zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Opozarjamo pa, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.

pomembno

zapri pomembno

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Opozarjamo pa, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

VSL0068207

Odločba:VSL sklep I Cp 4507/2010
 ECLI:
Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Civilni oddelek
Datum seje senata:13.04.2011
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO – IZVRŠILNO PRAVO – ARBITRAŽNO PRAVO
Institut:ugovor zoper sklep o izvršbi – ugovor krajevne pristojnosti – pristojnost arbitraže
Zveza:ZIZ člen 62, 62/2. ZArbit člen 11, 11/2.
JEDRO:
Ugovor krajevne pristojnosti in ugovor pristojnosti arbitraže se upoštevata le, če sta podana v ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine.

IZREK:
Pritožba se zavrne in se potrdi sklep sodišča prve stopnje.

Stranki sami nosita vsaka svoje stroške pritožbenega postopka.

OBRAZLOŽITEV:
Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom kot prepozna zavrglo ugovor krajevne pristojnosti in ugovor o pristojnosti arbitraže, ki ju je tožena stranka podala v pripravljalni vlogi 22.6.2010, ter odločilo, da je stvarno pristojno za odločanje v tej pravdni zadevi in bo po pravnomočnosti sklepa nadaljevalo z obravnavanjem glavne stvari.

Tožena stranka se pritožuje iz razloga bistvenih kršitev določb postopka ter predlaga, da pritožbeno sodišče „izpodbijani sklep razveljavi in v celoti ugodi pritožbi oz. podredno, da zadevo vrne prvostopenjskemu sodišču v ponovno odločanje“, tožečo stranko pa obveže k plačilu pritožbenih stroškov. Postopek se je začel s predlogom za izvršbo na podlagi verodostojne listine, kateremu tožeča stranka (takrat upnik) ni predložila nobenih listin, iz katerih bi izhajal temelj terjatve. Tako je toženec ugovor lahko podal zgolj na podlagi lastnih predvidevanj o tem, kakšna terjatev naj bi obstajala, zato ni mogel podati podrobnejšega ugovora. ZIZ (Zakon o izvršbi in zavarovanju) eksplicitno ne navaja, da se (tudi) ugovor šteje kot odgovor na tožbo. To pomeni, da ugovora niti v smislu določil ZIZ, niti v smislu določil ZArbit (Zakon o arbitraži) ni možno enačiti z odgovorom na tožbo. S samim temeljem terjatve se je določno seznanil šele ob prejemu prve pripravljalne vloge tožeče stranke v pravdnem postopku. Posledično je šele takrat lahko podal konkretne in obrazložene ugovore. Opozarja na 5. člen ZPP (Zakon o pravdnem postopku), po katerem bi mu moralo dati sodišče možnost, da se izjavi o zahtevkih in navedbah nasprotne stranke.

Tožeča stranka je podala odgovor na pritožbo. V njem pritrjuje odločitvi in razlogom prvostopenjskega sodišča, ki jih je dodatno argumentira. Pritožbenemu sodišču predlaga, da pritožbo kot neutemeljeno zavrne in potrdi izpodbijani sklep ter priglaša stroške odgovora na pritožbo.

Pritožba ni utemeljena.

Stališče prvostopenjskega sodišča, da bi morala tožena stranka ugovor krajevne pristojnosti in ugovor, da je za odločanje pristojna arbitraža, da bi bila upoštevna, podati že v ugovoru zoper sklep o izvršbi, je pravilno. Za ugovor krajevne pristojnosti to izrecno določa ZIZ v 2. odstavku 62. člena, po katerem se v postopku pri ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine sporazum o krajevni pristojnosti upošteva samo, če ga je dolžnik uveljavljal v ugovoru zoper sklep o izvršbi in ga tudi priložil. Isto zakonsko določilo predpisuje tudi, da se predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine, ki je bil podlaga za izdajo razveljavljenega sklepa o izvršbi, obravnava kot tožba v pravdnem postopku. Če je predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine v primeru obrazloženega ugovora izenačen s tožbo v pravdnem postopku, je edino logično, da se ugovor zoper sklep o izvršbi, ki je bil izdan na podlagi predloga, ki se obravnava kot tožba, obravnava kot odgovor na tožbo. In ker toženec ugovora o pristojnosti arbitraže o ugovoru zoper sklep o izvršbi ni podal, temveč se je na dogovorjeno pristojnost arbitraže skliceval šele v prvi pripravljalni vlogi v pravdnem postopku, je ta ugovor podal prepozno. ZArbit namreč v 2. odstavku 11. člena določa, da se lahko ugovor o pristojnosti arbitraže poda najpozneje v odgovoru na tožbo.

Tudi sklicevanje toženca na 5. člen ZPP ni utemeljeno. Iz njegovega ugovora zoper sklep o izvršbi je namreč razvidno, da mu je bilo znano na kateri kreditni pogodbi se terjatev nanaša, obe pogodbi je tudi priložil ugovoru. Šele v naslednji vlogi, to je vlogi z dne 22.6.2010, pa je podal ugovora krajevne pristojnosti in pristojnosti arbitraže, ter se pri tem skliceval na kreditni pogodbi, ki ju je sam priložil že 17.11.2008 ugovoru zoper sklep o izvršbi. Toženec je kreditni pogodbi tudi podpisal, torej mu je bila vsebina pogodb ves čas znana.

Odločitve o stvarni pristojnosti Okrožnega sodišča v Ljubljani pritožba ne graja obrazloženo, zato je višje sodišče izpodbijani sklep v tem delu preizkusilo le z vidika uradoma upoštevnih kršitev, naštetih v 2. odstavku 350. člena ZPP. Teh pa ni zasledilo.

V pritožbi uveljavljani razlogi niso podani. Materialno pravo, v obravnavani zadevi so to prej navedena postopkovna določila, ki se nanašajo na časovne meje podajanja ugovorov zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine, je bilo uporabljeno pravilno. Pa tudi nobenih kršitev procesnih pravil, na katere je dolžno pritožbeno sodišče skladno z 2. odstavkom 350. člena ZPP paziti po uradni dolžnosti, prvostopenjsko sodišče ni zagrešilo. Glede na to je višje sodišče pritožbo zavrnilo kot neutemeljeno in potrdilo izpodbijani sklep (2. točka 365. člena ZPP).

Izrek o stroških temelji na 1. odstavku 165. člena ZPP. Pravdni stranki nosita vsaka svoje pritožbene stroške: toženec zato, ker s pritožbo ni uspel (1. odstavek 154. člena ZPP); tožeča pa, ker z odgovorom na pritožbo ni upoštevno prispevala k odločitvi drugostopenjskega sodišča (155. člen ZPP).

Domneva popusti pred resnico.
Praesumptio cedit veritati.