zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S 1.6.2020 procesni roki v nenujnih zadevah spet tečejo.
Nadaljujejo in opravljajo se tudi vsa izvršilna dejanja.

Dne 27.5.2020 je predsednik Vrhovnega sodišča RS mag. Damijan Florjančič odločil o preklicu Odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ. Preklic Odredbe predsednika Vrhovnega sodišča RS, objavljen v Uradnem listu RS, bo začel veljati dne 31.5.2020. S 1.6.2020 tako začnejo teči procesni roki, nehajo veljati začasni ukrepi v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, nadaljujejo se vse izvršbe in opravljajo vsa izvršilna dejanja.

Vse stranke opozarjamo naj upoštevajo, da:

  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih je rok pričel teči že pred epidemijo, se tek roka s 1. junijem 2020 nadaljuje in ne začne teči znova od začetka,
  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih so bile med epidemijo opravljene vročitve, začnejo roki v zvezi z vročenimi pisanji teči od začetka s 1. junijem 2020.

Z zgoraj navedenim datumom bodo sodišča začela poslovati kot pred epidemijo, vendar vsem strankam še vedno priporočamo, da se na sodišče, če ni nujno, odpravijo le, če nimajo znakov okužbe, oziroma, če je prihod nujen, o znakih okužbe obvestijo sodišče.

Morebitna natančnejša pravila vstopanja, zadrževanja in vedenja na sodiščih bodo objavljena na vidnem mestu v sodni zgradbi posameznega sodišča.

pomembno

zapri pomembno

S 1.6.2020 procesni roki v nenujnih zadevah spet tečejo.
Nadaljujejo in opravljajo se tudi vsa izvršilna dejanja.

Dne 27.5.2020 je predsednik Vrhovnega sodišča RS mag. Damijan Florjančič odločil o preklicu Odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ. Preklic Odredbe predsednika Vrhovnega sodišča RS, objavljen v Uradnem listu RS, bo začel veljati dne 31.5.2020. S 1.6.2020 tako začnejo teči procesni roki, nehajo veljati začasni ukrepi v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, nadaljujejo se vse izvršbe in opravljajo vsa izvršilna dejanja.

Vse stranke opozarjamo naj upoštevajo, da:

  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih je rok pričel teči že pred epidemijo, se tek roka s 1. junijem 2020 nadaljuje in ne začne teči znova od začetka,
  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih so bile med epidemijo opravljene vročitve, začnejo roki v zvezi z vročenimi pisanji teči od začetka s 1. junijem 2020.

Z zgoraj navedenim datumom bodo sodišča začela poslovati kot pred epidemijo, vendar vsem strankam še vedno priporočamo, da se na sodišče, če ni nujno, odpravijo le, če nimajo znakov okužbe, oziroma, če je prihod nujen, o znakih okužbe obvestijo sodišče.

Morebitna natančnejša pravila vstopanja, zadrževanja in vedenja na sodiščih bodo objavljena na vidnem mestu v sodni zgradbi posameznega sodišča.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

VSL0061844

Odločba:VSL sklep I Cpg 927/2009
 ECLI:
Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Gospodarski oddelek
Datum seje senata:10.02.2010
Področje:ARBITRAŽNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:pristojnost sodišča - pristojnost arbitraže – ugovor pristojnosti - postopek pred arbitražo – prehodne določbe ZArbit
Zveza:ZArbit člen 11, 11/1, 50, 50/3. ZPP-98 člen 464.
JEDRO:
V obravnavani zadevi še vedno uporabljajo določbe XXXI. poglavja ZPP. Postopek se je namreč začel 31. 11. 2007, ZArbit, ki je začel veljati 09. 08. 2008 in je navedeno poglavje ZPP v celoti razveljavil, pa je v prehodnih določbah določil, da se postopki, ki potekajo pred sodišči na dan uveljavitve tega zakona, nadaljujejo po doslej veljavnih predpisih.

Sodišče, pri katerem je vložena tožba o sporu, glede katerega sta se stranki dogovorili za pristojnost arbitraže, se izreče za nepristojno samo na ugovor tožene stranke, ki ga mora podati najpozneje na prvem naroku za glavno obravnavo, preden se spusti v obravnavanje glavne stvari.

IZREK:
1. Pritožbi se delno ugodi ter se izpodbijani sklep v točki II. in III. izreka v delu, ki se nanaša na tožbo tožnice zoper toženko zaradi plačila 1.322.550,91 EUR s pp razveljavi.

2. V ostalem se pritožba zavrže.

3. Odločitev o pritožbenih stroških se pridrži za končno odločbo.

OBRAZLOŽITEV:
:

S tožbo (prvotno predlogom za izvršbo na podlagi verodostojne listine) je tožnica zahtevala plačilo 1.322.550,91 EUR s pripadki. Toženka naj bi navedeni znesek dolgovala na podlagi dveh izvajalskih pogodb za postavitev trgovin z živili v Kranju – A in v Ljubljani – Rudnik. Toženka se je branila, da tožnici iz teh poslov ni ničesar dolžna, temveč obratno, zato je zoper njo vložila nasprotno tožbo za plačilo 1.932.250,41 EUR iz naslova poslovne odškodninske odgovornosti za povrnitev škode, ki je nastala zaradi nekvalitetne izvedbe del in zamude v navedenih projektih.

Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom združilo postopka po tožbi in nasprotni tožbi (točka I izreka), odločilo, da ni pristojno za odločanje v tem sporu (točka II izreka) ter razveljavilo sklep o izvršbi v točki 1. in 3. izreka in tožbo ter nasprotno tožbo zavrglo (točka III izreka). Presodilo je, da je za odločanje v obravnavani zadevi pristojna arbitraža, saj sta stranki v obe omenjeni izvajalski pogodbi vnesli arbitražni klavzuli, spora po tožbi in nasprotni tožbi pa se oba nanašata na obligacijska razmerja, ki izvirajo iz teh sporazumov.

Proti sklepu je vložila pritožbo tožnica zaradi bistvene kršitve določb postopka in predlagala, da pritožbeno sodišče pritožbi ugodi ter izpodbijani sklep razveljavi in tožeči stranki prizna stroške pritožbe. Pritožnica opozarja, da je toženka ni ugovarjala pristojnosti sodišča, zato se sodišče brez ustreznega ugovora ne bi smelo izreči za nepristojno.

Pritožba je bila vročena toženki, ki nanjo ni odgovorila.

Pritožba je utemeljena.

Pritožbeno sodišče uvodoma ugotavlja, da se v obravnavani zadevi v zvezi s tožbo tožnika za plačilo 1.322.550,91 EUR s pp še vedno uporabljajo določbe XXXI. poglavja ZPP (postopek pred arbitražami). Postopek se je namreč začel z vložitvijo predloga za izvršbo dne 31. 11. 2007, Zakon o arbitraži (ZArbit), ki je začel veljati 09. 08. 2008 in je navedeno poglavje ZPP v celoti razveljavil, pa je v prehodnih določbah (tretji odstavek 50. člena ZArbit) določil, da se postopki, ki potekajo pred sodišči na dan uveljavitve tega zakona, nadaljujejo po doslej veljavnih predpisih. Drugače pa je z zadevo po nasprotni tožbi toženke proti tožniku zaradi plačila 1.935.250,41 EUR s pp, ki je bila vložena dne 25. 05. 2009, zato se zanjo že uporabljajo določbe ZArbit.

Sodišče, pri katerem je vložena tožba o sporu, glede katerega sta se stranki dogovorili za pristojnost arbitraže, se v skladu s prvim odstavkom 464. člena ZPP izreče za nepristojno samo na ugovor tožene stranke (enako določa tudi novi ZArbit v prvem odstavku 11. člena). Tožena stranka mora ugovor podati najpozneje na prvem naroku za glavno obravnavo, preden se spusti v obravnavanje glavne stvari (po ZArbit mora tožena stranka ugovor podati najkasneje v odgovoru na tožbo). Pritožba pravilno opozarja, da se sodišče ne more izreči za nepristojno, če tožena stranka ne poda ugovora (v konkretnem primeru najpozneje na prvem naroku za glavno obravnavo, preden se spusti v obravnavanje o glavni stvari). V tem primeru ne pride v poštev določba prvega odstavka 18. člena ZPP, na katero se sklicuje sodišče prve stopnje, saj sodišče na pristojnost arbitraže ne pazi po uradni dolžnosti.

Ker se je sodišče prve stopnje izreklo za nepristojno in zavrglo tožbo, ne da bi toženka podala ugovor pristojnosti arbitraže, je storilo bistveno kršitev določb pravdnega postopka, zato je pritožbeno sodišče utemeljeni tožničini pritožbi ugodilo in sklep sodišča prve stopnje delno razveljavilo (3. točka 365. člena ZPP). Ker se je zoper sklep pritožila le tožnica, je pritožbeno sodišče sklep razveljavilo le v delu, v katerem je sodišče prve stopnje zavrglo njeno tožbo. V delu, v katerem pritožba izpodbija sklep sodišča o zavrženju nasprotne tožbe, pa je zaradi pomanjkanja pravnega interesa tožene stranke po nasprotni tožbi, da doseže zanjo ugodnejšo rešitev od zavrženja nasprotne tožbe, pritožbo kot nedovoljeno zavrglo (1. točka 365. člena ZPP).

Odločitev o stroških pritožbenega postopka temelji na določbi tretjega odstavka 165. člena ZPP.

Ljudstvo živi dobro tam, kjer se spoštujejo zakoni.
Ibi valet populus, ubi valent leges.