPP in po 2. odstavku 267. člena ZIP je predvsem preventiven - preprečiti bodoče nasilje, protipravno poškodbo ali nenadomestljivo škodo. Nasilja, ki je bilo že storjeno in škode, ki je že nastala, s tako odredbo ni mogoče sanirati.   začasna odredba - zavarovanje nedenarne terjatve - nevarnost nasilja - nevarnost nenadomestljive škode
VSL sklep I Cp 913/2000VSL4393307.06.2000Civilni oddelekzavarovanje terjatevV pritožbenem postopku lahko stranka navaja nova dejstva le, če bi izkazala, da jih brez svoje krivde ni mogla navesti do prvega naroka oz. do konca obravnave; česar pa pritožnica ni z ničemer izkazala. Ker gre za podatke s katerimi razpolaga edino pritožnica ter jih je relativno enostavno zbrati, pa tudi ni razloga, zaradi katerega bi sodišče pritožnici dovolilo navajanje novih dejstev.   začasna odredba
VSL sklep I Cp 913/2001VSL4605704.07.2001Civilni oddelekDENACIONALIZACIJA - LASTNINJENJESodišče prve stopnje je zavrnilo predlagano začasno odredbo potem, ko je ugotovilo, da denacionalizacijski upravičenci niso pedlagali začasne odredbe v skladu z določili II. poglavja ZLPP, ki ureja zavarovanje pravic bivših lastnikov in njihovih dedičev, kar je pogoj za uveljavljanje denacionalizacijskih zahtevkov v skladu z določbami 34. do 39. čl. ZDen. Prva toženka, ki se je lastninila...začasna odredba - zavarovanje - denacionalizacija - vrnitev v naravi
VSL sklep I Cp 913/2012VSL006794205.09.2012Civilni oddelekDEDNO PRAVOPodlaga za izračun nujnega deleža dediča je t.i. obračunska vrednost zapuščine. Tako se vrednost zapuščine, na podlagi katere se izračuna nujni delež, ugotovi tako, da se popiše in oceni vse premoženje, ki ga je imel zapustnik ob svoji smrti, od ugotovljene vrednosti pa se odbijejo zapustnikovi dolgovi, stroški za popis in cenitev zapuščine in stroški za zapustnikov pogreb. Razlika...nujni delež – nujni dedič – obračunska vrednost zapuščine – vrednost darila – čista zapuščina
VSL sklep I Cp 914/2004VSL5031424.11.2004Civilni oddeleknepravdno pravoUpravni postopek ni procesna predpostavka za vložitev predloga za sodno urditev meje.   ureditev meje - upravni postopek - procesna predpostavka
VSL sklep I Cp 914/2005VSL5034918.05.2005Civilni oddelekobligacijsko pravo - civilno procesno pravoV postopku pred sodiščem prve stopnje so ostale dokazno neocenjene izpovedbe tožencev in listina. Sodišče prve stopnje tudi ni upoštevalo pri izračunu dolga posameznih zneskov, plačanih na račun zamudnih obresti. Čeprav toženca nista podala pripomb na izvedensko mnenje, to sodišče prve stopnje ni razbremenilo dolžnosti, da oceni vse predlagane pravnorelevantne dokaze o tem, v kakšnem...posojilna pogodba - izpolnitev obveznosti - neizpolnitev - zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanskega stanja
VSL sklep I Cp 914/99VSL4712005.07.2000Civilni oddelekpravo intelektualne lastnineO vprašanju avtorstva avtorskega dela ni mogoče odločati po predpisih, ki so prenehali veljati še preden je bilo avtorsko delo sploh ustvarjeno in ko je sploh moglo biti deležno pravne zaščite. V vprašanje (so)avtorstva je treba presojati z vrednotenjem prispevka fizičnih oseb k nastanku avtorskega dela glede na njegove predpostavke, med katere pa ne spadajo nebistveni znaki avtorskega dela.   avtorsko delo
VSL sklep I Cp 915/2004VSL5032113.04.2005Civilni oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - PRAVO DRUŽBUpoštevajoč določbo prvega odstavka 101. člena ZGD, ki za obveznosti družbe z neomejeno odgovornostjo določa subsidiarno odgovornost družbenikov, mora upnik najprej pisno terjati družbo, nato pa lahko prosto izbira ali bo terjal vsakega družbenika posamezno, ali le nekatere ali vse družbenike za izpolnitev celotne obveznosti ali poleg navedenih še družbo. Če upnik terja najprej družbenika...osebna odgovornost družbenika za obveznosti družbe
VSL sklep I Cp 916/2000VSL4862526.07.2000Civilni oddeleknepravdno pravoNestrinjanje z odločitvami sodišča v razlastitvenem postopku ne morejo biti razlog za nesprejem odškodnine.   sodni depozit
VSL sklep I Cp 916/2001VSL4718612.12.2001Civilni oddelekDEDNO PRAVOIzjava o odpovedi dedovanju je dedna izjava in če je ta dana v pravnomočno končanem zapuščinskem postopku, se ne more brez pridržkov nanašati tudi na pozneje najdeno premoženje.   pozneje najdeno premoženje - odpoved dediščini
VSL sklep I Cp 916/2013VSL006893010.04.2013Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOZa presojo, ali je bilo o stvari (zahtevku – predmetu odločitve) že pravnomočno odločeno, ni pomembno, ali je tisto, o čemer je bilo pravnomočno odločeno, izvršljivo ali ne. Pravnomočne postanejo tudi napačne in neizvršljive odločitve. Dejstvo, da zahtevek za povrnitev stroškov tožnikoma ni bil vročen nasprotni stranki, na odločitev (o stroškovni obveznosti)...zavrženje tožbe – res iudicata – zahteva za povrnitev stroškov – vročitev zahteve za povračilo stroškov nasprotni stranki
VSL sklep I Cp 918/2001VSL4718903.10.2001Civilni oddelekcivilno procesno pravo - statusno pravoDružbeniki družbe, ki je prenehala obstajati zaradi izbrisa iz sodnega registra (prvi odstavek 37. člena ZFPPod) so glede njenega premoženja njeni pravni nasledniki že po samem zakonu.   pravno nasledstvo - izbris iz sodnega registra
VSL sklep I Cp 919/2002VSL4806510.07.2002Civilni oddelekcivilno procesno pravoPri presoji vsebine dopisa oziroma prave volje pravdnih strank je po oceni pritožbenega sodišča treba upoštevati predvsem, da sta ga napisali stranki, ki ne poznata pravniškega izražanja in jima termini kot so umik tožbe, umik pritožbe in posledice takih razpolaganj niso poznani. V izjavi pa sta povsem jasno navedli, da sta se pobotali z željo, da zopet zaživita skupno življenje, iz česar...umik tožbe - umik pritožbe - stranka
VSL sklep I Cp 919/2011VSL006596123.09.2011Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOSodna taksa za pritožbo mora biti plačana najkasneje v roku, ki ga določi sodišče. Prepozno plačana sodna taksa ima iste posledice kot neplačana sodna taksa.fikcija vročitve – prepozno plačana sodna taksa – plačilo sodne takse
VSL sklep I Cp 919/2014VSL007941006.08.2014Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO – PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINEPresoja (ne)veljavnosti Skupnega sporazuma je v skladu z določbami ZASP v pristojnosti Sveta za avtorsko pravo in ne sodišča.javna priobčitev fonogramov – skupni sporazum – zahteva za presojo neveljavnosti določb skupnega sporazuma – zavrženje tožbe – pristojnost drugega organa – sodna pristojnost
VSL sklep I Cp 92/2010VSL005332414.04.2010Civilni oddelekNEPRAVDNO PRAVO – STVARNO PRAVOSolastnina vseh etažnih lastnikov na skupnih delih je neločljivo povezana z lastnino na posameznem delu nepremičnine, zato lahko vsak etažni lastnik solastninsko pravico na skupnem delu zgradbe, kar vključuje tudi dvorišče, prenese le skupaj s posameznim delom zgradbe, ki ga ima v izključni lasti.nepremičnina v etažni lastnini - prepoved zahtevka za delitev solastnine na skupnih delih - skupni deli nepremičnine v etažni lastnini - posamezni del zgradbe 
VSL sklep I Cp 921/2011VSL005969914.09.2011Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOTožeča stranka je sklenjeno pogodbo štela za darilno pogodbo in je sodišče prve stopnje pravno zmotno opredelilo navedeno pogodbo za preužitkarsko, s čimer je preseglo trditveno podlago stranke.bistvena kršitev postopka - prekoračitev trditvene podlage
VSL sklep I Cp 922/2010VSL006011330.06.2010Civilni oddelekNEPRAVDNO PRAVO – OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVOTudi če bi bilo mogoče šteti, da je bilo njuno uveljavljanje močnejše pravice dovolj konkretizirano, pa je dokazni postopek pokazal, da pritožnika nista bila dobroverna posestnika.postopek ureditve meje – močnejša pravica – dobra vera – priposestvovanje
VSL sklep I Cp 923/2007VSL5127311.04.2007Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGASamo pravnomočen sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine je lahko podlaga za vpis zaznambe izvršbe in vknjižbe hipoteke.   zaznamba izvršbe in vknjižba hipoteke - sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine
VSL sklep I Cp 923/2011VSL005778807.07.2011Civilni oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO – NEPRAVDNO PRAVOFizična delitev pomeni sočasno odsvojitev in hkrati pridobitev lastninske pravice.delitev solastnine – fizična delitev – civilna delitev – fizična delitev z izplačilom razlike v vrednosti – izračun razlike v vrednosti
VSL sklep I Cp 923/2012VSL007141924.10.2012Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOGlede na to, da je tožnica ugovoru tretjega in predlogu za odlog izvršbe predložila tudi dokazila, in sicer razvezno sodbo, notarski sporazum sklenjen med zakoncema, ter še pred uvedbo izvršilnega postopka predlagala vknjižbo svoje pravice v zemljiško knjigo (poleg tega pa tudi predlagala vpogled v zemljiškoknjižni vložek ter pojasnila, zakaj je njen delež na skupnem premoženju večji),...pripoznava zahtevka – plačilo pravdnih stroškov – povod za tožbo
VSL sklep I Cp 924/2010VSL006404705.05.2010Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOUvedba postopka po ZVEtL ni razlog za prekinitev postopka, v katerem tožnik uveljavlja stvarnopravna upravičenja. Pravila ZVEtL samo dopolnjujejo (in ne nadomeščajo) doslejšnje sodno varstvo in ni mogoče reči, da je (glede na trditveno podlago) klasično stvarnopravno varstvo izključeno ali morda zaradi specialne ureditve zadržano do odločitve po ZVEtL. Prav tako tudi ni mogoče reči, da...tožba na ugotovitev (so)lastninske pravice – prekinitev postopka – postopek po ZVetl
VSL sklep I Cp 924/2014VSL007429723.04.2014Civilni oddelekRAZLASTITEV – ODŠKODNINSKO PRAVO – NEPRAVDNO PRAVORazlaščene nepremičnine nasprotnega udeleženca so predstavljale osnovna sredstva za opravljanje kmetijske dejavnosti, zato bi moralo sodišče ugotoviti, ali bi lahko predlagateljica zagotovila nasprotnemu udeležencu druge enakovredne nepremičnine, kar je nasprotni udeleženec tudi sicer zahteval. Trditve udeležencev glede vprašanja, ali so takšne nepremičnine na...razlastitev – nadomestilo v naravi – zagotovitev enakovredne nepremičnine – določitev odškodnine – osnovna sredstva za opravljanje kmetijske dejavnosti – status zemljišč
VSL sklep I Cp 926/2007VSL5124828.02.2007Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGAČe nepremičnina (stanovanje) ni vpisano v zemljiški knjigi, zaznamba spora ni dopustna.   zaznamba spora - v zemljiški knjigi nevpisano stanovanje
VSL sklep I Cp 927/2010VSL006057812.05.2010Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOStranka sklepa o odmeri nagrade izvedencu ne more uspešno izpodbijati z lastno oceno kvalitete izvedenskega mnenja.nagrada za izvedensko delo – izvedenina
VSL sklep I Cp 928/2010VSL006057912.05.2010Civilni oddelekNEPRAVDNO PRAVO – STVARNO PRAVOKadar predlagatelj v mejnem sporu pravice do spornega zemljišča ne uveljavlja na podlagi močnejše pravice, se vprašanje, ali gre za mejni spor (ureditev meje v nepravdnem postopku) ali za spor o lastništvu nepremičnine (klasični lastninski spor, o katerem se odloča po pravilih pravdnega postopka), sploh ne pojavi.mejni spor – lastninski spor – spor za ureditev meje – varstvo lastninske pravice – vrnitveni zahtevek
VSL sklep I Cp 929/2000VSL4480212.07.2000Civilni oddelekstvarno pravoZa samo posest pravice je pomembno, da ima posestnik še vedno namen stvar uporabljati, ni pa nujno, da mora posestnik takšno pravico neprenehoma izvrševati.   motenje posesti - posest stvarne služnosti
VSL sklep I Cp 93/2000VSL4543729.11.2000Civilni oddelekstvarno pravoKer ni bilo storjeno tako motilno dejanje, kot je opisano v tožbenem zahtevku (gradbeni poseg na zemljišču tožeče stranke), ampak drugačno dejanje drugje (na zemljišču tožene stranke), je že zaradi tega tožbeni zahtevek utemeljeno zavrnjen.   motenje posesti
VSL sklep I Cp 93/2003VSL4736512.03.2003Civilni oddelekstvarno pravoZmoten je sklep sodišča prve stopnje, da se "toženca doslej nista mogla poslužiti izbirne pravice iz 4. odstavka 25. člena ZTLR, ker gradnja spornega objekta še ni končana". Takšno stališče je posledica napačne interpretacije 5. odstavka 25. člena ZTLR, To pravilo uzakonja skrajno časovno mejo, do katere lahko lastnik zemjišča izbira med tremi opcijami iz 1. odstavka 25. člena ZTLR....gradnja na tujem zemljišču - izbirna pravica
VSL sklep I Cp 93/2009VSL005286508.04.2009Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGAZemljiška knjiga je namenjena vpisu in javni objavi podatkov o pravicah na nepremičninah in pravnih dejstvih v zvezi z nepremičninami. Gre za javno knjigo, v kateri se evidentirajo dejstva materialnega prava. Zato mora sodišče pri odločanju o zahtevkih, katerih utemeljenost je odvisna od ali temelji na dejstvih, vpisanih v zemljiško knjigo, zaradi pravilne uporabe materialnega prava upoštevati...vpis lastninske pravice - materialno procesno vodstvo - sklepčnost tožbe - prekinitev postopka
 izberi vse

izbrane: izvozi

Svobode ni mogoče oceniti v denarju.
Libertas est inaestimabilis.